Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

1.2.2019

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Smreková 39, 010 07 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 010 07 Žilina
s nástupom od 1. augusta 2019. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte na adresu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Smreková 39, 010 07 Žilina, do 9.00 hod. dňa 25. februára 2019.
Viac informácií na farnost.solinky.sk, fara@solinky.sk.  Výberové konanie - dokument (PDF, 127 kB)

31.1.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy, Zákopčie 957 (s nástupom od 10. 03. 2019) (PDF, 194 kB)


18.1.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Rosina č. 624, 013 22 Rosina (PDF, 169 kB)


15.1.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11 v Žiline (PDF, 144 kB)


2.1.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec (PDF, 161 kB)


11.12.2018

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Pucov s predpokladaným nástupom od  1. februára 2019 (PDF, 477 kB)


 

Prácu hľadajú 

18.2.2019

Špeciálna pedagogička s nemalou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s VPU, správania, autistami, s MP, NKS, rómskou komunitou detí hľadá prácu v mestách a obciach: RK, LM, DK, MT, ZA.
Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Prvá atestačná skúška. Aktívne NJ, manažérske skúsenosti. Viem poskytnúť pozitívne referencie od bývalých zamestnávateľov.
kontakt: 0908 389 173


Učiteľka anglického a francúzskeho jazyka si hľadá zamestnanie v regióne Turiec a Žilina. Prijmem aj skrátený úväzok, zastupovanie PN.    Som zároveň učiteľka pre MŠ a vychovávateľka ŠKD. Pracovala som tiež ako asistentka učiteľa na ZŠ a v MŠ. Nástup ihneď. Kontakt: dmurinova@zoznam.sk; tel.č. 0902 167 037.


Hľadám si prácu ako učiteľka MŠ, vychovávateľka ŠKD alebo na SŠ internáte, pedagogická asistentka.Zároveň som učiteľka angličtiny. Môže ísť tiež o krátkodobý zástup. Martin - Turčianske Teplice - Žilina. Kontakt: tel.č.0902 167 037; dmurino va@zoznam.sk


13.2.2019

Hľadám prácu v školstve ako učiteľka na ZŠ, SŠ, prípadne v MŠ v okresoch Bytča, Žilina.  Mám vyštudovaný II. st.na ŽU v Žiline (Fakulta humanitných vied + DPŠ spoločenskovedných predmetov).
Ruský jazyk  aj Anglický jazyk ovládam na úrovni B2 a naďalej sa vzdelávam v jazykovej škole.  Momentálne diaľkovo študujem rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Pracovala som ako učiteľka na II. stupni ZŠ a vyučovala som dejepis, informatiku, občiansku náuku, hudobnú výchovu, náboženskú výchovu a pracovala som aj  v materskej škole. Kontakt:  maria.serafina@azet.sk, 0908 068 061


7.2.2019

Hľadám prácu učiteľky 1-4 st ZS a biológie 5-12  pracujem 18 rokov v školstve momentálne už 8 rok v Ziline na dobu neurčitú, kde sa mi veľmi páči, chcem postupovať ďalej Mám za sebou veľa úspechov v praci. Som dobrosrdečný človek , pracovitý a hlavne zodpovedný , práca na byt v ZA,Ca ,KNM kontakt 0918730268 , meil darinka1972@gmail.com 


Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ v ZA a okolí (aj počas MD, dlhodobej PN). Mám ukončenú strednú školu Pedagogická akádemia sv. Márie Goretii - učiteľstvo mš a vychovávateľstvo. Mám 8 mesačnú prax ako učiteľka v MŠ a rok a pol ako vychovávateľka v ŠKD. Nastúpiť môžem ihneď.  Luciakostolna@centrum.sk    0948402802


6.2.2019
Hľadám si prácu ako učiteľ nemeckého a anglického jazyka, má 7 ročnú prax, poprípade iných predmetov, asistenta učiteľa. Nej som študovala v Prešove na FF, anj rš Žilina. Prácu si hľadám v okrese Čadca, KNM a Žilina. V prípade potreby volajte na 0905321742 alebo píšte na mail emilia.pajerova@gmail.com


1.2.2019

Hľadám si prácu ako vychovávateľka v ŠKD alebo CVČ. Mám ukončenú PF UMB, odbor vychovávateľstvo, 10 rokov pedagogickej praxe. Hľadám prácu v okr. Bytča alebo Žilina. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel.č: 0903 544 806, alebo e-mailom: katarinaja@gmail.com 


30.1.2019
Hľadám si prácu ako vychovávateľ, alebo asistent. Som absolvent ped. školy, mám 3 ročnú prax. Som zo Žiliny, prácu hľadám v okrese ZA, KNM a okolí. Kontakt: 0940 877 114, erik.tomanicek@gmail.com


