Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2018, Utorok
 

Voľné pracovné miesta

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

5.6.2018

Výberového konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Staškov (PDF, 816 kB)


31.5.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec (PDF, 161 kB)


23.5.2018

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina. (PDF, 204 kB)


17.5.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Mojš 150, Mojš (PDF, 344 kB)


11.5.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou. Klubina 157 s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2018 (PDF, 389 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Pribiši s nástupom od 01. 07. 2018 (PDF, 918 kB)

10.5.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditel'ky Materskej školy  so sídlom: Ďurčiná č. 225. 015 01  Rajec (PDF, 251 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Školská 395, 013 12 Turie (PDF, 168 kB)


3.5.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy ul. M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca (PDF, 113 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ  MŠ Párnica. (PDF, 838 kB)


2.5.2018

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Kalameny 4, 034 82 Kalameny (PDF, 222 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 248 kB)


23.4.2018

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, 013 25 Stráňavy (PDF, 169 kB)


 

Prácu hľadajú 

 

19.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ, vychovávateľka v ZA a okolí (aj počas MD, dlhodobej PN). Mám ukončenú strednú školu Pedagogická akádemia sv. Márie Goretii - učiteľstvo mš a vychovávateľstvo. Mám ročnú prax ako vychovávateľka a trojmesačnú prax ako učiteľka v MŠ. Luciakostolna@centrum.sk    0948402802


 

Hľadám prácu učiteľa na ZŠ/SŠ s aprobáciou geografia - náboženská výchova, resp. pedagogického asistenta, vychovávateľa v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce) a prácou triedneho učiteľa. Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu MD alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stenly406@gmail.com


18.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ BIOLÓGIE a/ alebo ANGLIČTINY na 2. stupni ZŠ s nástupom v IX. 2018, ideálne v okrese MT a okolí; som však ochotný presťahovať sa aj mimo Žilinský kraj, napr. do TN, TT, BB či aj BA kraja. Vyštudoval som biológiu - zoológiu na PriF UK a mám aj základnú štátnu skúšku z AJ; plánujem si urobiť pedagogické minimum. Nie je problém si do konca kaled. roka urobiť štátnicu aj z NEMČINY (oba jazyky ovládam aktívne). V rámci VŠ som absolvoval aj predmet Všeobecná geografia, v ktorom som bol jeden z najlepších a v prípade ponuky by som GEOGRAFIU učil radšej než čokoľvek iné (môj naj predmet na gymnáziu). Kontakt: demovicb@gmail.com alebo 0944 758 894.


 

15.6.2018

Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV).  mackova.katka@gmail.com , 0944/384417


14.6.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov matematika a fyzika na základnej škole v okrese PB, prípadne v okresoch IL, PU, BY s nástupom od 9/2018. Mám 20 - ročnú prax . Kontakt:  0915/162867, majanackova@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka anglického, francúzskeho a arabského jazyka (záujmový krúžok), pedagogická asistentka,   vychovávateľka v ŠKD/ na internáte - ZŠ, SŠ - región Turiec. Mám dlhoročnú pedagogickú prax. Prijmem aj krátkodobé  zastupovanie, kombináciu pracovných pozícií, skrátený úväzok. Kontakt: Danica Muríňová 0902 167 037; dmurinova@zoznam.sk."


Hľadám si prácu ako učiteľka materskej školy. Mám niekoľkomesačnú prax. Ukončila som externé štúdium Učiteľstvo pre MŠ a    vychovávateľstvo na PaSA Turčianske Teplice. Som u čiteľka anglického jazyka, môžem odborne učiť angličtinu v MŠ. Región Turiec.    Kontakt: Danica Muríňová 0902 167 037; dmurinova@zoznam.sk.


11.6.2018

Hľadám prácu ako učiteľka odborných ekonomických predmetov s 10-ročnou praxou s nástupom od septembra 2018. Kontakt: 0907 605 000.


Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ od  šk. roku 2018/19.  Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci ŠkVP.   Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


Hľadám si prácu ako učiteľka anglického jazyka a/alebo odborných ekonomických predmetov na SŠ, resp. ZŠ v Žiline a okolí. Mám vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, pedagogické minimum, všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka a prax ako učiteľka na SŠ 2 a pol roka. Príjmem aj prácu na skrátený úväzok. Nástup možný ihneď. Kontakt: magdalenabrez@gmail.com, 0908 252 886.


