Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. november 2017, Nedeľa
 

Voľné pracovné miesta


 Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

9.11.2017

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa  Centra voľného času, Ulica mieru 1357, Bytča (PDF, 146 kB)


2.11.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy,v Pribiši s nástupom od 01.01.2018 (PDF, 331 kB)

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou,Horný Hričov 156, Horný Hričov (PDF, 346 kB)

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa /ľky Základnej školy s materskou školou Snežnica, Snežnica 218, 023 32 Snežnica (PDF, 100 kB)


30.10.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/řiaditeľky Materskej školy, v Párnici s nástupom od 01.01.2018 (PDF, 317 kB)


16.10.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľakamaterskej školy Materská školy, Kostolíky 354/7,03491 Hubová (PDF, 615 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Kalameny 4, 034 82 Kalameny (PDF, 955 kB)


13.10.2017

Výberové konanie   na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka materskej školy „Materská škola, Bešeňová 66, 034 83 Bešeňová“


4.10.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy V Hornom Vadičove (PDF, 944 kB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján (PDF, 157 kB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Lietava, Lietava 216, 013 18 Lietava (PDF, 248 kB)


2.10.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy J. A. Komenského, Ul. Komenského 752, 022 01 Čadca


Výberové konanie na  obsadenie funkcie riaditeľa Materskej  školy, Pšurnovice 176,  Bytča (PDF, 146 kB)


28.8.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin v celkovom pracovnom úväzku 0,15 (PDF, 162 kB) 


21.8.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ochodnica 355 (PDF, 194 kB)


18.8.2017

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka: Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková (PDF, 211 kB)


16.8.2017

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Kvačany 232, 032 24 Kvačany (PDF, 187 kB)


8.8.2017

Výberové konanie na učiteľa matematiky a fyziky Gymnázium Martina Hattalu , Železničiarov 278, 028 01 Trstená (PDF, 231 kB)


 

  

Prácu hľadajú 


15.11.2017

Hľadám prácu ako učiteľka v materskej škole, vychovávateľka alebo asistentka pedagóga v Čadci a blízkom okolí. Môže byť aj zástup za MD prípadne dlhodobú PN. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na Trnavskej univerzite. Tel.:0915957781, e-mail: zofinna@gmail.com


13.11.2017

Hľadám prácu učiteľa na ZŠ/SŠ s aprobáciou geografia - náboženská výchova, resp. asistenta učiteľa, vychovávateľa v ŠKD alebo v školskom internáte v okresoch Ružomberok, Lipt. Mikuláš, Dolný Kubín, Martin, Žilina. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce), prácou triedneho učiteľa, školského koordinátora testovania PISA a programom eTlačivá. Vo vyučovaní využívam moderné prvky vyučovania za pomoci dataprojektora, interaktívnej tabule, tabletov Pracoval som na rôznych školských projektoch. Prax: 7 rokov. Som zodpovedný, kreatívny, precízny. Nástup možný ihneď. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stenly406@gmail.com


9.11.2017

 

Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail slobodnaeuropa@centrum.sk


3.11.2017

Hľadám si prácu ako učiteľka anglického jazyka na ZŠ, SŠ v okolí Námestova, príp. Tvrdošína, nástup možný od januára 2018. Tel. č. 0907 42 55 33, ajka.galcikova@gmail.com


Hľadám  miesto učiteľky SJL a FJ , pedagogického asistenta na ZŠ, SŠ v Žilinskom kraji.  Mám 30 ročnú prax vo vyučovaní aprobácie a zároveň aj skúsenosti s prácou pedagogického asistenta.
Kontakt : 0907 870 167, e-mail : anna.themar@gmail.com2.11.2017

Hľadám si prácu ako učiteľka ZŠ/SŠ s aprobáciou MAT - FYZ v ZA na polovičný úväzok. Ukončené adaptačné vzdelávanie, trojročná prax. Nástup možný 1.2.2018. Kontakt: stupnanova.katarina@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ - SJL na základnej, príp. strednej škole v Žiline a okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácií anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra). Mám prax vo vyučovaní na ZŠ, SŠ. Pracovala som na rôznych školských projektoch. Absolvovala som jazykový pobyt v zahraničí. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na adrese: ucitel-anj@centrum.sk