29.1.2019

Dobrý deň, hľadám si prácu ako učiteľka NEJ a ANJ. Mám ukončenú PF UK odbor NEJ a literatúra, Štátnu skúšku z ANJ a I. atestáciu. Mám 23 rokov pedagogickej praxe. Okrem týchto predmetov som vyučovala VV, TV, Bio a ON. Ovládam prácu s interaktívnou tabuľou. 
KONTAKT: 0908475527, 041/4334663


9.1.2019

Hľadám prácu na ZŠ,SŠ v Žiline a okolí. Aprobácia SJL-ONV-ETV. Dlhoročná prax.      Kontakt-0904294037


28.1.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky a informatiky v okresoch TS, NO príp. DK. Mám skúsenosti s vyučovaním na ZŠ aj SŠ. Učila som aj predmet anglický jazyk. Tel. 0904/306 469, email: evakaras@atlas.sk.


3.1.2019
Hľadám prácu ako učiteľka matematiky v  ZŠ v okresoch ZA, CA,KNM a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN). mail: franekovamria@gmail.com tel.č. 0908 534 866 


20.12.2018
Hľadám si prácu, ako učiteľka predmetov BIO-CHEM v okrese Liptovský Mikuláš. Mám trojročnú prax. Vo vyučovacom procese využívam moderné digitálne technológie. Mám skúsenosti s prípravou žiakov na chemickú olympiádu, ako aj, so zapájaním sa do rôznych environmentálnych súťaží. Email: jduronova@gmail.com.  T.č. 0908619522.


11.12.2018
Hľadám si prácu ako kvalifikovaný učiteľ odborných predmetov - ekonomických na strednej škole príp. gymnáziu v Žiline a blízkom okolí (BY, KNM).  Mám ukončenú ŽU v Žiline - pedag. spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov.
Rada zastúpim aj počas MD alebo PN Kontakt: 0905 140 222, email: liptak.katka@gmail.com


4.12.2018
Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ  v Žiline a okolí. Mám 14 ročnú prax v odbore. email: gospamajka77@gmail.com, mobil. 0944 226 683


 

 

   
Voľné pracovné miesta

 

14.2.2019

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (100 %) vychovávateľa do školského klubu detí, nástup 11.3.2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 4 - 8 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 612,50 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) – 990 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady posielajte do 20.2.2019 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, 03601.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,  e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


13.2.2019
Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru   učiteľa pre primárne vzdelávanie na zastupovanie počas PN (približne 2 mesiace). Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk.


12.2.2019

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín príjme do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na plný pracovný úväzok s nástupom do práce 11. marca 2019. Požadované vzdelanie - stredná pedagogická škola - odbor vychovávateľstvo alebo I. stupeň vysokoškolského štúdia - odbor vychovávateľstvo. Žiadosti so životopisom posielajte do 16.11.2018 na mailovú adresu: riaditel@skola-varin.sk, alebo na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.
Viac informácií poskytneme na tel. čísle 0911 221 994.


 8.2.2019
Základná škola Turzovka – Bukovina 305 prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok (pracovný pomer na dobu určitú),
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov
Nástup:  marec 2019  Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Plat: podľa platových tabuliek platných od 01. 01. 2019 v závislosti od započítanej praxe.
Termín doručenia dokladov: do 22.02.2019 na adresu: Základná škola Turzovka – Bukovina 305 alebo e-mailom: zsturzovka@gmail.com, tel. 0915 751 836


5.2.2019

Neštátne centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Kubín, prijme do PP na plný pracovný úväzok s perspektívou doby neurčitej (nejde o zástup): špeciálneho pedagóga.  Podmienky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, ŠZŠ zo špeciálno – pedagogickej diagnostiky, seriózny záujem o prácu v poradenskom zariadení. Preferujeme odbory špeciálnej pedagogiky: psychopédia, -somatopédia, logopédia. Predpokladaný nástup:  7-8/2019. Platové podmienky: v zmysle pl. tabuliek pre odborných zamestnancov v školstve (+nenárokové zložky mzdy). Tel.: 0911-250907; silviapapalova@gmail.com (Mgr. Silvia Papalová, riaditeľka zariadenia).


