Dnes je 18. december 2014, Štvrtok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Verejná správa
 
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_ZUS_Smizany(02122013) (94,0 kB) pdf
VM_ZS_LN_Kosice(13012014) (78,6 kB) pdf
VM_SZS_Galakticka_Kosice(29012014) (130,1 kB) pdf
VM_SS_Dobsina_majster_ov(06022014) (155,4 kB) pdf
VM_ZS_PA_Kosice_uc1_4(10022014) (293,3 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna_Secovce(13022014) (123,6 kB) pdf
VM_ZS_Novacany(17022014) (185,0 kB) pdf
VM_ZS_Kezmarska_Kosice_ANJ_GEO(10032014) (95,4 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova_Kosice(17032014) (190,7 kB) pdf
VM_ZS_PA_Kosice_ucitel_MAT_FYZ(21032014) (289,7 kB) pdf
VM_ZS_MS_Krcava(25032014) (133,8 kB) pdf
VM_ZUS_Medzev_hra na gitare(04042014) (39,1 kB) pdf
VM_ZUS_Medzev_korepetitor(04042014) (39,4 kB) pdf
VM_ZS_PA_Kosice_vychovavatelkaSKD(10042014) (243,9 kB) pdf
VM_DD_Stos_vychovavatel(11042014) (131,6 kB) pdf
VM_ZS_LN_Kosice_ucitelAJ_SJ(29042014) (83,9 kB) pdf
VM_Gymnazium_Opatovska_Kosice_ucitelAJ_M_BIO(06052014) (87,8 kB) pdf
VM_Konzervatorium_Poziarnicka_Kosice(12052014) (66,7 kB) pdf
VM_Konzervatorium_Dlhy_rad_Bardejov(12052014) (67,4 kB) pdf
VM_Konzervatorium_Francisciho_Hnusta(12052014) (68,5 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_AJ(19052014) (414,0 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_M_F(19052014) (413,7 kB) pdf
VM_ZS_LN_Kosice_kucharka(20052014) (73,3 kB) pdf
VM_ZS_MS_Poproc_INF(20052014) (151,8 kB) pdf
VM_ZS_MS_Poproc_M_F(20052014) (153,8 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova_Kosice(20052014) (190,6 kB) pdf
VM_SZS_sv_Alzbety_Kosice(20052014) (80,6 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska4_ucitel1_4(20052014) (124,6 kB) pdf
VM_OA_Komenskeho_Trebisov_ucitelAJ(20052014) (99,1 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska2_ucitel1_4(21052014) (52,5 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska2_ucitelAJ(21052014) (52,6 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska2_ucitelSJL(21052014) (52,0 kB) pdf
VM_ZS_PA_Kosice_pomocna_sila_v_SJ(28052014) (273,4 kB) pdf
VM_MS_Tatranska_Kosice(04062014) (82,3 kB) pdf
VM_SSS_Starozagorska_Kosice_ucitelia_BIO_INF_FYZ(04062014) (95,0 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska2_ucitel_TV(04062014) (52,2 kB) pdf
VM_SPSE_KE_ucitel IT2014(04062014) (165,5 kB) pdf
VM_Gymnazium_Postova_Kosice_ucite_CHE_MAT_TV(04062014) (221,0 kB) pdf
VM_CVC_Moldava_nad_Bodvou_vychovavatel(11062014) (123,5 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova_Kosice_spec_pedagog(11062014) (42,7 kB) pdf
VM_ZS_Starozagorska8_Kosice_logoped(11062014) (95,2 kB) pdf