30.10.2017

Hľadám  si prácu ako učiteľka 1. stupňa, asistent  učiteľa  v Žiline a blízkom okolí.    Kontakt 0950 758 404 


11.10.2017
Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ/SŠ s aprobáciou Bio - Chem v okolí BY, ZA, KNM, PB, PU. Momentálne študujem Slovenský jazyk a literatúra ako rozširujúce štúdium v Žiline. Mám pozitívny vzťah k deťom a k mládeži. Som ochotná viesť krúžkovú činnosť. Kontakt: 0908 474 4449, email: katarina. struhalova@ centrum.sk7.10.2017

Hľadám si prácu ako pedagogický zamestnanec v ZUŠ vo výtvarnom odbore. Práca s deťmi ma napĺňa. Vo výtvarnom odbore mám prax. Kontakt: mail: jnozdike7@gmail.com, tel.č. 0944 441 211


Hľadám miesto   učiteľa dejepisu,  občianskej výchovy,, informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci ŠkVP. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci
dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny. Skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


Kreatívna učiteľka s 20 ročnou praxou hľadá prácu ako učiteľka ANJ, OBN a Etická výchova, poprípade ako vychovávateľka ŠKD alebo asistentka v Žiline a v širšom okolí i na polovičný úväzok, poprípade na zástup. Mám VŠ vzdelanie. Viem sa prispôsobiť plánu školy, som flexibilná a viem plniť zodpovedne požiadavky na mňa kladené. Kontakt: vieramajerciko@gmail.com, 0904 831 476.


Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY a INFORMATIKY od 1.11.2017 v okrese TS príp. NO. Mám skúsenosti s vyučovaním na ZŠ aj SŠ. Učila som aj predmet anglický jazyk. Tel. 0904/306 469, email: evakaras@atlas.sk.


13.10.2017

Hľadám si prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka, pedagogického asistenta na ZŠ, SŠ v Žilinskom kraji. Mám 30-ročnú prax vo vyučovaní spomínanej aprobácie.Kontakt : 0907 870 167, themarova@zoznam.sk


11.10.2017
Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY a INFORMATIKY od 1.2.2018 v okrese TS príp. NO. Mám skúsenosti s vyučovaním na ZŠ aj SŠ. Učila som aj predmet anglický jazyk. Tel. 0904/306 469, email: evakaras@atlas.sk


2.10.2017

Hľadám si prácu ako učiteľka na 1.stupni ZŠ v Žiline a  okolí. Mám dlhoročnú prax, nástup možný ihneď. Kontakt : 0940 177 472


29.9.2017

Hľadám prácu ako učiteľka matematiky, fyziky na ZŠ.  Mám dlhoročnú prax vo vyučovaní na základnej škole. Nástup možný ihneď.  Kontakt - 0915/162867, majanackova@gmail.com


Hľadám prácu ako učiteľka v materskej škole v Žiline  a blízkom okolí. Môže byť aj zástup za MD, dlhoročná prax. Kontakt: 0903297337, emmaba2306@gmail.com


26.9.2017

Hľadám prácu ako učiteľka Anglického jazyka na základnej alebo strednej škole okres Žilina, Kysucké Nové mesto. Mám vyštudované učiteľstvo akademických predmetov Slovenský jazyk a literatúra- Anglický jazyk a literatúra. Tel. 0948 020 444 alebo mail: michaela.vargova75@gmail.com


Ako UČITEĽKA GEOGRAFIE A SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY si hľadám zamestnanie na ZŠ alebo SŠ v okrese Čadce a Žiline a okolie. V prípade pracovnej ponuky ma, prosím, kontaktujte: eva.kovacikova@azet.sk, príp. tel. č.: 0902761676.


