Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2019, Pondelok
 

Voľné pracovné miesta

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk  . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

21.6.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kotešová 378


 

18.6.2019
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:  riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina (PDF, 298 kB)


12.6.2019
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Krivá s predpokladaným nástupom od l.septembra 2019. (PDF, 887 kB)


11.6.2019

Druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Partizánskej Ľupči s predpokladaným nástupom dňa 1.8.2019. (PDF, 556 kB)


28.5.2019
Výberové konanie na obsadenie riaditeľa ŽŠ Sľažany (PDF, 229 kB)


27.5.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ riaditeľky Základnej školy s materskou školou Oravská Lesná 299 (PDF, 832 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy, Oslobodenia 165, 013 05 Belá (PDF, 168 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľky: Materská škola, Kalameny 4, 034 82 Kalameny (PDF, 356 kB)


23.5.2019

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Materská škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 252 kB)


21.5.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 399/7, 013 13 Konská (PDF, 169 kB)


16.5.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, so sídlom: Ďurčiná č. 225, 015 01 Rajec s nástupom od 01.09.2019 (PDF, 39 kB)


15.5.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v obci Rajecká Lesná, č.414 (PDF, 246 kB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľa /riaditeľky školy: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
(PDF, 768 kB)


14.5.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Jasenové č.1, 013 19 Kľače (PDF, 168 kB)


13.05.2019
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov. (PDF, 41 kB)


10.5.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel'a Materskej školy Hruštín, Pod brehom 207/5, Hruštín s predpokladaným nástupom od 01.08.2019. (PDF, 278 kB)


9.5.2019
Výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ Teplička nad Váhom (PDF, 581 kB)

Výberové konanie na funkciu riaditeľa  ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom (PDF, 573 kB)

Vyhlásenie výberového konania ZŠ Jarná
(PDF, 198 kB)
Vyhlásenie výberového konania MŠ Gemerská (PDF, 224 kB)

Vyhlásenie výberového konania MŠ Čajakova
(PDF, 223 kB)
Vyhlásenie výberového konania MŠ Petzvalova
(PDF, 224 kB)
Vyhlásenie výberového konania MŠ Suvorovova
(PDF, 224 kB)
Vyhlásenie výberového konania MŠ Študentská
(PDF, 223 kB)
Vyhlásenie výberového konania ZŠ Karpatská
(PDF, 199 kB)
Vyhlásenie výberového konania ZŠ Limbová
(PDF, 199 kB)
Vyhlásenie výberového konania ZŠ Nám. mladosti
(PDF, 198 kB)
Vyhlásenie výberového konania ZŠ V. Javorku
(PDF, 199 kB)
Vyhlásenie výberového konania ZUŠ F. Špániho (PDF, 202 kB)

Vyhlásenie výberového konania ZUŠ L. Arvaya (PDF, 201 kB)


7.5.2019
Výberové konanie na pozíciu učiteľka MŠ Obec Maršová-Rašov, Maršová-Rašov č. 2, 01351 (PDF, 90 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Súľov - Hradná 64 (PDF, 213 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Milana Mravca, Raková (PDF, 194 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Korcháň, Raková (PDF, 195 kB)


6.5.2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ, SNP 167,023 02   Krásno nad Kysucou (PDF, 182 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Svrčinuvec 856 s predpokladaným nástupom 1. júl 2019
(PDF, 414 kB)
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy 28, 013 04 Dolná Tižina (PDF, 168 kB)

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Divinka 84, Divinka (PDF, 245 kB)


3.5.2019
Výberové konanie na ohsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Svrčinovec 856 s predpokladaným nástupum 1. júla 2019  (PDF, 614 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Stráža 240, 013 04 Dolná Tižina
(PDF, 167 kB)
Výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici 141 s predpokladaným nástupom od 21. augusta 2019
(PDF, 146 kB)
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Pribiši s nástupom od 01. 07. 2019
(PDF, 833 kB)
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, vo Vyšnom Kubíne s nástupom od 01. 07. 2019 (PDF, 893 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Hornej Lehote s nástupom od 01. 07. 2019 (PDF, 889 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Kraľovanoch s nástupom od 01. 07. 2019 (PDF, 826 kB)

 Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa: Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica (PDF, 533 kB)

 Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa: Základná škola, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica (PDF, 566 kB) 


2.5.2019

Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy v obci Rajecká Lesná č. 414. (PDF, 246 kB)

Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Podvysoká (PDF, 616 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  Základnej školy, Lipová 2, Rajec (PDF, 168 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019 (PDF, 264 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Odbojárov 953, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2019 (PDF, 264 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Námestie M. R. Štefánika 438/27, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019 (PDF, 270 kB)


29.4.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej umeleckej školy, Štúrova  467/6, Kysucké Nové Mesto. (PDF, 273 kB)


26.4.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky   Základnej školy Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky (PDF, 238 kB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:
(PDF, 237 kB)
Materskej školy Nábrežná 2A, Vrútky (predpokladaný nástup 8. júla 2019) 