29.1.2019

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe (Maďarsko) informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka telesnej výchovy (najlepšie v kombinácii s predmetom geografia) na určitú dobu 3 rokov (s možnosťou predĺženia) na jednojazyčné vyučovanie v slovenskom jazyku (znalosť maďarského jazyka nie je potrebná).
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
– VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení v požadovanom študijnom odbore
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
Iné kritériá a požiadavky:
– osobnostné a morálne predpoklady
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Platové a ďalšie podmienky:  Plat bude určený dohodou podľa platných predpisov z maďarskej strany (minimálne 830 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov). Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v prípade potreby ubytovanie v služobnom byte v školskej budove s mesačnou platbou 15 € vrátane režijných poplatkov.
Zoznam požadovaných dokladov:  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní,  písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania
Predpokladaný termín nástupu: 1. september 2019. Termín podania žiadosti: do 30. apríla 2019
Adresa: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, Dedinszky Gyula utca 1, 5 600 Békešská Čaba. Žiadosť je možné podať e-mailom na adresu: pecsenya@szlovak-bcs.sulinet.hu
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


SCŠPP DOLNÝ KUBÍN (poradenské zariadenie) príjme psychológa. Plný PÚ od 1.6.019, perspektíva na d.neurčitú. Požiadavky: 1-odborový smer, psychodiagnostická prax!, dochádzka max. 30 km. MT: 0911-250907; silviapapalova@gmail.com 


25.1.2019

Riaditeľstvo Základnej školy, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec  prijme: Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie fyziky, techniky, prípadne matematiky  na plný úväzok s nástupom ihneď.
Pracovný pomer – dlhodobé zastupovanie počas PN Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  Základná škola, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec alebo email: riaditelka@zssvrcinovec.sk Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Pišteková, riaditeľka školy, tel. č. 0911 676 587


22.1.2019

ZŠ Horný Vadičov prijme na zástup počas dlhodobej PN kvalifikovaného učiteľa pre 1. stupeň. Žiadosť o zamestnanie spolu s CV posielajte na: skola@zshvadicov.edu.sk


Riaditeľka Gymnázia Hlinská 29 v Žiline prijme do pracovného pomeru  pracovníčku na pracovnú pozíciu: UPRATOVAČKA. Termín nástupu do práce: od 01.02.2019.Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce: upratovanie priestorov školy a priľahlých častí
Požiadavky na zamestnanca: Vzdelanie: minimálne základné vzdelanie, Osobnostné predpoklady a zručnosti:  manuálna zručnosť a samostatnosť, seriózny prístup k práci. Žiadosť o zamestnanie a životopis zašlite do 28.01.2019:
osobne na sekretariát  Gymnázia Hlinská 29, 011 80 Žilina  alebo  e-mailom na adresu: gymnazium@gymza.sk
Bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste poskytneme na tel. čísle:  041/763 77 00


18.1.2019

ZŠ s MŠ Chlebnice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú od 01.02.2019 do 29.06.2019 kvalifikovaného pedagogického zamestnanca na pracovnú pozíciu vychovávateľ ŠKD.
Týždenný úväzok: 19 hodín Kvalifikačné predpoklady: podľa platnej legislatívy.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Prosíme záujemcov, aby žiadosti posielali do 24.01.2019 na adresu školy : ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou, prípadne na e-mailovú adresu:  zschlebnice@gmail.sk


Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: KUCHÁRKA
Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri SZŠ, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
- vyučená v odbore kuchár
- zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz)
Prax v odbore: minimálne  2  roky
Náplň práce:
- príprava jedál
- dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku
- zodpovednosť  za dodržiavanie receptúr, kvality jedla a množstva použitých surovín na prípravu
- hospodárne používanie surovín
Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas na spracovanie osob. údajov, doklad o vzdelaní
Nástup: február  2019
Kontakt: mail: mjurkovicova.szszilina@gmail.com  písomne: Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina tel.: 0908 271344


14.1.2019
Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg   Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 (PDF, 225 kB)


9.1.2019

Obec Liptovská Porúbka prijme do trvalého pracovného pomeru učiteľku materskej školy s nástupom ihneď.
Kvalifikačné predpoklady:
1. Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
2. Najmenej 2- 3 roky pedagogickej praxe v predškolskom zariadení.
3. Bezúhonnosť .
4. Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru sa podáva na: Obec Liptovská Porúbka, Obecný úrad Liptovská Porúbka č. 170, 033 01 Liptovský Hrádok , tel.: 0907 833 482
K žiadosti je treba doložiť:  kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  potvrdenie o zdravotnom stave  profesijný životopis a ďalšie podklady o dĺžke pedagogickej praxe  súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Materská škola prijme do pracovného pomeru vedúcu školskej jedálne. Podmienky pre prijatie :
- kvalifikačné predpoklady, odborná a zdravotná spôsobilosť, znalosť práce s pc a príslušným pc programom ŠJ, ovládanie legislatívy, účtovníctva.  predpokladaný˝ nástup. február 2019, základný plat brutto: 670 €
informácie: riaditeľka MŠ , info@msrakova.sk, 0907455666  Mgr. Adriana Makuchová   riaditeľka MŠ ,  Materská škola Fojstvo 1253 023 51 Raková Slovensko  ww.msrakova.sk


