Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk  . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta  

12.11.2019

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Hornej Lehote s nástupom od 01. 01. 2020 (PDF, 826 kB)


 

8.11.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  ZŠ s MŠ Višňové 446, 013 23 Višňové (PDF, 173 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy Lysica 122 (PDF, 174 kB)


7.11.2019
Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Materská škola, Kalameny 4, 034 82 Kalameny (PDF, 363 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Materská škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 246 kB)


6.11.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej  školy, Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou (PDF, 181 kB)


5.11.2019

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Materskej školy v Liptovskej Porúbke. (PDF, 300 kB)


30.10.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278/23, Trstená (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia: Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok (PDF, 167 kB)


29.10.2019

Výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Divina, Divina 538, 013 31 Divina (PDF, 312 kB)


28.10.2019

Výberové konaniena obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

1 Materská škola, Družstevná 10, Martin s predpokladaným nástupom od 1.januára 2020 (PDF, 166 kB)

2 Materská škola, Nálepkova 5, Martin s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020 (PDF, 166 kB)

3 Materská škola, Tajovského 9, Martin s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020 (PDF, 166 kB)

4 Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin s predpokladaným nástupom od 1.januára 2020 (PDF, 166 kB)

5 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020 (PDF, 165 kB)

6 Základná škola s materskou školou, Podhájska 10A, Martin s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020 (PDF, 166 kB)

7 Základná škola s materskou školou, Priehradná 11, Martin s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020 (PDF, 166 kB)

8 Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, Martin s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020 (PDF, 166 kB)


 

25.10.2019
Výberové konanie na obsadenie funkci e riaditel'a Základnej školy, Nábrežná 845/1 7, Kysucké Nové Mesto (PDF, 526 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky 200, 010 04 Žilina (PDF, 66 kB)


24.10.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina. (PDF, 202 kB)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Brodňanská 110/7, 010 14   Žilina (PDF, 201 kB).

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: Základnej školy, Milana Mravca, Raková 950 (PDF, 196 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára, ul. Školská 945, 022 01 Čadca (PDF, 117 kB)


21.10.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materskej školy, Puškinova 2165/3A, 010 01 Žilina (PDF, 228 kB)


Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materskej školy, Limbová 26, 010 07  Žilina (PDF, 228 kB)


14.10.2019
Výberového konania na pozíciu  riaditeľka MŠ Rajecká Lesná (PDF, 325 kB)


11.10.2019
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materskej školy, A. Kmeťa 15, 010 01 Žilina (PDF, 229 kB)


10.10.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Olešná 464 (PDF, 647 kB)


4.10.2019
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok 51 s predpokladaným nástupom od 1.januára 2020 (PDF, 949 kB)


2.10.2019

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Materskej školy v Liptovskej Porúbke (PDF, 230 kB)


12.9.2019

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, ulica Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba (PDF, 506 kB)


9.9.2019

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Základná škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 261 kB)


 

 

Prácu hľadajú 

08.11.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ v ZA a okolí (aj počas MD, dlhodobej PN). Mám ukončenú strednú školu Pedagogická akádemia sv. Márie Goretii - učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Mám 8 mesačnú prax ako učiteľka v MŠ a rok a pol ako vychovávateľka v ŠKD. Nastúpiť môžem ihneď.   0948402802 luciakostolna13@gmail.com 


07.11.2019
Hľadám voľné pracovné miesto ako pedagogický asistent, pripadne vychovávateľ v škole, v Hriňovej, prípadne Detva S pozdravom Hukelová  k.hroncekova@centrum.sk


05.11.2019

Hľadám prácu na ZŠ,SŠ v Žiline a okolí. Môže byť zástup za dlhodobú PN,MD.Prípadne miesto asistenta. Aprobácia:SJL-OBN-ETV       Kontakt.:0904 294 037


29.10.2019

Hľadám si prácu ako učiteľ telesnej výchovy a geografie.  Prax v odbore mám 23 rokov. Najlepšie v okrese Čadca, KNM, Žilina.Kontakt : 0908526869


24.10.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ alebo vychovávateľka, prípadne asistentka, v Žiline a okolí. Mám vyštudované predprimárne vzdelávanie v materských školách. Nástup možný ihneď. Tel.č.: 0944 226 683,  bella2013@azet.sk


17.10.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie / PF UMB BB / - Ružomberok a okolie. Kontakt: 0917 566 030.