8.6.2018

Hľadám miesto si ako učiteľka NEJ a ANJ ZŠ alebo SŠ. Mám 6 ročnú prax. Praca by mala byť v okrese Čadca, Kysucké Nové Mesto alebo Žilina. Kontakt 0905321742,alebo Emilia.pajerova@gmail.com .


Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ, NEJ na ZŠ alebo SŠ v okrese ZA, PB. Mám ukončené magisterské štúdium učiteľstva oboch jazykov a jeden rok praxe na ZŠ. Tel.: 0911 254 376


Hľadám prácu učiteľa na ZŠ/SŠ s aprobáciou geografia - náboženská výchova, resp. pedagogického asistenta, vychovávateľa v ŠKD, v školskom internáte v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce), prácou triedneho učiteľa, školského koordinátora testovania PISA a programom eTlačivá. Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu MD alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail: stenly406@gmail.com


5.6.2018

Hľadám prácu učiteľky prípadne vychovávateľky pre I. stupeň ZŠ, v okrese ZA, PB, MT  ( hlavný prac.pomer, zastupovanie MD ). Vyštudovala som PF UMB Banská Bystrica, mám prax s vyučovaním ANJ na prvom aj druhom stupni ZŠ. Prax 10 rokov. Kontakt : 0904 187 800


Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky na ZŠ v okresoch  ZA, KNM, CA. Prácu prijmem aj počas zástupu MD, resp. dlhodobej PN Kontakt: 090534 866, email: marika201@post.sk


 Hľadám prácu v školstve ako učiteľka  v Žiline alebo v okrese Bytča. Rada by som učila predmety - Náuka o spoločnosti, Kultúra a umenie, Občianska výchova, Mediálna výchova, Dejepis, Informatika.  Ruský jazyk  aj Anglický jazyk ovládam na úrovni B2  a naďalej sa
vzdelávam v jazykovej škole. Od septembra začínam študovať aj rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Pracovala som ako učiteľka na II. stupni ZŠ a aj ako asistentka v špeciálnej škole. Kontakt:  maria.serafina@azet.sk, 0908 068 061


31.5.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka biológie a geografie, resp. asistentka učiteľa na ZŠ/SŠ v okrese CA, KM, ZA. Mám absolvovanú povinnú prax na ZŠ aj SŠ, tiež mám skúsenosti ako animátorka v detskom letnom tábore. Prácu prijmem aj počas zástupu MD, resp. dlhodobej PN. Kontakt: 0948 445 336, email: simonahluzakova2321@gmail.com


 

Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ-NEJ na ZŠ/SŠ v okresoch PU, IL, PB. Mám vyštudovanú túto dvojkombináciu a šesťročnú pedagogickú prax na strednej škole (vyučovala som aj na pomaturitnom štúdiu). Na škole som bola spolukoordinátorkou medzinárodných jazykových projektov, viedla som žiacku školskú radu a som školiteľkou a hodnotiteľkou expedícií v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Som zodpovedná, pracovitá, flexibilná a mám kladný vzťah k deťom a mládeži. V prípade záujmu ma, prosím, kontaktujte na tel. č.: 0911810456 alebo mailom na: zcernanova@gmail.com


29.5.2018

Hľadám prácu ako učiteľka MATEMATIKY a GEOGRAFIE v okrese KM, ZA alebo CA. Študujem na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, o dva týždne ma čakajú štátne záverečné skúšky. Mám za sebou absolvovanú povinnú prax na ZŠ a SŠ. Popri škole doučujem žiakov a vediem matematické kurzy vo vzdelávacom centre Freedu v BA. Nástup možný ihneď. Tel. č.: 0918 232 714, mail: poljak.michaela@gmail.com.


Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV).   mackova.katka@gmail.com


Hľadám prácu ako učiteľka SJL - BIO na ZŠ/SŠ v okrese CA, KNM, ZA. Prijmem prácu aj ako asistentka učiteľa, prípadne učiteľka na 1. stupni ZŠ. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (CHEM, GEO...), s triednictvom či krúžkovou činnosťou. Som ochotná pracovať na zástup či polovičný úväzok. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0903 551 110


28.5.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka, vychovávateľka, resp. pedagogická asistentka. Mám ukončenú PF UMB v Banskej Bystrici v kombinácii  SJaL a ETV. Mám 10 ročnú prax. Vyučovala som i predmety VyV, OBN. Viedla som i krúžkovú činnosť. Som komunikatívna a zodpovedná.
Prijala by som aj prácu na polovičný úvazok, alebo zastupovanie. MOBIL: 0915033527

Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ/SŠ s aprobáciou Bio - Chem v okresoch BY, ZA, PB, PU, KNM, CA. Momentálne študujem slovenský jazyk a literatúru ako rozširujúce štúdium v Žiline. Kontakt: 0908474449, email: katarina.struhalova@centrum.sk


22.5.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY a FYZIKY na SŠ/ZŠ v Žiline a blízkom okolí. Mám 15-ročnú prax na gymnáziu. Kontakt: 0907 318 133


Pedagogička s nemalou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, rómskou komunitou detí, momentálne pôsobiaca ako špeciálny pedagóg hľadá prácu od 09/2018 v mestách: RK, LM, DK, MT, ZA. Ukončené magisterské štúdium prírodovedných predmetov, špeciálnej pedagogiky a rok štúdia elementárnej pedagogiky. Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Dokončujem prvú atestačnú skúšku. Aktívne ovládam NJ, manažérske skúsenosti. KONTAKT: 0908 389 173


21.5.2018

Hľadám prácu učiteľa GEO - NBV, resp. pedagogického asistenta na ZŠ/SŠ, vychovávateľa v ŠKD, v školskom internáte v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA, BB. Mám skúsenosti s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce). Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu materskej či rodičovskej dovolenky alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stanislavklacko@gmail.com


16.5.2018

Hľadám si prácu ako vychovávateľka alebo asistentka učiteľa, žiaka v Martine a jeho okolí. Mám 29 ročnú prax v školstve. Prijmem prácu na skrátený uväzok, zastupovanie MD, PN . Môj kontakt: 0910 957 440


Hľadám si prácu  ako učiteľka s aprobáciou BIO-GEO-HV na ZŠ, SŠ  v okrese Žilina. Mám 6 rokov praxe na ZŠ. Kontakt: 0903 861 765


14.5.2018

Hľadám prácu ako učiteľka anglického a slovenského jazyka v Žiline a blízkom okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa ( aprobácia ANJ - SJL) a niekoľko ročnú prax. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na adrese: ucitel-anj@centrum.sk


Učiteľka SJL, DEJ a VYV hľadá pracovné miesto učiteľky, príp. asistentky učiteľa na ktorejkoľvek ZŠ alebo SŠ v okresoch – Martin, Žilina a Turč. Teplice v šk. roku 2018/19 - vezmem aj prácu ako zástup za MD, RD, PN. Som ochotná prispôsobiť sa požiadavkám školy, viesť krúžkovú činnosť, vyučovať predmety podľa potreby školy. Mám niekoľkoročnú pedagogickú prax a kladný vzťah k deťom a mládeži. V prípade ponuky, či podrobnejších informácií, ma prosím kontaktujte na tel. čísle: 0904 426 436 alebo emailom: uraganik@gmail.com


Učiteľka s aprobáciou FYZ - CHE, ETV hľadá prácu na SŠ/ZŠ.Mám viacročnú prax. Kontakt: 0908 318 258


10.5.2018

Hľadám prácu ako učiteľka Náboženskej výchovy a Biológie, obidva odbory ukončené magisterským štúdiom. PFKU. Mám prax aj ako asistentka žiaka. t. č.: 0908 510 572, email: zuzkakubova1@gmail.com


9.5.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail pavolzuzcak@centrum.sk.


4.5.2018

Hľadám prácu učiteľky SJL v MT a okolí , ZA, TR na ZŠ, SŠ. Prax mám na ZŠ aj SŠ. Nástup možný september 2018. impresiaimpresia3@gmail.com


3.5.2018

Hľadám prácu ako učiteľka ANJ alebo FYZ na ZŠ alebo SŠ v okresoch MT, DK, ZA, TT. Mám skúsenosti  s maturitnými skúškami, bilingválnym vyučovaním, pracovala som aj ako výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie závislostí. Tel.č.:0907 586 004.


