Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. apríl 2019, Piatok
 

Voľné pracovné miesta

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

26.4.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky   Základnej školy Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky (PDF, 238 kB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:
(PDF, 237 kB)
Materskej školy Nábrežná 2A, Vrútky (predpokladaný nástup 8. júla 2019) 

Materskej školy Francúzskych partizánov 19, Vrútky (predpokladaný nástup 15. júla 2019)

Materskej školy Sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky (predpokladaný nástup 20. septembra 2019)


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kysucký Lieskovec č. 309 s predpokladaným nástupom 01.09.2019 (PDF, 288 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, E.P. Bárdoša 235/50, Habovka (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Lutiše s Materskou školou Lutiše 65, 013 05. (PDF, 506 kB)


25.4.2019

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Dlhé Pole 38, Dlhé Pole (PDF, 249 kB)


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka primárneho vzdelávania - Základná škola Slovenského národného povstania Strečno (PDF, 145 kB)


24.4.2019
Výberové konanie na  obsadenie funkcie  riaditeľa/-ky Materskej Školy, Dražkovce 154, 038 02 Dražkovce. (PDF, 145 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Základná škola s materskou školou, Školská 57, 034 73 Liptovská Osada. (PDF, 235 kB)


18.4.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Kunerad 103 s predpokladaným nástupom od 1.júla 2019.
(PDF, 123 kB)
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Kunerad 213 s predpokladaným nástupom od 1.júla 2019. (PDF, 122 kB)


17.4.2019

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Istebné s predpokladaným nástupom od  1.júla  2019 (PDF, 179 kB)


12.4.2019

Výberové konanie na  obsadenie funkcie  riaditeľov: Materská škola, Dostojevského 933/5, Bytča ; Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča s predpokladaným nástupom od 1.júla 2019    (PDF, 241 kB)


10.4.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a Základnej školy Hruštín, Školská SS/S, Hruštín s predpokladaným nástupum ud l. júla 2019 (PDF, 453 kB)


5.4.2019

Výberové konanie na  obsadenie funkcie riaditeľa:  Základná škola, Ulica Eliáša Lániho 261/7, Bytča  s predpokladaným nástupom od 1.júla 2019 (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na  obsadenie funkcie riaditeľa: Základná umelecká škola, Zámok 105, Bytča  s predpokladaným nástupom od 1.júla 2019 (PDF, 241 kB)


3.4.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Rosina č. 624, 013 22 Rosina. (PDF, 257 kB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42 (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:  Špeciálna základná škola, Stred 39, Turzovka (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:  Špeciálna základná škola s materskou školou,  Jána Vojtaššáka 13, Žilina (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:  Špeciálna základná škola, P. Mudroňa 46, Martin (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, Žilina (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:  Odborné učilište internátne, Janka Alexyho 1942, Liptovský Mikuláš (PDF, 165 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:  Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca (PDF, 165 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  špeciálneho výchovného zariadenia:  Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka (PDF, 165 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie:Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Čs. brigády 2,  Liptovský Mikuláš (PDF, 165 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská 1613, Žilina (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  Kollárova 49, Martin (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okoličianska 333, Liptovský Mikuláš (PDF, 164 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 162, Čadca (PDF, 164 kB)


2.4.2019

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, 034 84 Liptovské Sliače (PDF, 921 kB)

Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej spojenej školy, J. Lettricha 3, Martin (PDF, 314 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditela Základnej školy, Ul. Školská 1, Krpelany (PDF, 47 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditel' základnej školy s materskou školou:  Základná škola s materskou školou, Liptovská Lúžna 569, 034 72 Liptovská Lúžna (PDF, 698 kB)


28.3.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Lietava, Lietava 368, 013 18 Lietava (PDF, 260 kB)


25.3.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Partizánskej Ľupči s predpokladaným nástupom dňa 15.7.2019. (PDF, 488 kB)


22.3.2019

Výberové konanie na funkciu riaditel'/riaditel'ka Základnej školy s materskou školou v Štiavniku s predpokladaným nástupom od 01.07.2019 (PDF, 50 kB)