14.10.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie s doplnkovou výučbou anglického jazyka. Žilina. Kontakt: anna.pantakova83@gmail.com  0918 320 769


Hľadám si prácu učiteľky v MŠ alebo asistentky dieťaťa. Žilina a okolie. mistrikova.k@gmail.com , 0908906054


Hľadám si prácu ako vychovávateľka v ŠKD alebo CVČ. Mám ukončenú PF UMB, odbor vychovávateľstvo, 10 rokov pedagogickej praxe. Hľadám prácu v okr. Bytča alebo Žilina. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel.č: 0903 544 806, alebo e-mailom: katarinaja@gmail.com


8.10.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka MŠ/vychovávateľka v Žiline a okolí. Kontakt: 0904 807 456


Súrne hľadám prácu v MŠ ako učiteľka alebo asistentka učiteľky/dieťaťa. Uvítam aj krátkodobé zastupovanie PN, OČR a podobne. Región Turiec, Žilina, Ružomberok. Kontakt: e-mail: dmurinova@zoznam.sk, t.č. 0902 167 037.


Hľadám prácu v ZŠ ako pedagogická asistentka, vychovávateľka ŠKD, učiteľka anglického jazyka. Môže ísť o kombinovaný úväzok, nástup možný ihneď. Okresy Martin, Turčianske Teplice, Vrútky, Žilina, Ružomberok. Kontakt: dmurinova@zoznam.sk; 0902 167 037.


Učiteľka anglického a francúzskeho jazyka, pedagogická asistentka, hľadám zamestnanie v SŠ. Ak je internátneho typu, môžem pracovať zároveň ako kvalifikovaná vychovávateľka v domove mládeže. Prijmem aj skrátený úväzok, na okamžitý zástup. Žilinský kraj. Kontakt: dmurinova@zoznam.sk; 0902 167 037.


Hľadám si prácu učiteľky pre primárne vzdelávanie + ANJ primárne vzdelávanie v okresoch ZA, KNM, kontakt 0907 203 364  


1.10.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ (2.stupeň) a SŠ v predmetoch SJL, HUV a ECAV. Mám 4 ročnú prax, v okresoch ZA a MT. Môj kontakt: 0949513268 


30.9.2019
Hľadám si prácu ako učiteľ telesnej výchovy, ekonomiky. Prax v obore mám 7 rokov. Okres Čadca, KNM, Žilina. michalkrenzel@yahoo.com


23.9.2019
Hľadám si prácu učiteľky na ZŠ alebo SŠ v obore matematika- občianska výchova (etika) v Žiline a okolí. Mám prax aj ako triedna učiteľka,  vedúca kabinetu matematiky a odbornej knižnice,  vyučovala som fyziku a viedla matematický krúžok. Vo výučbe využívam veľmi žiadanú Hejného metódu s využitím ktorej som získala titul PaedDr. V prípade akýchkoľvek informácii ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0905258676 alebo mailom: vaclavekovad@gmail.com


 

 

   
Voľné pracovné miesta

 

12.11.2019

Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: KUCHÁRKA
Miesto výkonu práce:  Školská jedáleň pri SZŠ, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
Počet voľných miest :  1
Miesto výkonu práce:  Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
Mzdové ohodnotenie:  podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone       práce vo verejnom záujme
Dátum nástupu:  ihneď
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vyučená v odbore kuchár,  zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz).
Prax v odbore: minimálne  2  roky
Náplň práce:  príprava jedál ,  dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku,  zodpovednosť  za dodržiavanie receptúr, kvality jedla a množstva použitých surovín na prípravu,  hospodárne používanie surovín.
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas na spracovanie osob. údajov, doklad o vzdelaní
Kontakt: e-mail: mjurkovicova.szszilina@gmail.com, písomne: Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina tel.: 0908 271344


7.11.2019

Obec Zákopčie príjme učiteľku materskej školy na zástup PN do MŠ Zákopčie č.888. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42, prijme do pracovného pomeru:
učiteľa I. st. ZŠ + špeciálna pedagogika, na plný úväzok na dobu určitú, s nástupom - ihneď.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 6-9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 z. z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované podklady je potrebné zaslať na adresu školy: ZŠI pre žiakov s NKS, 033 01 Jamník č. 42, alebo na e-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.


