Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2018, Nedeľa
 

Voľné pracovné miesta

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

3.7.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec (PDF, 161 kB)


29.6.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Lysica č.123, 013 05 Belá (PDF, 168 kB)


5.6.2018

Výberového konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Staškov (PDF, 816 kB)

31.5.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec (PDF, 161 kB)


23.5.2018

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina. (PDF, 204 kB)


17.5.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Mojš 150, Mojš (PDF, 344 kB)


11.5.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou. Klubina 157 s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2018 (PDF, 389 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Pribiši s nástupom od 01. 07. 2018 (PDF, 918 kB)

10.5.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditel'ky Materskej školy  so sídlom: Ďurčiná č. 225. 015 01  Rajec (PDF, 251 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Školská 395, 013 12 Turie (PDF, 168 kB)


 

Prácu hľadajú 

 

17.8.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail pavolzuzcak@centrum.sk.


 

Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.


15.8.2018

Špeciálna pedagogička s nemalou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, rómskou komunitou detí, hľadá prácu v mestách: RK, LM, DK, MT, ZA.Ukončené magisterské štúdium prírodovedných predmetov, náboženskej výchovy katolíckej, špeciálnej pedagogiky. Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Dokončujem prvú atestačnú skúšku. Aktívne ovládam NJ, manažérske skúsenosti.  KONTAKT: 0908 389 173


Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.


13.8.2018
Svoje poslanie učiteľ neberiem len ako prácu, ktorá ma uživí. Som zanietený zmeniť túto situáciu. Každá škola by mala mať pedagogického zamestnanca, ktorý je zanietený pre pohyb a zdravý životný štýl pre žiakov a ísť im príkladom.
Som povolaním učiteľ s akreditáciou na telesnú a športovú výchovu a na odborné ekonomické predmety. Mám za sebou akreditované školenie kondičného trénera I. stupňa. Moje skúsenosti z teoretickej a praktickej časti odborných ekonomických predmetov by boli veľkým prínosom Vašej škole. Zároveň viem zastupovať iné predmety, ktoré súvisia so spoločenskými vedami. Verím, že dokážem plnohodnotne viesť akýkoľvek športový krúžok a zároveň byť lyžiarskym inštruktorom alebo animátorom na mimoškolských podujatiach.
Hľadám si prácu v Žiline/Žilinský kraj     hrivnak.lubomir90@gmail.com


9.8.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ/SŠ s aprobáciou Bio - Chem, v okresoch BY, ZA, PB, PU KNM, CA. Momentálne študujem Slovenský jazyk a literatúra ako rozširujúce štúdium v Žiline (ukončenie štúdia september 2018). Kontakt: 0908 474 449,  email: katarina.struhalova@centrum.sk


7.8.2018
Hľadám prácu učiteľky prípadne vychovávateľky pre I. stupeň ZŠ, v okrese ZA, PB, MT  ( hlavný pracovný pomer, zastupovanie MD ). Vyštudovala som PF UMB Banská Bystrica, mám prax s vyučovaním ANJ na prvom aj druhom stupni ZŠ. Prax 12 rokov.  Kontakt : +421 904 187 800


6.8.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky na ZŠ v okresoch  ZA, KNM, CA. Prácu prijmem aj počas zástupu MD, resp. dlhodobej PN Kontakt: 0908 534 866, email: franekovamria@gmail.com


ASISTENTKA žiaka, VYCHOVÁVATEĽKA, či učiteľka NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY a BIOLÓGIE rada prijme prácu na Základnej či Strednej škole. Magisterské štúdium ukončené v odbore Náboženská výchova a Biológia. Prax v oblasti asistenta. č. t.: 0908 510 572.,mail: zuzkakubova1@gmail.com


23.7.2018

Hľadám si prácu vychovávateľky v školskom klube ZŠ alebo asistentky učiteľa na ZŠ, po prípade i prácu vychovávateľky na internátoch SŠ v Žiline a okolí. Mám dlhoročnú prax. Telefón: 0903 517 034.


Hľadám si prácu ako učiteľka biológie a chémie na základnej škole v okrese Žilina a Bytča aj na zástup, štúdium som ukončila  minulý rok na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nástup možný ihneď!  V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0902670462, email: sismaa07@gmail.com


Hľadám si prácu ako IT administrátor prípadne správca siete na ZŠ alebo SŠ v Žiline a blízkom okolí na čiastočný úväzok. Nástup možný ihneď. Kontakt: ahlubik@gmail.com


Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV).  mail: mackova.katka@gmail.com tel.č. 0944/384417


Hľadám si prácu ako učiteľka biológie a chémie na základnej škole v okrese Žilina a Bytča aj na zástup, štúdium som ukončila  minulý rok na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nástup možný ihneď!  V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0902670462, email: sismaa07@gmail.com 


3.7.2018

Hľadám prácu  Pedagogického pracovníka alebo Majstra  odborných  ekonomických, manžérskych alebo technických predmetov  na odbornej škole technického, prípadne ekonomického zamerania v Žilinskom kraji.  Som absolventom Ing. štúdia Technickej univerzity  a zároveň  Univerzity Mateja Bela  s dlhoročnou praxou v rôznych odboroch. Spĺňam požiadavky na Pedagogickú  spôsobilosť výuky odborných predmetov v rámci DPŠ v B.Bystrici. Doklady o vzdelaní, súhlas na spracovanie osobných údajov a životopis zašlem na vyžiadanie.  Nastúpiť môžem ihneď.   Mail:   vseticka@centrum.sk   tel:  0911 / 018 600


27.6.2018

Hľadám si prácu na skrátený úväzok ako učiteľka. Moja aprobácia je MATEMATIKA -BIOLÓGIA a v budúcom roku ukončím Telesná výchova. Mám 5 rokov praxe na ZŠ a 4 roky na SŠ. Z predmetu biolódia mám rigoróznu skúšku a I. kvalifikačnú skúšku.  Prácu hľadám  v okresoch TS, NO alebo DK.   Tel.0915 809 538, email: martina@novot.sk


 Hľadám si prácu ako učiteľka SLJ - ANJ na základnej alebo strednej škole v Žiline. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (učiteľstvo SLJ a ANJ) a niekoľkoročnú prax vo vyučovaní na ZŠ a SŠ. V prípade záujmu ma kontaktuje telefonicky na čísle 0911 758 482.


