Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2016, Streda
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_SSI_Skolska10_Michalovce_specialny_pedagog (01.06.2016) (137,5 kB) pdf
VM_ZSsMS_Hrcel_ucitel_SJL_AJ (01.06.2016) (215,8 kB) pdf
VM_ZS_Gemerska_Poloma_ucitel_1stupenZS (02.06.2016) (129,0 kB) pdf
VM_MS_Hrnciarska1_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie(06.06.2016) (279,8 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie_AJ(07.06.2016) (284,5 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_Ucitel_AJ(07.06.2016) (284,3 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_VychovavatelSKD(07.06.2016) (281,0 kB) pdf
VM_JS_Javorkova16_SpisskaNovaVes_Ucitel_AJ(09.06.2016) (201,5 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_UcitelPrimarneVzdelavanie(10.06.2016) (298,5 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_Ucitel_AJ(10.06.2016) (297,9 kB) pdf
VM_ZSsMS_SNP47_Krompachy_Ucitel_AJ(10.06.2016) (453,0 kB) pdf
VM_ZS_L_Novomestskeho_Kosice_Ucitel_AJ_NJ(10.06.2016) (197,4 kB) pdf
VM_ZS_L_Novomestskeho_Kosice_Ucitel_M_AJ(10.06.2016).pdf (196,4 kB) pdf
VM_ZS_L_Novomestskeho_Kosice_Ucitel_NJ_SJL(10.06.2016) (196,1 kB) pdf
VM_ZS_L_Novomestskeho_Kosice_Ucitel_PrimarneVzdelavanie_AJ(10.06.2016) (196,3 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_Ucitel_primarneVzdelavanieSpecPedagogika(14.06.2016) (284,8 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_Ucitel_primarneVzdelavanie_AJ(14.06.2016) (205,2 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_VychovavatelkaSKD(14.06.2016) (284,8 kB) pdf
VM_SZS_sv_Alzbety_Vychovavatelka_UcitelAJ_AdmistrPracovnik(16.06.2016) (613,6 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_Ucitel_primarneVzdelavanieJ(16.06.2016) (254,8 kB) pdf
VM_Konzervatorium_Poziarnicka1_Kosice_Ucitel(21.06.2016) (120,7 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova19_A_Kosice_UcitelSJL(21.06.2016) (228,2 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova19_A_Kosice_UcitelSJL_D_HV_VV(21.06.2016) (228,8 kB) pdf
VM_ZSsVJM_J.Erdelyiho_Ucitel_NJ(21.06.2016) (243,6 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_UcitelStrednejSkoly_2(21.06.2016) (363,1 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_UcitelStrednejSkoly(21.06.2016) (367,5 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_UcitelAJ(21.06.2016) (363,9 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_MajsterOdbornejVychovy(21.06.2016) (365,5 kB) pdf
VM_Gymnazium_M.R.Stefanika_Nam.L.Novomeskeho4_KosiceUcitelRJ_D_Geo_ON(21.06.2016) (172,9 kB) pdf
VM_Gymnazium_M.R.Stefanika_Nam.L.Novomeskeho4_Kosice_UcitelAj_ON(21.06.2016) (173,5 kB) pdf
VM_Gymnazium_M.R.Stefanika_Nam.L.Novomeskeho4_Kosice_UcitelNV(21.06.2016) (173,4 kB) pdf
VM_ZS_Tomasikova31_Kosice_Ucitel_AJ(24.06.2016) (207,5 kB) pdf
VM_ZS_MatejaLechkeho_Kosice_SpecialnyPedagog(27.06.2016) (268,8 kB) pdf
VM_ZS_MatejaLechkeho_Kosice_Ucitel_RJ_D(27.06.2016) (276,0 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska4_Kosice_Ucitel_IstZS(24.06.2016) (355,1 kB) pdf
VM_Gymnazium_Lorencova46_Krompachy_Ucitel_INF(28.06.2016) (196,4 kB) pdf
VM_CVC_Orgovanova5_Kosice_VychovavatelTanec_VytvCinnosti(28.06.2016) (279,4 kB) pdf
VM_ZS_UlicaPionierov1_Roznava_Ucitel_AJ(30.06.2016) (373,8 kB) pdf
VM_SOS_AUTOMOBILOVA_MoldavskaCesta2_Kosice_Ucitel_EkonomickoDopravnychPredmetov(06.07.2016) (235,8 kB) pdf
VM_SOS_AUTOMOBILOVA_MoldavskaCesta2_Kosice_Ucitel_StrojarskychPredmetov(06.07.2016) (235,4 kB) pdf
VM_SZS_Vtackovce2_Ucitel(06.07.2016) (522,0 kB) pdf
VM_SZS_Vtackovce2_UcitelS1.a2.Atestaciou06.07.2016) (536,9 kB) pdf
VM_ZS_Boliarov_4xUcitel(06.07.2016) (300,5 kB) pdf
VM_ZUS_NamestieHrdinov10_KralovskyChlmec_UcitelVytvarnehoOdboru(06.07.2016) (143,5 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna5_Secovce_Ucitel_AJ(11.07.2016) (287,3 kB) pdf
VM_ZS_VelkaIda_Ucitel_SpecialnaPedagogikaAPedagogikaMentalnePostihnutych(11.07.2016) (612,7 kB) pdf
VM_SZSpreZiakovSAutizmom_Klokocov_4xUcitel_Vychovavatel(11.07.2016) (172,6 kB) pdf
VM_SS_ZS_preZiakovSAutizmom_Vojenska13_Kosice_Pracovisko_Charkovska1_UcitelPreNizsieSekundarneVzdelavanie(12.07.2016) (229,4 kB) pdf
VM_SS_ZS_preZiakovSAutizmom_Vojenska13_Kosice_Pracovisko_Charkovska1_PedagogickyAsistentUcitela(12.07.2016) (227,8 kB) pdf
VM_SS_ZS_preZiakovSAutizmom_Vojenska13_Kosice_Pracovisko_Charkovska1_UcitelPrePrimarneVzdelavanie(12.07.2016) (228,4 kB) pdf
VM_SS_ZS_preZiakovSAutizmom_Vojenska13_Kosice_Pracovisko_Charkovska1_Vychovavatel(12.07.2016) (226,2 kB) pdf
VM_Gymnazium_Kpt.Nalepku6_Sobrance _SkolskyPsycholog(12.07.2016) (311,6 kB) pdf
VM_ZSsVJM_Alapiskola_Biel-Bely_Hlavna24_Biel_Ucitel_ANJ_NEJ(14.07.2016) (204,2 kB) pdf
VM_ZSsVJM_Alapiskola_Biel-Bely_Hlavna24_Biel_Ucitel_DEJ(14.07.2016) (202,3 kB) pdf
VM_ZSsVJM_Alapiskola_Biel-Bely_Hlavna24_Biel_Ucitel_SJaL(14.07.2016) (202,3 kB) pdf
VM_ZSsVJM_Alapiskola_Biel-Bely_Hlavna24_Biel_Vychovavatelka_SKD(14.07.2016) (204,0 kB) pdf
VM_ZSsVJM_Alapiskola_Biel-Bely_Hlavna24_Biel_Vychovavatelka_SKD2(14.07.2016) (203,4 kB) pdf
VM_ZS_Hlavna165_Valaliky_Ucitel_(ANJ)_(14.07.2016) (287,9 kB) pdf
VM_CPPPaP_SlovenskejJednoty29_Kosice_Psycholog_(15.07.2016) (204,8 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna104_NiznaMysla_Ucitel_PrimarneVzdelavanie(15.07.2016) (338,0 kB) pdf