Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okresný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk  . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta  

30.3.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy  s materskou školou, Hurbanova 27, Martin (PDF, 165 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Kariérový poradca CPPPaP Žilina (PDF, 336 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Metodik kariérového poradenstva CPPPaP Žilina (PDF, 336 kB)

16.3.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou (PDF, 241 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola Milana Rúfusa, Hlavná 227/189, 032 02 Závažná Poruba. (PDF, 212 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:Materská škola v Závažnej Porube, Hlavná 139, 032 02 Závažná Poruba. (PDF, 214 kB)

Výberové konanie na pozíciu vychovávatel'ka ŠKD v Liptovskej Štiavnici. (PDF, 409 kB)


27.2.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, I. Houdeka 2351, Ružomberok (PDF, 166 kB)


24.2.2020

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina. (PDF, 206 kB)


21.2.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Základná škola s materskou školou, č. 138, Sklabiňa (PDF, 43 kB)


6.2.2020
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina Bytčica vyhlasuje výberové konanie na pracovné pozície:
- školský psychológ, alebo školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg (1 + 0,5 pracovného úväzku)
- pedagogický asistent alebo asistent učiteľa (1 + 1 pracovné úväzky)
(PDF, 442 kB)


4.2.2020
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Rosina č. 624, 013 22 Rosina (PDF, 174 kB)


27.1.2020

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky /  Základnej školy s materskou školou Hlboké nad Váhom (PDF, 855 kB)


23.1.2020
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: učitel'ka MŠ v Obci Liptovská Štiavnica (PDF, 241 kB)


9.1.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Základná škola s materskou školou, č. 138, Sklabiňa. (PDF, 43 kB)


8.1.2020

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou O. Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín (PDF, 136 kB)


7.1.2020
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina. (PDF, 206 kB)  


 

 

Prácu hľadajú 

16.3.2020

44 ročná učiteľka Náboženskej výchovy a Biológie by veľmi rada a celým srdcom odovzdávala vedomosti a vieru svojim žiakom. Vzdelanie: Pedagog. Fakulta Mgr. Náb.výchova- Biológia., kontakt: zuzkakubova1@gmail.com, t.č: 0908 510 572 Odoslané z iPhonu


 

Hľadám si prácu učiteľky materskej školy v okolí ZA, CA, KNM.Mam dlhoročnú prax. V prípade záujmu ma kontaktujte na telefónne číslo 0904 853 616    


Hľadám si prácu ako učiteľka NEMECKÉHO JAZYKA na ZŠ, SŠ, najlepšie v ZA a okolí. Rada sa celoživotne vzdelávam. Ovládam aj AJ. Skúsenosti so všetkými vekovými kategógiami (deti - seniori), ako aj so školskou projektovou činnosťou. Nástup možný od 9/2020, prípadne dohodou. Kontakt: 0904 039 258.


 


24.2.2020

Učiteľka pre 1. st. ZŠ, špeciálna pedagogička – psychopéd, somatopéd, učiteľka MŠ, vychovávateľka pre deti intaktné aj mentálne postihnuté.Prac. prax: 39 rokov vo všetkých škol. zariadeniach vrátane CPPPaP. Región: Martin a okolie, Čadca a okolie.Tel.: 0905 305 094


Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie, príp. asistentka v ZŠ alebo vychovávateľka v ŠKD (okres Žilina). Mám 3-ročnú prax v odbore. Konkrétnejšie informácie poskytnem mailom: beresikovalucia2019@gmail.com alebo na telefónnom čísle: 0902 715 508.


21.2.2020
Hľadám si prácu učiteľky dejepisu a občianskej náuky na II. stupni ZŠ alebo na strednej škole s možnosťou vyučovať dejepis modernou metódou Clill. Som usilovná, spoľahlivá a s veľkou dávkou entuziazmu.Možný nástup ihneď. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel.č. 0911 305 313, lsottnikova@gmail.com


Hľadám si  voľné pracovné miesto učiteľky pre primárne vzdelávanie v Žiline, v Bytči a blízkom okolí s možným nástupom podľa dohody. Som pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, v danom odbore mám 26 ročnú prax. tel. +421 908 806 357, E-mail: mirka2511@gmail.com


19.2.2020
Učiteľka FYZ a ANJ s dlhoročnou praxou hľadá voľné miesto na ZŠ a SŠ, aj polovičný úväzok, nástup možný ihneď. t.č.:0907586004


31.1.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka v materskej škole, asistentka učiteľa MŠ alebo ZŠ, vychovávateľka v ŠKD.
Veľmi rada poskytnem informácie osobne alebo na telefónnom čísle: 0944 167 449, email: lydiabahulova@gmail.com.


