Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. október 2015, Utorok
Sekcie MV SR
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_ZS_P.O.Hviezdoslava_VelkeKapusany_Ucitel_M_INF(04.08.2015) (158,3 kB) pdf
VM_ZS_Msarykova19A_Kosice_Ucitel_SLJ_ON(03.08.2015) (229,6 kB) pdf
VM_CPPPaP_SlovenskejJednoty29_Kosice_EkonomickaAPersonalnaAgenda(07.08.2015) (200,9 kB) pdf
VM_Gymnazium_Postova9_Kosice_UcitelVseobecnovzdelavacichPredmetov(10.08.2015) (198,2 kB) pdf
VM_SHDK_Kosice_Ucitel_Konzervatorium(10.08.2015) (149,4 kB) pdf
VM_ZS_GS_Stoska183_Medzev_UcitelPrimarneVzdelavanie(10.08.2015) (113,3 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Ucitel_MAT-BIO(10.08.2015) (223,0 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Ucitel_MAT-CHEM(10.08.2015) (222,9 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Ucitel_PrimarneVzdelavanie(10.08.2015) (220,3 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Ucitel_RUJ-SJL(10.08.2015) (223,1 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna_Secovce_Ucitel NJ(14.08.2015) (200,2 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_Ucitel_NizsieStredneVzdelavanie_AJ(21.08.2015) (297,8 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_Ucitel_NizsieStredneVzdelavanie_NJ(21.08.2015) (297,8 kB) pdf
VM_ZS_J.Erdelyiho_Z.Fabryho36_VelkeKapusany_Ucitel_NizsieStredneVzdelavanie_MJaL(25.08.2015) (241,8 kB) pdf
VM_SOSOS_NamSlobody12_Sobrance_Ucitel_ZivocisnaVyroba(26.08.2015) (279,9 kB) pdf
VM_ZUS_Bernolakova26_Kosice_KorepetitorHudobnehoOdboru(02.09.2015) (131,2 kB) pdf
VM_ZUS_Bernolakova26_Kosice_KorepetitorTanecnehoOdboru(02.09.2015) (130,7 kB) pdf
VM_ZUS_Bernolakova26_Kosice_UcitelHudobnejNauky(02.09.2015) (131,5 kB) pdf
VM_Gymnazium_Postova9_Kosice_Ucitel_SLJ(11.09.2015) (198,2 kB) pdf
VM_ZS_Kecerovce79_Ucitel_1.Stupen(11.09.2015) (222,6 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska4_Kosice_Ucitel_IIstZS_FYZ-INF(11.09.2015) (244,2 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska4_Kosice_Ucitel_IstZS(11.09.2015) (244,6 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_Ucitel_PrimarneVzdelavanie_AJ(01.10.2015) (283,6 kB) pdf
 
 
 
[Copyright]