22.9.2017
Hľadám prácu ako učiteka NJ,  RJ na ZŠ SŠ. Kontakt 0904683934.


Hľadám prácu ako učiteľka ANJ na základnej alebo strednej škole okres Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Trenčín. Kvalifikáciu aj prax mám. odpovede na ludmilarem@gmail.com


Hľadám prácu ako učiteľka na ZŠ, SŠ v RK, LM, LH, MT, DK prípadne v ich okolí. Mám aprobáciu ANJ/NV a viac ako 13 ročnú prax. Učila  som aj na 1. stupni (SJL, VV). Mám záujem aj o prácu asistentky (viem pracovať s integrovanými žiakmi), o prácu na zástup počas MD prípadne PN. V prípade potreby odučím aj iný predmet. Som zodpovedná, tvorivá, flexibilná, s pozitívnym vzťahom k deťom. Kontakt: mobil: 0907/028 169  e-mail: katarina.kuderova@gmail.com 


20.9.2017

Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail slobodnaeuropa@centrum.sk


 
 
 
 
 
 

   
Voľné pracovné miesta

15.11.2017

Základná škola Rudina príjme do pracovného pomeru upratovačku.
Predpokladaný termín nástupu: 2.január 2018
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Doba určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú
Vzdelanie: minimálne základne vzdelanie
Znalosti: manuálna zručnosť a samostatnosť
Osobné predpoklady : bezúhonnosť,  dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci. 
Ďalšie požiadavky:
Dodržiavanie vnútorného poriadku školy, bezpečnostných a hygienických predpisov. Dodržiavanie predpisov Zákonníka práce a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte do 30.novembra 2017 na  adresu: ZŠ Rudina, Rudina 443, 023 31, alebo na mailovú adresu: zsrudina@gmail.com .  Tel.0911991390


 

Ponúkame prácu výhradne kvalifikovanej učiteľke pre predprimárne vzdelávanie na celý, prípadne čiastočný úväzok v Súkromnej MŠ TatraKUK v Ružomberku. Ide o prácu v stabilnom, zohratom kolektíve 2-triednej MŠ, so 4 učiteľkami. Kolegynku prijmeme do triedy s 15 deťmi vo veku 3 – 4 roky. Nástup:  január 2018. Kontakt: Mgr. Gabriela Gromnicová, gabriela@gromnica.sk


9.11.2017

Základná škola s materskou školu Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová  prijme do pracovného pomeru:
-  štyroch asistentov učiteľa na plný úväzok;
-  jedného špeciálneho pedagóga na plný úväzok;
-  školského psychológa na polovičný úväzok.
Nástup od 1.12.2017 ( pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona
 č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
 Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní
 a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov : do  16.11. 2017 na adresu  ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová , 013 03 , Terchová alebo na mail zsmsterchova©gmail.com,  informácia 041 / 5695 388.


 Riaditeľ Diagnostického centra Ružomberok oznamuje, že od 1. januára 2018 je voľná kumulovaná pracovná  pozícia údržbár – šofér
Voľná pracovná pozícia : údržbár - šofér
Termín :   od 1. januára 2018
Miesto výkonu práce:  Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok
Podmienky prijatia : 
kvalifikačné predpoklady – minimálne stredné vzdelanie,
vodičské oprávnenie skupiny B,
schopnosť a manuálna zručnosť na výkon remeselných a údržbárskych prác,
vyučený a prax v odbore zámočník, stolár, vodoinštalatér, príp. iný odbor,
vyučený elektrikár výhodou – možnosť zaradenia do vyššej platovej triedy,
odborná spôsobilosť na samostatnú obsluhu nízkotlakovej kotolne na plynné palivo je tiež výhodou pri posudzovaní k prijatiu,
zdravotná spôsobilosť a fyzická zdatnosť
ochota pracovať nad rámec pracovného úväzku.
Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste podá riaditeľ Diagnostického centra Ružomberok telefonicky alebo osobne. Na osobný pohovor bude pozvaný uchádzač o voľné pracovné miesto na základe podanej písomnej žiadosti a priloženého profesijného životopisu.
Žiadosti je možné podávať najneskôr do 11. 12. 2017 včítane na adresu:  Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32, 034 01  Ružomberok alebo doniesť osobne na sekretariát zariadenia.  telefonický kontakt:  044/4324209, mobil: 0948310030


Materská škola Gbeľany, Urbárska 139/1, príjme do pracovného pomeru upratovačku na zástup počas dlhodobej PN a následne MD. Nástup možný od 01.12.2017.  
Termín doručenia žiadosti: do 27. novembra 2017 na adresu: Materská škola Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany, alebo mailom na msgbelany@gmail.com
Bližšie informácie na mieste u riaditeľky MŠ .


