Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. december 2018, Pondelok
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

12.12.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:  Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo (PDF, 164 kB)


11.12.2018

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Pucov s predpokladaným nástupom od  1. februára 2019 (PDF, 477 kB)


3.12.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec (PDF, 161 kB)

Výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta:   riaditeľka Materskej školy, Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina, (PDF, 224 kB)


22.11.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin s predpokladaným nástupom od 1.januára 2019 (PDF, 172 kB)


20.11.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Pribiši s nástupom od 01. 01. 2019 (PDF, 479 kB)


19.11.2018

Obec Medzibrodie nad Oravou ako zriaďovateľ Materskej školy, Medzibrodie nad Oravou 122 vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy (PDF, 530 kB)


Obec Horná Lehota ako zriaďovateľ Materskej školy, Horná Lehota 79 vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy (PDF, 502 kB)


16.11.2018

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Rosina č. 624, 013 22 Rosina (PDF, 167 kB)


25.10.2018
Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: „Materská škola, Kalameny 4, 034 82 Kalameny“ (PDF, 235 kB)

22.10.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Klin, ul. Kliňanská cesta 122/4, 029 41 Klin (PDF, 231 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 222 kB)


9.10.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditel'/ka Materskej školy v Stránskom (PDF, 438 kB)


4.10.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, 013 06 Terchová (PDF, 168 kB)


25.9.2018

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Lodne (PDF, 215 kB)

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy v Lodne (PDF, 228 kB)


 

Prácu hľadajú 

 

11.12.2018

Hľadám si prácu ako kvalifikovaný učiteľ odborných predmetov - ekonomických na strednej škole príp. gymnáziu v Žiline a blízkom okolí (BY, KNM).  Mám ukončenú ŽU v Žiline - pedag. spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov.
Rada zastúpim aj počas MD alebo PN Kontakt: 0905 140 222, email: liptak.katka@gmail.com


4.12.2018
Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ  v Žiline a okolí. Mám 14 ročnú prax v odbore. email: gospamajka77@gmail.com, mobil. 0944 226 683


29.11.2018
Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, rigoróznu prácu so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV).  mail: mackova.katka@gmail.com tel.č. 0944/384417 


28.11.2018

Hľadám miesto učiteľky anglického jazyka na základnej alebo strednej škole. Mám vyštudovaný Anglický jazyk a literatúru PHARE - učiteľstvo na FF UKF v Nitre a v minulosti som učila anglický jazyk na gymnáziu v Žiline.  Kontakt : 0948 131 708


Hľadám si prácu ako učiteľka NEJ a ANJ. Mám ukončenú PF UK v Bratislave odbor NEJ a literatúra, štátnu skúšku z ANJ a I. atestáciu. Okrem týchto predmetov som vyučovala VV, OBN a BIO. Mám 22 rokov pedagogickej praxe.
Ovládam prácu s interaktívnou tabuľou. Kontakt: 0908475527, 041/433 4663


22.11.2018

Hľadám si prácu učiteľa,   asistenta učiteľa v okresoch CA, ZA , KNM.  V prípade záujmu ma kontaktujte na tel.č. 0908534866 alebo emailom : marika201@post.sk.


Hľadám si prácu učiteľky v materskej škole v okolí Námestova /najlepšie smer Zubrohlava, Rabča, Rabčice, tým smerom ďalej.  Mám 28 rokov a ukončené vzdelanie pre prácu s deťmi a prax v odbore. Som trpezlivá, zodpovedná, veselá a rada sa učím nové veci.
Nastúpiť môžem ihneď. Email na mňa; martusss660@azet.sk


7.11.2018

Hľadám si prácu učiteľky v MŠ v Žiline a  okolí. Mám ukončené vzdelanie III. stupňa (Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy). V školskom roku 2019/2020 si chcem doplniť predškolskú pedagogiku, aby som bola kvalifikovanou učiteľkou MŠ. Nástup je možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte na t. č.: 0944924772, mail: majuskad3@gmail.com 


Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.