Materskej školy Francúzskych partizánov 19, Vrútky (predpokladaný nástup 15. júla 2019)

Materskej školy Sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky (predpokladaný nástup 20. septembra 2019)


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kysucký Lieskovec č. 309 s predpokladaným nástupom 01.09.2019 (PDF, 288 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, E.P. Bárdoša 235/50, Habovka (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Lutiše s Materskou školou Lutiše 65, 013 05. (PDF, 506 kB)


25.4.2019

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Dlhé Pole 38, Dlhé Pole (PDF, 249 kB)


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka primárneho vzdelávania - Základná škola Slovenského národného povstania Strečno (PDF, 145 kB)


24.4.2019
Výberové konanie na  obsadenie funkcie  riaditeľa/-ky Materskej Školy, Dražkovce 154, 038 02 Dražkovce. (PDF, 145 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Základná škola s materskou školou, Školská 57, 034 73 Liptovská Osada. (PDF, 235 kB)


18.4.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Kunerad 103 s predpokladaným nástupom od 1.júla 2019.
(PDF, 123 kB)
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Kunerad 213 s predpokladaným nástupom od 1.júla 2019. (PDF, 122 kB)


 

Prácu hľadajú 

21.6.2019

Hľadám si miesto učiteľky dejepisu, slovenského jazyka a literatúry na ZŠ alebo SŠ v okresoch Žilina, Turčianske Teplice, Martin od šk. roku 2019/20. (aj skrátený úväzok, či zástup počas MD)  Som ochotná vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku.  Mám  niekoľkoročnú prax na ZŠ a posledné dva roky aj na SŠ.  Som zodpovedná, precízna a kreatívna. V prípade záujmu ma kontaktujte na tč: 0904426436 alebo mailom: uraganik@gmail.com 


 

20.6.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka SJL - ETV, asistentka, či vychovávateľka. Mám 10 ročnú prax. Uvítam aj zmiešaný, príp. skrátený úväzok, alebo zástup za MD. Som zodpovedná a komunikatívna. V prípade záujmu ma kontaktujte na t.č.:0915033527


19.6.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka SJL, DEJ, NBV alebo vychovávateľka v ŠKD resp. asistentka učiteľa v ZA a jej okolí. Mám viac ako 14 rokov pedagogickej praxe. Som ochotná pracovať aj na skrátený pracovný úväzok. Mám skúsenosti s vyučovaním OBN. Prijmem prácu aj na zástup MD, RD alebo za dlhodobú PN. V prípade záujmu ma kontaktujte na: jankolovaz@hotmail.com alebo na tel. č.: 0940 818 932.  


17.6.2019

Učiteľka FRANCÚZSKEHO jazyka - hľadám prácu na doplnenie úvázku, prip. zastupovanie počas PN, MD najlepšie v Žiline a v okoli Žiliny. Mám aj štátnu skúšku z Ruského jazyka (úroveň B2).Tel.: 0904652924, matisikova@gmail.com.


14.6.2019
Hľadám si prácu ako učiteľ DEJEPISU a TALIANSKEHO JAZYKA v okresoch BY, ZA, PB a okolie na základných a stredných školách. Prijmem aj skrátený úväzok, zástup MD, RD alebo dlhodobej PN. Kontakt; email - jakub.behrik3@gmail.com , tel.č. - 0949 302 122 .


11.6.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ, prípadne ako asistent učiteľa v okrese Žilina. Mám požadované  pedagogické VŠ vzdelanie II. stupňa a niekoľkoročnú prax vo vyučovaní anglického jazyka na I. aj II. stupni ZŠ. Skúsenosti mám aj s prácou výchovného poradcu a asistenta učiteľa. Príjmem prácu aj na skrátený úväzok. V prípade záujmu ma kontaktujte na t.č. 0908273445.


6.6.2019

Špeciálna pedagogička s rozsiahlou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, s mentálnym postihnutim, narušenou komunikačnou schopnosťou, rómskou komunitou detí hľadá prácu v mestách a obciach od budúceho školského roka: RK, LM, DK, MT, ZA. Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Prvá atestačná skúška. Aktívne NJ, manažérske skúsenosti. kontakt: 0908 389 173


5.6.2019
Hľadám prácu ako učiteľka NJ a AJ. Mám ukončenú PF UK v Bratislave odbor NJ a literatúra a štátnu skúšku z AJ. Mám I. atestáciu, 23 pedagogickej praxe. Okrem týchto predmetov mám skúsenosti s vyučovaním iných predmetov: BIO, VV, TV.   KONTAKT: 041/433 4663,  0908475527


Hľadám prácu ako učiteľka ANJ/DEJ od 1.9.2019. Mám skúsenosti s vyučovaním na ZŠ aj SŠ. V prípade záujmu ma kontaktujte na t.č.0904 056 932 alebo cez email: a.turska@centrum.sk.


Hľadám miesto učiteľky Anj, prípade asistentky v Žiline - centrum. Momentálne pracujem na ZŠ ako učiteľka ANJ. Pracovala som aj na SŠ, mám osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu šk. maturitnej komisie...V prípade záujmu ma kontaktujte na anjsk38@gmail.com.