Hľadám prácu učiteľa GEO - NBV, resp. pedagogického asistenta na ZŠ/SŠ, vychovávateľa v ŠKD, v školskom internáte v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA, BB. Mám skúsenosti s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce). Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu materskej či rodičovskej dovolenky alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stanislavklacko@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka, vychovávateľka, resp. pedagogická asistentka. Mám ukončenú PF UMB v Banskej Bystrici v kombinácii  SJaL a ETV. Mám 10 ročnú prax. Vyučovala som i predmety VyV, OBN. Viedla som i krúžkovú činnosť. Som komunikatívna a zodpovedná.
Prijala by som aj prácu na polovičný úvazok, alebo zastupovanie. MOBIL: 0915033527


Hľadám prácu ako učiteľka ZŠ (I., II. stupeň), SŠ v okolí Žiliny. Mám aprobáciu ANJ-NEJ, 5 ročnú pedagogickú prax, skúsenosti práce v nemecky hovoriacich krajinách. Nástup možný ihneď. Kontakt: tel. č.: 0907589295, email:sene@post.sk


2.5.2018

Hľadám prácu ako učiteľka na ZŠ, SŠ v RK, LM, LH, MT, DK prípadne v ich okolí. Mám aprobáciu ANJ/NV a 15 ročnú prax. Učila  som aj na 1. stupni (SJL, VV), dejepis na 2.stupni. Mám záujem aj o prácu asistentky (viem pracovať s integrovanými žiakmi), o prácu na zástup počas MD prípadne PN. Som zodpovedná, tvorivá, flexibilná, s pozitívnym vzťahom k deťom. Kontakt:mobil: 0907/028 169 e-mail: katarina.kuderova@gmail.com


Hľadám si prácu ako vychovávateľ a učiteľ katolíckeho náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si v budúcnosti chcem rozšíriť i o dejepis. Nastúpiť môžem od 1.7.2018. Kontakt na mňa: j.mackuliak@gmail.com.  0907 853 461


Študovala som na Strednej umeleckej škole v Trenčíne v odbore Dizajn odevu. V tomto odbore som pokračovala i na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Výtvarné umenie – Odevný dizajn. Po absolvovaní bakalár umenia, som nastúpila na magisterský študijný program na Univerzite Palackého v Olomouci v odbore Učiteľstvo výtvarnej výchovy pre stredné školy a základné umelecké školy na Pedagogickej fakulte. Hľadám si prácu od 1.9.2018. Tel.č.: +421915481511,  jarmi.marcisova@gmail.com


25.4.2018

Pedagogický pracovník s kombináciou informatika-geografia s niekoľkoročnou praxou hľadá od septembra 2018 zamestnanie na ZŠ alebo SŠ v okrese LM alebo RK v pozícii učiteľa. Skúsenosti s bežnými vyučovacími programami, e-learningom, s odbornými programami: ASC agenda, Proforient, Oberon...  Taktiež skúsenosti v oblasti: správy školskej siete, správy školskej web stránky, správy a údržby počítačov a notebookov, správy interaktívnych tabúľ.  Ukončených niekoľko kreditových vzdelávaní v oblasti informatiky a e-learningu. Kontakt: greinfrein@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ a NEJ. Mám ukončenú PF UK v Bratislave- nemecký jazyk a literatúra a štátnu skúšku z ANJ. Mám I. atestáciu a 23 rokov pedagogickej praxe. Okrem týchto  predmetov mám skúsenosti s vyučovaním iných predmetov a to: BIO, GEO, TV a HUV. Ovládam alternatívne formy výučby a prácu s interaktívnou tabuľou. Prácu hľadám od 1. 9. 2018.  KONTAKT: 041/4334663, 0908475527


23.4.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ alebo vychovávateľka, prípadne asistentka. v Žiline a okolí. Mám vyštudované predprimárne vzdelávanie.  Prax v MŠ mám 14 rokov.  Nástup je možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0944 226 683 gospamajka77@gmail.com


.

 

 

 
 

   
Voľné pracovné miesta

 

19.6.2018

Súkromná stredná odborná škola so sídlom v Bytči príjme do pracovného pomeru učiteľa predmetov v kombinácii Slovenský jazyk a Nemecký jazyk. Nástup je možný septembra 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na skola@sukromnasos.sk Pre viac informácií volajte na 0918 568 248.


