Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. september 2015, Štvrtok
Sekcie MV SR
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_KZS_JNepomuckeho_Roznava_Ucitel_PrimarneVzdelavanie(01.07.2015) (359,8 kB) pdf
VM_ZS_KosickaPolianka_VeducaSkolskejJedalne(01.07.2015) (138,9 kB) pdf
VM_SPS_Komenskeho2_Kosice_MajsterOdbornejVychovy(02.07.2015) (290,6 kB) pdf
VM_G_MRStefanika_LNovomestskeho4_Kosice_Ucitel_BIO(02.07.2015) (210,7 kB) pdf
VM_SOS_Hlavna54_MoldavaNadBodvou_Ucitel(03.07.2015) (212,2 kB) pdf
VM_ZSsMS_Smolnik528_Ucitel_SJaL(08.07.2015) (214,1 kB) pdf
VM_ZSsMS_Smolnik528_Ucitel_AJ(08.07.2015) (214,0 kB) pdf
VM_ZSsVJM_Hunyadiho16_KralovskyChlmec_SpecialnyPedagog(08.07.2015) (216,8 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_UcitelSekundarneVzdelavanie(08.07.2015) (235,3 kB) pdf
VM_ZS_Ruskov32_UcitelPrimarneVzdelavanie(08.07.2015) (217,6 kB) pdf
VM_ZSsMS_Skolska7_Cecejovce_Ucitel_AJ(10.07.2015) (281,0 kB) pdf
VM_ZS_Svinica_UcitelPrimarneVzdelavanie(13.07.2015) (140,5 kB) pdf
VM_ZS_DruzstevnaPriHornade_UcitelPrimarneVzdelavanie_Specialnatrieda(16.07.2015) (281,6 kB) pdf
VM_ZS_P.O.Hviezdoslava_VelkeKapusany_Ucitel_M_INF(04.08.2015) (158,3 kB) pdf
VM_ZS_Msarykova19A_Kosice_Ucitel_SLJ_ON(03.08.2015) (229,6 kB) pdf
VM_CPPPaP_SlovenskejJednoty29_Kosice_EkonomickaAPersonalnaAgenda(07.08.2015) (200,9 kB) pdf
VM_Gymnazium_Postova9_Kosice_UcitelVseobecnovzdelavacichPredmetov(10.08.2015) (198,2 kB) pdf
VM_SHDK_Kosice_Ucitel_Konzervatorium(10.08.2015) (149,4 kB) pdf
VM_ZS_GS_Stoska183_Medzev_UcitelPrimarneVzdelavanie(10.08.2015) (113,3 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Ucitel_MAT-BIO(10.08.2015) (223,0 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Ucitel_MAT-CHEM(10.08.2015) (222,9 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Ucitel_PrimarneVzdelavanie(10.08.2015) (220,3 kB) pdf
VM_ZS_Sena_Ucitel_RUJ-SJL(10.08.2015) (223,1 kB) pdf
VM_ZS_Obchodna_Secovce_Ucitel NJ(14.08.2015) (200,2 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_Ucitel_NizsieStredneVzdelavanie_AJ(21.08.2015) (297,8 kB) pdf
VM_ZS_Zlata2_Roznava_Ucitel_NizsieStredneVzdelavanie_NJ(21.08.2015) (297,8 kB) pdf
VM_ZS_J.Erdelyiho_Z.Fabryho36_VelkeKapusany_Ucitel_NizsieStredneVzdelavanie_MJaL(25.08.2015) (241,8 kB) pdf
VM_SOSOS_NamSlobody12_Sobrance_Ucitel_ZivocisnaVyroba(26.08.2015) (279,9 kB) pdf
 
 
 
[Copyright]