Hľadám si prácu ako učiteľka SLOVENSKÉHO JAZYKA A BIOLÓGIE na ZŠ alebo SŠ v okrese CA, KNM, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov. 
Nástup je možný od 1.9. 2018. Prijmem prácu aj na skrátený úväzok alebo zastupovanie. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0903 551 110,
email: lenka.sumska@azet.sk


26.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka 1. stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ, SŠ, príp. vychovávateľka v ŠKD, asistent učiteľa v okresoch CA, KNM, ZA od 1.9. 2018. Mám ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa: kombinácia BIOLÓGIA - GEOGRAFIA, a taktiež aj rozširujúce štúdium UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE. V prípade potreby som schopná vyučovať aj iné predmety. Pedagogická prax: 3 roky. Kontakt:sarlakova.anna@gmail.com


Špeciálna pedagogička s rozsiahlou praxou hľadá prácu ako špeciálny pedagóg, prípadne pedagogický asistent v mestách RK, DK, LM. Nástup možný ihneď! 0908389173


Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ v KNM, ZA a okolí na ZŠ a SŠ. Vyštudovala som odbor výučba angličtiny ako cudzieho jazyka na Univerzite Anglia Ruskin v Cambridge  Medzinárodný diplom je svetovo uznávaný a schválený Ministerstvom školstva Slovenskej Republiky. Mam skúsenosť s viacerými vzdelávacími inštitúciami a jazykovými školami. Kontakt: ilze.vlckova@gmail.com


25.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ a NEJ. Mám ukončenú PF UK v Bratislave odbor NEJ a literatúra, z ANJ mám štátnu skúšku. Mám 23 rokov pedagogickej praxe.  Kontakt: 041/433 4663, 0908475527


Dopytujem  prácu  Pedagogického pracovníka alebo Majstra  odborných  ekonomických, manžérskych alebo technických predmetov  na odbornej škole technického, prípadne ekonomického zamerania v Žilinskom kraji.  Som absolventom Ing. štúdia Technickej univerzity  a zároveň  Univerzity Mateja Bela  s dlhoročnou praxou v rôznych odboroch. Spĺňam požiadavky na Pedagogickú  spôsobilosť výuky odborných predmetov v rámci DPŠ v B.Bystrici. Doklady o vzdelaní, súhlas na spracovanie osobných údajov a životopis zašlem na vyžiadanie.  Nastúpiť môžem ihneď.   Mail:   vseticka@centrum.sk   tel:  0911 / 018 600


22.6.2018

Pedagogička s nemalou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, rómskou komunitou detí, momentálne pôsobiaca ako špeciálny pedagóg hľadá prácu v mestách: RK, LM, DK, MT, ZA.Ukončené magisterské štúdium prírodovedných predmetov, špeciálnej pedagogiky a rok štúdia elementárnej pedagogiky. Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Dokončujem prvú atestačnú skúšku. Aktívne ovládam NJ, manažérske skúsenosti.  KONTAKT: 0908 389 173


20.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka, vychovávateľka, resp. pedagogická asistentka. Mám ukončenú PF UMB v Banskej Bystrici v kombinácii  SJaL a ETV. Mám 10 ročnú prax. Vyučovala som i predmety VyV, OBN. Viedla som i krúžkovú činnosť. Som komunikatívna a zodpovedná.
Prijala by som aj prácu na polovičný úvazok, alebo zastupovanie. MOBIL: 0915033527


Hľadám miesto vychovávateľky alebo asistentky pedagóga v okrese Čadca. Mám dvojročnú prax ako asistentka špecialného pedagóga. Vyštudovala som 2. stupeň v odbore vychovávateľstvo a sociálna pedagogika. 


Hľadám si prácu ako špeciálny pedagóg, vychovávateľka,  asistentka učiteľa.  Mám aj skúsenosti s výučbou NJ. Hľadám prácu v Bytči alebo Žiline.  V prípade záujmu ma kontaktujte na tel.č. 0903044188


Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY a INFORMATIKY v okresoch TS, NO alebo DK. Mám skúsenosti s vyučovaním na ZŠ aj SŠ. Učila som aj predmet anglický jazyk. Tel. 0904/306 469, email: evakaras@atlas.sk


19.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ, vychovávateľka v ZA a okolí (aj počas MD, dlhodobej PN). Mám ukončenú strednú školu Pedagogická akádemia sv. Márie Goretii - učiteľstvo mš a vychovávateľstvo. Mám ročnú prax ako vychovávateľka a trojmesačnú prax ako učiteľka v MŠ. Luciakostolna@centrum.sk    0948402802


 Hľadám prácu učiteľa na ZŠ/SŠ s aprobáciou geografia - náboženská výchova, resp. pedagogického asistenta, vychovávateľa v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce) a prácou triedneho učiteľa. Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu MD alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stenly406@gmail.com


18.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ BIOLÓGIE a/ alebo ANGLIČTINY na 2. stupni ZŠ s nástupom v IX. 2018, ideálne v okrese MT a okolí; som však ochotný presťahovať sa aj mimo Žilinský kraj, napr. do TN, TT, BB či aj BA kraja. Vyštudoval som biológiu - zoológiu na PriF UK a mám aj základnú štátnu skúšku z AJ; plánujem si urobiť pedagogické minimum. Nie je problém si do konca kaled. roka urobiť štátnicu aj z NEMČINY (oba jazyky ovládam aktívne). V rámci VŠ som absolvoval aj predmet Všeobecná geografia, v ktorom som bol jeden z najlepších a v prípade ponuky by som GEOGRAFIU učil radšej než čokoľvek iné (môj naj predmet na gymnáziu). Kontakt: demovicb@gmail.com alebo 0944 758 894.