8.1.2019

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica prijme do pracovného pomeru:
učiteľa anglického jazyka na plný úväzok.
Nástup od 01.02.2019 (pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie MD), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis, doklady o vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 18. januára 2019 na adresu: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica alebo e-mailom: annajar@centrum.sk č.tel.. 0911 224 593.
Ďalšie požiadavky: ukončené/prebiehajúce štúdium predškolskej pedagogiky, na ktoromkoľvek stupni,
budeš dlhodobo viesť deti so zanietením a energiou,  angličtinu ovládaš bez problémom slovom aj písmom, je ti vlastná komunikatívnosť, lojálnosť, príjemné vystupovanie a flexibilita, - k problémom sa postavíš čelom a budeme sa o nich otvorene rozprávať,  vytvoríš deťom pohodovú atmosféru v súlade s rodinnými hodnotami.
čo za to?  podnetné pracovné prostredie s množstvom kreatívnych pomôcok, súdržný pracovný kolektív plný inšpiratívnych osobností,  pravidelné tematické teambuildingy,  investujeme do teba naše know-how a rozšírime tvoje vedomosti na školeniach a workshopoch. Životopis v SJ posielajte na :  lenka.grendarova@gmail.com  0915 814 512


Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2 v Žiline prijme do pracovného pomeru - účtovníčku
Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie za materskú dovolenku od 01.03.2019 s predpokladom do 31.08.2021
Požadovaná kvalifikácia: minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ekonomické, prax  v odbore
Ďalšie požiadavky:  dobrý zdravotný stav,  znalosť práce s PC,  vysoké pracovné nasadenie, spoľahlivosť, komunikatívnosť, flexibilita,  znalosť podvojného účtovníctva a zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre štátne príspevkové organizácie .
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane     osobných údajov
Platové náležitosti: v zmysle novely zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti na praxi v odbore.  Termín podania žiadosti: do 31. januára 2019
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „voľné pracovné miesto“ na adresu školy alebo mailom na adresu:  riaditel@sosstavebna.sk.  Adresa školy: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina
Kontakt: 041/7232259, sekretariat@sosstavebna.sk


4.1.2019

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica prijme do pracovného pomeru:
učiteľa anglického jazyka na plný úväzok.
Nástup od 01.02.2019 (pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie MD), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 18. januára 2019 na adresu: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica alebo e-mailom: annajar@centrum.sk č.tel.. 0911 224 593.


3.1.2019

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku francúzskeho jazyka na zástup počas dlhodobej PN.  Jedná sa o dve vyučovacie hodiny týždenne: štvrtok od 10.50 do 12.30 hod.
Nástup: ihneď.  Žiadosť so životopisom zasielajte na e-mail: sekretariat@oata.sk, telefonický kontakt: 0910 842 681.


Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov prijme do pracovného pomeru:
asistenta učiteľa na plný úväzok.
Nástup od 01.02.2019 (pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Mzdové podmienky:
- podľa platovej tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, platovej tried, pracovnej triedy - 556,50 €
Termín doručenia dokladov: do 16. januára 2019 na adresu: Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov alebo e-mailom: riaditel@zsklokocov.sk, tel. 0911 650 235.


20.12.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca  prijme:
Odborný zamestnanec v ZŠ - školský špeciálny pedagóg – trvalý pracovný pomer - na čiastočný úväzok (11 hodín týždenne) s nástupom od 1.februára 2019 + asistent učiteľa (8 hodín týždenne) na čiastočný úväzok na dobu určitú.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.  Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca, alebo email: zshorelica@centrum.sk  Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Rišianová, riaditeľka školy, tel. č. 0948 030 150


17.12.2018

ZŠ s MŠ Dlhé Pole prijme na zástup dlhodobej PN-ky učiteľku do MŠ od 7.1.2019. Kontakt na RŠ: 0905 648 273   mail: zsdlhepole@gmail.com


12.12.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:
Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry
        na plný úväzok s nástupom ihneď.
        Pracovný pomer – zastupovanie počas PN.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.
Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305


3.12.2018

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (100 %) vychovávateľa do školského klubu detí, nástup 1.2.2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 7 - 10 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. – plat v rozsahu 556,50 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) – 934 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 21.12.2018 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, 03601.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36,Žilina hľadá školského psychológa na plný úväzok od 1.12.2018. Kvalifikačné predpoklady odborného zamestnanca podľa Vyhlášky SR č. 437/2009 Z.z.:  VŠ druhého stupňa v študijnom programe psychológia, alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácií s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného VŠ. T: 0905 715 367.