4.6.2019
Hľadám si prácu ako učiteľ ANJ/SJL, prípadne len jedného jazyka.Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v danej kombinácii a niekoľkoročnú prax. V prípade záujmu ma kontaktujte na adrese: ucitelanj25@gmail.com


30.5.2019

Po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok hľadám prácu ako začínajúca učiteľka MATEMATIKY a OBČIANSKEJ NÁUKY na ZŠ/SŠ v okresoch ZA a PB. Skúsenosti s prácou so žiakmi mám z animátorskej a doučovacej činnosti (agentúry). Prijímam prácu na plný úväzok, ale aj zástup PN, MD. Kontakt: katarina.cibulkovaa@gmail.com


28.5.2019
Hľadám si prácu učiteľky pre predprimárne vzdelávanie v okrese Žilina. V tomto školskom roku som ukončila štúdium na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach, v odbore  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle: 0911 198 214; e-mail: lauramachutova2@gmail.com


27.5.2019
Hľadám si prácu v školstve ako učiteľ odborných ekonomických predmetov,  asistent učiteľa, alebo vychovávateľka v Žiline, KNM a v okolí.Mám ukončené vzdelanie III. stupňa (Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy).  Nástup je možný septembra 2019.
V prípade záujmu ma kontaktujte na t. č.: 0944924772, mail: majuskad3@gmail.com


24.5.2019
Hľadám si prácu ako začínajúca učiteľka pre primárne vzdelávanie v okrese CA, ZA. Ukončila som vysokoškolské štúdium II. stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave. V prípade záujmu na kontaktujte: e-mail: maslikova.zuzana@gmail.com, tel. 0949 783 834.


22.5.2019
Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ od šk. roku 2019/20. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku.   Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


17.5.2019

Hľadám prácu ako učiteľka SJL a OBN v okresoch BY, ZA, PB a okolí. Prijmem aj skrátený úväzok, zástup MD, RD alebo dlhodobej PN. Štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského ukončím v júni 2019. Popri štúdiu som tri roky vyučovala slovenský jazyk a literatúru vo vzdelávacom centre. Kontakt - email: varosova.dominika@gmail.com ; tel.č.: 0904 325 320.


15.5.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka AJ - MAT na základnej alebo strednej škole v BY, ZA, PB  a okolí. Príjmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. V júni ukončím štátnou skúškou štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, nástup do zamestnania možný od 01.09. 2019. Mail: marculincovamartina@gmail.com  Tel: 0904 640 975 


14.5.2019
Hľadám si prácu ako vychovávateľka v ŠI, ŠKD alebo CVČ.Mám požadované pedagogické vzdelanie VŠ II.stupeň a viacročnú prax. Kontakt: 0948/179 566


13.5.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov SJ a L - ETV,   asistentka, či vychovávateľka. Prax v odbore - 10 rokov. Uvítam aj zmiešaný, resp. skrátený úväzok. Som zodpovedná a komunikatívna. MOBIL : 0915033527


10.5.2019
Mám záujem o prácu asistenta učiteľa s angličtinou (anglického pedagogického asistenta) príp. bez angličtiny, v ZŠ/MŠ/ŠKD. Mám plynulú angličtinu a pozitívny vzťah k deťom. Ihneď. V prípade záujmu pošlem referencie. 0915 073 651, moni.kubikova@gmail.com


Hľadám si prácu ako vychovávateľka v ŠKD alebo CVČ. Mám ukončenú PF UMB, odbor vychovávateľstvo, 10 rokov pedagogickej praxe. Hľadám prácu v okr. Bytča alebo Žilina. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel.č: 0903 544 806, alebo e-mailom: katarinaja@gmail.com


9.5.2019 Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie v okrese Ružomberok. Pre bližšie informácie ma môžte kontaktovať na tel.č.: 0917 566 030.


7.5.2019

Mám záujem o prácu v ZŠ ako vychovávateľ, alebo asistent žiaka, či učiteľa. Mám požadované pedagog. vzdelanie VŠ II. stupeň a prax 30 rokov.   Môže byť ZA,CA,KNM,. č.t.0904085556,0918326721


6.5.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka I. stupňa ZŠ. Mám kvalifikáciu na vyučovanie ANJ  pre I. stupeň ZŠ. Prácu hľadám v okrese Žilina s nástupom od 1. 9. 2019. V prípade záujmu alebo  ďalších informácií  ma prosím kontaktujte na tel. čísle 0903 830380, alebo na email: pronaturza@gmail.com


3.5.2019
Hľadám prácu učiteľky ANGLICKÉHO a/alebo TALIANSKEHO JAZYKA v okrese ZA. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na j.stupnanova@gmail.com alebo 0902 321 387.


2.5.2019

Učiteľka s aprobáciou FYZ - CHE, ETV hľadá prácu na SŠ/ZŠ. Mám viacročnú prax. Kontakt: 0908 318 258


Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY – GEOGRAFIE od budúceho školského roka v okresoch KM, ZA, CA. Študujem na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v BA. V júni ma čakajú štátne skúšky. V prípade záujmu alebo ďalších informácií ma kontaktujte na tel. č.: 0918 232 714 alebo mailom: poljak.michaela@gmail.com.