15.6.2018

Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV).  mackova.katka@gmail.com , 0944/384417


14.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov matematika a fyzika na základnej škole v okrese PB, prípadne v okresoch IL, PU, BY s nástupom od 9/2018. Mám 20 - ročnú prax . Kontakt:  0915/162867, majanackova@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka anglického, francúzskeho a arabského jazyka (záujmový krúžok), pedagogická asistentka,   vychovávateľka v ŠKD/ na internáte - ZŠ, SŠ - región Turiec. Mám dlhoročnú pedagogickú prax. Prijmem aj krátkodobé  zastupovanie, kombináciu pracovných pozícií, skrátený úväzok. Kontakt: Danica Muríňová 0902 167 037; dmurinova@zoznam.sk."


Hľadám si prácu ako učiteľka materskej školy. Mám niekoľkomesačnú prax. Ukončila som externé štúdium Učiteľstvo pre MŠ a    vychovávateľstvo na PaSA Turčianske Teplice. Som u čiteľka anglického jazyka, môžem odborne učiť angličtinu v MŠ. Región Turiec.    Kontakt: Danica Muríňová 0902 167 037; dmurinova@zoznam.sk.


11.6.2018

Hľadám prácu ako učiteľka odborných ekonomických predmetov s 10-ročnou praxou s nástupom od septembra 2018. Kontakt: 0907 605 000.


Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ od  šk. roku 2018/19.  Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci ŠkVP.   Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


Hľadám si prácu ako učiteľka anglického jazyka a/alebo odborných ekonomických predmetov na SŠ, resp. ZŠ v Žiline a okolí. Mám vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, pedagogické minimum, všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka a prax ako učiteľka na SŠ 2 a pol roka. Príjmem aj prácu na skrátený úväzok. Nástup možný ihneď. Kontakt: magdalenabrez@gmail.com, 0908 252 886.


8.6.2018

Hľadám miesto si ako učiteľka NEJ a ANJ ZŠ alebo SŠ. Mám 6 ročnú prax. Praca by mala byť v okrese Čadca, Kysucké Nové Mesto alebo Žilina. Kontakt 0905321742,alebo Emilia.pajerova@gmail.com .


Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ, NEJ na ZŠ alebo SŠ v okrese ZA, PB. Mám ukončené magisterské štúdium učiteľstva oboch jazykov a jeden rok praxe na ZŠ. Tel.: 0911 254 376


Hľadám prácu učiteľa na ZŠ/SŠ s aprobáciou geografia - náboženská výchova, resp. pedagogického asistenta, vychovávateľa v ŠKD, v školskom internáte v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce), prácou triedneho učiteľa, školského koordinátora testovania PISA a programom eTlačivá. Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu MD alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail: stenly406@gmail.com


5.6.2018

Hľadám prácu učiteľky prípadne vychovávateľky pre I. stupeň ZŠ, v okrese ZA, PB, MT  ( hlavný prac.pomer, zastupovanie MD ). Vyštudovala som PF UMB Banská Bystrica, mám prax s vyučovaním ANJ na prvom aj druhom stupni ZŠ. Prax 10 rokov. Kontakt : 0904 187 800


Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky na ZŠ v okresoch  ZA, KNM, CA. Prácu prijmem aj počas zástupu MD, resp. dlhodobej PN Kontakt: 090534 866, email: marika201@post.sk


 Hľadám prácu v školstve ako učiteľka  v Žiline alebo v okrese Bytča. Rada by som učila predmety - Náuka o spoločnosti, Kultúra a umenie, Občianska výchova, Mediálna výchova, Dejepis, Informatika.  Ruský jazyk  aj Anglický jazyk ovládam na úrovni B2  a naďalej sa
vzdelávam v jazykovej škole. Od septembra začínam študovať aj rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Pracovala som ako učiteľka na II. stupni ZŠ a aj ako asistentka v špeciálnej škole. Kontakt:  maria.serafina@azet.sk, 0908 068 061


 

 

   
Voľné pracovné miesta

17.8.2018

Základná škola Dolná Tižina prijme od 1.9.2018 na plný pracovný úväzok kvalifikovaného učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie. Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Základná škola Dolná Tižina, 013 04 Dolná Tižina 28, tel.: 041/5995078, mobil: 0902701693, email: zsdolnatizina@gmail.com


 

13.8.2018

Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov prijme do pracovného pomeru:
asistenta učiteľa na polovičný úväzok.
Nástup od 01.09.2018 (pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 21. augusta 2018 na adresu: Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov alebo e-mailom: riaditel@zsklokocov.sk, tel. 0911 650 235.


10.6.2018

Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 asistent/asistentka učiteľa Materskej školy. Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  a odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú, maximálne do októbra 2020
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 23.8.2018 do 15:00 hod na adresu:
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 27.8.2018 v čase od 09:00 hod v budove Obecného úradu obce Sučany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.
Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“


 

Obec Liptovská Štiavnica ako zriaďovateľ Základnej školy, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre I. stupeň základnej školy na plný pracovný úväzok na obdobie počas zastupovania materskej dovolenky s nástupom od 30.08.2018. Požiadavky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Svoje žiadosti spolu s dokladom o vzdelaní zasielajte do 24.08.2018 na adresu: Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 034 01
Liptovská Štiavnica poprípade mailom na adresu: obec@liptovskastiavnica.sk


9.8.2018

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin (pôvodná adresa  Ul. jahodnícka 1,  Martin)  príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou matematika alebo matematika+chémia alebo matematika+fyzika.
Termín nástupu je  od 1. septembra 2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade záujmu telefonujte neodkladne na číslo mob. telefónu 0905807006. Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite po telefonickom dohovore obratom na zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk. alebo prinesiete osobne 


8.8.2018

Riaditeľka ZŚI pre žiakov s NKS v Jamníku prijme do pracovného pomeru učiteľ pre primárne vzdelávanie do Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42.
Termín nástupu 1. 9. 2018, doba neurčitá. Požiadavky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.      437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.


7.8.2018

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne príjme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie (MŠ) na dobu určitú, na zástup počas materskej dovolenky  s termínom nástupu od 20.08.2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z.Žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 13.08.2018 na adresu: ms@skola-varin.sk. Kontakt: 0911/521 261.