31.1.2020

Hľadám si voľné pracovné miesto učiteľky biológie geografie a tiež primárneho vzdelávania. Rada sa učím novým veciam a pri vyučovaní využívam 

IT techniku.  Absolvovala som výmenný študijný aj prac. pobyt na OU v Ostrave. Najlepšie okresy Rk, Lm, Dk, Mt,

Prosím o kontakt na email a.fidermakova@gmail.com  prip. tel 0944 042 209


Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie s doplnkovou výučbou anglického jazyka. Žilina.     0918 320 769


28.1.2020

Hľadám si  voľné pracovné miesto učiteľky pre primárne vzdelávanie v Žiline a blízkom okolí s možným nástupom podľa dohody.
Som pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, v danom odbore mám viac ako 20 ročnú prax. tel. 0949 236 018, ejaela@centrum.sk


27.1.2020

Hľadám si prácu učiteľky pre primárne vzdelávanie + ANJ primárne vzdelávanie v okresoch ZA, KNM, CA, kontakt 0907 203 364


14.1.2020
Hľadám si prácu ako učiteľka Matematiky / asistentka učiteľa v Žilinskom kraji. V prípade záujmu ma prosím kontaktuje : tel.č. 0908 534 866 alebo marika201@post.sk.


Hľadám voľné pracovné miesto učiteľky slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v ZŠ alebo SŠ. Ochotne môžem podľa potrieb školy vyučovať nekvalifikovane i predmety mimo aprobácie. Ďalšie informácie rada poskytnem na telefónnom čísle 0904080963, prípadne mailom: duranova.veronika@gmail.com .


8.1.2020
Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg.
Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


7.1.2020
Hľadám si prácu učiteľky v materskej škole/ vychovávateľky v ŠKD/ asistentky v MŠ alebo v ZŠ/ učiteľky primárneho vzdelávania v okolí Námestova.
Mám 30 rokov, ukončené vzdelanie pre prácu s deťmi a 4- ročnú prax v odbore. Som trpezlivá, zodpovedná, veselá a rada sa učím nové veci.
Nastúpiť môžem ihneď. Email na mňa; martusss660@azet.sk.


10.12.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka AJL - NBV/asistentka učiteľa/vychovávateľka ZŠ/SŠ v Žilinskom kraji. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. č.: 0915 083 020 alebo najlepšie e-mailom: kristinelat3@gmail.com


 

 

   
Voľné pracovné miesta

 

16.3.2020

Základná škola , Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany  príjme do pracovného pomeru učiteľa pre primárne vzdelávanie  na dobu určitú, zástup počas dlhodobej PN s nástupom ihneď.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom na zsgbelany@gmail.com.


 

Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky prijme do TPP od 24.8.2020 učiteľa pre primárne vzdelávanie.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, ovládanie ANJ na úrovni A2.
Ovládanie Hejného metódy výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom na riaditel.zshorky@gmail.com do 10.4.2020.


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Riaditeľstvo Súkromnej materskej školy Prvá SMŠ, Zvolenská 32 Martin príjme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľku predprimárneho vzdelávania s nástupom od 2.9. 2020. Kvalifikačné predpoklady a  zaradenie do platovej triedy podľa platnej legislatívy . Plat v rozsahu 738,50 - 1251,50 v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady posielajte  do 30.6. 2020 osobne alebo na adresu školy :
Súkromná materská škola Prvá SMŠ
Zvolenská 32, 03601 Martin
Kontaktná osoba : Bibiana Olexová, riaditeľka školy
e-mail - prvasms@gmail.com, 043 4230428


 

 

Základná škola s materskou školou Liptovská Kokava, 03244 Liptovská Kokava 391 ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:

1. Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 1. septembra 2020
    Pracovný pomer  na dobu určitú.
Požadované vzdelanie:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.
Požiadavky:
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, tímová spolupráca, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
•    žiadosť o prijatie do zamestnania,
•    štruktúrovaný životopis,
•    doklady o ukončenom vzdelaní,
•    súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane  
     osobných údajov.        
Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme  uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky.
Žiadosti zasielať do 31.3.2020

Kontakt: mail: zslkokava@gmail.com    písomne: ZŠ s MŠ Liptovská Kokava , 032 44
Liptovská Kokava 391   tel.: 0908 233 725


 

Prijmeme do zamestnania učiteľa 2.stupňa do ZŠ Ochodnica na zástup počas PN s nástupom ihneď.


