Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. február 2016, Sobota
 

Voľby a referendum od roku 1990

  

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

10. marca 2012
12. júna 2010
17. júna 2006
20. - 21. septembra 2002
25. - 26. septembra 1998
30. septembra - 1. októbra 1994

Voľby do Slovenskej národnej rady

5. - 6. júna 1992
8. - 9. júna 1990

 

Voľby do Európskeho parlamentu

24. mája 2014
6. júna 2009
13. júna 2004

 

 Voľba prezidenta Slovenskej republiky

15. marca 2014

voľba prezidenta

29. marca 2014

druhé kolo voľby prezidenta
21. marca 2009 voľba prezidenta
4. apríla 2009 druhé kolo voľby prezidenta
3. apríla 2004 voľba prezidenta
17. apríla 2004 druhé kolo voľby prezidenta
15. mája 1999 voľba prezidenta
29. mája 1999 druhé kolo voľby prezidenta

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

9. novembra 2013

prvé kolo

 23. novembra 2013

druhé kolo voľby predsedov samosprávnych krajov

14. novembra 2009

prvé kolo
28. novembra 2009 druhé kolo voľby predsedov samosprávnych krajov
26. novembra 2005 prvé kolo
10. decembra 2005 druhé kolo voľby predsedov samosprávnych krajov
1. decembra 2001 prvé kolo
15. decembra 2001 druhé kolo voľby predsedov samosprávnych krajov

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 
15. novembra 2014
27. novembra 2010
2. decembra 2006
6. - 7. decembra 2002
18. - 19. decembra 1998
18. - 19. novembra 1994
23. - 24. novembra 1990
 

 

REFERENDUM 

Referendum 7. februára 2015 s otázkami: 

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

Referendum 18. septembra 2010 s otázkami:

 1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
 2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
 3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
 4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
 5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
 6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Referendum 3. apríla 2004 s otázkou:

Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení
III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?

 

Referendum 16. - 17. mája 2003 s otázkou:

Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?

 

Referendum 11. novembra 2000 s otázkou:

Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1998 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?

 

Referendum 25. - 26. septembra 1998 s otázkou:

Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa zakáže privatizácia týchto strategických podnikov:

 1. Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava,
 2. Stredoslovenské energetické závody, š.p., Žilina,
 3. Východoslovenské energetické závody, š.p., Košice,
 4. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava,
 5. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava,
 6. Transpetrol, a.s., Bratislava?

Referendum 23. - 24. mája 1997 s otázkami:

 1. Ste za vstup Slovenskej republiky do NATO?
 2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky?
 3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenskej republiky?
 4. Súhlasíte, aby prezidenta volili občania Slovenskej republiky, podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?

Referendum 22. októbra 1994 s otázkou:

Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách a privatizácii?

 

  

 

 

 

 

 

 
[Copyright]