3.8.2018

Základná škola Východná (okr.Liptovský Milukáš) ponúka voľné pracovné miesto :  Učiteľku/učiteľa s aprobáciou Geo - Inf na zástup počas dlhodobej  PN, s nástupom od 27.8.2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Žiadosti zasielajte na adresu školy: ZŠ Východná, Školská 790, 032 32 Východná, alebo email: zsvychodna@stonline.sk


2.8.2018

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 30.8.2018 do pracovného pomeru na dobu určitú do 30.06.2019 asistenta /-tku učiteľa  s úväzkom 50%.  Výber vhodného uchádzača bude na základe zaslaných dokladov posudzovať riaditeľ  ZŠ.
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej legislatívy
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží  vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží  vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  10.08.2018 
- e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
- poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


1.8.2018

Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina.  V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Majster odborného výcviku pre učebný odbor 6445 H kuchár. Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. septembra 2018. 
Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe  na adresu:  Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina, Email: hascik.d@centrum.sk, tel: 0911 445 994


31.7.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kotešová ponúka voľné pracovné miesto. : Učiteľku/učiteľa s aprobáciou SJL -DEJ na zástup počas dlhodobej  PN s
nástupom od 24.8.2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Kotešová, 01361
Kotešová 378, email:zs.kotesova@azet.sk, tel.: 0421/ 554 06 69.


 ŠJ pri Základnej škole s materskou školou Kotešová prijme kuchárku na polovičný úväzok do materskej školy na zastupovanie počas dlhodobej PN. Nástup od 1. 9. 2018. Podrobnejšie informácie u vedúcej ŠJ - č.t. 0907 844 451.


30.7.2018
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Kategória voľného pracovného miesta:  asistent učiteľa
Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. septembra 2018 na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor ).
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 10. 8. 2018 na adresu:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,  Mládeže 289, 013 24 Strečno  zsstrecno@gmail.com
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


26.7.2018

Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín prijme od 15.08.2018 do pracovného pomeru upratovačku. Žiadosť o prijatie a životopis zašlite do 10.08.2016 na adresu: Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín.  Bližšie informácie: e-mail : gymts@vuczilina.sk,  č. t. 043/5323061,     043/5322690


25.7.2018

Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
1. Upratovačka – 1,0 úväzok. Miesto výkonu práce:  Materská škola pri ZŠ s MŠ Ľubeľa,     Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa.     Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas na spracovanie osob. údajov      v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.      Žiadosti zasielať do 03. 08. 2018. Nástup: od 13. 08. 2018.
2. Učiteľ/učiteľka predmetov CHEM  / ANJ,   na čiastočný úväzok (môže byť doplnený    asistentom učiteľa) s nástupom  od 27. 08. 2018. Pracovný pomer predbežne na dobu      určitú.   
3.  Asistent/asistentka učiteľa na čiastočný  úväzok s nástupom od 27. 08. 2018. Pracovný      pomer na dobu určitú.
4.  Vychovávateľ/vychovávateľka do ŠKD na čiastočný úväzok s nástupom do práce od       27. 08. 2018. Pracovný pomer predbežne na dobu určitú.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane  
  osobných údajov,         
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme vybratých uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky.
Žiadosti zasielať do 09. 08. 2018. Kontakt: mail: skola@zslubela.edu.sk     písomne: ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14  Ľubeľa     tel.: 0911 352 458


23.7.2018

Základná škola s materskou školou Likavka, Školská 480, 034 95 Likavka prijme do pracovného pomeru:
  1.   vedúcu školskej jedálne
Podmienky prijatia:
-     kvalifikačné predpoklady - úplné stredné odborn&e acute; vzdelanie s maturitou,
-     znalosť platnej legislatívy najmä z oblasti š kolsk&ea cute;ho stravovania a hygieny,
-  ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka, resp. špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania,
-     organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnos ť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť,
-     zdravotná spôsobilosť na prácu v zariaden&ia cute; ve rejného stravovania;
   2.  pomocnú kuchárku v školskej jedálni
Podmienky prijatia:
-     kvalifikačné predpoklady - nižšie stredné odborné vzdelanie r esp. &ua cute;plné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár/kuchárka,
-     tímová práca, manuálna zdatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bez&uacu te;honnosť,
-     zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravova nia.
Nástup od školského roku 2018/2019.
V prípade, že ste prejavili záujem o niektorú z týchto pozícií, posielajte žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 do 17. 08. 2018 na adresu:
Základná škola s materskou školou Likavka
Školská 480, 034 95  Likavka  alebo emailom:  zsmslikavka@stonline.sk


Obec Turie prijme učiteľku materskej školy na zastupovanie na jeden školský rok. Nástup od 1.9.2018.  Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej legislatívy  je podmienkou. Pohovor sa uskutoční dňa 25.7.2018 o 16,00 hodine na 1. poschodí na Obecnom úrade Turie. Doneste si so sebou žiadosť, profesijný životopis a doklad o vzdelaní. Kontakt: Obec Turie, info@obecturie.sk, 0917963425


ZŠ Dolná Tižina prijme učiteľa 1. stupňa ZŠ na plný úväzok. Nástup od 27.8.2018.  Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej legislatívy  je podmienkou. Termín ukončenia pohovoru je do 10.8.2018.
Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 
Základná škola Dolná Tižina
013 04 Dolná Tižina 28
tel.: 041/5995078
email: zsdolnatizina@gmail.com


ZŠ Dolná Tižina prijme asistenta učiteľa na plný úväzok. Nástup od 3.9.2018.  Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej legislatívy  je podmienkou. Termín ukončenia pohovoru je do 10.8.2018.
Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 
Základná škola Dolná Tižina
013 04 Dolná Tižina 28
tel.: 041/5995078
email: zsdolnatizina@gmail.com


Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 1.9.2018 na pozíciu učiteľ náboženskej výchovy na čiastočný úväzok počas zastupovania MD. Termín uzávierky podávania žiadostí je 25.07.2018 o 12:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne, resp. prostredníctvom emailu. Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com


Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 1.9.2018 na pozíciu pomocnej kuchárky v školskej jedálni na čiastočný úväzok. Termín uzávierky podávania žiadostí je 25.07.2018 o 12:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne, resp. prostredníctvom emailu. Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com


Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 1.9.2018 na pozíciu upratovačky na čiastočný úväzok. Termín uzávierky podávania žiadostí je 25.07.2018 o 12:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne, resp. prostredníctvom emailu. Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com 


Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín  prijme do pracovného pomeru:
1. Učiteľa/učiteľku predmetov MAT / INF / OBN (náuka o spoločnosti)  na plný úväzok s nástupom
od 01.09.2018. Pracovný pomer predbežne na dobu určitú.

