Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2018, Utorok
 

Voľné pracovné miesta


 Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

3.1.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec (PDF, 161 kB)


19.12.2017

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Ivachnová 7, 034 983 Ivachnova (PDF, 160 kB)


Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Mojš. (PDF, 338 kB)


13.12.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Porúbka, 013 11 Porúbka č.197 (PDF, 77 kB)


11.12.2017

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Dúbrava 464 (PDF, 165 kB)


1.12.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec (PDF, 160 kB)


Prácu hľadajú 

16.1.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka - momentálne mám záujem o prácu ako zástup počas PN alebo MD, zástup môžem vykonávať v mesiacoch február a marec 2018 na ZŠ alebo SŠ v Žiline a širokom okolí do 40 km  - predmety SJL, DEJ, ANJ, NEJ (ako 2. cudzí jazyk), prax mám aj ako učiteľka 1. stupňa a ako triedna učiteľka. Som pracovitá, zodpovedná, kreatívna, so vzťahom k deťom a mládeži, ovládam aj prácu s PC, interaktívnou tabuľou, e-tlačivami, aSc agendou, bola som aj vedúcou predmetovej komisie.Mail - luca.ondrusova@gmail.com, mobil: 0908104061


hľadám miesto učiteľky na 1.stupni ZŠ v blízkom okolí Žiliny, 30-ročná prax. t.č.090436552015.1.2018

Hľadám si prácu na 100% úväzok ako učiteľka v materskej škole, vychovávateľka alebo asistentka pedagóga. Mám úplné stredné odborné vzdelanie na Pasa v Trenčíne.  Považská Bystrica a okolie. Možný termín nástupu : podľa dohody
e-mail: maria.cervenanova@gmail.com 12.1.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka, vychovávateľka, resp. pedagogická asistentka. Mám ukončenú PF UMB v Banskej Bystrici v kombinácii SJaL a ETV. Mám 10 ročnú prax. Vyučovala som i predmety VyV, OBN. Viedla som i krúžkovú činnosť. Som komunikatívna a zodpovedná.
Prijala by som aj prácu na polovičný úvazok, alebo zastupovanie. MOBIL: 091503352710.1.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail pavolzuzcak@centrum.sk.


 

Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ/SŠ s aprobáciou Bio - Chem v okresoch BY, ZA, KNM, CA, PU, PB.  Momentálne študujem slovenský jazyk a literarúru ako rozširujúce štúdium v Žiline. Kontakt: 0908 474 449, email: katarina.struhalova@.sk


 

Hľadám si prácu ako učiteľka v okrese Martin. Štúdium som absolvovala na UKF v Nitre, odbor biológia-ekologia. Mám skúsenosti aj s výučbou geografie a chémie. Prijmem aj prácu pedagogickej  asistentky.  Kontakt: terezia.cechova@gmail.com, 0911 101 446.


 

19.1.2018

Učiteľka s praxou v školstve a odbornosťou na vyučovanie predmetov ANJ – BIO – CHE – ETV – NBV hľadá vhodnú prácu. Aj čiastkový úväzok sa dá zvažovať. Tel. 09044987419.1.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY a INFORMATIKY v okrese TS príp. NO. Mám skúsenosti s vyučovaním na ZŠ aj SŠ. Učila som aj predmet anglický jazyk. Tel. 0904/306 469, email: evakaras@atlas.sk


Hľadám prácu učiteľa na ZŠ/SŠ s aprobáciou geografia - náboženská výchova, resp. asistenta učiteľa, vychovávateľa v ŠKD alebo v školskom internáte v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce), prácou triedneho učiteľa, školského koordinátora testovania PISA a programom eTlačivá. Vo vyučovaní využívam moderné prvky vyučovania za pomoci dataprojektora, interaktívnej tabule, tabletov. Pracoval som na rôznych školských projektoch. Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu MD alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stenly406@gmail.comHľadám si prácu ako vychovávateľ ŠKD, alebo pedagogický asistent v okrese MT.ZA. Prijmem prácu aj na zastupovanie PN,MD. Mám 29 ročnú prax v školstve. Môj kontakt: 0910 957 440.