VM_ZS_ MS_Cecejovce_ucitelMS(17062014) (382,8 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_AJ(17062014) (147,9 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_Informatika_poc_siete(17062014) (153,3 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_Informatika_programovanie(17062014) (153,8 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_MOV_GDM(17062014) (152,6 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_NJ(17062014) (147,4 kB) pdf
VM_ZS_RoznavaUlicaPionierov1_AJ(17062014) (265,8 kB) pdf
VM_ZS_Grundschule_Gelnica(21012014) (248,8 kB) pdf
VM_MS_TrstenePriHornade_SamostatnyUcitel(19.06.2014) (234,4 kB) pdf
VM_ZS_ucitel_TrstenePriHornade(20.06.2014) (294,9 kB) pdf
VM_ZS_ucitel_Čerhov_M+IT(25.06.2014) (299,2 kB) pdf
VM_ZS_Smizany(25.06.2014) (192,8 kB) pdf
VM_ZUS_Bernolakova26Kosice_UcitelKlavir(26.06.2014) (197,3 kB) pdf
VM_Hincovce_Ucitel(26.06.2014) (197,2 kB) pdf
VM_SI_Medicka2Kosice_Vychovavatel(27.06.2014) (258,8 kB) pdf
VM_ZSsMS_Cerhov_UcitelM+I(27.06.2014) (379,2 kB) pdf
VM_ZS_Hroncova23Kosice_Ucitel_SJ+D(30.06.2014) (214,2 kB) pdf
VM_ZS_Ruskov_Ucitel(01.07.2014) (217,0 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2Roznava_PedagogickyAsistent(02.07.2014) (297,9 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2Roznava_Ucitel(02.07.2014) (298,3 kB) pdf
VM_KZS_Roznava_SJ-NJ-ON(07.07.2014) (293,3 kB) pdf
VM_SOS_JMajlatha2_Pribenik_SJ(07.07.2014) (274,1 kB) pdf
VM_SSG_Uzhorodska39_KE_MAT-BIO-CHE(07.07.2014) (298,6 kB) pdf
VM_SZS_Tyrsova1_Sobrance_ucitel(07.07.2014) (200,9 kB) pdf
VM_ZS_MS_Cecejovce_ucitel1-4(07.07.2014) (387,0 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna5_Secovce_Ch(07.07.2014) (199,8 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna5_Secovce_VychovatelSKD(07.07.2014) (198,4 kB) pdf
VM_ZS_Rozhanovce_M-F(07.07.2014) (122,7 kB) pdf
VM_ZSsMS_Krompachy_Geo-Bio(07.07.2014) (364,5 kB) pdf
VM_ZS_Skolska2_StredaNadBodrogom_7miest(08.07.2014) (284,0 kB) pdf
VM_Gymn_sv_T_Akvinskeho_Kosice_ Ucitel-NEJ-KatolickeNab(09.07.2014) (210,8 kB) pdf
VM_KZS_KossuSchppera22_Roznava_Ucitel-SJaL-ON-NEJ(09.07.2014) (293,3 kB) pdf
VM_SZS_Tyrsova1_Sobrance_Ucite-4miesta(09.07.2014) (280,5 kB) pdf
VM_ZS_Buzica_PedagogickyAsistent(09.07.2014) (152,0 kB) pdf
VM_ZS_Buzica_SocialnyPedagog(09.07.2014) (178,7 kB) pdf
VM_ZS_Buzica_SpecialnyPedagog(09.07.2014) (242,7 kB) pdf
VM_ZS_J-Erdelyiho_Fabryho36_VelkeKapusany_Ucitel-AJ(09.07.2014) (243,7 kB) pdf
VM_ZS_Hroncova23_Kosice_UcitelPreNizsieSekundarneVzdelavanie(10.07.2014) (213,8 kB) pdf
VM_ZSsMS_Mlynky_UcitelPrimarneVzdelavanie(18.07.2014) (327,0 kB) pdf
VM_MS_Trebisovska11_Kosice_UcitelMS(18.07.2014) (202,5 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_Ucitel_M(14hod_tyzd)(18.07.2014) (298,9 kB) pdf
VM_SOS_JMajlatha2_Pribenik_Usitel_SJ(21.07.2014) (274,1 kB) pdf
VM_ZSsMS_Bol_Rozne_5,5Uvazku(21.07.2014) (381,9 kB) pdf
VM_ZSsMS_Helcmanovce_5uvazkov(21.07.2014) (676,0 kB) pdf
VM_ZSsMS_Helcmanovce_Ucitel_AJ(21.07.2014) (20,8 kB) pdf
VM_ZSsMS_Helcmanovce_VychovavatelSKD(21.07.2014) (27,5 kB) pdf