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 162, 022 01  Čadca príjme do pracovného pomeru psychológa na zástup za materskú dovolenku v úväzku: 100%
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na emailovú adresu: ppcadca@stonline.sk


18.6.2018

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru na zástup počas MD majstra odbornej výchovy pre učebný odbor fotograf na plný pracovný úväzok.
Požadované vzdelanie :
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa resp. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v zmysle časti XI. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009,
- doplňujúce pedagogické štúdium
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
-  profesijný štrukturovaný životopis
-  fotokópia dokladov o vzdelaní
-  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných    údajov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu:
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty do 15. 08. 2018 na adresu: skola@sszaby.sk
Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.Spojená škola Hlavná 2, Žilina - Bytčica prijme do pracovného pomeru na plný úväzok majstra odbornej výchovy pre študijný odbor klientsky manažér pošty.
Požadované vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa  resp. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
• doplňujúce pedagogické štúdium
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  posielajte do 15. 08. 2018 na adresu
Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina, alebo prostredníctvom elektronickej pošty skola@sszaby.sk.
Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.


 

15.6.2018

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Višňové prijme do pracovného pomeru od 1.9.2018:
- učiteľku pre I. stupeň
- školského špeciálneho pedagóga
- psychológa na 0,5 úväzku
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.
Ukončenie výberového konania 13.7.2018
Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: zsvisnove@gmail.com alebo na adresu: ZŠ s MŠ, Višňové 446, 013 23 Višňové. Telefonický kontakt: 041/5972297, 0911701911


Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov príjme od 1.9.2018 : 
- asistenta učiteľa na čiastočný úväzok do MŠ Babkov . Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.
- vychovávateľku ŠKD na znížený úväzok . Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.
 Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: ada.majsniarova@gmail.com alebo na adresu: ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 105,013 11 Lietavská Lúčka. Viac informácií na telefónnom čísle: 041/5688633, 0910951380.


14.6.2018

Riaditeľstvo Základnej školy v Lietave prijme na zástup  MD kvalifikovaného učiteľa / učiteľku s aprobáciou SJL - ANJ s nástupom od 01.09.2018. Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť na emailovú adresu : t.oblozinska@gmail.com do 30.06.2018. Vybratí uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor, o čom ich budeme informovať e- mailom alebo telefonicky.


Riaditeľka  Základnej školy Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2018 učiteľa/ku pre I. stupeň. Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy, alebo e-mailom na zsjankakralalm@gmail.com


Riaditeľstvo ZŠ Lietavská Lúčka, Skalka 34 príjme do pracovného pomeru vychovávateľku do ŠKD s nástupom do práce 23. 08. 2018.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Požadované doklady posielajte na adresu školy:
Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk
tel. č.: 041/5688244
Ukončenie výberového konania: 27. 06. 201811.6.2018

Základná škola v Košťanoch nad Turcom prijme od 1.9.2018 do pracovného pomeru: -    učiteľa/učiteľku  NJ v kombinácii s AJ, VYV alebo so SLJ.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť. 
Požadované doklady - žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.Kontakt: ZŠ Košťany nad Turcom, Ostrovná 1, 038 41, zskostany@gmail.com, 0911 901 535

SCŠPP Dolný Kubín príjme  do pracovného pomeru ( perspekt. na dobu neurčitú) špeciálneho pedagóga ( so ŠZŠ z diagnostiky). Odborné činnosti: diagnostika, reedukácia, poradenstvo. Platové podmienky: základný plat cca 550- 750 v čistom ( podľa dĺžky praxe, atestácií a pod.) Kontakt: 0915625500, e-mail:  scsppdk@gmail.com


 

8.6.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou, Oščadnica 1374 prijme od 1.septembra 2018 :
1. učiteľku / učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie predmetu matematika na plný/čiastočný úväzok  - zastupovanie MD počas šk.roka 2018/2019
2. Učiteľku/učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou  anglický jazyk – občianska náuka na plný, resp. čiastočný úväzok – zastupovanie MD
3. Učiteľku/učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie predmetu  slovenský jazyk
4. Učiteľku/učiteľa pre primárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica do 21.06.2018               email: zsoscadnica-nk@mail.t-com.sk, tel.: 041/4382159


7.6.2018

Pozícia: asistent učiteľa
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. september  2018
Požiadavky: Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 20. 06. 2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou, Makov 264, 02356 Makov alebo elektronickou formou na e-mail: zsmakov@centrum.sk.  Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.