31.10.2018

Hľadám prácu na zástup (1, 2 roky alebo aj dlhšie podľa potreby), som uč. 1. stup. ZŠ; vychovávateľka pre deti intaktné; vychovávateľka pre deti mentálne postihnuté; špec. pedagóg - somatopéd; špec. pedagóg - psychopéd.
Pedagogická prax: 40 rokov (pracovala som v MŠ, ZŠ, ŠKD, špeciálnej ZŠ, CŠPP - 6 rokov, so žiakmi intaktnými, ment., teles. a viacnásob. postihnutými, s VPU, ADHD, NKS, poruchami správania...).
Platí pre okresy: CA (okolie), ZA (okolie), TR (okolie), MT (okolie).Som invalidná dôchodkyňa. Email: jupiter23@centrum.sk


Hľadám prácu v školstve ako učiteľka na ZŠ, SŠ, prípadne v MŠ v okresoch Bytča, Žilina.  Mám vyštudovaný II. st.na ŽU v Žiline (Fakulta humanitných vied + DPŠ spoločenskovedných predmetov).
Ruský jazyk  aj Anglický jazyk ovládam na úrovni B2 a naďalej sa vzdelávam v jazykovej škole.  Momentálne diaľkovo študujem rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Pracovala som ako učiteľka na II. stupni ZŠ a aj ako asistentka v špeciálnej škole.
Kontakt:  maria.serafina@azet.sk, 0908 068 061


23.10.2018

Hľadám si prácu ako špeciálny pedagóg, vychovávateľka,  asistentka učiteľa.  Mám aj skúsenosti s výučbou NJ. Hľadám prácu v Bytči alebo Žiline.  V prípade záujmu ma kontaktujte na tel.č. 0903044188


11.10.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ ANJ - OBN prípadne INF na základnej alebo strednej škole v ZA, PB a blízkom okolí. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (učiteľstvo OBN a ANJ) a dvojročnú prax vo vyučovaní na ZŠ. Nástup možný ihneď. mail: martinmarculinec@gmail.com   t. č.: 0910 196 263


 

 

   
Voľné pracovné miesta

17.12.2018

ZŠ s MŠ Dlhé Pole prijme na zástup dlhodobej PN-ky učiteľku do MŠ od 7.1.2019. Kontakt na RŠ: 0905 648 273   mail: zsdlhepole@gmail.com


 

12.12.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:
Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry
        na plný úväzok s nástupom ihneď.
        Pracovný pomer – zastupovanie počas PN.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.
Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305


3.12.2018

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (100 %) vychovávateľa do školského klubu detí, nástup 1.2.2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 7 - 10 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. – plat v rozsahu 556,50 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) – 934 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 21.12.2018 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, 03601.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36,Žilina hľadá školského psychológa na plný úväzok od 1.12.2018. Kvalifikačné predpoklady odborného zamestnanca podľa Vyhlášky SR č. 437/2009 Z.z.:  VŠ druhého stupňa v študijnom programe psychológia, alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácií s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného VŠ. T: 0905 715 367.


28.11.2018

Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená (okr. Tvrdošín) príjme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy od 7. januára 2019. Všetky informácie nájdete na https://zsbrezovica.edupage.org/job/?


ZŠ s MŠ Dlhé Pole prijme do pracovného pomeru na zástup MD učiteľa Anglického jazyka a Nemeckého jazyka. Úväzok sa skladá zo 17 hodín ANJ, 4 hodín NEJ začiatočníci a 2 hodiny VYV. Nástup do zamestnania je od 8.1.2019. Kontakt: zsdlhepole@gmail.com. Telefónne číslo na RŠ: 0905 648 273


26.11.2018

ZŠ s MŠ Dlhé Pole prijme do pracovného pomeru na zástup MD učiteľa Anglického jazyka a Nemeckého jazyka. Úväzok sa skladá zo 17 hodín ANJ, 4 hodín NEJ začiatočníci a 2 hodiny VYV. Nástup do zamestnania je od 8.1.2019. Kontakt: zsdlhepole@gmail.com. Telefónne číslo na RŠ: 0905 648 273


Riaditeľ Diagnostického centra Ružomberok príjme do pracovného pomeru dvoch pomocných vychovávateľov na skrátený 0,5 úväzok doplnený o pracovnú pohotovosť na pracovisku s nástupom od 7.1. 2019.
Požiadavky: minimálne úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie s maturitou. Výhodou je vzdelanie v odbore pedagogika, resp. špeciálna pedagogika a prax s deťmi so zdravot. znevýhodnením - poruchy správania.
Osobnostné predpoklady - pre zvýšenú psychickú záťaž je nevyhnutná odolnosť voči stresu a veľká dávka sebaovládania a sebakontroly. Podmienkou je zdravotná spôsobilosť na výkon nočnej práce.
Plat - podľa nových platových tabuliek platných od 1. 1. 2019 v závislosti od započítanej praxe. Žiadosti je možné posielať do 11. 12. 2018  
Bližšie info podá riaditeľ na tel.čísle 0948310030