Oznam o dočasnom voľnom pracovnom mieste
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru počas zastupovania dočasnej práceneschopnosti upratovačku / upratovača s nástupom ihneď.

Požiadavky na zamestnanca:
• minimálne ukončené základné vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• dôslednosť,
• zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.
Pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Pracovný čas: 37,50 hod. týždenne, pracovná doba od 12:00 hod. do 20:00 hod.
Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov (Platová trieda jeden od 572,00 EUR  do 686,50 EUR).
Náplň práce:
• upratovanie priestorov školy a jej priľahlých častí.
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade
so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR.

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné zastať e-mailom na adresu  gvoza@gvoza.sk, alebo doručiť na adresu Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať.


 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín, so sídlom: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín,  prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca na pozíciu  psychológ.
Výška úväzku: plný úväzok
Termín nástupu: podľa dohody
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore psychológia
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca psychológa sú stanovené vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov (príloha č.10).
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca sú stanovené v zákone č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (paragraf 9 a 10).
Platové podmienky: od 976,50 eur do 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme).
Ponúkame: prácu vo výbornom kolektíve, zaujímavú a rôznorodú prácu, možnosti odborného rastu a rozvoja profesijných kompetencií.
Posielajte svoj životopis a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov na mailovú adresu: kajanova@centrumtvrdosin.sk, príp. poštou na adresu: CPPPaP Tvrdošín, Medvedzie 132, 02 744 Tvrdošín čo najskôr, najlepšie v termíne do 31. marca 2020.
Mgr. Adriána Kajanová, riaditeľka CPPPaP Tvrdošín


 

24.2.2020

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01  Námestovo obsadzuje v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ pracovné pozície: pedagogický asistent, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg, ktorý realizuje MPC. V zmysle podmienok projektu sa tieto pracovné miesta obsadzujú na dobu určitú – maximálne na 2 roky.
Požiadavky na uchádzačov:
Pedagogický asistent 
- Vzdelanie podľa Vyhlášky 1/2020 MŠVV a Š SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon tejto pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca sú uvedené vo vyhláške MŠVV a Š č. 1/2020 v prílohe č. 6.

Špeciálny pedagóg 
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika,
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorých ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 8 Vyhlášky 1/2020 a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti špeciálneho pedagóga alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogicky podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019.

Sociálny pedagóg 
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna pedagogika,
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorých ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 15 Vyhlášky 1/2020 a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti sociálneho pedagóga, vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca a pedagogika získané podľa predpisov účinných od 1. apríla 2002 do 31. augusta 2019, vzdelanie v študijnom odbore pedagogika získané podľa predpisov účinných do 31. marca 2002.

Požadované doklady:
- Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- Profesijný životopis
- Doklady o vzdelaní
Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Odmeňovanie: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa. Žiadosti spolu s ostatnými dokumentami zasielajte e-mailom na adresu: ssou.educono@email.t-com.sk, alebo poštou na adresu: SSŠ EDUDO, Slanická osada 2178, Námestovo najneskôr do 13. 03. 2020.


21.2.2020
Riaditeľstvo základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru  pedagogického asistenta s nástupom dňa 09. 03. 2020 na 50 % úväzok.
Podmienky prijatia:
kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.1/2020  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.
Platové podmienky: normatív na mesačné náklady pedagogického asistenta  je 924 €.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom š. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
• odpis z registra trestov (posledné dva doklady predloží vybraný uchádzač pred podpísaním zmluvy).
Požadované doklady posielajte na adresu školy: Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka alebo elektronicky na e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk , tel. kontakt: 041/5688244 Ukončenie výberového konania:  02. 03. 2020 o 12,00 hod..


19.2.2020

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany príjme učiteľku na predprimárne vzdelávanie (učiteľku MŠ) počas zástupu PN. Svoje žiadosti spolu so životopisom zasielajte mailom na adresu zs.krasnany@gmail.com.