 

6.11.2019
Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku  1. stupňa ZŠ. Predpokladaný nástup: január 2020
Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaradenie do platovej triedy  v zmysle nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č.1),  Prax s vyučovaním je výhodou. Žiadosť so životopisom  a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zasielajte do  10.decembra 2019 na e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com
telefonický kontakt: 0915 792 784


5.11.2019

Prijmeme do pracovného pomeru:
1. učiteľ/ka pre 1.stupeň základnej školy – s nástupom ihneď /zástup počas PN/
2. učiteľ/ka anglického jazyka – s nástupom ihneď /zástup na 2 týždne/
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka /netýka sa učiteľa AJ/ súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  07.11.2019,
- e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
- poštou na adresu: ZŠ, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


JAZYKOVÁ ŠKOLA, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru:
na dobu určitú (zástup počas MD) na čiastočný úväzok:
- učiteľa anglického jazyka s nástupom od 8.1.2020
- učiteľa španielskeho jazyka s nástupom od 27.1.2020
- učiteľa talianskeho jazyka s nástupom od 27.1.2020

na dobu určitú (zástup počas MD) na plný úväzok:
- učiteľa nemeckého jazyka s nástupom od 4.2. 2020

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.. Zaradenie do platovej triedy 6-9, plat v zmysle nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č.1), bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti), ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- profesijný  štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Termín podania žiadosti: Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi  zašlite písomne na adresu školy: Jazyková škola, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: riaditel@jszilina.sk  do 21. novembra 2019.  Do výberového konania budú  pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.   


Riaditeľstvo ZŠ Rudina prijme do pracovného pomeru na zástup upratovačku / počas dhodobej PN/. Požiadavky:zodpovednosť,svedomitosť.  Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Nástup od 6.11.2019
Žiadosti posielať do 5.11.2019 vrátane na zsrudina@gmail.com ,  príp.osobne na riaditeľstvo školy. 0911991390   www.zsrudina.edupage.org


21.10.2019

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok (0,26) učiteľa katolíckej náboženskej výchovy s nástupom od 4. novembra 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 759 – 1038,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 25.10.2019 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


18.10.2019

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru  učiteľa odborných predmetov v učebných odboroch kaderník, manikér–pedikér (plný úväzok) učiteľa náboženskej výchovy (čiastočný úväzok)

Požiadavky: na vyučovanie odborných predmetov v učebných odboroch kaderník, manikér -pedikér:
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore  učiteľstvo profesijných predmetov,
b) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch  v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009Z.z.).
Zaradenie do platovej triedy 6 – 9, plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1.
•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
•  ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku
Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
• súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o prijatie do zamestnania zašlite písomne na adresu:
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk do 25. 10. 2019.


Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry (82 %-ný úväzok, t.j. 18 vyučovacích hodín) na zástup počas dlhodobej PN.
Predpokladaný nástup: január 2020
Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prax s vyučovaním a maturitnou skúškou zo SJL na strednej škole je výhodou.
Žiadosť so životopisom zasielajte do konca 15. novembra 2019 na e-mail: sekretariat@oata.sk;
telefonický kontakt: 0910 842 681.


17.11.2019
ZS s MS P.V.Rovnianka v Dolnom Hricove prijme do pracovneho pomeru ucitela/ucitelku anglickeho jazyka. Nastup od novembra 2019, praca na dobu urcitu do 31.8.2020. 
Svoje ziadosti so zivotopisom zasielajte na mailovu adresu : zsdhricov@azet.sk


11.10.2019
Materská škola Lodno 67 ponúka voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka MŠ. 
V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: 
Riaditeľstvo MŠ  prijme do pracovného pomeru učiteľku na plný úväzok na dobu určitú (zastupovanie MD), so skúšobnou dobou 3 mesiace. 
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Lodno 67, 023 34 Kysucký Lieskovec Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ
Podkategória: učiteľ/učiteľka materskej školy Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nástup:  01.11. 2019
Zoznam vyžadovaných dokladov : 
·   žiadosť o prijatie do zamestnania
·   profesijný životopis
·   doklady o ukončenom vzdelaní
·   súhlas so spracovaním osobných údajov ·   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy) · lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon  pedagogickej činnosti v súlade s § 16 zákona č. 138/2019 Z.
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy) Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi posielajte elektronicky do 23.10.2019 na  mslodno@azet.sk


8.10.2019
Súkromné gymnázium, Oravská 11 Žilina, prijme do pracovného pomeru učiteľa/-ku na vyučovanie Biológie a Geografie v anglickom  jazyku príp. len Geografie na plný úväzok.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov  zasielajte na: kubaskova@ssag.sk, tel. kontakt: 0903 267 618.