2. Asistenta/asistentku učiteľa na plný úväzok s nástupom od 01.09.2018. Pracovný pomer na dobu určitú.

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30. 07. 2018 na adresu školy: Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín alebo elektronickou formou na e-mail: riaditelka@zsjmdk.org . Voľné pracovné miesta budú obsadené výberovým pohovorom.


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistenta učiteľa s nástupom od 1.9.2018:
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XVII Pedagogický asistent.
 výhodou je znalosť grafických počítačových programov Photoshop, Pinacle, CorelDRAW na úrovni pokročilý, záujem o fotografovanie, špeciálna pedagogika.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 600 € - 736,50 € + započítaná prax
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina alebo  na email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 15.08.2018.


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Fotograf s nástupom od 01.09.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,  špeciálna pedagogika výhodou,
 ovládanie programu Photoshop, Pinnacle Studio, CorelDRAW, schopnosť aranžovať a fotiť.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania a atestácií : min. od 600 € - 1008 € + započítaná prax
Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 15.08.2018


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Čalúnnik  na zástup počas PN s predpokladaným nástupom od 3.9.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 výučný list  a prax  v odbore
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania:  min. od 600 €  + započítaná prax
Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, empatia
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 22.08.2018


Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistenta učiteľa s nástupom od 1.9.2018:
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XVII Pedagogický asistent.
 výhodou je znalosť grafických počítačových programov Photoshop, Pinacle, CorelDRAW na úrovni pokročilý, záujem o fotografovanie, špeciálna pedagogika.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 600 € - 736,50 € + započítaná prax
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina alebo  na email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 05.08.2018.


Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Fotograf s nástupom od 01.09.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,  špeciálna pedagogika výhodou,
 ovládanie programu CorelDRAW, Photoshop, spracovanie videí, schopnosť predmety  aranžovať a fotiť..
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania a atestácií : min. od 600 € - 1008 € + započítaná prax
Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 05.08.2018


Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru  učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika. Nástup od 1. 9. 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk. Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme vybratých uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky. Bližšie informácie na t. č. 0911 341 525.


Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľku / učiteľa MŠ na plný úväzok s nástupom do práce od 24.8.2018.
Informácie o pracovnom mieste
Usmievavá, láskavá učiteľka v súkromnej materskej škole
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Do súkromnej materskej školy Lienka v Martine hľadáme novú pani učiteľku/pána učiteľa, ktorá/ktorý obohatí náš tím svojou osobnosťou. Hľadáme niekoho, kto bude vedieť:
- viesť detí kvalifikovane a cieľavedome, no zároveň s rešpektom a láskou
- starať sa o všestranný rozvoj detí, pripravovať im rôznorodé činnosti
- vymýšľať, plánovať, realizovať a dodržiavať učebný plán
- zodpovedne pristupovať k zdraviu a zdravému vývinu zverencov
- aktívne sa zúčastňovať na príprave akcií pre deti a rodičovských združení
- viesť mimovyučovacie aktivity
- vytvárať okolo seba pozitívnu klímu a rodinnú atmosféru

Okrem toho budeme veľmi radi, keď budeš vedieť komunikovať anglicky slovom aj písmom a bude ti blízka Montessori pedagogika.

Od uchádzača vyžadujeme:
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v podnetnom pracovnom prostredí s množstvom kreatívnych pomôcok
- rodinného ducha utužíme na pravidelných tematických teambuildingoch
- odovzdáme ti naše know-how a rozšírime tvoje vedomosti na školeniach a workshopoch
- stabilná a dlhodobá prácu s možnosťou sebarozvoja
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Samostatnosť, trvalé nadšenie a energia pre prácu s deťmi, flexibilita, komunikatívnosť, proaktívny prístup k riešeniu problémov, príjemné vystupovanie, lojalita, chuť učiť sa novým veciam, sebarealizovať sa a napredovať.Predchádzajúce skúsenosti nie sú nevyhnutné, na prvom mieste je chuť pracovať s deťmi. Radi ti vytvoríme zázemie na získanie skúseností a naučíme ťa všetko potrebné. Svoje životopisy v slovenskom jazyku zasielajte do 3. 8. 2018
na adresu smslienkamartin@gmail.com.  Na osobnom pohovore sa radi stretneme s vybranými uchádzačmi.   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania Do 3. 8. 2018.


Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľku / učiteľa MŠ na plný úväzok s nástupom do práce od 24.8.2018.
Informácie o pracovnom mieste
Usmievavá, láskavá učiteľka v súkromnej materskej škole
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Do súkromnej materskej školy Lienka v Martine hľadáme novú pani učiteľku/pána učiteľa, ktorá/ktorý obohatí náš tím svojou osobnosťou. Hľadáme niekoho, kto bude vedieť:
- viesť detí kvalifikovane a cieľavedome, no zároveň s rešpektom a láskou
- starať sa o všestranný rozvoj detí, pripravovať im rôznorodé činnosti
- vymýšľať, plánovať, realizovať a dodržiavať učebný plán
- zodpovedne pristupovať k zdraviu a zdravému vývinu zverencov
- aktívne sa zúčastňovať na príprave akcií pre deti a rodičovských združení
- viesť mimovyučovacie aktivity
- vytvárať okolo seba pozitívnu klímu a rodinnú atmosféru

