Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Voľné miesta

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestanancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a  zákona  č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

V prípade záujmu o zverenenie ponuky odporúčame vyplniť vzorové tlačivo uvedené ne webovom sídle

So žiadosťami o zverejnenie ponúk na „ VOĽNÉ MIESTA, VÝBEROVÉ KONANIA a PRÁCU HĽADAJÚ“ sa obráťte na Ing. Mariannu Makvovú, e-mail: marianna.makvova@minv.sk

 

 

Voľné miesta

Výberové konania

Prácu hľadajú