Mesto Martin -  zverejnenie oznámení o výberovom konaní na funkciu riaditeľa/riaditeľky školy:

01VK MŠ, Jána Šimka (PDF, 255 kB)

02VK_MŠ, J. Lettricha (PDF, 254 kB)

03VK_MŠ, Š. Furdeka (PDF, 255 kB)

04VK_ZŠ A. Dubčeka (PDF, 256 kB)

05VK_ZŠ A. Stodolu
(PDF, 254 kB)
06VK_ZŠ, Jozefa Kronera
(PDF, 257 kB)

07ZŠ, Nade Hejnej (PDF, 254 kB)

08VK_ZŠ, P. Mudroňa (PDF, 255 kB)


21.3.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa, riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kotešová, 013 61 Kotešová 378 (PDF, 257 kB)

6.3.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:  Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin v celkovom pracovnom úväzku 0,15
(PDF, 164 kB)Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kolárovice. (PDF, 147 kB)


 

 

 

Prácu hľadajú 

26.4.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov biológia a geografia na základnej alebo strednej škole v okresoch CA, KNM, ZA. Som otvorená aj zmiešanému úväzku (učiteľ - pedagogický asistent), či vyučovaniu aj iných vyučovacích predmetov v rámci úväzku.
Kontakt: 0919 285 747


25.4.2019

Učiteľka s 28- ročnou pedagogickou praxou s kombináciou Nemecký jazyk- Ruský jazyk - Dejepis hľadá prácu v okrese Dolný Kubín na znížený pracovný úväzok. Kontakt: 0918 855 725


Hľadám si miesto učiteľky dejepisu, slovenského jazyka a literatúry na ZŠ alebo SŠ v okresoch Žilina, Turčianske Teplice, Martin od šk. roku 2019/20. (aj skrátený úväzok, či zástup počas MD)  Som ochotná vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku.  Mám  niekoľkoročnú prax na ZŠ a posledné dva roky aj na SŠ.  Som zodpovedná, precízna a kreatívna. V prípade záujmu ma kontaktujte na tč: 0904426436 alebo mailom: uraganik@gmail.com


24.4.2019
Špeciálna pedagogička s dlhoročnou praxou hľadá pedagogickú prácu na doplnenie úväzku do konca šk.roka.( zastupovanie MD, dlhodobá PN )Najvhodnejšie RK, DK, LM, MT a okolie. Nástup možný ihneď po dohode. Kontakt:0908 389 173


Hľadám prácu ako učiteľka ZŠ (I., II. stupeň), SŠ v okolí Žiliny. Mám aprobáciu ANJ-NEJ, 5 ročnú pedagogickú prax, skúsenosti práce v nemecky hovoriacich krajinách. Nástup možný ihneď. Kontakt: tel. č.: 0907589295, email: sene@post.sk


Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov anglický jazyk a literatúra, občianska náuka a slovenský jazyk a literatúra na základnej alebo strednej škole v okresoch CA, KNM,ZA. Nástup možný od septembra 2019. V prípade ďalších informácii ma kontaktujte: 0915 800 624


15.4.2019

Hľadám si prácu ako učiteľ MAT – AJ na základnej alebo strednej škole v Žiline a okolí. Práve končím  štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave, takže nástup možný od 01.09. 2019. Mail: martinekmatko@gmail.com Tel: 0904 029 576.


Učiteľka predmetov telesná a športová výchova, dejepis, občianska výchova hľadá prácu na ZŠ, SŠ v okresoch ZA a okolie, PB a okolie. Prax 11 rokov, prvá atestácia. Prijmem aj zmiešaný úväzok (učiteľ-asistent). Kontakt : p.uhlarikova@gmail.com, tel.: 0902 174 485.


12.4.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka geografie a dejepisu v ZŠ a SŠ od budúceho šk. roka 2019/2020 v Žilinskom kraji v okresoch ČA, ZA, KMM, BY. Vysokoškolské vzdelanie končím na UMB v Banskej Bystrici. Kontakt: Lucia Murčová: murcovalucia@gmail.com, tel.č.: 0944 247 556.


