Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk  . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta  

23.1.2020

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: učitel'ka MŠ v Obci Liptovská Štiavnica (PDF, 241 kB)


 

9.1.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Základná škola s materskou školou, č. 138, Sklabiňa. (PDF, 43 kB)


8.1.2020

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou O. Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín (PDF, 136 kB)


7.1.2020
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina. (PDF, 206 kB)  


18.12.2019
Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Materská škola, Martinček 28, 034 95 Martinček (PDF, 701 kB)


5.12.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materskej školy, Puškinova 3A, 010 01 Žilina (PDF, 227 kB)


27.11.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská 1613, Žilina (PDF, 166 kB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín (PDF, 167 kB)


25.11.2019

Druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1 , Kysucké Nové Mesto (PDF, 358 kB)


18.11.2019
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materskej školy, Puškinova 3A, 010 01 Žilina.   (PDF, 228 kB)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 49, 010 04   Žilina. (PDF, 203 kB)


 

 

Prácu hľadajú 


14.1.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka Matematiky / asistentka učiteľa v Žilinskom kraji. V prípade záujmu ma prosím kontaktuje : tel.č. 0908 534 866 alebo marika201@post.sk.


Hľadám voľné pracovné miesto učiteľky slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v ZŠ alebo SŠ. Ochotne môžem podľa potrieb školy vyučovať nekvalifikovane i predmety mimo aprobácie. Ďalšie informácie rada poskytnem na telefónnom čísle 0904080963, prípadne mailom: duranova.veronika@gmail.com .


8.1.2020
Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg.
Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


7.1.2020
Hľadám si prácu učiteľky v materskej škole/ vychovávateľky v ŠKD/ asistentky v MŠ alebo v ZŠ/ učiteľky primárneho vzdelávania v okolí Námestova.
Mám 30 rokov, ukončené vzdelanie pre prácu s deťmi a 4- ročnú prax v odbore. Som trpezlivá, zodpovedná, veselá a rada sa učím nové veci.
Nastúpiť môžem ihneď. Email na mňa; martusss660@azet.sk.


10.12.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka AJL - NBV/asistentka učiteľa/vychovávateľka ZŠ/SŠ v Žilinskom kraji. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. č.: 0915 083 020 alebo najlepšie e-mailom: kristinelat3@gmail.com


20.11.2019

Hľadám si prácu učiteľky pre primárne vzdelávanie + ANJ primárne vzdelávanie v okresoch ZA, KNM, CA, kontakt 0907 203 364


08.11.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ v ZA a okolí (aj počas MD, dlhodobej PN). Mám ukončenú strednú školu Pedagogická akádemia sv. Márie Goretii - učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Mám 8 mesačnú prax ako učiteľka v MŠ a rok a pol ako vychovávateľka v ŠKD. Nastúpiť môžem ihneď.   0948402802 luciakostolna13@gmail.com 


07.11.2019
Hľadám voľné pracovné miesto ako pedagogický asistent, pripadne vychovávateľ v škole, v Hriňovej, prípadne Detva S pozdravom Hukelová  k.hroncekova@centrum.sk


05.11.2019

Hľadám prácu na ZŠ,SŠ v Žiline a okolí. Môže byť zástup za dlhodobú PN,MD.Prípadne miesto asistenta. Aprobácia:SJL-OBN-ETV       Kontakt.:0904 294 037


29.10.2019

Hľadám si prácu ako učiteľ telesnej výchovy a geografie.  Prax v odbore mám 23 rokov. Najlepšie v okrese Čadca, KNM, Žilina.Kontakt : 0908526869


24.10.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ alebo vychovávateľka, prípadne asistentka, v Žiline a okolí. Mám vyštudované predprimárne vzdelávanie v materských školách. Nástup možný ihneď. Tel.č.: 0944 226 683,  bella2013@azet.sk


 

 

   
Voľné pracovné miesta

 

17.1.2020

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva J. Vojtaššáka 13, Žilina ako súčasť Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Ponúka voľnú pracovnú pozíciu: Fyzioterapeut  s nástupom od 01.02.2020
Požiadavky na pracovnú pozíciu: splnené kvalifikačné predpoklady: minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou  v odbore fyzioterapia,  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 692 eur  + započítaná prax (zdroj: Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina alebo na email: szsza@szsza.sk , tel. kontakt: 041/56 55 696, 0905 963 799
Prijímanie žiadostí: do 24. januára 2020. Vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovnú pozíciu, budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky.
Pracovné pohovory sa uskutočnia: 29.01.2020.