6.11.2017

Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke príjme okamžite do pracovného pomeru Kuchárku / kuchára na dobu určitú, zastupovanie počas dlhodobej  PN. Informácie na mieste


Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Mostová 4, Ružomberok prijme do pracovného pomeru učiteľa hry na gitare a učiteľa hry na klavíri od januára 2018 na plný úväzok. Podmienky prijatia: splnené kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy, minimálne vyššie odborné vzdelanie v príslušnom odbore. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail:
szus@skolajanos.sk do 15. 12. 2017.  Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pašková, tel. 0905 155 991.


30.10.2017

Základná školy, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2017/2018 s nástupom od 1.12.2017 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga  na dobu určitú do 31.8.2018 na plný úväzok.
Podmienky prijatia: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z. Iné požiadavky : organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť , flexibilita, bezúhonnosť.
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov : do 13. novembra 2017 na adresu : Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, alebo mailom na zsgbelany@gmail.com.


Voľné pracovné miesto na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, Čadca
Základná škola, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca prijme do pracovného pomeru od 06.11.2017 na kombinované pracovné miesto vychovávateľ ŠKD/asistent učiteľa.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Prax vítaná.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- štruktúrovaný životopis,
- súhlas na spracovanie osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: zscadcazarec@stonline.sk do 31.10.2017.


Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov príjme asistenta učiteľa na čiastočný úväzok do MŠ Babkov . Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: ada.majsniarova@gmail.com alebo na adresu: ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 105,013 11 Lietavská Lúčka. Viac informácií na telefónnom čísle: 041/5688633, 0910951380.


20.10.2017

Základná škola s materskou školou Snežnica 218 príjme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s podmienkou ukončeného atestačného vzdelávania na pozíciu - zástupca riaditeľa pre MŠ s nástupom od 01.01.2018.  jasso@zssneznica.edu.sk


12.10.2017
Základná škola Zákopčie prijme do pracovného pomeru dvoch asistentov učiteľa a jedného školského psychológa na plný úväzok. Pracovný pomer na dobu určitú, kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 20.10.2017 na adresu Základná škola Zákopčie, Stred č. 957, 023 11  Zákopčie, alebo na e-mail: zszakopcie@centrum.sk. Info na tel. č. 0908838544,0908920937.9.10.2017

Základná škola, Svrčinovec 336, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok:
- učiteľa predmetov – MAT, BIO, prípadne TSV.
Predpokladaný termín nástupu: ihneď ( pracovný pomer na dobu určitú – zástup PN, MD).
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona  č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním   zmluvy),    
• súhlas so spracovaním osobných údajov,                                                                                 
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy) .
 Termín doručenia dokladov : do 13.10.2017 na adresu  Základná škola, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec alebo na mail riaditelka@zssvrcinovec.sk  Info na t.č. 0911 676 587


5.10.2017
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika, Varín prijme do pracovného pomeru na zástup počas PN s nástupom do práce od 11.10.2017 vychovávateľku ŠKD na zástup za MD na plný úväzok.
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
doklad o ukončenom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín do 28.09.2017   
Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy e-mail: riaditel@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/221994


4.10.2017

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline - org. súčasť Základná škola sv. Cyrila a Metoda príjme do pracovného pomeru učiteľku pre primárne vzdelávanie na zástup počas PN (2. roč.) s nástupom ihneď, resp. od 9. 10. 2017. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Žiadosti o prijatie spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na mail  gregorova@sskp.sk  Telefonický kontakt:  041/5006685,  0903 610 565 


Základná škola Belá-Dulice, okres Martin prijme  do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.    Nástup od 01.12.2017. Rozsah úväzku: 30 %.  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov.
Kontakt: PaedDr. Martina Pálešová - ZŠ Belá-Dulice 84, 038 11, zsbeladulice@gmail.com, 0910 960 669, 0907 185 925.