Hľadám si prácu ako vychovávateľ, alebo asistent. Som absolvent ped.školy, mám 3 ročnú prax. Som zo Žiliny, prácu si hľadám v okrese ZA, KNM a okolí s nástupom od 1.9.2019  Kontakt: 0940 877 114, erik.tomanicek@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v okresoch CA, KNM, ZA. Nástup možný od septembra 2019. Kontakt: zuzana.marinakova@gmail.com, tel. číslo: 0915 208 787.


26.4.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov biológia a geografia na základnej alebo strednej škole v okresoch CA, KNM, ZA. Som otvorená aj zmiešanému úväzku (učiteľ - pedagogický asistent), či vyučovaniu aj iných vyučovacích predmetov v rámci úväzku.
Kontakt: 0919 285 747


25.4.2019

Učiteľka s 28- ročnou pedagogickou praxou s kombináciou Nemecký jazyk- Ruský jazyk - Dejepis hľadá prácu v okrese Dolný Kubín na znížený pracovný úväzok. Kontakt: 0918 855 725


Hľadám si miesto učiteľky dejepisu, slovenského jazyka a literatúry na ZŠ alebo SŠ v okresoch Žilina, Turčianske Teplice, Martin od šk. roku 2019/20. (aj skrátený úväzok, či zástup počas MD)  Som ochotná vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku.  Mám  niekoľkoročnú prax na ZŠ a posledné dva roky aj na SŠ.  Som zodpovedná, precízna a kreatívna. V prípade záujmu ma kontaktujte na tč: 0904426436 alebo mailom: uraganik@gmail.com


24.4.2019
Špeciálna pedagogička s dlhoročnou praxou hľadá pedagogickú prácu na doplnenie úväzku do konca šk.roka.( zastupovanie MD, dlhodobá PN )Najvhodnejšie RK, DK, LM, MT a okolie. Nástup možný ihneď po dohode. Kontakt:0908 389 173


Hľadám prácu ako učiteľka ZŠ (I., II. stupeň), SŠ v okolí Žiliny. Mám aprobáciu ANJ-NEJ, 5 ročnú pedagogickú prax, skúsenosti práce v nemecky hovoriacich krajinách. Nástup možný ihneď. Kontakt: tel. č.: 0907589295, email: sene@post.sk


Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov anglický jazyk a literatúra, občianska náuka a slovenský jazyk a literatúra na základnej alebo strednej škole v okresoch CA, KNM,ZA. Nástup možný od septembra 2019. V prípade ďalších informácii ma kontaktujte: 0915 800 624


 

 

   
Voľné pracovné miesta

 

21.6.2019

Škola: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice ,   SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice
Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie.
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú  s perspektívou na dobu neurčitú
Doba trvania pracovného pomeru od 09/2019 – 08/2020
Pracovný úväzok  37,5 hodiny týždenne ( 22 vyučovacích hodín )
Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v odbore anglický jazyk
Požadované doklady Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom,
Profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklady o vzdelaní (overené kópie)
V prípade uzavretia pracovného pomeru: výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti). Iné súvisiace požiadavky Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka.  Termín podania žiadosti Do 04.07.2019 osobne alebo na adresu školy.  Kontakt Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy.  Telefonický kontakt 0905 668 904, 0905 668 917


19.6.2019
Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme do pracovného pomeru od septembra 2019 asistenta učiteľa, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa na polovičný úväzok,
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné  alebo e-mailom na adresu skolavelkerovne@gmail.com. Záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky budú pozvaní na pracovný pohovor mailom, alebo telefonicky.


Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina  prijme do pracovného pomeru na skrátený úväzok učiteľa náboženskej výchovy
Požiadavky:
vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., doplňujúce pedagogické vzdelanie ,  kánonická misia. Nástup: 01.09. 2019
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,  profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópia dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 30. 06. 2019  na  adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: mazgutova@sospza.sk


 

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára s nástupom od 26.augusta 2019. Platové zaradenie: podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnej správe + osobné ohodnotenie, a týždeň dovolenky naviac.
Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné  alebo e-mailom na adresu skolavelkerovne@gmail.com. Záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky budú pozvaní na pracovný pohovor mailom, alebo telefonicky.