13.2.2020

ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa prijme do pracovného pomeru:
školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg (1 + 0,5 pracovného úväzku) s nástupom od 09. 3. 2020. Pracovný pomer na dobu určitú v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Kvalifikačné predpoklady:
Školský špeciálny pedagóg - pedagogický zamestnanec - kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 príloha č. 8
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika  Sociálny pedagóg - odborný zamestnanec - kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 príloha č. 15 - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odboroch pedagogika, sociálna pedagogika alebo sociálna práca Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, zodpovednosť. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosti zasielať do 20. 2. 2020, 12:00 h. - štvrtok. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor. Predpokladaný termín osobných pohovorov: 21. 2. 2020 - piatok
Kontakt: skola@zslubela.edu.sk ZŠ s MŠ Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa 161 0911 352 458


 

12.2.2020

Pracovná pozícia pedagogický  asistent
Vzdelanie:   Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ č 1/2020 v prílohe č.6
Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe
Požadované doklady:   žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, doklady o vzdelaní
Miesto výkonu práce:  Základná škola , Ul. ostrovná 1,  038 41 Košťany nad Turcom
Predpokladaný termín nástupu   Marec 2020
Predpokladaný termín ukončenia  výberového konania  21.02.2020 
Rozsah úväzku 100%
Základná škola , Ul. ostrovná 1, 038 41 Košťany nad Turcom t.č.: 0904 153 425      email: zskostany@gmail.com


Stredná odborná škola podnikania a služieb,  Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo obsadzuje pracovné miesta
školský špeciálny pedagóg (plný pracovný úväzok) školský psychológ (polovičný pracovný úväzok)
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika,
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorých ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č.  8 vyššie uvedenej vyhlášky a rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga alebo špeciálneho pedagóga a terénneho pedagóga, alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii  školský psychológ  podľa Vyhlášky  MŠ SR č. 1/2020 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe psychológia,
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 10 vyššie uvedenej vyhlášky  a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa, alebo rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa, alebo špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní,
• odpis z registra trestov,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
• školský špeciálny pedagóg – 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa)
• školský psychológ – 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa)

Predbežný termín nástupu:
• marec – apríl 2020

Žiadosť spolu s ostatnými dokumentami zasielajte e-mailom na adresu riaditel@sosno.sk, alebo poštou na adresu SOŠ podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, najneskôr do 28. 02. 2020.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Voľné pracovné miesta vznikli na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. V zmysle podmienok projektu sa tieto pracovné miesta obsadzujú na dobu určitú – maximálne 2 roky.


 

 

ZS s MS P.V.Rovnianka v Dolnom Hricove prijme do pracovneho pomeru ucitelku pre primarne vzdelavanie na dobu urcitu - zastup pocas PN.
Svoje ziadosti spolu so zivotopisom zasielajte mailom na adresu zsdhricov@azet.sk


Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš prijme do zamestnania na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta s nástupom od 01.04.2020.
Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Úplné stredné vzdelanie:
a) úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo
b) v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo alebo
c) úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.08.2010
alebo VŠ I. stupňa:
a) učiteľstvo a pedagogické vedy alebo
b) študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť do 10.03.2020.
Kontaktné informácie:
Hotelová akadémia    Čs. brigády 1804   031 01 Liptovský Mikuláš  044/55 229 72   www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk
Kontaktná osoba: 044/55 229 72  L. Dvorožňáková   e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk


Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš prijme  do zamestnania na pracovné miesto učiteľa ekonomických predmetov a účtovníctva na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti  s nástupom  od 01.03.2020.
Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  VŠ II stupňa: Študijný odbor zameraný na ekonomické predmety a účtovníctvo  
Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť do 19.02.2020.
Kontaktné informácie:  Hotelová akadémia  Čs. brigády 1804 031 01 Liptovský Mikuláš 044/55 229 72 www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk 
Kontaktná osoba: 044/55 229 72  L. Dvorožňáková e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk


ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa prijme do pracovného pomeru:
Pedagogický asistent (2 pracovné úväzky na 100 %) s nástupom od 09. 3. 2020. Pracovný  pomer na dobu určitú v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Kvalifikačné predpoklady: - pedagogický zamestnanec – kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 1/2020 príloha č. 6
- úplné stredné vzdelanie v príslušných odboroch
- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v príslušných odboroch
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v príslušných odboroch
Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane   osobných údajov.     
Žiadosti zasielať do 20. 2. 2020, 12:00 h. - štvrtok.
Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na osobný  pohovor. 
Predpokladaný termín osobných pohovorov: 21. 2. 2020 - piatok
Kontakt: skola@zslubela.edu.sk        ZŠ s MŠ Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa 161         0911 352 458