19.12.2017

Hľadám si prácu ako vychovávateľ a učiteľ katolíckeho náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si v budúcnosti chcem rozšíriť i o dejepis. Mám skúsenosti i s výučbou iných predmetov: INF., TAJ, Nastúpiť môžem 8.1.2018. Kontakt na mňa: j.mackuliak@gmail.com.  0907 853 46112.12.2017

Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY na ZŠ alebo ako učiteľka pre 1. st. ZŠ. Mám vyštudované učiteľstvo pre 1. st. ZŠ a učiteľstvo pre 2.st ZŠ v BB na PDF UMB.  Nástup je možný ihneď. Prijmem prácu aj ako učiteľka v MŠ, vychovávateľka.
V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0908534866,  email: franekovamria@gmail.com 


8.12.2017

Hľadám prácu ako učiteľka na ZŠ, SŠ v RK, LM, LH, MT, DK prípadne v ich okolí. Mám aprobáciu ANJ/NV a viac ako 13 ročnú prax. Učila  som aj na 1. stupni (SJL, VV). Mám záujem aj o prácu asistentky (viem pracovať s integrovanými žiakmi), o prácu na zástup počas MD prípadne PN. V prípade potreby odučím aj iný predmet. Som zodpovedná, tvorivá, flexibilná, s pozitívnym vzťahom k deťom.  Kontakt: mobil: 0907/028 169 e-mail: katarina.kuderova@gmail.com


4.12.2017

Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ - SJL na základnej, prípadne strednej škole v Žiline a okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa (učiteľstvo SJL a AJL na Trnavskej univerzite v Trnave). Mám skúsenosti vo vyučovaní na ZŠ, SŠ. V prípade záujmu ma kontaktuje telefonicky na čísle 0908 948 053 alebo napíšte na mail kubalova.libusa@gmail.com .


27.11.2017

 

Hľadám si prácu ako učiteľka SLOVENSKÉHO JAZYKA A BIOLÓGIE na ZŠ alebo SŠ v okrese Čadca a KNM. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov.  Nástup je možný ihneď. Prijmem prácu aj na skrátený úväzok alebo zastupovanie. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0903 551 110, email: lenka.sumska@azet.sk


24.11.2017

 Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ (2. stupeň) a SŠ, v predmetoch:  Slov. jazyk a literatúra, hudobná a náboženská (ECAV) výchova. Mám 4 ročnú prax, MT a v ZA. Môj email: z. ruttkayova@gmail.com 


 
 
 

   
Voľné pracovné miesta

19.1.2018

Riaditeľstvo Základnej školy Turzovka Bukovina 305  prijme: učiteľku/učiteľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie na vyučovanie predmetov matematika-chémia s nástupom ihneď – zastupovanie počas  PN. Rozsah úväzku 100%. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas na spracovanie osobných údajov.Kontaktná osoba: Mgr. Terézia Šupolová, riaditeľka školy,email: zsturzovka@gmail.com, tel. č. 0915 751 836.


 


15.1.2018

ZŠ-Krivá príjme s nástupom ihneď pedagogického asistenta. Požiadavky: pedagogické vzdelanie s pedagogickou praxou, flexibilita, kreativita a zodpovedný prístup k práci. Kontakt k inzerátu: Obec Krivá, email: starostakriva@orava.sk, čt: 0905 975 534

Žiadosti so životopisom zasielajte na email: starostakriva@orava.sk do 19.1.2017


11.1.2018

ZŠ Krivá príjme do pracovného pomeru na pracovnú  pozíciu  Asistent učiteľa pedagóga s pedagogickým vzdelaním a pedagogickou praxou.  Nástup ihneď.9.1.2018

Základná škola sv. Augustína v Považskej Bystrici hľadá kvalifikovaných učiteľov pre primárne vzdelávanie na zástup  počas MD.  Nástup: Marec 2018    Úväzok:100%
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu: riaditel@zsmoyzespb.edu.sk  Tel. kontakt: 0911811368.5.1.2018

Pozícia:asistent učiteľa, úväzok: 50 %, dátum nástupu: január 2018.
Požiadavky: Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 10. 01. 2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou, Makov 264, 02356 Makov alebo elektronickou formou na e-mail: zsmakov@centrum.sk.
Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.4.1.2018

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne príjme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie (MŠ) s termínom nástupu ihneď na zástup počas materskej dovolenky. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 08.01.2018 na adresu: ms@skola-varin.sk. Kontakt:0911/521261.


22.12.2017

 ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme od 1. marca do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou KNB a SLJ na plný pracovný úväzok. Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., s platnou kánonickou misiou.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov, zasielajte do 22. 1. 2018 na adresu školy:  ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo na email czsskaliteustredie@centrum.sk


20.12.2017

Voľné pracovné miesto na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, Čadca
Základná škola, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca prijme do pracovného pomeru od 05.02.2018 do 29.06.2018 učiteľa / učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou biológia – geografia.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Prax vítaná.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: zscadcazarec@stonline.sk         do 19.01.2018.


Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča prijme do pracovného pomeru na dobu určitú  - zastupovanie počas MD učiteľa pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (mentálnym v kombinácii s inými postihnutiami) do triedy pre žiakov s individuálnym vzdelávacím programom od 12.02.2018. Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vyžaduje sa  kladný vzťah k žiakom s viacnásobným zdravotným znevýhodnením.  Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.  Žiadosti zasielajte do 26.01.2018 na adresu školy, prípadne e-mailom na durajkova@szsibytca.sk  Info na č. tel. 0911 55 33 21


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín prijme do pracovného pomeru  psychológa a špeciálneho pedagóga. Požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Nástup možný od 01. 02. 2018
Rozsah úväzku: polovičný úväzok
Doba určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú
Iné požiadavky : organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť , flexibilita, počítačové zručnosti, bezúhonnosť.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 31.12.2017 na adresu CPPPaP Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, alebo na e-mail: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk.
V Tvrdošíne dňa 14. 12. 2017 .    Mgr. Adriána Kajanová, riaditeľka CPPPaP Tvrdošín


19.12.2017

Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. P. Mudroňa v Martine prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok (0,7) vychovávateľku školského klubu detí s nástupom od 8. januára 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov).
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 22.12.2017 na adresu školy: ZŠ, Ul. P. Mudroňa, Martin, 03601, resp. na e-mailovú adresu.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča ponúka voľné pracovné miesto v organizačnej súčasti školy (školský internát) na pozíciu  pomocný/á  vychovávateľ/ka.
Jedná sa o vykonávanie nočných služieb v školskom internáte pri deťoch so zdravotným znevýhodnením. Požiadavky:  úplné stredné odborné vzdelanie, príp. stredné odborné vzdelanie. Prax požadovaná. Nástup od 01. marca 2018. Uchádzači spĺňajúci požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor.Žiadosti zasielajte do 31.01.2018 na adresu školy, prípadne e-mailom na durajkova@szsibytca.sk  Info na č. tel. 0911 55 33 21


12.12.2017

Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 15.12.2017 na pozíciu asistent učiteľa. Termín uzávierky podávania žiadostí je 14.12.2017 o 11:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne, resp. prostredníctvom emailu. Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com


Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru  účtovníčku ( mzdy, účtovníctvo) na plný úväzok s predpokladaným nástupom do práce od 01.02.2018 (pracovný pomer na dobu určitú).
Požadované kvalifikačné predpoklady:
•Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
•Bezúhonnosť
•Zdravotná spôsobilosť
•Ovládanie štátneho jazyka
• Prax v požadovanom odbore
• Počítačové znalosti: Word, Excel, personálne a mzdové programy ( mzdový program Vema výhodou)
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť  o prijatie do zamestnania
• Štruktúrovaný  životopis
• Doklady o ukončenom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania
Požadované doklady posielajte do 31.12.2017 na e-mail: mskomenskeho.knm@centrum.sk


8.12.2017

ZŠ s MŠ Hôrky, Žilina prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku pre predprimárne vzdelávanie (MŠ) s termínom nástupu od januára 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, 010 04 Žilina, alebo e-mailom: martina.ochodnicanova@gmail.com


Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme na zástup za MD kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD s predpokladaným nástupom od 8. 1. 2018. Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 15. 12. 2017 na mail: skola@zselaniho.sk. K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.


4.12.2017

Základná škola s materskou školou, Divina 538 prijme do pracovného pomeru učiteľa pre 1. stupeň ZŠ na zástup počas PN a následne MD. Predpokladaný nástup: 08.01.2018. Bližšie informácie na mieste u riaditeľa ZŠ. T. č.: 041/5003808, e-mail: zsmsdivina@zsdivina.edu.sk


27.11.2017

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, prijme od 4.12.2017 do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný pracovný úväzok. Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov.


 Riaditeľka Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu: UPRATOVAČKA
Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2018
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Doba určitá: s možnosťou zmeny na neurčitú
Náplň práce: upratovanie priestorov školy a priľahlých častí.
Požiadavky na zamestnanca:
Vzdelanie: minimálne základne vzdelanie
Znalosti: manuálna zručnosť a samostatnosť
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť,  dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte 11.12.2017  na  adresu: Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina alebo na  mailovú adresu: gvoza@gvoza.sk Tel. kontakt: 041/5620288 


23.11.2017

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:
učiteľku/učiteľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie na vyučovanie predmetov anglický jazyk a ruský jazyk s nástupom od januára 2018 – zastupovanie počas dlhodobej PN. Rozsah úväzku 100%. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte do 17.12. 2017 na adresu školy:
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 02201 Čadca.
Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy,
email: riaditel@zspodzavozca.edu.sk, tel. č. 0915 822 305.


21.11.2017

ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina príjme do pracovného pomeru učiteľku  pre prvý stupeň. Nástup možný ihneď.T:0905 715 367.