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R.
Štefánika Varín, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľku pre predprimárne  vzdelávanie s nástupom od 26. augusta 2019 na dobu určitú ( zástup počas MD ).  Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
437/2009 Z. z.). Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Zoznam požadovaných dokladov:
•    žiadosť o prijatie do zamestnania,
•    štruktúrovaný životopis,
•    doklady o ukončenom vzdelaní,
•    súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte do 26.07.2019 na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.
Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy a Bc. Mária Melišová, zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, e-mail: ms@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/521 261


18.6.2019
Základná škola Hany Zelinovej príjme od 1.9.2019 školského špeciálneho pedagóga na plný úväzok. Potrebné vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR je potrebné zaslať do 15.8.2019 na adresu školy: ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky alebo na e-mail: zshzelinovej@gmail.com


Výberové konanie na pozíciu učiteľka MŠ Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany
Základná škola s materskou školou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest v materskej škole.
Pracovná pozícia: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie /učiteľ materskej školy/      Prepokladaný termín nástupu: 26.8.2019      Miesto výkonu práce:  Materská škola Krasňany
Charakteristika pracovného miesta: výchovno – vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie /učiteľ materskej školy/
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisovKritéria a požiadavky v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
• zdravotná spôsobilosť,
• bezúhonnosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Osobnostné predpoklady
• kladný vzťah k deťom
• flexibilita,. kreatívnosť,
• komunikatívnosť, zodpovednosť.
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť osobne, písomnou alebo elektronickou formou do 2.7.2019 na adresu:
Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany
alebo na e-mail: mskrasnany@gmail.com
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebne uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry (82 %-ný úväzok) v kombinácii s nemeckým jazykom, prípadne dejepisom na zástup počas dlhodobej PN.
Nástup: 1. septembra 2019. Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa. Prax s vyučovaním a maturitnou skúškou zo SJL na strednej škole je výhodou. Žiadosť so životopisom zasielajte do konca júna na e-mail: sekretariat@oata.sk;  telefonický kontakt: 0910 842 681.


17.6.2019
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Višňové prijme do pracovného pomeru od 1.9.2019 školského špeciálneho pedagóga na celý úväzok.
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR. Ukončenie výberového konania 5.7.2019
Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: zsvisnove@gmail.com alebo na adresu: ZŠ s MŠ, Višňové 446, 013 23 Višňové.
Telefonický kontakt: 041/5972297, 0911701911


Vedenie Gymnázia Tvrdošín, ul. Školská 837, 027 44 Tvrdošín, príjme
kvalifikovaného učiteľa s aprobáciou dejepis, a to na čiastočný úväzok, s nástupom
od 01. septembra 2019.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom
vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
zasielajte (prípadne prineste osobne) na mailovú adresu riaditel@gymts.sk alebo na poštovú
adresu: Gymnázium, ul. Školská 837, 027 44 Tvrdošín v termíne do 25. júna 2019.
Pozvánky na výberové konanie budú zaslané elektronicky uchádzačom spĺňajúcim stanovené
podmienky. Termín výberového konania: 01. júla 2019.


Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2019 učiteľa matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk do 25. 6. 2019. Záujemcovia po užšom výbere budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky. Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – plat v rozsahu 759,00 – 1038,50 € v závislosti kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.  Záujemcovia po užšom výbere budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.


 

14.6.2019
Základná škola sv. Augustína v Považskej Bystrici príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita, hra na hudobný nástroj /gitara alebo klávesy/, skúsenosť s vedením školského spev. zboru.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od augusta 2019. Úväzok: 22 vyučovacích hodín
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: riaditel@svaugustin.sk Ďalšie informácie telefonicky na t.č.  0911 811 368


12.6.2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika, Varín prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie s nástupom od 26. augusta 2019, požadovaná aprobácia: MAT -(OBN, RUJ, NEJ,VYV,ANJ,...). Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín. Kontaktná osoba:PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy, e-mail: riaditel@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/221994


Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru učiteľa na plný úväzok s predpokladaným nástupom do práce od 01.09.2019 .
Zoznam požadovaných dokladov:  Žiadosť  o prijatie do zamestnania   Štruktúrovaný  životopis    Doklady o ukončenom vzdelaní   Súhlas so spracovaním osobných údajov
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:  v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požaduje sa pedagogické vzdelanie príslušného smeru. Požadované doklady posielajte do 30.06.2019 na e-mail: mskomenskeho.knm@centrum.sk


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Štiavnik prijme do pracovného pomeru učiteľku pre primárne vzdelávanie  s nástupom od 26. 08. 2019. Jedná sa o zastupovanie počas MD a rodičovskej dovolenky.
Podmienky prijatia:  Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v príslušnom odbore v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov (v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.), doklady o ukončenom vzdelaní.
Žiadosti zasielajte na adresu školy: Základná škola s materskou školou Štiavnik, 177,  013 55                                                                        E-mail: riaditel@zsstiavnik.sk , tel. č. : 0911 978 232, 041 5583011 Žiadosti zasielajte do 28. 6. 2019
Výber zamestnanca prebehne na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia  prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom, uchádzačkou bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky v priebehu mesiaca júl 2019.