9.4.2019
Špeciálna pedagogička s rozsiahlou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, s mentálnym postihnutim, narušenou komunikačnou schopnosťou, rómskou komunitou detí hľadá prácu v mestách a obciach: RK, LM, DK, MT, ZA. Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Prvá atestačná skúška. Aktívne NJ, manažérske skúsenosti. kontakt: 0908 389 173


8.4.2019

Učiteľka anglického jazyka a psychológie hľadá prácu v okresoch BY, ZA, PB a okolie. V máji tohto roku ukončím vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nástup možný od septembra 2019.
Kontakt: kadackovamartina@gmail.com, tel. č.: 0902221979


4.4.2019

Hľadám si prácu v školstve ako asistent učiteľa mám vysokoškolské vzdelanie II. stupňa momentálne končím posledný ročník pedagogického minima. Mám ročnú prax ako asistent učiteľa.  Nástup možný 09/ 2019.  Kontakt: 0904 591 994, e-mail: petulka01@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka SJL, HV a NV ECAV, na ZŠ, SŠ. V okolí MT a ZA,  mám 4 ročnú prax. Moje tel. číslo: 0949513268


3.4.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka NJ a AJ. Mám ukončenú PF UK v Bratislave odbor NJ a literatúra a štátnu skúšku z AJ. Mám I. atestáciu, 23 rokov pedagogickej praxe. Okrem týchto predmetov som vyučovala BIO, VV a ON. KONTAKT: 041/4334663, 0908475527


25.3.2019

Hľadám si prácu ako vychovávateľ, alebo asistent. Som absolvent ped.školy, mám 3 ročnú prax. Som zo Žiliny, prácu hľadám v okrese ZA, KNM a okolí s nástupom od 1.9.2019  Kontakt: 0940 877 114, erik.tomanicek@gmail.com


20.3.2019

Učiteľ dôchodca rád príjme miesto na zastupovanie v Žiline a blízkom okolí. Mám kvalifikáciu v odbore matematika - fyzika pre ZŠ a fyzika - technické práce pre stredné školy. Príjmem aj skrátený úväzok. Kontakt: tetrov.g@gmail.com, 0915 940 300


19.3.2019

Hľadám prácu v Žiline a okolí. Aprobácia SJL-OBN-ETV. Môžé byť zástup za materskú, dlhodobá PN, alebo miesto vychovávateĺky.  Kontakt.-0904294037.


18.3.2019
Učiteľ dôchodca rád príjme miesto na zastupovanie v Žiline a blízkom okolí. Mám kvalifikáciu v odbore matematika - fyzika pre ZŠ a fyzika - technické práce pre stredné školy.Príjmem aj skrátený úväzok.


Hľadám si prácu, ako učiteľka predmetov BIO-CHEM v okrese Liptovský Mikuláš od šk. r. 2019/2020. Vo vyučovacom procese využívam moderné digitálne technológie. Mám skúsenosti s prípravou žiakov na chemickú olympiádu, ako aj, so zapájaním sa do rôznych environmentálnych súťaží. Email: jduronova@gmail.com. T.č. 0908619522.


13.3.2019

Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ od šk. roku 2019/20. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku.   Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


8.3.2019

Hľadám si prácu priamo v Žiline ako kvalifikovaná učiteľka predmetov TV-EV, prípadne ako asistentka učiteľa. Prax v odbore - 4 roky. Uvítam aj zmiešaný úväzok (učiteľka-asistentka), prípadne skrátený úväzok. Nie zastupovanie PN.
Č.t. 0905793075.


28.2.2019

Učiteľka slovenského jazyka a občianskej náuky hľadá prácu na ZŠ alebo SŠ v okresoch BY, ZA, PB a okolí od septembra 2019 (aj skrátený úväzok, zástup MD alebo PN). I. a II. stupeň štúdia ukončený na PdF UK odbor učiteľstvo SJL a OBN. Skúsenosti s vyučovaním ako lektor slovenského jazyka a literatúry vo vzdelávacom centre. Kontakt: varosova.dominika@gmail.com, tel.č.: 0904 325 320.


