Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2016, Štvrtok
Sekcie MV SR
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_SSS_ Starozagorska8_Kosice_Ucitel_MAT_BIO(02.03.2016) (139,9 kB) pdf
VM_ZS_LNovomeskeho2_Kosice_Ucitel_SpJ(08.03.2016) (66,8 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna 5_Secovce_Ucitel 1.stupen(09.03.2016) (135,0 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna5_Secovce_Ucitel_GEG_OBN(16.03.2016) (135,2 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_SkolskyPsycholog(16.03.2016) (240,9 kB) pdf
VM_G_Srobarova1_Kosice_SkolskyPsycholog(05.04.2016) (335,7 kB) pdf
VM_MS_Tatranska3_Kosice_UcitelPredprimarneVzdelavanie(05.04.2016) (190,9 kB) pdf
VM_ZS_Kysak_UcitelMAT(05.04.2016) (169,4 kB) pdf
VM_ZS_Kysak_UcitelSJL(05.04.2016) (169,7 kB) pdf
VM_ZS_Skolska3_CiernaNadTisou_PedagogickyAsistent(05.04.2016) (260,7 kB) pdf
VM_ZS_Skolska3_CiernaNadTisou_UctelINF_THD(05.04.2016) (204,2 kB) pdf
VM_G_Alejova1_Kosice_Psycholog(11.04.2016) (50,9 kB) pdf
VM_OA_Komenskeho3425_18_Trebisov_Ucitel_AJ (15.04.2016) (213,1 kB) pdf
VM_ZS_L.Novomestskeho2_Kosice_Ucitel_SpJ (26.04.2016) (194,4 kB) pdf
VM_ZS_L.Fullu_Maurerova21_Kosice_Ucitel_AJ(26.04.2016) (289,2 kB) pdf
VM_ZS_L.Fullu_Maurerova21_Kosice_VychovavatelSKD (26.04.2016) (210,5 kB) pdf
VM_CPPPaP_Karpatska8_Kosice_SpecialnyPedagog(28.04.2016) (226,9 kB) pdf
VM_DD_SpisskeVlachy_ProfesionalnyRodic(28.04.2016) (445,7 kB) pdf
VM_OA_Komenskeho3425_18_Trebisov_Ucitel_AJ(28.04.2016) (213,1 kB) pdf
VM_SSS_Starozagorska8_Kosice_Ucitel_AJ(28.04.2016) (206,2 kB) pdf
VM_ZUS_Medzev_UcitelTanec(05.05.2016) (37,2 kB) pdf
VM_DD_Hurbanova42_Košice_psycholog(11.05.2016) (140,2 kB) pdf
VM_SSS_Starozagorska_8_Kosice_ucitel_pre_primarne_vzdelavanie(16.05.2016) (138,7 kB) pdf
VM_G_Opatovska_cesta7_Kosice_ucitel_AJ_D(16.05.2016) (188,0 kB) pdf
VM_ZS_Gemerska_Poloma_ucitel_MAT(16.05.2016) (129,1 kB) pdf
VM_ZS_Skolska10_MalaIda_ucitel_pre_primarne_vzdelavanie(24.05.2016) (136,3 kB) pdf
VM_ZS_Skolska10_MalaIda_ucitel_SJL_DEJ_OBN(24.05.2016) (135,9 kB) pdf
VM_DD_SpisskeVlachy_psycholog(25.05.2016) (376,2 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova19A_Kosice_ucitel_AJ(25.05.2016) (190,7 kB) pdf
VM_ZS_Masarykova19A_Kosice_ucitel_INF (25.05.2016) (190,7 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_MAT_FYZ(25.05.2016) (128,4 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_AJ(25.05.2016) (206,3 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_BIO_CH(25.05.2016) (128,4 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_SJ(25.05.2016) (128,4 kB) pdf
VM_ZS_Drienovec_ucitel_pre_primarne_vzdelavanie(25.05.2016) (128,5 kB) pdf
VM_SOS_PZ_JuznaTrieda50_Kosice_ucitel_Etika_Psychologia_policajnej_prace(25.05.2016 (1,2 MB) pdf
VM_ZS_Park_Angelinum_8_Kosice_vychovavatelka(25.05.2016) (249,1 kB) pdf