11.6.2019
Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky prijme do pracovného pomeru vedúcu školskej jedálne. Predpokladaný termín nástupu 01.08.2019.Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, bezúhonnosť, dôslednosť, organizačné a komunikačné schopnosti, práca s PC (internet, word, excel), prax v odbore vítaná.
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 15.07.2019 na adresu: ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky alebo na e-mail: zshzelinovej@gmail.com


Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141 prijme do pracovného pomeru na polovičný úväzok na pozíciu školský psychológ. Termín nástupu : 2.9.2019.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný program psychológia alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.  Ďalšie požiadavky: spôsobilosť na právne úkony, vek nad 18 rokov, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť, profesijný štruktúrovaný, motivačný list, kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch
Dátum predloženia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 28. júna 2019 na adresu:
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica, skoj@post.sk
kontaktná osoba: M. Prielomková, 043 552 51 15


Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa ANJ, NEJ s nástupom od 1. septembra 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – plat v rozsahu 759 – 1038,50 € v závislosti kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 14.6.2019 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


 Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok (0,7) vychovávateľa v školskom klube detí s nástupom od 1. septembra 2019 na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – plat v rozsahu 612,50 – 1038,50 € v závislosti kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 21.6.2019 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


 Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru pomocnú pracovnú silu na plný úväzok s nástupom od 01. 09. 2019. Platové podmienky: plat podľa platových tabuliek platných od 01.01.2019
Podmienky prijatia: odborná spôsobilosť, prax v školskom stravovaní. Iné podmienky: samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť. Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, zdravotný preukaz, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk tel. č. : 041/5688244   Ukončenie výberového konania: 24. 06. 2019 do 12.00 hod.


 Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme vychovávateľku do ŠKD s nástupom do práce od 22. 08. 2019.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 317/2009 Z. z.“) a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka  e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk tel. č. : 041/5688244  Ukončenie výberového konania: 25. 06. 2019 do 12.00 hod.


 Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru učiteľku pre primárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 22. 08. 2019. 
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 317/2009 Z. z.“) a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka  e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk tel. č. : 041/5688244 Ukončenie výberového konania: 25. 06. 2019 do 12.00 hod.


Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru na zástup materskej dovolenky učiteľku SJL na plný úväzok s nástupom od 22. 08. 2019.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 317/2009 Z. z.“) a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti. Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk  tel. č. : 041/5688244 Ukončenie výberového konania: 25. 06. 2019 do 12.00 hod.


 

10.6.2019
Riaditeľstvo Základnej školy v Košťanoch nad Turcom  prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa ANJ -  NEJ ,alebo  ANJ -  VYV s nástupom od 1. septembra 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – plat v rozsahu 759 – 1038,50 € v závislosti kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30.6.2019 na adresu školy: ZŠ Ostrovná 1,  038 41 Košťany nad Turcom.
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Chvojková, riaditeľ školy,
e-mail: zskostany@gmail.com , tel. číslo: 043/ 43 88 174,   0911 875 011.


 ZŠ s MŠ Dlhé Pole 38, 013 32 prijme do pracovného pomeru  učiteľa/ učiteľku 2.stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetov fyzika, chémia, technika s nástupom od 1.9. 2019 . Kontakt: zsdlhepole@gmail.com, 0905 648 273, 041/5696 258


ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná č.105,013 11 Lietavská Lúčka  prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na pozíciu zástupkyne RŠ pre MŠ. Termín nástupu : 1.9.2019 
 Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky: 
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 317/2009 Z. z.“) a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
najmenej päť rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.), 
ukončenie 1. atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania,  kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte  na hore uvedenú adresu školy, resp. e-mailovú adresu zsls@azet.sk
 Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Majsniarová tel. číslo: 0910 951 380, 041/5688633


5.6.2019
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru počas zastupovania dočasnej práceneschopnosti a následne dlhodobej práceneschopnosti učiteľa/ku anglického jazyka s nástupom od 02. 09. 2019.
Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  - príslušný študijný odbor, plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný profesijný životopis, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),  doklady o vzdelaní,   súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na e-mail gvoza@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu školy do 20. júna 2019.  Adresa školy: Gymnázium   Veľká okružná 22 010 01 Žilina


4.6.2019
ZŠ s MŠ Brodňanská 110, Žilina prijme do pracovného pomeru  učiteľa/ učiteľku 2.stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetov slovenský jazyk - náboženská výchova  od 1.9. 2019 do 31.1.2020. Kontakt: zsbrodno@gmail.com, 041/5962041


Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, v Martine príjme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa hry na keyboarde s nástupom od 1. septembra 2019
Vzdelanie podľa zákona č. . 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hra na klávesový nástroj ( akordeón, klavír, organ )
Kvalifikačné predpoklady: študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore, študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady posielajte do 15.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, P. Mudroňa 6, Martin. Kontaktná osoba: Mgr. art. Pavol Zápotočný, riaditeľ školy,  e-mail: riaditel@zusmartin.sk, tel. číslo: 043/4133480, 0911878737
Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.


Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, v Martine príjme do pracovného pomeru na plný úväzok ( prípadne čiastočný ) učiteľa hry na gitare s nástupom od 1. septembra 2019
Vzdelanie podľa zákona č. . 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hra na klávesový nástroj ( akordeón, klavír, organ )
Kvalifikačné predpoklady:  študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore, študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady posielajte do 15.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, P. Mudroňa 6, Martin. Kontaktná osoba: Mgr. art. Pavol Zápotočný, riaditeľ školy,  e-mail: riaditel@zusmartin.sk, tel. číslo: 043/4133480, 0911878737.
Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.