Okrem toho budeme veľmi radi, keď budeš vedieť komunikovať anglicky slovom aj písmom a bude ti blízka Montessori pedagogika.
Od uchádzača vyžadujeme:
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v podnetnom pracovnom prostredí s množstvom kreatívnych pomôcok
- rodinného ducha utužíme na pravidelných tematických teambuildingoch
- odovzdáme ti naše know-how a rozšírime tvoje vedomosti na školeniach a workshopoch
- stabilná a dlhodobá prácu s možnosťou sebarozvoja
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Samostatnosť, trvalé nadšenie a energia pre prácu s deťmi, flexibilita, komunikatívnosť, proaktívny prístup k riešeniu problémov, príjemné vystupovanie, lojalita, chuť učiť sa novým veciam, sebarealizovať sa a napredovať.
Predchádzajúce skúsenosti nie sú nevyhnutné, na prvom mieste je chuť pracovať s deťmi. Radi ti vytvoríme zázemie na získanie skúseností a naučíme ťa všetko potrebné.
Svoje životopisy v slovenskom jazyku zasielajte do 3. 8. 2018  na adresu smslienkamartin@gmail.com.  Na osobnom pohovore sa radi stretneme s vybranými uchádzačmi.   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania Do 3. 8. 2018.


Evanjelické gymnázium v Tisovci a Základná škola Dr. V. Clementisa v Tisovci hľadá psychológa na plný úväzok (½-ný úväzok EGT a ½-ný úväzok ZŠ) s nástupom od 01.09.2018. Požadované VŠ vzdelanie v odbore psychológia alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii s psychológiou, plat podľa platnej legislatívy – so zaradením ako odborný zamestnanec.
Ponúkame prácu v slovensko-anglickom kolektíve.
Žiadosť so životopisom pošlite 1x na adresu školy: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836. 980 61  Tisovec a 1x na adresu školy: Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 980 61  Tisovec, prípadne na e-mailovú adresu: riaditel@egt.sk a riaditel@zsfranti.edu.sk do 16. augusta 2018.
Výberové konanie na pozíciu psychológa sa bude konať v období od 20.08.2018 do 24.08.2018.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 047/55 11 700 a 047/54 93 207.


Základná škola Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 20.08. 2018 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
Pracovná pozícia školník údržbár v základnej škole
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie vyučený - stolár, kúrenár, vodoinštalatér, elektrikár, maliar, murár....... iné remeselné práce, manuálna zručnosť pri údržbe školy, záhradnícke práce, opravy dverí, nábytku, sociálnych zariadení.....
Náplň (druh) práce
drobné údržbárske práce, záhradnícke práce, obsluha vykurovania
Pracovné podmienky
• Pracovný čas: od 6:30 do 14.30
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax
Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
• Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
• manuálna zručnosť
• organizovanie a plánovanie práce
Osobnostné predpoklady
• spoľahlivosť, iniciatívnosť, zodpovednosť

Všetky požadované doklady zasielajte do:  31. 7. 2018
-     e-mailom na adresu :   skola@zssulkovknm.edu.sk
-     tel. 0908 513 545
-     poštou na adresu: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Základná škola Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 20.08. 2018 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
správca počítačovej siete
 Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie
 
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží len vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
 
Všetky požadované doklady zasielajte do:  15. 8. 2018
 
-     e-mailom na adresu :   skola@zssulkovknm.edu.sk
-     tel. 0908 513 545
-     poštou na adresu: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 
 V KNM  01. 07. 2018     Mgr. Anita Tomaníčková, riad. školy


 Riaditeľstvo ZŠ Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto príjme do pracovného pomeru vychovávateľku do ŠKD s nástupom do práce od 30. 08. 2018.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.

Požadované doklady posielajte na adresu školy:
Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
e-mail: skola@zssulkovknm.edu.sk
tel. č.: 041/421 2556
Ukončenie výberového konania: 09. 08. 2018


 Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru
1. učiteľa/ku anglického jazyka - úväzok: 100% (zástup počas MD)
2. učiteľa/ku chémie a biológie vo francúzskom jazyku – úväzok: čiastočný
Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 12. 07. 2018  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 13.7.2018.


Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru školského psychológa.
Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018/úväzok: 100%
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia/školská psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v minimálnej výške 736,50 € v pracovnej triede dva.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 11. 08. 2018  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 21.8.2018.


 Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru  na zastupovanie počas materskej dovolenky učiteľa s aprobáciou nemecký jazyk  (20 hod. úväzok)
Požiadavky:
Na vyučovanie cudzieho jazyka:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky              z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave Bratislave alebo metodicko-pedagogickom centre, alebo
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk  do  28.07.2018. 


Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru   na zastupovanie počas materskej dovolenky učiteľa s aprobáciou anglický jazyk   na polovičný pracovný úväzok.

Požiadavky: Na vyučovanie cudzieho jazyka:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky              z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave Bratislave alebo metodicko-pedagogickom centre, alebo
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk  do  28.07.2018.


Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru
na zastupovanie počas materskej dovolenky

majstra odbornej výchovy pre učebný odbor kaderník
na polovičný pracovný úväzok.

Požadované vzdelanie :
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa resp. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v zmysle časti XI. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009,
- doplňujúce pedagogické štúdium

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
-  profesijný štrukturovaný životopis
-  fotokópia dokladov o vzdelaní
-  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
   údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu:
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty do 28. 07. 2018 na adresu: skola@sszaby.sk


Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru údržbára na plný pracovný úväzok od 01.09.2018
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  súhlas so spracovaním osobných údajov,  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (posledný doklad doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk do 24. 08. 2018.  


 6.7.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:
1.  Učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 01.09.2018.
Pracovný pomer na určitú dobu.
2.  Asistenta/ku učiteľa v materskej škole na polovičný úväzok s nástupom od 01.09.2018. Pracovný pomer na určitú dobu.Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 Požadované doklady zasielajte do 31.7.2018 na adresu školy:  ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, 02201 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.


Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru učiteľa na plný úväzok s nástupom do práce od 01.09.2018 – 31.12.2018 (pracovný pomer na dobu určitú).
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť  o prijatie do zamestnania
• Štruktúrovaný  životopis
• Doklady o ukončenom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:• v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požaduje sa pedagogické vzdelanie príslušného smeru.
Požadované doklady posielajte do 30.07.2018 na e-mail: mskomenskeho.knm@centrum.sk


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hôrky prijme do pracovného pomeru od 22.8.2018:
- učiteľku pre I. stupeň
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.
Ukončenie výberového konania 12.7.2018
Výberové konanie sa uskutoční 13.7.2018
Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: riaditel.zshorky@gmail.com. Telefonický kontakt: 0911273882.


4.7.2018
Pozícia: Učiteľka predprimárneho vzdelávania
Úväzok: 37,5 hodín týždenne
Dátum nástupu: 1.9. 2018
Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov, 
• doklady o ukončenom vzdelaní
Doklady možno zaslať na adresu školy, prípadne mailom na zsmsdunajov@centrum.sk
ZŠ s MŠ Dunajov, 235 02302 Dunajov


Základná škola Turzovka prijme asistenta učiteľa, pracovný pomer na dobu určitú.
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. september  2018
Požiadavky: Úplné stredoškolské vzdelanie.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 20. 07. 2018 na adresu školy : Základná škola Turzovka – Bukovina 305 alebo elektronickou formou na e-mail: zsturzovka@gmail.com.  Voľné pracovné miesta budú obsadené výberovým pohovorom.


 3.7.2018

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Stráňavy prijme do pracovného pomeru od 1.9.2018 zástupkyňu pre materskú školu. Požiadavky: kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy, 1.atestácia, 5 rokov pedagogickej praxe.
Žiadosť so životopisom a  súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu zs@stranavy.sk , alebo ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Stráňavy 342, 013 25 Stráňavy do 30. 07. 2018. Telefonický kontakt: 041/5966372, 0904473131


 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Stráňavy prijme do pracovného pomeru od 1.9.2018 vychovávateľku ŠKD.      Požiadavky: kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.
Žiadosť so životopisom a  súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu zs@stranavy.sk , alebo ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Stráňavy 342, 013 25 Stráňavy do 30. 07. 2018. Telefonický kontakt: 041/5966372, 0904473131


 

29.6.2018

Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11 v Žiline prijme učiteľku / učiteľa  nižšieho stredného vzdelávania (2.stupeň ZŠ) s aprobáciou nemecký jazyk s nástupom od 1. septembra 2018.
Kontakt: oravskaszs@gmail.com, 0911/558335.


Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11 v Žiline prijme kvalifikovaného školského špeciálneho pedagóga s nástupom od 1. septembra 2018.
Kontakt: oravskaszs@gmail.com, 0911/804408.


26.6.2018

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: pomocný vychovávateľ v školskom internáte (nočné služby), predpokladaný nástup od 3.9.2018.
Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie, prax na podobnej pozícií vítaná.
Náplň práce: zabezpečovanie základných potrieb deťom umiestneným v školskom internáte, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu detí. 
Ponúkaný plat v hrubom: 480 € + príplatky za prácu v noci, nedeľu, vo sviatok.
Osobnostné predpoklady: trpezlivosť, empatia, ochota pomáhať.
Zasielanie žiadostí na email: sos.ekonomicke@gmail.com , kontakt: 041/5654906, 0911399211
Prijímanie žiadostí do: 20.08.2018


Riaditeľstvo Základnej školy Rudina ponúka voľné pracovné miesto. :
Učiteľku/učiteľa s aprobáciou SJL na čiastočný úväzok .
Pozícia je na zástup za  PN s nástupom od 27.8.2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ Rudina,Rudina 443,023 31, email:zsrudina@gmail.com, tel.: 0911991390 do 13.7.2018


ZŠ J. Kollára v Mošovciach príjme do pracovného pomeru učiteľa/ku ANJ  pre II. stupeň od školského roku 2018/2019. Kotakt: 0910 944 232, mail: skola@zsmosovce.edu.sk.


Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa odborných predmetov pre učebný odbor cukrár
Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom  odbore potravinárskeho smeru, príp. ekonomika služieb a cestovnom ruchu
• doplňujúce pedagogické štúdium
• vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., príloha č.1 časť VIII bod 41. Nástup: 01.09. 2018
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov
Ďalšie požiadavky:
• výhodou znalosť programu ASC agenda
• práca s PC (excel, word, outlook)
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť
Platové podmienky:
tarifný plat podľa Prílohy č. 5 k nariadeniu
vlády č. 359/2017 Z. z:
Platová tarifa  9:  690,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Platová tarifa 10: 753,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Platová tarifa 11: 843,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Platová tarifa 12: 944,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 13. 07. 2018  na  adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: mazgutova@sospza.sk     Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.


25.6.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste kuchár / kuchárka
Názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
Kategória zamestnancov: Prevádzkový zamestnanec  - Kuchár/Kuchárka
Kvalifikačné predpoklady: vyučený kuchár/kuchárka v odbore
Dátum nástupu: 01.09.2018
Úväzok: 1,0 (37,5 hodiny pracovného času týždenne)
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, životopis, výučný list v obore
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: znalosť normovania jedál, vhodné miesto aj pre absolventov.
Kontaktné údaje: PaedDr. Janka Kamenská Halečková, riad.školy
                            zsmladosti.hajik@gmail.com , 041/507 86 11
                            Mária DeRiggová, ved.jedálne
                            vedúcasjhajik@gmail.com, 041/5662303
- z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Formulár súhlasu so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie je k dispozícii na stránke školy www.zshajik.sk.
Súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie, životopis a žiadosť o zamestnanie prosíme adresovať na riaditeľstvo školy alebo mailom na zsmladosti.hajik@gmail.com
Základná zložka mzdy (brutto): Platová trieda 4 - podľa Prílohy č.1 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z. - Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme


22.6.2018

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických predmetov
Ponúkame: dlhodobo stabilné zamestnanie, plný úväzok (pozostáva z predmetov Základy elektrotechniky, Elektrické merania), odborný rast,osobné ohodnotenie,odmeny za prácu nad rámec pracovných povinností, príspevok na Doplnkové dôchodkové p,oistenie – 3%, 45 dní dovolenky, parkovanie v areáli školy, dostupnosť miesta výkonu práce zo všetkých smerov, stravné - Caliokarta - 4€/odpracovaný deň, stravovanie – obedy reštauračného typu (jedáleň ŽSK),možnosť realizácie svojich športových aktivít v telocvični, lezecká stena.
Naše požiadavky na uchádzača: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (elektro zamerania) doplňujúce pedagogické štúdium (výhoda).  Miesto výkonu práce:    SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina
Termín nástupu:  od 01. 09. 2018 – prípadne skôr, podľa dohody Rozsah úväzku:    plný úväzok
Platové podmienky:
Platová tarifa 9:    690,00€
Platová tarifa 10:  753,00€
Platová tarifa 11:  843,00€
Platová tarifa 12:  944,00€
+ zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe + kreditový systém.
 Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte do 13. 07. 2018 na adresu:
SOŠ  elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina alebo elektronicky: riaditel@soseza.sk. Ďalšie info: 0907 777 856, facebook.com/soseza18


21.6.2018

ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od septembra 2018 kvalifikovanú učiteľku/ učiteľa matematiky na zástup počas rodičovskej dovolenky. Žiadosti spolu s CV posielajte na : skola@zshvadicov.edu.sk.  


20.6.2018

Základná škola s materskou školou Ulica školská 447/2 v Turčianskych Tepliciach hľadá učiteľku/učiteľa matematiky  pre nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2.
Kontakty: 0901 709 277, 0901 719 271, zsturciansketeplice@gmail.com


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prijme do pracovného pomeru s nástupom od 03.09.2018 učiteľa telesnej a športovej výchovy na dobu určitú, na zástup počas materskej dovolenky.
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Pracovné nasadenie, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť - podmienka.
Zoznam požadovaných dokladov:
•   žiadosť o prijatie do zamestnania,
•   štruktúrovaný životopis,
•   doklady o ukončenom vzdelaní,
•   súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 15.08.2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín, alebo elektronickou formou na e-mail: riaditel@skola-varin.sk.
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí kandidáti, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.


19.6.2018

Súkromná stredná odborná škola so sídlom v Bytči príjme do pracovného pomeru učiteľa predmetov v kombinácii Slovenský jazyk a Nemecký jazyk. Nástup je možný septembra 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na skola@sukromnasos.sk Pre viac informácií volajte na 0918 568 248.


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 162, 022 01  Čadca príjme do pracovného pomeru psychológa na zástup za materskú dovolenku v úväzku: 100%
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na emailovú adresu: ppcadca@stonline.sk


18.6.2018

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru na zástup počas MD majstra odbornej výchovy pre učebný odbor fotograf na plný pracovný úväzok.
Požadované vzdelanie :
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa resp. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v zmysle časti XI. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009,
- doplňujúce pedagogické štúdium
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
-  profesijný štrukturovaný životopis
-  fotokópia dokladov o vzdelaní
-  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných    údajov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu:
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty do 15. 08. 2018 na adresu: skola@sszaby.sk
Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.Spojená škola Hlavná 2, Žilina - Bytčica prijme do pracovného pomeru na plný úväzok majstra odbornej výchovy pre študijný odbor klientsky manažér pošty.
Požadované vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa  resp. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
• doplňujúce pedagogické štúdium
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  posielajte do 15. 08. 2018 na adresu
Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina, alebo prostredníctvom elektronickej pošty skola@sszaby.sk.
Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.


15.6.2018
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Višňové prijme do pracovného pomeru od 1.9.2018:
- učiteľku pre I. stupeň
- školského špeciálneho pedagóga
- psychológa na 0,5 úväzku
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.
Ukončenie výberového konania 13.7.2018
Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: zsvisnove@gmail.com alebo na adresu: ZŠ s MŠ, Višňové 446, 013 23 Višňové. Telefonický kontakt: 041/5972297, 0911701911


Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov príjme od 1.9.2018 : 
- asistenta učiteľa na čiastočný úväzok do MŠ Babkov . Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.
- vychovávateľku ŠKD na znížený úväzok . Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.
 Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: ada.majsniarova@gmail.com alebo na adresu: ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 105,013 11 Lietavská Lúčka. Viac informácií na telefónnom čísle: 041/5688633, 0910951380.


14.6.2018

Riaditeľstvo Základnej školy v Lietave prijme na zástup  MD kvalifikovaného učiteľa / učiteľku s aprobáciou SJL - ANJ s nástupom od 01.09.2018. Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť na emailovú adresu : t.oblozinska@gmail.com do 30.06.2018. Vybratí uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor, o čom ich budeme informovať e- mailom alebo telefonicky.


Riaditeľka  Základnej školy Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2018 učiteľa/ku pre I. stupeň. Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy, alebo e-mailom na zsjankakralalm@gmail.com


Riaditeľstvo ZŠ Lietavská Lúčka, Skalka 34 príjme do pracovného pomeru vychovávateľku do ŠKD s nástupom do práce 23. 08. 2018.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Požadované doklady posielajte na adresu školy:
Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk
tel. č.: 041/5688244
Ukončenie výberového konania: 27. 06. 201811.6.2018

Základná škola v Košťanoch nad Turcom prijme od 1.9.2018 do pracovného pomeru: -    učiteľa/učiteľku  NJ v kombinácii s AJ, VYV alebo so SLJ.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť. 
Požadované doklady - žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.
Kontakt: ZŠ Košťany nad Turcom, Ostrovná 1, 038 41, zskostany@gmail.com, 0911 901 535


SCŠPP Dolný Kubín príjme  do pracovného pomeru ( perspekt. na dobu neurčitú) špeciálneho pedagóga ( so ŠZŠ z diagnostiky). Odborné činnosti: diagnostika, reedukácia, poradenstvo. Platové podmienky: základný plat cca 550- 750 v čistom ( podľa dĺžky praxe, atestácií a pod.) Kontakt: 0915625500, e-mail:  scsppdk@gmail.com