VM_ZSsMS_Mlynky_UcitelPrimarneVzdelavanie(21.07.2014) (327,0 kB) pdf
VM_ZSsVyucJazykomMadarskym__ZFabryho36_VelkeKapusany_Ucitel_AJ(21.07.2014) (243,7 kB) pdf
VM_ZS_Haniska_SkolskySpecialnyPedagog(21.07.2014) (252,6 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna5_Secovce_Ucitel_Ch(21.07.2014) (199,8 kB) pdf
VM_ZS_Sitnianska32_BBystrica_Ucitel_AJ(21.07.2014) (217,1 kB) pdf
VM_ZS_ZemplinskaSiroka_Ucitel_1-4(21.07.2014) (211,4 kB) pdf
VM_ZUS_Jantarova6_Kosice_Ucitel_LiternoDramaticky_Tanecny(21.07.2014) (199,1 kB) pdf
VM_MS_Rumanova4_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie(29.07.2014) (269,2 kB) pdf
VM_ZSsVJM_KralovskyChlmec_Ucitel_SJaL(31.07.2014) (209,3 kB) pdf
VM_ZSsVJM_VelkeSlemence_6miest(31.07.2014) (329,4 kB) pdf
VM_ZSsMS_Krcava_Ucitel1.-4.(05.08.2014) (178,9 kB) pdf
VM_SZS_Inzinierska24_Kosice_Ucitel(11.08.2014) (235,8 kB) pdf
VM_SZS_Inzinierska24_Kosice_Vychovavatel(11.08.2014) (235,9 kB) pdf
VM_ZSsVJM_Z.Fabryho36_VelkeKapusany_Ucite_NJ(11.08.2014) (243,7 kB) pdf
VM_ZUS_NamHrdinov10_KralovskyChlmec_UcitelGitara(11.08.2014) (383,5 kB) pdf
VM_ZUS_NamHrdinov10_KralovskyChlmec_UcitelHudobnaNauka(11.08.2014) (384,1 kB) pdf
VM_ZUS_NamHrdinov10_KralovskyChlmec_UcitelLitDramOdbor(11.08.2014) (383,8 kB) pdf
VM_ZUS_NamHrdinov10_KralovskyChlmec_UcitelTanecnyOdbor(11.08.2014) (383,1 kB) pdf
VM_ZUS_NamHrdinov10_KralovskyChlmec_UcitelZobcovaFlauta(11.08.2014) (384,5 kB) pdf
VM_MS_Dneperska8_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie(12.08.2014) (330,2 kB) pdf
VM_ZSsVJM_Hunyadiho16_KralovskyChlmec_4Ponuky(13.08.2014) (246,9 kB) pdf
VM_MS_Jarna20_Secovce_UcitelPredprimarneVzdelavanie(15.08.2014) (291,3 kB) pdf
VM_ZS_Valaliky_Ucitel1_4(22.08.2014) (125,9 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_Uciteltel_MAT_FYZ(25.08.2014) (38,7 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_Vychovavatel0,8x_(25.08.2014) (39,0 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_Vychovavatel1x_(25.08.2014) (39,0 kB) pdf
VM_SOST_Michalovce_Ucitel_SJL(03.09.2014) (348,8 kB) pdf
VM_G_PJSafarika_Roznava_UcitelAJ(12.09.2014) (192,0 kB) pdf
VM_ZS_MS_Cecejovce_SJkuchar(22.10.2014) (185,1 kB) pdf
VM_ZS_MS_Cecejovce_SJveduca(22.10.2014) (148,8 kB) pdf
VM_MS_Gemerska_Poloma_asistent(28.10.2014) (459,7 kB) pdf
VM_MSsZS_Helcmanovce_SpecialnyPedagog-SkolskyPsycholog-SkolskyLogoped(05.11.2014) (488,9 kB) pdf
VM_MS_Nesporova28_Kosice_UcitelPredprimarnehoVzdelavania(05.11.2014) (123,9 kB) pdf
VM_ZS_Cana_kucharka(14.11.2014) (369,2 kB) pdf
VM_JS_Uzhorodska8_Kosice_ucitelAJ(24.11.2014) (232,6 kB) pdf
VM_G_L.Novomestskeho4_Kosice_upratovacka(01.12.2014) (269,9 kB) pdf
VM_ZUS_SpisskaNovaVes_Ucitel(01.12.2014) (149,6 kB) pdf
VM_ZSpZZ_Hran_UcitelPreNizsieSekundarneVzdelavanie(02.12.2014) (174,6 kB) pdf
VM_SOS_PZ_Kosice_UcitelPravo(09.12.2014) (407,4 kB) pdf
VM_SOSPaS_Kukucinova23_Kosice_Ucitel(12.12.2014) (337,1 kB) pdf