 

30.5.2019
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru  od 1.9.2019 učiteľa odborných predmetov v učebných odboroch kaderník, manikér -pedikér učiteľa anglického jazyka
Požiadavky: na vyučovanie odborných predmetov v učebných odboroch kaderník, manikér -pedikér:
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore  učiteľstvo profesijných predmetov,
b) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch  v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
na vyučovanie  anglického jazyka:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore anglický jazyk
b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka
c) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a absolvovanie rozširujúceho štúdia
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009Z.z.). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9, plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1. ,  bezúhonnosť,   zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),   ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi, súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadosť o prijatie do zamestnania zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica  alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk do 24. 6. 2019.


29.5.2019

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa ANJ, NEJ s nástupom od 1. septembra 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – plat v rozsahu 759 – 1038,50 € v závislosti kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 7.6.2019 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru
1. učiteľa/ku anglického jazyka - úväzok: 100% (zástup počas MD, školský rok 2019/2020)
2. učiteľa/ku anglického jazyka - úväzok: 100% (zástup počas MD, september 2019 - február 2020)
Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2019
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 07. 06. 2018  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 17.06.2019.


ZŠ s MŠ Horný Hričov prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie od septembra 2019. Požadované vzdelanie podľa platnej legislatívy. V prípade záujmu volať na číslo: 0948031730 e-mail: zshhricov@gmail.com


Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2,011 62 Žilina.  Majster odbornej výchovy so zameraním na vykurovanie a zdravotné inštalácie od 01.09.2019. Stručná charakteristika práce: MOV vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného
výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu, rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov Kvalifikačné požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a výučný list v príslušnom alebo príbuznom odbore,  bezúhonnosť,   zdravotná spôsobilosť. Kontakt: prihlášky so štruktúrovaným životopisom a prehľadom odbornej praxe v odbore zasielajte na sekretariát školy: sekretariat@sosstavebna.sk


28.5.2019
Hľadám si prácu učiteľky pre predprimárne vzdelávanie v okrese Žilina. V tomto školskom roku som ukončila štúdium na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach, v odbore  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle: 0911 198 214; e-mail: lauramachutova2@gmail.com


27.5.2019
Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru od 18. 7. 2019 školníka. Požadujeme zodpovednosť, manuálnu zručnosť, flexibilnosť. Hrubá mzda začína od 530 € v závislosti od dĺžky praxe. Bližšie informácie o platových podmienkach pri konkrétnej ponuke. Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk do 30. 6. 2019. Záujemcovia po užšom výbere budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.


ZŠ s MŠ Rudinská115,023 31 prijme učiteľa pre primárne vzdelávanie od septembra 2019. Viac informácií na zsrudinska@centrum.sk


24.5.2019
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika, Varín prijme do pracovného pomeru na zástup počas PN s nástupom do práce od 27.05.2019 školníka- údržbára na plný úväzok. Kvalifikačné predpoklady: výučný list, zručnosť, technické schopnosti.  Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom zdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady prineste osobne alebo zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín do 20.05.2019. Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy. e-mail: riaditel@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/221994.


22.5.2019
OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE UČITEĽA RUSKÉHO JAZYKA – GYMNÁZIUM, JAVOROVÁ 5, RAJEC
 Riaditeľka Gymnázia, Javorová 5, Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa ruského jazyka (v študijnom odbore 7902J74  gymnázium – bilingválne štúdium – slovensko-ruská sekcia a v študijnom odbore 7902J  gymnázium) pre školský rok 2019/2020.  
Kvalifikačné predpoklady:
1) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ruský jazyk
2) Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu ruský jazyk
Iné požiadavky:
1) Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
2) Ovládanie ruského jazyka na úrovni C1
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,  profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi, súhlas so spracovaním osobných údajov
Platové podmienky: V zmysle platnej legislatívy. Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 12.6.2019 na adresu: Gymnázium, Javorová 5, Rajec s označením na obálke “Výberové konanie” alebo e-mailom na adresu: gymnaziumrajec@stonline.sk. Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/5422118, 5424508.


21.5.2019

Základná škola, Bobrovec 490, 032 21 Bobrovec prijme učiteľa pre primárne vzdelávanie, s nástupom od augusta 2019. Viac informácií na https://zsbobrovec490.edupage.org/text14/ .


Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica v 408/4A, Liptovský Mikuláš prijme do pracovného pomeru od septembra 2019 do pracovného pomeru učiteľa / učiteľku MAT - INF - FYZ. Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy. Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Plat podľa platových tabuliek platných od 01.01.2019, v závislosti od započítanej praxe. Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo mailom : zsdemlm@zsdemlm.edu.sk


15.5.2019
Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru od septembra 2019 asistenta učiteľa (hrubá mzda cca 650 €) a školského psychológa (hrubá mzda cca 800 €). Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk do 25. 6. 2019. Záujemcovia po užšom výbere budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.


Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru od júla 2019 mzdovú účtovníčku (hrubá mzda cca 660 €). Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk do 25. 6. 2019. Záujemcovia po užšom výbere budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.


Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru od septembra 2019 pomocnú silu do kuchyne. Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk do 25. 6. 2019. Záujemcovia po užšom výbere budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.


10.5.2019
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ  - školský špeciálny pedagóg   (1 pracovné miesto).
Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov. Pracovný pomer na dobu  určitú. Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 03.06.2019 do 15:00 hod na adresu:
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania  OZ MŠ – neotvárať“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.


6.5.2019

Riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok prijme do pracovného pomeru pracovníka/čku na pracovnú pozíciu: ÚČTOVNÍK
Predpokladaný termín nástupu: 13.05.2019, druh pracovného pomeru: plný, poprípade čiastočný úväzok, Doba určitá: s možnosťou zmeny na neurčitú. Náplň práce: práca v ispin, objednávky, faktúry – vyšlé, došlé, prax s DPH. Nástupný plat:  v súlade s Nariadením vlády č. 359/2017 Z. z.
Požiadavky na zamestnanca: Vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
Znalosti: komunikatívne zručnosti a samostatnosť
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: práca s PC (excel, word, outlook)
bezúhonnosť, dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý prístup k práci
Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok  alebo na e-mailovú adresu: riaditel@ssrk.sk  do 9.5.2019
Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste poskytne: Ing. Renáta Chovanová  na tel. čísle: 044/431 34 15.
Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebudú pozvaní.


Riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok prijme do pracovného pomeru pracovníka/čku na pracovnú pozíciu: Technický pracovník  –  ( nákupca, údržbár )
Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2019, druh pracovného pomeru: plný úväzok, doba určitá: s možnosťou zmeny na neurčitú
Náplň práce: technická údržba školy, vonkajšieho i vnútorného areálu školy a školského internátu, najmä bežná údržba a oprava zariadení, zodpovednosť za údržbu áut. Nástupný plat:  v súlade s Nariadením vlády č. 359/2017 Z. z.
Požiadavky na zamestnanca: Vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ( zameranie :  elektrotechnické, strojnícke alebo stavebné ). Znalosti: komunikatívne zručnosti a samostatnosť. Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: vodičský preukaz B,
bezúhonnosť, dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý prístup k práci.
Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok  alebo na e-mailovú adresu: riaditel@ssrk.sk  do 31.5.2019
Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste poskytne: Ing. Renáta Chovanová  na tel. čísle: 044/431 34 15.
Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebudú pozvaní.


2.5.2019
Riaditeľstvo ZŠ Rajecké Teplice do pracovného pomeru na plný úväzok  (dobu určitú - počas PN) od 9.5.2019 učiteľku pre primárne vzdelávanie. Termín nástupu: 9.5.2019. Predpokladané skončenie pracovného pomeru:6.6.2019.
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy. Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Plat: podľa platových tabuliek platných od 01. 01. 2019 v závislosti od započítanej praxe. Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice  alebo na zastupcazsrt@gmail.com. Telefonický kontakt: 041/549 35 85, 041/549 35 15.


24.4.2019
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín, Medvedzie 132, prijme do pracovného pomeru odborných zamestnancov na pracovné pozície: psychológ a špeciálny pedagóg. Požadujeme: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v uvádzaných odboroch podľa kvalifikačných požiadaviek stanovených vyhláškou 437/2009 Z.z., bezúhonnosť, zdravotnú spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte mailom na adresu: kajanova@centrumtvrdosin.sk, príp. poštou na adresu: CPPPaP Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín. Kontakt pre bližšie informácie: Mgr. Adriána Kajanová, riaditeľka CPPPaP Tvrdošín, tel.: 0911 539116, príp. mail: kajanova@centrumtvrdosin.sk.


18.4.2019

Súkromná základná škola BellAmos, Ul. východná 18, Martin prijme učiteľa pre primárne vzdelávanie, s nástupom od augusta 2019. Viac informácií na https://bellamos.edupage.org/job/.


Riaditeľstvo ZŠ Rudine prijme do pracovného pomeru  v šk.roku 2019/20 učiteľku pre primárne vzdelávanie. Termín nástupu: 26.8.2019. Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy.  Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov.  Požadované doklady zasielajte do 30.5.2019 na adresu školy : ZŠ Rudina,Rudina 443, 02331, mail:zsrudina@gmail.com.


Základná škola Rudina prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok .
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov
Nástup:  26.8.2019  Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Plat: podľa platových tabuliek platných od 01. 01. 2019 v závislosti od započítanej praxe.
Požadované doklady zasielajte do 30.5.2019 na adresu školy : ZŠ Rudina,Rudina 443, 02331, mail:zsrudina@gmail.com.

ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od 28.08.2019 do pracovného pomeru so skráteným úväzkom školského logopéda. Požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.


ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od 28.08.2019 do pracovného pomeru so skráteným úväzkom vychovávateľa do ŠKD. Požadované min. VŠ vzdelanie 1. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.


ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od 26.08.2019 do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa pre 1. stupeň. Požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.