27.2.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka anglického a slovenského jazyka na základnej alebo strednej škole v okresoch PU, PB, Il, TN, ZA.  Predpokladané ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk je naplánované na máj 2019. Okrem povinnej praxe vrámci vysokej školy som učila 3 roky anglický jazyk v jazykovej škole v Trnave. Nástup do práce možný od nasledujúceho šk. roka 2019 /2020 (september 2019). Tel. 0944 582 915.   e-mail: katarína.matochova6@gmail.com 


26.2.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka AJ - MAT na základnej alebo strednej škole v BY, ZA, PB  a okolí. Príjmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. V júni ukončím štátnou skúškou štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, takže nástup možný od 01.09. 2019. Mail: marculincovamartina@gmail.com  Tel: 0904 640 975


25.2.2019
Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou
tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV). mail: mackova.katka@gmail.com tel.č. 0944/384417  


 

 

   
Voľné pracovné miesta

 

24.4.2019
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín, Medvedzie 132, prijme do pracovného pomeru odborných zamestnancov na pracovné pozície: psychológ a špeciálny pedagóg. Požadujeme: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v uvádzaných odboroch podľa kvalifikačných požiadaviek stanovených vyhláškou 437/2009 Z.z., bezúhonnosť, zdravotnú spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte mailom na adresu: kajanova@centrumtvrdosin.sk, príp. poštou na adresu: CPPPaP Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín. Kontakt pre bližšie informácie: Mgr. Adriána Kajanová, riaditeľka CPPPaP Tvrdošín, tel.: 0911 539116, príp. mail: kajanova@centrumtvrdosin.sk.


 

18.4.2019

Súkromná základná škola BellAmos, Ul. východná 18, Martin prijme učiteľa pre primárne vzdelávanie, s nástupom od augusta 2019. Viac informácií na https://bellamos.edupage.org/job/.


Riaditeľstvo ZŠ Rudine prijme do pracovného pomeru  v šk.roku 2019/20 učiteľku pre primárne vzdelávanie. Termín nástupu: 26.8.2019. Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.  Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov.  Požadované doklady zasielajte do 30.5.2019 na adresu školy : ZŠ Rudina,Rudina 443, 02331, mail:zsrudina@gmail.com.


Základná škola Rudina prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok .
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov
Nástup:  26.8.2019  Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Plat: podľa platových tabuliek platných od 01. 01. 2019 v závislosti od započítanej praxe.
Požadované doklady zasielajte do 30.5.2019 na adresu školy : ZŠ Rudina,Rudina 443, 02331, mail:zsrudina@gmail.com.

 

ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od 28.08.2019 do pracovného pomeru so skráteným úväzkom školského logopéda. Požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.


ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od 28.08.2019 do pracovného pomeru so skráteným úväzkom vychovávateľa do ŠKD. Požadované min. VŠ vzdelanie 1. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.


ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od 26.08.2019 do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa pre 1. stupeň. Požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov. 


12.4.2019
Gymnázium, Veľká okružná 22 v Žiline príjme  učiteľa fyziky  s nástupom od 01. 09. 2019. Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre úplne stredné všeobecné vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  - príslušný študijný odbor.  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.  Podanie žiadosti: do 20. mája 2019 emailom gvoza@gvoza.sk, osobne alebo poštou na adresu školy: Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina. Informácie: Mgr. Gabriela Bajzová, personálna a mzdová pracovníčka školy       Tel.: 041/5620288


10.4.2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou,  Ulica školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice prijme do pracovného pomeru  učiteľa 2.stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetu matematika s nástupom od školského roku 2019/2020
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania, doklad o vzdelaní
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte  na horeuvedenú adresu školy, resp. e-mailovú adresu zsturciansketeplice@gmail.com. Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Straková  tel. číslo: 0901 709 277, 0901 719 271


9.4.2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 71/3, 029 51 Lokca prijme do pracovného pomeru počas zastupovanie MD učiteľa 2.stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetu Matematika s nástupom od 26. 08. 2019.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z.  – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, min.759,- eur

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30. 04. 2019 na horeuvedenú adresu školy, resp. e-mailovú adresu.
Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Dudáš
e-mail: zs.lokca@stonline.sk, tel. číslo: 043/55 912 05, 0903 017 969


4.4.2019

Základná umelecká škola v Rajci hľadá učiteľa výtvarnej výchovy na zástup materskej dovolenky od 1. septembra 2019 na 2 roky. Kontakt: mzusrajec@gmail.com, mobil 0911928881.


