Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2019, Štvrtok
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_SZS_Kukucinova40_Kosice_Ucitel_OdbPredmety_FYZio_(18.06.2019) (258,8 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Kuchar_(17.06.2019) (296,2 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Ucitel_(17.06.2019) (212,5 kB) pdf
VM_ZS_LKossutha56_KralovskyChlmec_Ucitel_NEJ_(17.06.2019) (219,9 kB) pdf
VM_ZS_LKossutha56_KralovskyChlmec_Ucitel_FRJ_(17.06.2019) (218,5 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_Ucitel_OdbPredmety_(17.06.2019) (237,2 kB) pdf
VM_G_LNovomestskeho4_Kosice_Ucitel_RUJ_(17.06.2019) (156,7 kB) pdf
VM_SPaSA_Poziarnicka1_KOSICE_Ucitel_VsPedagog_(13.06.2019) (497,1 kB) pdf
VM_SPaSA_Poziarnicka1_KOSICE_Ucitel_BIO_GEO_(13.06.2019) (496,7 kB) pdf
VM_ZS_Bernolakova18_Kosice_Ucitel_TVS_(11.06.2019) (314,5 kB) pdf
VM_SOSVeterinanrna_Kosice-Barca_Ucitel_VET_(11.06.2019) (476,8 kB) pdf
VM_G_SROBAROVA_Kosice_Ucitel_MAT_FYZ_(11.06.2019) (454,4 kB) pdf
VM_TA_Hviezdoslavova6_SpisskaNovaVes_Ucitel_EKON_(10.06.2019) (230,4 kB) pdf
VM_G_SNP1_Gelnica_Ucitel_TVS_(10.06.2019) (364,6 kB) pdf
VM_SOSZ_Kosice_majster_odbornej_vychovy+upratovacka_(06.06.2019) (179,6 kB) pdf
VM_ZS_Ludovita_Fullu_Maurerova 21_ Kosice_ucitel/ucitelka_pre_primarne_vzdelavanie_(06.06.2019) (208,7 kB) pdf
VM_MS_Boliarov_pedagogicky_asistent/asistentka_ucitela_materskej_skoly_(06.06.2019) (506,1 kB) pdf
VM_G_Srobarova1_Kosice_Ucitel_ANJ_(04.06.2019) (560,0 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_UCITEL_PRIMARNE_VZDELAVANIE_(31.05.2019) (416,5 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_UCITEL_ANJ_(31.05.2019) (409,9 kB) pdf
VM_MS_Margecany_Ucitel_(31.05.2019) (418,0 kB) pdf
VM_G_ParkMladeze5_Kosice_Ucitel_ANJ_GEO_(29.05.2019) (229,8 kB) pdf
VM_ZS_POHviezdoslava_VelkeKapusany_Ucitel_SJaL_(29.05.2019) (233,4 kB) pdf
VM_ZS_POHviezdoslava_VelkeKapusany_Ucitel_PrimarneVzdelavanie_(29.05.2019) (232,4 kB) pdf
VM_ZS_Skolska3_CiernaNadTisou_Ucitel_MAT_(29.05.2019) (267,7 kB) pdf
VM_ZSsMS_RakovecNadOndavou_Ucitel_SLJ_(29.05.2019) (306,9 kB) pdf
VM_ZSsMS_RakovecNadOndavou_Ucitel_FYZ_(29.05.2019) (301,8 kB) pdf
VM_ZS_Kosice_Jana Pavla II._ucitel_SJ_LIT_DEJ_(29.05.2019) (281,5 kB) pdf
VM_G_Postova_9_Kosice_Ucitel_ANJ_NEJ_(28.05.2019) (144,2 kB) pdf
VM_ ZS_Komenskeho3_Smizany_Ucitel_ANJ_MAT_(28.05.2019) (218,3 kB) pdf
VM_ ZS_MatejaLechkeho_Kosice_Ucitel_(28.05.2019) (276,8 kB) pdf
VM_ZS_M.R.Stefanika_ 910_51_Trebisov_Ucitel_GEO_MAT_(28.05.2019) (550,5 kB) pdf
VM_ZS_M.R.Stefanika_ 910_51_Trebisov_AsistentUcitela_(28.05.2019) (554,6 kB) pdf
VM_G_OpatovskaCesta7_Kosice_Ucitel_MAT_Bio_ANJ_(27.05.2019) (402,3 kB) pdf
VM_G_OpatovskaCesta7_Kosice_Ucitel_NEJ_ANJ_(27.05.2019) (227,9 kB) pdf
VM_MS_ParkAngelinum7_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie_(27.05.2019) (368,6 kB) pdf
VM_ZSsMS_RakovecNadOndavou_Ucitel1Stupna_(27.05.2019) (299,8 kB) pdf