 

Pozícia: Školský špeciálny pedagóg
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. september 2018
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 20. 06. 2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou, Makov 264, 02356 Makov alebo elektronickou formou na e-mail: zsmakov@centrum.sk.Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.


 

Základná škola s materskou školou, Divina 538 prijme do pracovného pomeru učiteľa MŠ, učiteľa pre 1. stupeň ZŠ a vychovávateľa. Predpokladaný nástup: 27.08.2018. Bližšie informácie na mieste u riaditeľa ZŠ. T. č.: 041/5003808, e-mail: zsmsdivina@zsdivina.edu.sk


 

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prijme do pracovného pomeru kuchárku s nástupom od 11.06.2018.
K žiadosti o prácu je potrebné priložiť životopis, výučný list v odbore kuchár, platný zdravotný preukaz a súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady zasielajte  poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432 , 013 03 Varín, alebo elektronicky na adresu: riaditel@skola-varin.sk, jedalen@skola-varin.sk do 23.02.2018. kontakt: 0911221994, 041/5692337. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.


5.6.2018

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline príjme do pracovného pomeru od septembra 2018 učiteľa/ku odborných elektrotechnických predmetov. Kvalifikačné predpoklady : VŠ 2. stupňa, prax v odbore. Žiadosť spolu so životopisom a kontaktnými údajmi zasielajte na e-mail :  sos@sdb.sk, telefonický kontakt : 041 723 41 02, 0911 344 848.


 

Mesto  Bytča  príjme do zamestnania  od 15.8.2018 resp. 1.9.2018  učiteľky materskej školy na dobu určitú - zástup počas MD. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné  a ostatné predpísané predpoklady pre výkon funkcie učiteľky materskej školy.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o ukončení vzdelania, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. Žiadosti možno zasielať do 10.6.2018 na adresu:  Mestský úrad, Námestie SR 1, 014 38  Bytča
Kontakty : skolstvo@bytca.sk, č.t. 041 5073922.


29.5.2018

Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. P. Mudroňa v Martine prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa primárneho vzdelávania s nástupom od 1. septembra 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Nutná je znalosť anglického jazyka, ideálne kvalifikácia na vyučovanie anglického jazyka na prvom stupni ZŠ.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 1.6.2018 na adresu školy: ZŠ, Ul. P. Mudroňa, Martin, 03601.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme na zástup za MD kvalifikovaného učiteľa matematiky, najlepšie v kombinácii s anglickým jazykom, s predpokladaným nástupom od 3. 9. 2018.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 15. 6. 2018 na mail: skola@zselaniho.sk.
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.


Riaditeľstvo ZŠ Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11  príjme do pracovného pomeru kuchárku  na plný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2018.    
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Iné požiadavky: prax (vítame prax v školskom stravovaní), samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• zdravotný preukaz,
• súhlas na spracovanie osobných údajov,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Požadované doklady zasielajte na adresu školy:
Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk,
tel. č . : 041/5688244
Ukončenie výberového konania: 27. 06. 2018 do 12.00 hod.


22.5.2018

Základná škola s materskou školou Rosina prijme do pracovného pomeru   školského špeciálneho pedagóga v kombinácii predmetov (najlepšie I. stupeň ZŠ)  pre poradenstvo a vzdelávanie žiakov so ŠVVP s termínom nástupu 27. 8. 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť do 1. 6. 2018 na e-mailovú adresu školy: zsrosina@gmail.com . Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme vybratých uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky. Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0905 887 823.


21.5.2018

Základná škola s materskou školou Likavka, Školská 480, 034 95  Likavka prijme do pracovného pomeru hlavnú kuchárku v školskej jedálni.
1.    podmienky prijatia:
kvalifikačné predpoklady - stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár/kuchárka,
tímová práca, manuálna zdatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania (zdravotný preukaz);
2.    nástup od školského roku 2018/2019.
V prípade, že ste prejavili záujem o túto pozíciu, posielajte žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 do 15. 06. 2018 na adresu:  Základná škola s materskou školou Likavka, Školská 480, 034 95  Likavka  alebo emailom:  zsmslikavka@stonline.sk .


Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru   učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika, s termínom nástupu 1. 9. 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 10. 6. 2018 na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk. Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme vybratých uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky. 


Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru   špeciálneho pedagóga  pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím – variant A, s termínom nástupu 1. 9. 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 10. 6. 2018 na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk. Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme vybratých uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky. 


 Riaditeľka  Základnej školy Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2018: Učiteľ/ka SJL/ETV


Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy, alebo e-mailom na zsjankakralalm@gmail.com najneskôr do 10. 6. 2018.


 Riaditeľka  Základnej školy Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2018: Asistent/ka učiteľa
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy, alebo e-mailom na zsjankakralalm@gmail.com najneskôr do 10. 6. 2018.


 Riaditeľka  Základnej školy Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2018: Vychovávateľ/ka ŠKD
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy, alebo e-mailom na zsjankakralalm@gmail.com najneskôr do 10. 6. 2018.


16.5.2018

Riaditeľka  ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš, prijme do pracovného pomeru na zastupovanie : Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (MŠ)
Od uchádzača vyžadujeme:
• Ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I, II stupňa v odbore predškolskej pedagogiky alebo ukončené vzdelanie pre primárne vzdelávanie
• Kvalifikované vedenie detí predškolského veku
Druh pracovného pomeru:  Plný úväzok (zástup, najdlhšie však do 30.06.2018),
Adresa:  ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš  Kontaktná osoba:  Mgr. Emília Čudejková, riaditeľka    tel.: 0911 397 025 ,  mail: riaditel@zsdemlm.edu.sk


 15.5.2018

Riaditeľka  ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš, prijme do pracovného pomeru na zastupovanie : Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (MŠ)
Od uchádzača vyžadujeme:
• Ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I, II stupňa v odbore predškolskej pedagogiky alebo ukončené vzdelanie pre primárne vzdelávanie
• Kvalifikované vedenie detí predškolského veku
Druh pracovného pomeru:  Plný úväzok (zástup, najdlhšie však do 30.06.2018),
Adresa:  ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš  Kontaktná osoba:  Mgr. Emília Čudejková, riaditeľka    tel.: 0911 397 025 ,  mail: riaditel@zsdemlm.edu.sk


Riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky  prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď - učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie predmet MATEMATIKA  na zástup za PN (predpoklad 4 - 6 týždňov).
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte na adresu školy : Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, 010 04 Žilina, alebo elektronickou formou na e-mail: riaditel.zshorky@gmail.com


 Voľné pracovné miesto učiteľa predmetu dejepis
Riaditeľka Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín, prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku dejepisu.Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2018 skrátený úväzok 
Požadovaná kvalifikácia:
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov s aprobáciou: dejepis. 
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti:  Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie DEJ“ posielajte na email, poštou alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 31. mája 2018. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.
Adresa školy: email: gymts@vuczilina.sk   Gymnázium Školská 837 027 44 Tvrdošín Kontakt: tel.: 043/5323061, 043/ 5322690, 0918571998


10.5.2018

Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku telesnej a športovej výchovy
Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018/Úväzok: 100%
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Znalosť francúzštiny, španielčiny alebo angličtiny na komunikačnej úrovni výhodou.
Platové podmienky: tarifný plat podľa Prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z:
Platová tarifa  9: 690,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Platová tarifa 10: 753,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Platová tarifa 11: 843,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Platová tarifa 12: 944,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 31. 05. 2018  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 13.6.2018.


9.5.2018

Riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď - učiteľa pre primárne vzdelávanie, resp. telesná výchova  na zástup za PN (predpoklad 2-3 týždne).
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte na adresu školy : Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781, 023 14 Skalité, alebo elektronickou formou na e-mail: skola@zskskalite.edu.sk, lserafinova@gmail.com.  


 3.5.2018

Učiteľ Rudina (PDF, 617 kB)


Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba prijme učiteľku/učiteľa nižšieho stredného vzdelávania s aprobáciou MAT, FYZ, prípadne MAT, CHE, s nástupom od septembra 2018. Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu školy alebo na e-mailovú adresu:  zs.kamporuba@zoznam.sk do 15.06.2018. Kontakt: 041/5498343


Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11 v Žiline prijme učiteľku / učiteľa  nižšieho stredného vzdelávania (2.stupeň ZŠ) s aprobáciou matematika a chémia s nástupom od 1. septembra 2018. Znalosť anglického jazyka je vítaná.
Kontakt: oravskaszs@gmail.com, 0911/558335.