 

 

16.1.2020
ZÁKLADNÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu ŠKOLNÍK-KURIČ.
Termín nástupu: podľa dohody
Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer podľa Zákonníka práce.
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne, 100 % úväzok
Požadované vzdelanie: základné/ stredné
Naplň (druh) práce:  bežné údržbárske práce, kontrola budovy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha plynovej kotolne
Zručnosti, schopnosti: manuálne zručnosť
Ďalšie požiadavky: kuričský preukaz, resp. ochota dorobiť si ho. Osobné predpoklady: iniciatíva, praktické myslenie. Iné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky:  určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
 Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
Podanie žiadosti: emailom riaditelzsrt@gmail.com, prípadne osobne alebo poštou na adresu:
Základná škola
Pionierska 95
01313 Rajecké Teplice
kontakt: 041/5493585


Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020 alebo podľa dohody: Učiteľa/-ku s aprobáciou biológia-geografia, resp. biológia-chémia na zástup MD.
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, prípadne mailom:
riaditelzsrt@gmail.com prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Základná škola
Pionierska 95
01313 Rajecké Teplice
kontakt: 041/5493585
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor.


 

15.1.2020

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu ŠKOLNÍK-KURIČ.
Termín nástupu: podľa dohody
Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer podľa Zákonníka práce.
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne, 100 % úväzok
Požadované vzdelanie: základné/ stredné
Naplň (druh) práce:  bežné údržbárske práce, kontrola budovy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha plynovej kotolne
Zručnosti, schopnosti: manuálne zručnosť
Ďalšie požiadavky: kuričský preukaz, resp. ochota dorobiť si ho
Osobné predpoklady: iniciatíva, praktické myslenie
Iné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky:  určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
 Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Podanie žiadosti: emailom riaditelzsrt@gmail.com, prípadne osobne alebo poštou na adresu:  Základná škola  Pionierska 95   01313 Rajecké Teplice   kontakt: 041/5493585


Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020 alebo podľa dohody: Učiteľa/-ku s aprobáciou biológia-geografia, resp. biológia-chémia na zástup MD.
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, prípadne mailom:
riaditelzsrt@gmail.com prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Základná škola Pionierska 95  01313 Rajecké Teplice kontakt: 041/5493585   
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor.


Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas PN
učiteľa/ku nemeckého jazyka  na plný úväzok.
Predpokladaný čas zastupovania: 4. 2. 2020 - 20. 3. 2020
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú: kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte   na  adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany alebo mailom na gbas@gbas.sk.


14.1.2020
Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov , Lietavská Svinná 105, 013 11 Lietavská Svinná –Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ do MŠ v Lietavskej Svinnej na zástup počas PN.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – príloha č.1 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 príloha č. 4.
Kontakt :  e-mail: zsls@azet.sk, alebo ada.majsniarova@gmail.com,  telefonický kontakt: 0910 951 380


10.1.2020
Základná škola , Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany príjme do pracovného pomeru od 02.03.2020 učiteľa pre primárne vzdelávanie  na dobu určitú, zástup počas dlhodobej PN.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom na zsgbelany@gmail.com do 11.02.2020.


8.1.2020
Voľné pracovné miesta - pedagogický zamestnanec, vychovávateľ
Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Pracovná pozícia:
- učiteľ telesnej a športovej výchovy na skrátenú pracovnú činnosť,
- vychovávateľ na Školskom internáte pri Spojenej škole Tvrdošín
na zastupovanie počas materskej dovolenky
Termín nástupu: 01. 02. 2020
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní,súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky: spstv@spstv.edu.sk tel. 0948 086 062


7.1.2020

Riaditeľka Gymnázia Hlinská 29 v Žiline prijme  do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  francúzskeho jazyka s nástupom od 01. 02. 2020 na voľné pracovné miesto kategória zamestnanca :
• učiteľ pre úplné stredné  všeobecné vzdelávanie s aprobáciou francúzsky jazyk
kvalifikačné predpoklady  v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• ďalšie požiadavky: znalosť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, skúsenosti s realizáciou maturitnej skúšky,  znalosť práce s PC

zoznam požadovaných dokladov :
• žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
iné požiadavky:
• požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 10.01.2020 do 12:00 hod.
podmienky pre voľné pracovné miesto:
• pracovný pomer na dobu určitú, znížený pracovný úväzok
Zaradenie do platovej triedy:   v zmysle Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