23.11.2018

Učiteľ aprobácia:  slovenský jazyk – nemecký jazyk alebo  slovenský jazyk – občianska náuka. Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok    044/4313400, riaditel@zssos.sk. Zastupovanie počas materskej dovolenky od 01. 02. 2019,  učiteľ pre  sekundárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady: VŠ pedagogického smeru II. stupňa . Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní. Žiadosti posielať poštou alebo elektronicky na ondrejkovaj@zssos.sk, svidronova@zssos.sk najneskôr do 14. 12. 2018. Výberové konanie sa uskutoční 19. 12. 2018.


22.11.2018
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01  Žilina, prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku na vyučovanie anglického jazyka – úväzok 82% na zástup počas MD. Predpokladaný nástup je 1. február 2019. Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópiu dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: gpazicka@gmail.com, telefonický kontakt: 0911 566 901


20.11.2018

Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52
Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg 
Predpoklady: podl'a zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp.podl'a vyhlášky MŠ SR Č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov. Pracovný pomer na dobu: určitú, maximálne do októbra 2020
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.sS3/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov,  v prípade úspešnosti vo VKjVP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 07.12.2018 do 15:00 hod na adresu:  Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52  Na obálku uveďte: "Žiadosť o prijatie do zamestnania OZMŠ- neotvárať".
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec I Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované
a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nesplňajú požadované podmienky. Uchádzači splňajúcl predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústnypohovor sa uskutoční dňa 12.12.2018 v čase od 10:30 hodv budove Obecného úradu obce Sučany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.
Zamestnávate!' aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčnéhozamestnávania rómskych uchádzačovo pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod. v časti Národné projekty."


Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01  Žilina, prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku na vyučovanie anglického jazyka – úväzok 82% na zástup počas MD.
Predpokladaný nástup je 1. február 2019.  Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópiu dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: gpazicka@gmail.com, telefonický kontakt: 0911 566 901


16.11.2018

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín príjme do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na plný pracovný úväzok s nástupom do práce 19. novembra 2018. Požadované vzdelanie - stredná pedagogická škola - odbor vychovávateľstvo alebo I. stupeň vysokoškolského štúdia - odbor vychovávateľstvo. Žiadosti so životopisom posielajte do 16.11.2018 na mailovú adresu: riaditel@skola-varin.sk, alebo na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.
Viac informácií poskytneme na tel. čísle 0911 221 994


Základná škola, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec   prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dlhodobej PN učiteľku na I. stupeň ZŠ – 3. ročník.  Termín nástupu: ihneď po dohode.    Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 9 – 12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017  Z. z.. V prípade záujmu telefonujte na č. tel. + 421 911 676 587.
Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom môžete poslať na adresu : riaditelka@zssvrcinovec.sk  alebo  doniesť osobne.


13.1.2018

Riaditeľka ZŠ Turzovka prijme do pracovného pomeru pomocnú silu do kuchyne
Predpokladaný termín nástupu: 27.11.2018
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú
Nástupný plat: minimálna mzda brutto
Požiadavky na zamestnanca:
Vzdelanie: minimálne základne vzdelanie
Znalosti: manuálna zručnosť a samostatnosť
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť,  dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci
Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na  adresu: ZŠ Turzovka – Bukovina 305 alebo na  mailovú adresu: zsturzovka@gmail.com.
Na pracovný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.


Základná škola s materskou školou Hôrky prijme do TPP  školského špeciálneho pedagóga
Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 7.12.2018 na adresu:
riaditel.zshorky@gmail.com, poprípade ZŠ s MŠ Hôrky, Hôrky 200, 010 04 ŽILINA


8.11.2018

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku slovenského jazyka a  literatúry v kombinácii s dejepisom na 86%-ný pracovný úväzok na zástup počas dlhodobej PN.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa. Prax s vyučovaním a maturitnou skúškou zo SJL na strednej škole je výhodou.
Žiadosť so životopisom zasielajte na e-mail: sekretariat@oata.sk, telefonický kontakt: 0910 842 681.