10.2.2020
Pracovná pozícia pedagogického asistenta sa vytvára na dobu určitú v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”.
Vzdelanie:   Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ č 1/2020 v prílohe č.6
Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe
Požadované doklady:   žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, doklady o vzdelaní
Miesto výkonu práce:  Základná škola s materskou školou, Lúčky 521
Predpokladaný termín nástupu   Marec 2020
Predpokladaný termín ukončenia  výberového konania  19.02.2020 
Rozsah úväzku 100%
Základná škola s materskou školou, Lúčky 521     03482 Lúčky t.č.: 0915818627  email: riaditel@zsluckykupele.sk


Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš prijme do zamestnania na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta s nástupom od 01.04.2020.
Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Úplné stredné vzdelanie:
a) úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo
b) v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo alebo
c) úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.08.2010
alebo VŠ I. stupňa:
a) učiteľstvo a pedagogické vedy alebo
b) študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť do 10.03.2020.
Kontaktné informácie:   Hotelová akadémia    Čs. brigády 1804  031 01 Liptovský Mikuláš  044/55 229 72   www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk
Kontaktná osoba:  044/55 229 72  L. Dvorožňáková  e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk


5.2.2020
ZŠ s MŠ Lutiše  hľadá urýchlene zástup počas PN na pozíciu vedúcej ŠJ, polovičný úväzok. Bližšie informácie poskytne RŠ na t.č.: 041/5976105, zslutise@gmail.com.  


31.1.2020

Prijmeme  na  plný  úväzok  do  pracovného  pomeru  učiteľa/ľku pre 1. stupeň ZŠ, na zástup počas PN /3 až 5 týždňov/ s nástupom  od 05.02.2020.Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka (maturitné vysvedčenie), súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), potvrdenie žiadosti o bezúhonnosť cez portál crvinfo alebo cez okresný úrad - odbor školstva (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  04.02.2020
 e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
 poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa/učiteľku anglického jazyka s nástupom od 1.2.2020.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite na       
e-mailovú adresu: info@zshurbanova.sk , prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy v termíne do 31.1.2020.
Prijatý zamestnanec bude zaradený do 6.-9. platovej triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platové tarify pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf  v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.1.2020 sú stanovené v nariadení vlády č. 338/2019  Z.z.)
Telefonický kontakt: 043/ 428 75 71


Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa/učiteľku informatiky s nástupom od 1.2.2020.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite na e-mailovú adresu: info@zshurbanova.sk , prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy v termíne do 31.1.2020.
Prijatý zamestnanec bude zaradený do 6.-9. platovej triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platové tarify pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf  v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.1.2020 sú stanovené v nariadení vlády č. 338/2019  Z.z.)
Telefonický kontakt: 043/ 428 75 71


 

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dlhodobej PN na čiastočný úväzok (0,7) učiteľa telesnej výchovy a techniky s nástupom od 4. marca 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 14.2.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dlhodobej PN na plný úväzok učiteľa primárneho vzdelávania s nástupom od 2. marca 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 14.2.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


29.1.2020

Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina ponúka voľnú pracovnú pozíciu vedúca školskej jedálne
Termín nástupu: podľa dohody
Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne
Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské odborné vzdelanie.
Požiadavky na zamestnanca:  
- prax v odbore
- organizačné schopnosti
- bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
- prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy
- ovládanie programu VIS – kuchyňa.
Náplň práce :
- kompletné koordinovanie chodu prevádzky školskej jedálne,
- monitoring a dodržiavanie HACCP,
- materiálne zabezpečenie (zabezpečovanie dodávateľsko- odberateľských vzťahov - objednávanie tovaru, skladové hospodárstvo, evidencia faktúr, spracovanie mesačnej uzávierky v programe VIS - kuchyňa)
- rozpočtovanie  a účtovanie finančných prostriedkov na stravovanie, evidencia stravníkov,
- zabezpečovanie výroby jedál a nápojov, vypracovanie jedálneho lístka, normovanie stravy.
Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 692,00 eur  + započítaná prax, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- životopis,
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
  
Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Mail: szsza@szsza.sk Tel.č. 041/56 55 696


Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina ponúka voľnú pracovnú pozíciu ekonómka, mzdová účtovníčka
Termín nástupu: podľa dohody
Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne
Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, prax v odbore.
Požiadavky na zamestnanca :  
- prax v odbore
- organizačné schopnosti
- bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
- prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy
- ovládanie mzdového programu HOUR – Human klasik.
Náplň práce:
- mzdové účtovníctvo, personalistika,
- vedenie administratívy súvisiacej s prevádzkou školy, registratúry.
Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 692,00 eur  + započítaná prax, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- životopis,
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.  
Podanie žiadosti:
Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Mail: szsza@szsza.sk  Tel.č. 041/56 55 696


28.1.2020

Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin      M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
Voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka biológie a/alebo chémie na bilingválnom gymnáziu a 2.stupni ZŠ
Náplň práce – vyučovanie biológie a/alebo chémie v kombinácii s iným predmetom na 100%-ný pracovný úväzok
Nástup do práce – ASAP, pracovná zmluva na dobu  určitú do 31.08.2020 s možnosťou predĺženia
Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.
      Jazykové znalosti - Anglický jazyk:  B1 alebo B2, C1 alebo C2 výhodou
     Počítačové znalosti - schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách
     Ďalšie očakávania 
     - kvalifikované vyučovanie žiakov
     - ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole alebo druhom stupni základnej školy
     - vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
     - ochotu a schopnosť viesť mimo-vyučovacie aktivity a zavádzať inovácie
     - vyučovanie metódou CLIL v anglickom jazyku
     - aktívne používanie anglického jazyka
     - jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch
       Výhodnou je minimálne 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou  prácou v cirkevnom spoločenstve.
     Zoznam vyžadovaných dokladov:  doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...), iné získané Osvedčenia, Certifikáty..,zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov, doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania, doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie
lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti,  potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti.


17.1.2020

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva J. Vojtaššáka 13, Žilina ako súčasť Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Ponúka voľnú pracovnú pozíciu: Fyzioterapeut  s nástupom od 01.02.2020
Požiadavky na pracovnú pozíciu: splnené kvalifikačné predpoklady: minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou  v odbore fyzioterapia,  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 692 eur  + započítaná prax (zdroj: Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina alebo na email: szsza@szsza.sk , tel. kontakt: 041/56 55 696, 0905 963 799
Prijímanie žiadostí: do 24. januára 2020. Vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovnú pozíciu, budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky.
Pracovné pohovory sa uskutočnia: 29.01.2020.


16.1.2020
ZÁKLADNÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu ŠKOLNÍK-KURIČ.
Termín nástupu: podľa dohody
Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer podľa Zákonníka práce.
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne, 100 % úväzok
Požadované vzdelanie: základné/ stredné
Naplň (druh) práce:  bežné údržbárske práce, kontrola budovy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha plynovej kotolne
Zručnosti, schopnosti: manuálne zručnosť
Ďalšie požiadavky: kuričský preukaz, resp. ochota dorobiť si ho. Osobné predpoklady: iniciatíva, praktické myslenie. Iné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky:  určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
 Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
Podanie žiadosti: emailom riaditelzsrt@gmail.com, prípadne osobne alebo poštou na adresu:
Základná škola
Pionierska 95
01313 Rajecké Teplice
kontakt: 041/5493585


Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020 alebo podľa dohody: Učiteľa/-ku s aprobáciou biológia-geografia, resp. biológia-chémia na zástup MD.
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, prípadne mailom:
riaditelzsrt@gmail.com prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Základná škola
Pionierska 95
01313 Rajecké Teplice
kontakt: 041/5493585
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor.


15.1.2020

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu ŠKOLNÍK-KURIČ.
Termín nástupu: podľa dohody
Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer podľa Zákonníka práce.
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne, 100 % úväzok
Požadované vzdelanie: základné/ stredné
Naplň (druh) práce:  bežné údržbárske práce, kontrola budovy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha plynovej kotolne
Zručnosti, schopnosti: manuálne zručnosť
Ďalšie požiadavky: kuričský preukaz, resp. ochota dorobiť si ho
Osobné predpoklady: iniciatíva, praktické myslenie
Iné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky:  určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
 Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Podanie žiadosti: emailom riaditelzsrt@gmail.com, prípadne osobne alebo poštou na adresu:  Základná škola  Pionierska 95   01313 Rajecké Teplice   kontakt: 041/5493585


Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020 alebo podľa dohody: Učiteľa/-ku s aprobáciou biológia-geografia, resp. biológia-chémia na zástup MD.
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, prípadne mailom:
riaditelzsrt@gmail.com prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Základná škola Pionierska 95  01313 Rajecké Teplice kontakt: 041/5493585   
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor.


Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas PN
učiteľa/ku nemeckého jazyka  na plný úväzok.
Predpokladaný čas zastupovania: 4. 2. 2020 - 20. 3. 2020
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú: kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte   na  adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany alebo mailom na gbas@gbas.sk.


14.1.2020
Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov , Lietavská Svinná 105, 013 11 Lietavská Svinná –Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ do MŠ v Lietavskej Svinnej na zástup počas PN.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – príloha č.1 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 príloha č. 4.
Kontakt :  e-mail: zsls@azet.sk, alebo ada.majsniarova@gmail.com,  telefonický kontakt: 0910 951 380


10.1.2020
Základná škola , Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany príjme do pracovného pomeru od 02.03.2020 učiteľa pre primárne vzdelávanie  na dobu určitú, zástup počas dlhodobej PN.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom na zsgbelany@gmail.com do 11.02.2020.


8.1.2020
Voľné pracovné miesta - pedagogický zamestnanec, vychovávateľ
Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Pracovná pozícia:
- učiteľ telesnej a športovej výchovy na skrátenú pracovnú činnosť,
- vychovávateľ na Školskom internáte pri Spojenej škole Tvrdošín
na zastupovanie počas materskej dovolenky
Termín nástupu: 01. 02. 2020
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní,súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky: spstv@spstv.edu.sk tel. 0948 086 062


7.1.2020

Riaditeľka Gymnázia Hlinská 29 v Žiline prijme  do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  francúzskeho jazyka s nástupom od 01. 02. 2020 na voľné pracovné miesto kategória zamestnanca :
• učiteľ pre úplné stredné  všeobecné vzdelávanie s aprobáciou francúzsky jazyk
kvalifikačné predpoklady  v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• ďalšie požiadavky: znalosť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, skúsenosti s realizáciou maturitnej skúšky,  znalosť práce s PC

zoznam požadovaných dokladov :
• žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
iné požiadavky:
• požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 10.01.2020 do 12:00 hod.
podmienky pre voľné pracovné miesto:
• pracovný pomer na dobu určitú, znížený pracovný úväzok
Zaradenie do platovej triedy:   v zmysle Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

Kontakt : e-mail: gymnazium@gymza.sk  alebo turonova@gymza.sk  tel.č. 041/763 77 00


20.12.2019
Základná škola s materskou školou Rosina, Rosina č. 624, 013 22 Rosina príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020: Učiteľa/ku - Základnej školy 2.stupeň – biológia, chémia
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok    Aprobácia Biológia, Chémia
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom: riaditel@skolarosina.sk, telefonický kontakt 0915 999 973 do 17.01.2020. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti.
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor. 
Nástup do zamestnania: 01.02.2020
Adresa školy : Základná škola s materskou školou Rosina  Rosina č. 624  013 22 Rosina


11.12.2019

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Kotešovej prijme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka. Úväzok: 40%. Nástup: predpokladaný nástup od 8. 1. 2020
Kvalifikačné predpoklady - Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Znalosť práce s PC, MS Word, MS Excel. Skúsenosti s prácou v programeURBIS výhodou.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na adresu školy, prípadne mailom na: zs.kotesova@azet.sk.


CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  A  PREVENCIE Predmestská  1613, 010 01  Žilina      041/5650018,cpppapza@cpppapzilina.sk
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Psychológ
Dátum predpokladaného nástupu:  1.január 2019
Pracovný pomer: zastupovanie počas MD, 100%-ný úväzok
Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :
VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov:  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 17.12.2019 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina.
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.


CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  A  PREVENCIE  Predmestská  1613, 010 01  Žilina            041/5650018, cpppapza@cpppapzilina.sk
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Metodik kariérového poradenstva.
Dátum predpokladaného nástupu:  1.január 2019
Pracovný pomer:  trvalý pracovný pomer, 25%-ný úväzok
Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,  ovládanie štátneho jazyka,
Zoznam požadovaných dokladov:  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 17.12.2019 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina.
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.


10.12.2019

Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – príloha č.1 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 príloha č. 4.
Požadované doklady: žiadosť so životopisom a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zasielajte do 13. 12. 2019 na e-mail: zdravie@zsteplicka.edu.sk, telefonický kontakt: 0910 423 554