Voľné pracovné miesto - pedagogický zamestnanec
Vyhlasovateľ: ZŠ Rudina
Pracovná pozícia:  Učiteľ matematiky na skrátený úväzok
Predpokladaný termín nástupu:  november. 2019. Pracovný pomer bude trvať počas   materskej dovolenky.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov , výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní,
súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky do 4.11. 2019 na zsrudina@gmail.com.


Základná škola v Rajeckých Tepliciach  prijme do pracovného pomeru na zástup dlhodobej PN učiteľa/učiteľku  geografie  a chémie s nástupom  IHNEĎ. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-štruktúrovaný životopis-
doklady o ukončenom vzdelaní
-súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kontakt: riaditelzsrt@gmail.com alebo 041/5493585


4.10.2019
ZÁKLADNÁ ŠKOLA v RAJECKÝCH TEPLICIACH  obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu ŠKOLNÍK-KURIČ.  Termín nástupu: 1.12.2019     Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer podľa Zákonníka práce.
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne, 100 % úväzok. Požadované vzdelanie: základné/ stredné. Naplň (druh) práce:  bežné údržbárske práce, kontrola budovy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha plynovej kotolne.
Zručnosti, schopnosti: fyzická zdatnosť, technická gramotnosť, manuálne zručnosť.
Ďalšie požiadavky: Kuričský preukaz, resp. ochota dorobiť si ho. Osobné predpoklady: iniciatíva, ochota pomáhať , praktické myslenie. Iné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Platové podmienky:  určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
 Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Podanie žiadosti: do 21.októbra  2019 emailom riaditelzsrt@gmail.com prípadne osobne alebo poštou na adresu: Základná škola  Pionierska 95  01313 Rajecké Teplice  kontakt: 041/5493585
Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.


Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo príjme učiteľa/učiteľku odborných stavebných predmetov.
Kvalifikačné predpoklady : VŠ 2. stupňa stavebného zamerania. Nástupný plat : v zmysle zákona
Pracovný pomer na dobu neurčitú.  Nástup do zamestnania : ihneď
Žiadosť a životopis zasielajte na sousno.sek@mail.t-com.sk.  Telefonický kontakt :   043/5524038, 0905 694 098, 0903 492 482


3.10.2019
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č.781, 023 14 Skalité prijme do  pracovného  pomeru učiteľa pre primárne vzdelávanie ( učiteľ 1.  stupňa), vítaná aprobácia TELESNÁ VÝCHOVA na 100% úväzok na zástup za dlhodobú PN. Predpokladaný termín nástupu : 14.10.2019. Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Ďalšie požiadavky : znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), flexibilita, kreativita, zodpovednosť, kladný vzťah k deťom, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Požadované doklady posielajte na adresu: Základná škola s materskou školou, Skalité – Kudlov č. 781, 023 14 Skalité alebo na e-mail : lserafinova@gmail.com   


30.9.2019

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: Personalista a účtovník. Termín nástupu: 2. december 2019 počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.
Požiadavky na zamestnanca: minimálne úplné stredné vzdelanie - ekonomické, účtovníctvo, praktické skúsenosti so spracovaním miezd a mzdovej agendy v školstve, praktické skúsenosti so spracovaním podvojného účtovníctva v rozpočtovej organizácii
Životopis a motivačný list je potrebné zaslať do 8. novembra 2019 do 15.00 hod. na adresu Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica.
Každý uchádzač o pracovnú pozíciu, ktorý spĺňa požadované kritériá, bude telefonicky kontaktovaný a pozvaný na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2019 (pondelok) o 16.00 hod. v budove školy. 