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Školská 86, Terchová  prijme do pracovného pomeru ekonómku školy na polovičný úväzok s predpokladaným nástupom  01.12. 2018.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte  na mail: zsmsterchova©gmail.com do 16. 11. 2018.
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Tel. kontakt: 041 / 5695 388, 0910 996 226


Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin  príjme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dlhodobej PN učiteľku na I. stupeň ZŠ
Termín nástupu : ihneď po dohode     Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 9 – 12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017  Z.z. – plat v rozsahu  690 € – 944 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
V prípade záujmu telefonujte na č. tel. + 421 043 4230109 alebo 0911 951 144.
Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom môžete poslať na adresu : zsalexandradubceka@gmail.com alebo  doniesť osobne.


 Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin príjme do pracovného pomeru na dobu určitú na pozíciu vychovávateľ v školskom klube detí
Termín nástupu : po dohode    Kvalifikačné predpoklady : podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 9-12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. – plat v rozsahu 690 € - 944 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
V prípade záujmu telefonujte na č. te. +421 043 4230109 alebo 0911 951 144.
Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom môžete poslať na adresu:  zsalexandradubceka@gmail.com alebo doniesť osobne.


 6.11.2018

Základná škola s materskou školou, Divina 538 prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD na plný pracovný úväzok. Nástup možný od 03.12.2018. Bližšie informácie na t. č.: 041/5003808, e-mail: zsmsdivina@zsdivina.edu.sk


Riaditeľstvo ZŠ v Košťanoch nad Turcom  prijme do pracovného pomeru tajomníčku školy na plný úväzok s predpokladaným nástupom  november 2018.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte  na mail: zskostany@gmail.com
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Tel. kontakt: 0904 153 425,  043/ 43 88 174.


Riaditeľstvo ZŠ v Košťanoch nad Turcom  prijme do pracovného pomeru upratovačku na polovičný úväzok s predpokladaným nástupom  január 2019.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte  na mail: zskostany@gmail.com
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Tel. kontakt: 0904 153 425,  043/ 43 88 174.


5.11.2018

ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove prijme do pracovného pomeru učiteľa matematiky. Nástup ihneď. Bližšie informácie na tel.č. 0911 110 333


24.10.2018
ZŠ Horný Vadičov prijme od januára 2019 učiteľa geografie. Životopis so žiadosťou je potrebné poslať na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk


19.10.2018

ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše  príjme s nástupom  od 22.októbra  2018 učiteľa 1. stupňa na zástup počas PN. Životopis spolu so žiadosťou posielajte na adresu: zslutise@gmail.com


Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru
učiteľa/ku fyziky a chémie - úväzok: 100%
vyučovací jazyk: anglický
Predpokladaný dátum nástupu: 3.12.2018
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štátna jazyková skúška z anglického jazyka C1 alebo medzinárodný jazykový certifikát z anglického jazyka na úrovni C1.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 22. 10. 2018  na  adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany alebo mailom na gbas@gbas.sk. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 23.11.2018.


15.10.2018

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka primárneho vzdelávania
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ/ka primárneho vzdelávania
Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. novembra 2018 na obdobie zástupu materskej dovolenky
Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,  Mládeže 289,  013 24 Strečno zsstrecno@gmail.com
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


10.10.2018

Základná škola Stránske, Stránske 80, 013 13 Rajecké Teplice  prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na polovičný úväzok.
Ďalšie požiadavky: ovládanie ANJ-mierne pokročilý
Nástup od 01.11.2018 (pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 31. októbra 2018 na adresu: Základná škola Stránske, Stránske 80, 013 13 Rajecké Teplicealebo e-mailom: zsstranske@gmail.com, tel. 0910 367 492.


Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pozíciu  údržbár, vodič – na celý úväzok,  s nástupom ihneď.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
•        vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla
•        technická zručnosť, logické myslenie, prax na podobnej pozícií výhodou,
•        vyučenie v odboroch murár, inštalatér, elektrikár
Náplň práce:
•        údržba a oprava priestorov,
•        odpratávanie snehu, lístia, udržiavanie čistoty v objekte a okolo objektu,
•        priebežné odstraňovanie nahlásených závad na prevádzkach.
Ponúkaný plat v hrubom: od 480 €/mes.
Osobnostné predpoklady: flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: 31.10.2018


9.10.2018
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52
Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg (1 pracovné miesto)
Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú, maximálne do októbra 2020
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 19.10.2018 do 15:00 hod na adresu:
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.