Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2016, Štvrtok
Sekcie MV SR
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_G_Srobarova1_Kosice_SkolskyPsycholog(05.04.2016) (335,7 kB) pdf
VM_MS_Tatranska3_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie(05.04.2016) (190,9 kB) pdf
VM_ZS_Kysak_UcitelMAT(05.04.2016) (169,4 kB) pdf
VM_ZS_Kysak_UcitelSJL(05.04.2016) (169,7 kB) pdf
VM_ZS_Skolska3_CiernaNadTisou_PedagogickyAsistent(05.04.2016) (260,7 kB) pdf
VM_ZS_Skolska3_CiernaNadTisou_UctelINF_THD(05.04.2016) (204,2 kB) pdf
VM_G_Alejova1_Kosice_Psycholog(11.04.2016) (50,9 kB) pdf
VM_OA_Komenskeho3425_18_Trebisov_Ucitel_AJ (15.04.2016) (213,1 kB) pdf
VM_ZS_L.Novomestskeho2_Kosice_Ucitel_SpJ (26.04.2016) (194,4 kB) pdf
VM_ZS_L.Fullu_Maurerova21_Kosice_Ucitel_AJ(26.04.2016) (289,2 kB) pdf
VM_ZS_L.Fullu_Maurerova21_Kosice_VychovavatelSKD (26.04.2016) (210,5 kB) pdf
VM_DD_SpisskeVlachy_ProfesionalnyRodic(28.04.2016) (445,7 kB) pdf
VM_OA_Komenskeho3425_18_Trebisov_Ucitel_AJ(28.04.2016) (213,1 kB) pdf
VM_SSS_Starozagorska8_Kosice_Ucitel_AJ(28.04.2016) (206,2 kB) pdf
VM_ZUS_Medzev_UcitelTanec(05.05.2016) (37,2 kB) pdf
VM_SSS_Starozagorska_8_Kosice_ucitel_pre_primarne_vzdelavanie(16.05.2016) (138,7 kB) pdf
VM_G_Opatovska_cesta7_Kosice_ucitel_AJ_D(16.05.2016) (188,0 kB) pdf
VM_ZS_Gemerska_Poloma_ucitel_MAT(16.05.2016) (129,1 kB) pdf
VM_DD_SpisskeVlachy_psycholog(25.05.2016) (376,2 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova19A_Kosice_ucitel_primarne_vzdelavanie+ANJ(25.05.2016) (190,7 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova19A_Kosice_ucitel_primarne_vzdelavanie+INF (25.05.2016) (190,7 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_MAT_FYZ(25.05.2016) (128,4 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_AJ(25.05.2016) (206,3 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_BIO_CH(25.05.2016) (128,4 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_SJ(25.05.2016) (128,4 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_pre_primarne_vzdelavanie(25.05.2016) (128,5 kB) pdf
VM_SOS_PZ_JuznaTrieda50_Kosice_ucitel_Etika_Psychologia_policajnej_prace(25.05.2016 (1,2 MB) pdf
VM_ZS_Park_Angelinum_8_Kosice_vychovavatelka(25.05.2016) (249,1 kB) pdf
VM_SPSEKE_Komenskeho 44_Kosice_ucitel_AJ(30.05.2016) (386,7 kB) pdf
VM_G_Postova9_Kosice_ucitel_BIO_CH(30.05.2016) (35,3 kB) pdf
VM_G_Postova9_Kosice_ucitel_NJ_RJ(30.05.2016) (35,3 kB) pdf
VM_G_Postova9_Kosice_ucitel_GEO_DEJ(30.05.2016) (35,3 kB) pdf
VM_DD_Spisske_Vlachy_socialny_pracovnik(31.05.2016) (371,9 kB) pdf
VM_SSI_Skolska10_Michalovce_specialny_pedagog (01.06.2016) (137,5 kB) pdf
VM_ZSsMS_Hrcel_ucitel_SJL_AJ (01.06.2016) (215,8 kB) pdf
VM_ZS_Gemerska_Poloma_ucitel_1stupenZS (02.06.2016) (129,0 kB) pdf