28.3.2019

ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina hľadá na dlhodobý zástup učiteľa MAT, najmenej do konca školského roku. Možný aj skrátený úväzok. Nástup ihneď. Kontakt: 0903 281 142, 0905 715 367.


22.3.3019

ZŠ Východná (okr. Lipt. Mikuláš) príjme do pracovného pomeru učiteľa Telesnej a športovej výchovy v kombinácií s ďalším predmetom na plný pracovný úväzok. Nástup do práce: september 2019. Ponúkame učiteľský byt. Žiadosti so životopisom posielajte na mailovú adresu:  zsvychodna@stonline.sk , alebo na adresu školy: ZŠ Východná, Školská 790, 032 32 Východná.


Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina prijme do pracovného pomeru  učiteľa odborných ekonomických predmetov ( účtovníctvo, tovaroznalectvo,..)
Požiadavky:  vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
- doplňujúce pedagogické štúdium
 ovládanie účtovných programov ALFA, OMEGA, OLYMP
Nástup: 01.09. 2019 (zástup počas MD a RD)
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 profesijný štruktúrovaný životopis
 fotokópia dokladov o vzdelaní
 súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov
Ďalšie požiadavky:
 výhodou znalosť programu ASC agenda
 práca s PC (excel, word, outlook)
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
 samostatnosť pri práci, zodpovednosť
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 07. 06. 2019 na adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: mazgutova@sospza.sk
Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.
Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie


19.3.2019
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01  Žilina, prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku na vyučovanie odborných ekonomických predmetov, na zástup počas PN. Predpokladaný nástup je ihneď. Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópiu dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: gpazicka@gmail.com, telefonický kontakt: 0911 566 901


15.3.2019

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici vyhlasuje výberové konanie na miesto  učiteľky v materskej škole počas PN. Žiadosti spolu so životopisom je potrebné zaslať do 22. 3. 2019. Uchádzači, ktorí budú mať splnené kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti budú pozvaní telefonicky na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční 28. marca 2019 o 9. 00 hod. v budove školy. Charakteristika práce – učiteľka v materskej školy. Pre výkon práce učiteľky v materskej škole je potrebné mať splnené predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 6 a kvalifikačné predpoklady v zmysle § 7 Zákona č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z.z. pre učiteľa materskej školy.


12.3.2019
Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 28.8.2019 do pracovného pomeru na dobu určitú do 30.06.2020 školského špeciálneho pedagóga  s úväzkom 100%. 
Kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 - VŠ II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
• prax v odbore vítaná ( pre zaradenie do kariérového stupňa „samostatný školský špeciálny pedagóg“ je požadovaná odborná  prax 5 rokov )
• zdravotná a psychická spôsobilosť
• schopnosť tímovej práce
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží  vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží  vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  30.04.2019  
- e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
- poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


28.2.2019

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Višňové prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  (dobu určitú - počas PN) od 11.3.2019 učiteľku pre primárne vzdelávanie. Termín nástupu: 11.3.2019. Predpokladané skončenie pracovného pomeru k 31.8.2019.
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy. Ukončenie výberového konania 6.3.2019. Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Plat: podľa platových tabuliek platných od 01. 01. 2019 v závislosti od započítanej praxe. Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ, Višňové 446, 013 23 Višňové alebo na zsvisnove@gmail.com. Telefonický kontakt: 041/5972297, 0911701911.


26.2.2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 71/3, 029 51 Lokca prijme do pracovného pomeru počas zastupovanie PN učiteľa 2.stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk s nástupom od 25. 02. 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov). Plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, min.759,- eur.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 28. 02. 2019 na horeuvedenú adresu školy, resp. e-mailovú adresu.
Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Dudáš
e-mail: zs.lokca@stonline.sk, tel. číslo: 043/55 912 05, 0903 017 969