Materská škola Klokočov – Ústredie č. 976, 023 22 Klokočov
vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky materskej školy:
Kvalifikačné predpoklady:
- príslušné vzdelanie v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  
Platové podmienky: tarifný plat podľa Prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z:  Platová tarifa  7: 556,50€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe Platová tarifa  8: 616,50€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe Platová tarifa  9: 690,00€ + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Rozhodlo sa, že prijmeme učiteľku na plný úväzok.

Iné kritériá a požiadavky pre výkon práce učiteľa materskej školy:

- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť školskej legislatívy,
- komunikačné a organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup a vzťah k deťom,
- tvorivosť,
- flexibilita,
- aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Uchádzači o prácu učiteľky materskej školy doručia na adresu: Materská škola Klokočov – Ústredie č. 976, 023 22 Klokočov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods.4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
v termíne do 22.06. 2018    Obálku je potrebné označiť „Učiteľka MŠ Klokočov“
Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú prizvaní telefonicky alebo e-mailom na prijímací pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 03. 07.2018.


2.5.2018

Riaditeľstvo Základnej školy Rudina prijme. :
1. učiteľku / učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie predmetu matematika na plný/čiastočný úväzok
2. Učiteľku/učiteľa s aprobáciou BIO/CHE príp.s FYZ  na plný,resp,čiastočný úväzok .
Obidve pozície sú na zástup počas MD s predpokladaným nástupom od 27.08.2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ Rudina,Rudina 443,023 31, email:zsrudina@gmail.com, tel.: 0911991390


26.4.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Hôrky 200, 010 04 Žilina prijme:
učiteľku / učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie predmetu matematika na plný úväzok s predpokladaným nástupom od 22.08.2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Hôrky, Hôrky 200, 010 04 Žilina
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy,  email: riaditel.zshorky@gmail.com, tel. č. 0911 273 882


25.4.2018

Základná škola Ul. jahodnícka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou 1. stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie) so skúsenosťami s alternatívnym vyučovaním (učenie na základe waldorfskej, prípadne montessori pedagodiky, integrované vyučovanie, ...).   Predpokladaný termín nástupu je od 1. 9. 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 27.4.2018 na e-mailovú adresu:  zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk, prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy. Na pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky.   Kontakt : 043-4134488, ďalšie kontakty na http://www.zsjahodnickamt.sk/o-skole/kontakty/ 


20.4.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme kvalifikovaného učiteľa pre nižšie stredné  vzdelávanie s aprobáciou ANJ s  nástupom od 27. augusta 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  302, 013 62 Veľké Rovné, v písomnej podobe alebo mailom na zsustredie@gmail.com . Ukončenie výberu zamestnancov  30.6.2018
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Milučká, riaditeľka školy, e-mail: tel. číslo: 0904498396


18.4.2018

Riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov prijme do pracovného pomeru s nástupom od 9/2018 učiteľa pre primárne vzdelávanie.
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Pracovné nasadenie, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 20.5.2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781, 023 14 Skalité, alebo elektronickou formou na e-mail: skola@zskskalite.edu.sk.  


17.4.2018

Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice  perspektívne príjme do pracovného pomeru učiteľov kvalifikovaných pre  strednú školu na vyučovanie predmetov matematika, informatika, tvorivá
dramatika, hudobná výchova (aj hra na hudobný nástroj), anglický jazyk,  aj v kombináciách, ideálne v kombinácii s pedagogikou a psychológiou.  Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na  
mail: riaditel.pasatt@vuczilina.sk , prípadne na adresu školy.


Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od  02.05.2018  do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu : správca počítačovej siete.
Kvalifikačné predpoklady:  úplné stredoškolské  vzdelanie
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (posledné dva doklady doloží  len vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do:   23.04.2018
- e-mailom na adresu :   zsnabreznaknm1@gmail.com    - poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky prijme do pracovného pomeru s nástupom od 9/2018 učiteľa pre primárna vzdelávanie.
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Pracovné nasadenie, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť - podmienka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 15.5.2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, 010 04 Žilina, alebo elektronickou formou na e-mail: riaditel.zshorky@gmail.com.   Voľné pracovné miesto bude obsadené na základe otvorenej hodiny kandidátov a následným pohovorom.
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí kandidáti, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.