VM_MS_Hrnciarska1_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie(06.06.2016) (279,8 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie_AJ(07.06.2016) (284,5 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_Ucitel_AJ(07.06.2016) (284,3 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_VychovavatelSKD(07.06.2016) (281,0 kB) pdf
VM_JS_Javorkova16_SpisskaNovaVes_Ucitel_AJ(09.06.2016) (201,5 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_UcitelPrimarneVzdelavanie(10.06.2016) (298,5 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_Ucitel_AJ(10.06.2016) (297,9 kB) pdf
VM_ZSsMS_SNP47_Krompachy_Ucitel_AJ(10.06.2016) (453,0 kB) pdf
VM_ZS_L_Novomestskeho_Kosice_Ucitel_AJ_NJ(10.06.2016) (197,4 kB) pdf
VM_ZS_L_Novomestskeho_Kosice_Ucitel_M_AJ(10.06.2016).pdf (196,4 kB) pdf
VM_ZS_L_Novomestskeho_Kosice_Ucitel_NJ_SJL(10.06.2016) (196,1 kB) pdf
VM_ZS_L_Novomestskeho_Kosice_Ucitel_PrimarneVzdelavanie_AJ(10.06.2016) (196,3 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_Ucitel_primarneVzdelavanieSpecPedagogika(14.06.2016) (284,8 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_Ucitel_primarneVzdelavanie_AJ(14.06.2016) (205,2 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_VychovavatelkaSKD(14.06.2016) (284,8 kB) pdf
VM_SZS_sv_Alzbety_Vychovavatelka_UcitelAJ_AdmistrPracovnik(16.06.2016) (613,6 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_Ucitel_primarneVzdelavanieJ(16.06.2016) (254,8 kB) pdf
VM_Konzervatorium_Poziarnicka1_Kosice_Ucitel(21.06.2016) (120,7 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova19_A_Kosice_UcitelSJL(21.06.2016) (228,2 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova19_A_Kosice_UcitelSJL_D_HV_VV(21.06.2016) (228,8 kB) pdf
VM_ZSsVJM_J.Erdelyiho_Ucitel_NJ(21.06.2016) (243,6 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_UcitelStrednejSkoly_2(21.06.2016) (363,1 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_UcitelStrednejSkoly(21.06.2016) (367,5 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_UcitelAJ(21.06.2016) (363,9 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho_Kosice_MajsterOdbornejVychovy(21.06.2016) (365,5 kB) pdf
VM_Gymnazium_M.R.Stefanika_Nam.L.Novomeskeho4_KosiceUcitelRJ_D_Geo_ON(21.06.2016) (172,9 kB) pdf
VM_Gymnazium_M.R.Stefanika_Nam.L.Novomeskeho4_Kosice_UcitelAj_ON(21.06.2016) (173,5 kB) pdf
VM_Gymnazium_M.R.Stefanika_Nam.L.Novomeskeho4_Kosice_UcitelNV(21.06.2016) (173,4 kB) pdf
VM_ZS_Tomasikova31_Kosice_Ucitel_AJ(24.06.2016) (207,5 kB) pdf
VM_ZS_Skolska94_TrstenePriHornade_Ucitel_PrimarneVzdelavanie(24.06.2016) (410,3 kB) pdf
VM_ZS_MatejaLechkeho_Kosice_SpecialnyPedagog(27.06.2016) (268,8 kB) pdf
VM_ZS_MatejaLechkeho_Kosice_Ucitel_RJ_D(27.06.2016) (276,0 kB) pdf
VM_ZS_Krosnianska4_Kosice_Ucitel_IstZS(24.06.2016) (355,1 kB) pdf
VM_Gymnazium_Lorencova46_Krompachy_Ucitel_INF(28.06.2016) (196,4 kB) pdf
VM_CVC_Orgovanova5_Kosice_VychovavatelTanec_VytvCinnosti(28.06.2016) (279,4 kB) pdf