Kontakt : e-mail: gymnazium@gymza.sk  alebo turonova@gymza.sk  tel.č. 041/763 77 00


20.12.2019
Základná škola s materskou školou Rosina, Rosina č. 624, 013 22 Rosina príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020: Učiteľa/ku - Základnej školy 2.stupeň – biológia, chémia
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok    Aprobácia Biológia, Chémia
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom: riaditel@skolarosina.sk, telefonický kontakt 0915 999 973 do 17.01.2020. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti.
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor. 
Nástup do zamestnania: 01.02.2020
Adresa školy : Základná škola s materskou školou Rosina  Rosina č. 624  013 22 Rosina


11.12.2019

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Kotešovej prijme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka. Úväzok: 40%. Nástup: predpokladaný nástup od 8. 1. 2020
Kvalifikačné predpoklady - Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Znalosť práce s PC, MS Word, MS Excel. Skúsenosti s prácou v programeURBIS výhodou.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na adresu školy, prípadne mailom na: zs.kotesova@azet.sk.


CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  A  PREVENCIE Predmestská  1613, 010 01  Žilina      041/5650018,cpppapza@cpppapzilina.sk
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Psychológ
Dátum predpokladaného nástupu:  1.január 2019
Pracovný pomer: zastupovanie počas MD, 100%-ný úväzok
Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :
VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov:  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 17.12.2019 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina.
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.


CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  A  PREVENCIE  Predmestská  1613, 010 01  Žilina            041/5650018, cpppapza@cpppapzilina.sk
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Metodik kariérového poradenstva.
Dátum predpokladaného nástupu:  1.január 2019
Pracovný pomer:  trvalý pracovný pomer, 25%-ný úväzok
Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,  ovládanie štátneho jazyka,
Zoznam požadovaných dokladov:  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 17.12.2019 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina.
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.


10.12.2019

Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – príloha č.1 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 príloha č. 4.
Požadované doklady: žiadosť so životopisom a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zasielajte do 13. 12. 2019 na e-mail: zdravie@zsteplicka.edu.sk, telefonický kontakt: 0910 423 554


9.12.2019

Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, Skalka 36   013 11 prijme do pracovného pomeru na trvalý pracovný pomer kuchárku,  vyučenú v odbore.
Platové zaradenie podľa zákona č. 318 / 2018 Z.z. + príplatky.
Nástup možný ihneď. Informácie: Terézia Holešová, vedúca ŠJ,  tel.: 0948 530 208,  e-mail   kuchyna@dcll.sk  .
Diagnostické centrum  Lietavská Lúčka,  prijme od 01.01. 2020 do pracovného pomeru kuchárku. Bližšie informácie: Vedúca ŠJ p. Holešová, tel.: 0948  530 208.


DC Lietavská Lúčka,  prijme do pracovného pomeru psychológa na dobu určitú / počas MD a RD /. Nástup možný od 01.01. 2020.
Informácie na tel.: 0903 783 928


6.12.2019

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline príjme do pracovného pomeru od marca 2020 učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry na zastupovanie počas MD na dobu určitú.
Kvalifikačné predpoklady : VŠ 2. stupňa, prax v odbore ( min. 5 rokov ), skúsenosť s maturitou zo SJL na SŠ výhodou.
Žiadosť spolu so životopisom a kontaktnými údajmi zasielajte na e-mail :  sos@sjoroza.sk  , telefonický kontakt : 041 723 41 02, 0911 344 848, kontaktná osoba Mgr. René Gabčo


4.12.2019

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru upratovačku na polovičný úväzok s  nástupom do práce od 02.01.2020 do 31.3.2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť  o prijatie do zamestnania
• Štruktúrovaný  životopis
• Doklad o ukončenom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:  Podľa platných tabuliek
Požadované doklady posielajte do 11.12.2019 na adresu: Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto.


Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru pomocnú silu do kuchyne na plný úväzok s  nástupom do práce od 02.01.2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť  o prijatie do zamestnania
• Štruktúrovaný  životopis
• Doklad o ukončenom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Podľa platných tabuliek
Požadované doklady posielajte do 11.12.2019 na adresu: Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto


29.11.2019
Prijmeme  do pracovného pomeru vychovávateľku do školského klubu /zástup počas PN/ s nástupom  ihneď  a do 20.12.2019. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka (maturitné vysvedčenie), súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), čestné prehlásenie  o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Všetky požadované doklady zasielajte do  02.12.2019
- e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
- poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto.