25.9.2019

Prijmeme do pracovného pomeru učiteľku anglického jazyka na zástup, počas PN – 3 týždne, s nástupom  od 30.09.2019. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópia maturitného vysvedčenia, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o ukončenom adaptačnom vzdelávaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Všetky požadované doklady zasielajte do  27.09.2019
- e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
- poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto.


Odborný zamestnanec v MŠ  - školský špeciálny pedagóg.
Pracovný pomer na dobu: určitú.
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov,  v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 09.10.2019 do 12:00 hod na adresu:
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania  OZ MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa u skutoční  dňa     11.10.2019    v čase od 10:30 hod v zasadačke v  budove Robotníckeho domu obce Sučany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.
Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“


24.9.2019
Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu na majstra/majsterku odbornej výchovy učebného odboru opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach s predpokladaným nástupom IHNEĎ.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
• min. VŠ I. stupňa,
• učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy,
vyučenie v príslušnom študijnom programe,
• vzdelanie, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore (pozn. musí súvisieť s učebným odborom opatrovateľská starostlivosť, zdravotnícky asistent)
• špeciálna pedagogika výhodou
Ponúkaný plat v hrubom je v závislosti od kariérového stupňa,  pri VŠ I. stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec je ponúkaný plat: od 800 €
Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: ekonomicke@ssiza.sk , tel. č. 041/565 49 06,  mobil: 0911399211
Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.
Prijímanie žiadostí: najneskôr do 20.09.2019.


18.9.2019
Riaditeľ ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča príjme do zamestnania školského špeciálneho pedagóga (pedagogický zamestnanec) od 01.10. 2019 na dobu určitú s perspektívou trvalého pracovného pomeru. Požiadavky, ktoré musia spĺňať záujemcovia o danú pracovnú pozíciu: zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Výhodou je prax s integrovanými žiakmi v triedach ZŠ. Žiadosti s profesijným životopisom môžete posielať na adresu školy, emailovú adresu zsplupca@gmail.com. Bližšie informácie podá riaditeľ na t.č. 0905 336 752.


Riaditeľ ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča prijme do zamestnania ekonomickú pracovníčku, ktorej náplňou práce by bolo v zmysle katalógu pracovných činností spracovanie miezd, personalistika, finančné účtovníctvo a oblasť hospodárenia s majetkom. Perspektíva pracovného pomeru na dobu neurčitú a dobré finančné ohodnotenie nad rámec tabuľkového platu. Vyžaduje sa však zodpovednosť, čestnosť, precíznosť, flexibilita a komunikatívnosť. Prioritnou výhodou sú praktické skúsenosti v požadovanej oblasti v škole alebo školskom zariadení. Kvalifikačné predpokladu sú samozrejmosťou.Informácie ohľadom voľnej pracovnej pozície podá riaditeľ školy na t.č. 0905 336 752


16.9.2019
ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok - špeciálneho pedagóga.
Termín nástupu: 23. 9. 2019.   Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
K ponuke pripojiť: - žiadosť, - štruktúrovaný životopis, - súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadosti je potrebné odoslať na adresu školy (doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky). 
ZŠ Apoštola Pavla, J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš, apostolapavla@gmail.com, t.č. 0445514522


Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Funkčný plat bude stanovený podľa nariadenia vlády 359/2017 Z. z.     Termín nástupu:16. 09. 2019
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom dokladmi o ukončenom vzdelaní
súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky: Spojená škola Medvedzie 133/1 027 44 Tvrdošín spstv@spstv.edu.sk tel. 0948 086 062


11.9.2019

Učiteľka na 1.stupni ZŠ  - 1 voľné miesto
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1615243/ucitel-ka-na-1-stupni-zs   

Asistent učiteľa/vychovávateľ - 1 voľné miesto
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1617141/pedag-asistent-ka-asistent-ka-ucitela-vychovavatel-ka-v-skd  


9.9.2019

Základná škola Horný Vadičov 277 prijme do pracovného pomeru vychovávateľku do školského klubu s nástupom  ihneď do 30.06.2020.
Základná škola Horný Vadičov 277 prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď  do 30.06. 2020 učiteľa/ku  MAT na plný úväzok.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-9 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o končenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte  na adresu školy:
Základná škola Horný Vadičov 277              
Horný Vadičov 02345
Emailom: skola@zshvadicov.edu.sk

Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou