Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. august 2017, Pondelok
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_ZS_Slovinky_Ucitel-NJ_(03.07.2017) (53,1 kB) pdf
VM_ZSsMS_Cecejovce_Ucitel-AJ_(07.07.2017) (214,2 kB) pdf
VM_ZSsMS_Cecejovce_Ucitel-PV_(07.07.2017) (213,7 kB) pdf
VM_G_Alejova1_SkolskyPsycholog_(10.07.2017) (537,3 kB) pdf
VM_G_Kpt.Nalepku6_Sobrance _Ucitel_BIO_(10.07.2017) (312,4 kB) pdf
VM_G_Kpt.Nalepku6_Sobrance _Ucitel_INF_(10.07.2017) (311,5 kB) pdf
VM_SSI_Breziny256_Prakovce _MajsterOdbornejVychovy_Stolar_(10.07.2017) (471,6 kB) pdf
VM_SSI_Breziny256_Prakovce _Ucitel_(10.07.2017) (531,0 kB) pdf
VM_ZS_Skolska3_CiernaNadTisou_Ucitel_MAT_(10.07.2017) (204,1 kB) pdf
VM_G_Postova_9_Kosice_ucitel_AJ_NJ_(12.07.2017) (34,7 kB) pdf
VM_ZS_Vitkovce53_ucitel_pre_primarne_vzdelavanie_(12.07.2017) (151,1 kB) pdf
VM_ZUS_Skolska1_Lubica_ucitel_tanecneho_odboru_(12.07.2017) (429,2 kB) pdf
VM_ZSsMS_Skolska3_Poproc_ucitel_(12.07.2017) (148,6 kB) pdf
VM_ZSsMS_Skolska3_Poproc_vychovavatel_(12.07.2017) (138,0 kB) pdf
VM_ZS_Tomasikova31_Kosice_Ucitel_TSV_(12.07.2017) (202,2 kB) pdf
VM_ZS_Backovik_Ucitel_PrimarneVzdelavanie_(12.07.2017) (293,4 kB) pdf
VM_CSS_CslArmady15_MoldavaNadBodvou_Ucitel_AJ_KN(13.07.2017) (164,7 kB) pdf
VM_ZS_JanosaErdelyihoSVJM_Fabryho36_VelkeKapusany_AsistentUcitelaPreZiakovSoZZ(13.07.2017) (445,8 kB) pdf
VM_ZS_Skolska3_CiernaNadTisou_Ucitel_1.-4.Roc (203,9 kB) pdf
VM_G_Srobarova1_Kosice_Ucitel_MAT_FYZ(14.07.2017) (246,2 kB) pdf
VM_SS_sv.KosickychMucenikov_Cordakova50_Kosice_Ucitel_8ponuk(18.07.2017) (604,4 kB) pdf
VM_SZS_Trebisov_Ucitel_pre_primarne_vzdelavanie.pdf(27.07.2017) (1,2 MB) pdf
VM_ZSsMS_Hrabusice_pedagogickyAsistent(31.07.2017) (237,0 kB) pdf
VM_ZS_Mlynky_Ucitel_MAT_(31.07.2017) (193,8 kB) pdf
VM_ZS_Mlynky_Ucitel_SJL_ANJ_(31.07.2017) (193,5 kB) pdf
VM_ZS_pri_ZZ_Hran_Ucitel_NizsieSekundarneVzdelavanie_(31.07.2017) (275,5 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_Ucitel_StavebnePredmety_(01.08.2017) (352,4 kB) pdf
VM_SZS_Majlatha1_KralovskyChlmec_UcitelPrimarenVzdelavanie_(02.08.2017) (310,9 kB) pdf
VM_SZS_Majlatha1_KralovskyChlmec_ZdravotnickyAsistent_(02.08.2017) (311,3 kB) pdf
VM_ZS_Sladkovicova487_GemerskaPoloma_SocialnyPedagog_(03.08.2017) (203,7 kB) pdf
VM_ZS_ZemplinskaTeplica_Ucitel_TSVaTHD_(04.08.2017) (136,5 kB) pdf
VM_SZS_Majlatha1_KralovskyChlmec_PedagogickyAsistent_(07.08.2017) (310,8 kB) pdf
VM_SZS_Majlatha1_KralovskyChlmec_Ucitel_(07.08.2017) (310,9 kB) pdf
VM_ZS_MatejaLechkeho_Kosice_SpecialnyPedagog_(07.08.2017) (280,3 kB) pdf
VM_DD_Uralska1_Kosice_Vychovavatel_(08.08.2017) (231,3 kB) pdf
VM_ZUS_Bernolakova26_Kosice_KorepetitorHudobnehoOdboru_(08.08.2017) (133,5 kB) pdf
VM_ZUS_Bernolakova26_Kosice_KorepetitorTanecnehoOdboru_(08.08.2017) (132,9 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_VeduciVychovavatel_(15.08.2017) (350,7 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_Vychovavatel_(15.08.2017) (351,3 kB) pdf
VM_ZS_Hlavna5_DruzstevnaPriHornade_AsistentUcitela_(15.08.2017) (112,3 kB) pdf
VM_ZS_Hlavna5_DruzstevnaPriHornade_Psycholog_(15.08.2017) (111,1 kB) pdf
VM_ZS_Hlavna5_DruzstevnaPriHornade_SpecialnyPedagog_(15.08.2017) (114,4 kB) pdf
VM_SZS_Inzinierska24_Kosice_UcitelSpecialnejZS_(17.08.2017) (442,3 kB) pdf
VM_ZS_Koksov-Baksa_UcitelPrimarneVzdelavanie_(17.08.2017) (322,7 kB) pdf
VM_ZS_Zdana_Vychovavatel_SKD_(17.08.2017) (370,0 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_Ucitel_INF_(21.08.2017) (355,8 kB) pdf
VM_ZS_Cejkov_Ucitel_MAT_FYZ_(21.08.2017) (200,4 kB) pdf