27.11.2019
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, Varín, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín prijme do pracovného pomeru logopéda na čiastočný úväzok.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady – absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia so štátnou záverečnou skúškou z logopédie, v súlade s platnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na adresu školy, prípadne mailom na: riaditel@skola-varin.sk, telefonický kontakt:0911/221994


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, Varín, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín prijme do pracovného pomeru na zástup počas materskej dovolenky pedagogického asistenta učiteľa na 0,5% úväzok. Asistent si bude dopĺňať úväzok ako vychovávateľ v ŠKD.  Nástup: 08.01.2020
Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaradenie do platovej triedy  v zmysle nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č.1),  Prax s vyučovaním je výhodou. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na adresu školy, prípadne mailom na: riaditel@skola-varin.sk, telefonický kontakt 0911/221994.


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, Varín, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín prijme do pracovného pomeru s nástupom od 3.2.2020 do 31.08.2020 vychovávateľku v ŠKD, (úväzok 0,7%), zástup materskej dovolenky.
Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaradenie do platovej triedy  v zmysle nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č.1),  Prax s vyučovaním je výhodou. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na adresu školy, prípadne mailom na: riaditel@skola-varin.sk, telefonický kontakt 0911/221994.


PSYCHOLÓG/PSYCHOLOGIČKA
Úväzok: 100%
Požiadavky: VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
Názov a adresa zamestnávateľa: Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok
Kontakt: 0948310030
Kategória OZ: psychológ od 1.1. 2020
Kvalifikačné predpoklady: VŠ pedagogického smeru II. stupňa – jednoodborové štúdium psychológie
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, bezúhonnosť, súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť posielať poštou alebo elektronicky na: dgcentrumrbk@gmail.com najneskôr do 06.12.2019


26.11.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – psychológ  (PDF, 276 kB)  


Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/ kuchárka v školskej jedálni s nástupom ihneď, prípadne podľa dohody

Požiadavky na uchádzačov:
• ukončené stredné odborné vzdelanie získane v odbore kuchár / kuchárka,
• zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz).
Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:
• plnenie vyššie uvedených podmienok,
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
• preukázanie bezúhonnosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.
Stručný popis činnosti pracovného miesta:
• príprava pokrmov podľa receptúr, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov,
• dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku,
• hospodárne používanie surovín.
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne
Platové podmienky:
• pracovná trieda 2 podľa stupnice platový taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + navýšenie v plat. stupni podľa počtu odpracovaných rokov (od 530,50 EUR do 637,00 EUR) + osobný príplatok
Žiadosť o zamestnanie, životopis, súhlas pre spracovanie osobných údajov, doklady o nadobudnutom vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mail jedalen@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu školy.
Adresa školy:  Školská jedáleň pri Gymnázium  Veľká okružná 22    010 01 Žilina tel: 041/5625432


21.11.2019
SOŠ technická, Komenského 496/37,  Námestovo príjme od 01.01.2020 vodiča – údržbára.
Vzdelanie : stredné vzdelanie, vod. preukaz  C 1
Pracovný pomer na dobu určitú.
Mzda (brutto – podľa odpracovaných rokov): od 550 – 660 €
Žiadosť spolu so životopisom a kontaktnými údajmi zasielajte na email sousno.sek@mail.t-com.sk.
Telefonický kontakt : 0905 694 316, zást. riad. pre PV


20.11.2019

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Kotešovej prijme do pracovného pomeru logopéda na čiastočný úväzok.

Nástup: ihneď

Kvalifikačné predpoklady – absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia so štátnou záverečnou skúškou z logopédie, v súlade s platnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na adresu školy, prípadne mailom na: zs.kotesova@azet.sk.


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Kotešovej prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku s aprobáciou anglický jazyk na zastupovanie počas MD.

Úväzok: plný

Nástup: predpokladaný nástup od 20. 1. 2020

Kvalifikačné predpoklady -  Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na adresu školy, prípadne mailom na: zs.kotesova@azet.sk.


19.11.2019

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v  Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku  2. stupňa ZŠ s aprobáciou dejepis na skrátený pracovný úväzok /15 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti/. Predpokladaný nástup: 8. január 2020
Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaradenie do platovej triedy  v zmysle nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č.1),  Prax s vyučovaním je výhodou ale môže byť aj absolvent alebo dôchodca. Žiadosť so životopisom  a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zasielajte do  03.decembra 2019 na e-mail: czszaymusa@gmail.com telefonický kontakt: 041/5623625