2.10.2017
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 v Žiline prijme do pracovného pomeru ekonómku – účtovníčku s nástupom od 01. 1. 2018.
Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia. Náplň práce: účtovná agenda školy, úhrady faktúr, účtovné výkazy a uzávierky, správa a evidencia majetku, pokladňa.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie, resp. VŠ I. alebo VŠ II.
Dĺžka praxe: minimálne 3 roky
Zručnosti a schopnosti: práca na PC – Word, Excel,  znalosť účtovného programu VEMA, znalosť zákona o účtovníctve, zodpovednosť, precíznosť
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte písomne na adresu školy, alebo na e-mail : gregorova@sskp.sk do 30. 10. 2017. Info na t. č. 041/5006685, 0903 610 565


29.9.2017

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka v Martine prijme do pracovného pomeru: Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (MŠ)
Od uchádzača vyžadujeme:  Ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I, II stupňa v odbore predškolskej pedagogiky alebo ukončené vzdelanie pre primárne vzdelávanie
 Kvalifikované vedenie detí predškolského veku,  Aktívnu znalosť anglického jazyka (je finančne ohodnotená),  Flexibilitu, Loajálnosť,  Komunikatívnosť,  Otvorenosť, Samostatnosť a odbornosť pri riešení rôznych situácií
 Schopnosť viesť mimo vyučovacie aktivity, Jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na rodinných hodnotách, Schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách,  Zmysel pre tímovú prácu
Prednosťami uchádzača sú: Skúsenosti s prácou s deťmi predškolského veku.
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok (zástup za materskú dovolenku ),
Prečo si vybrať prácu v SMŠ Lienka?
Práca v skvelom, mladom, pružnom a kreatívnom kolektíve
Možnosť profesijného rastu
Možnosť sebarealizácie
Práca v čistom a podnetnom prostredí s menším počtom detí
Pestré aktivity v rámci programu celoročných aktivít
Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať na uvedenú mailovú adresu do 31.10.2017. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.
Súkromná materská škola Lienka, J. Lettricha 2, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Grendárová, riaditeľka súkromnej materskej školy Lienka
tel.: 0915 814 512,mail: lenka.grendarova@gmail.com


28.9.2017

Riaditeľka MŠ Fojstvo 1253 v obci Raková prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE
termín nástupu: 01.10.2017
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Doba určitá: na zástup počas dlhodobej PN s možnosťou zmeny na dobu neurčitú
Náplň práce: čistenie zemiakov, zeleniny, umývanie riadu, pomocné práce podľa pokynov hlavnej kuchárky v školskej jedálni.
Požiadavky na zamestnanca:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť
Platný zdravotný preukaz
Vzdelanie: minimálne základne vzdelanie
Znalosti: manuálna zručnosť a samostatnosť
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť,  dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na  adresu: Materská škola, Fojstvo 1253, 02351 Raková na  mailovú adresu: info@msrakova.sk  Tel. kontakt: 0907455666


Riaditeľka MŠ Fojstvo 1253, Raková prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu: KUCHÁRKA
Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2017
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Doba určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú
Náplň práce:  varenie  a výdaj obedov v školskej jedálni
Požiadavky na zamestnanca:
Platný zdravotný preukaz
Vzdelanie: vyučený  v odbore kuchár
Znalosti: manuálna zručnosť a samostatnosť
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť,  dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte   na  adresu: Materská škola, Fojstvo 1253, 02351 Raková alebo na  mailovú adresu: info@msrakova.sk Tel. kontakt: 0907455666


 


26.9.2017

Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
Pomocná sila do školskej kuchyne – 0,5 úväzok. Miesto výkonu práce:  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa.
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
-  hygienické minimum (odborná spôsobilosť)
-  zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz)
Náplň práce:
-   pomocné práce pri výrobe jedál a nápojov a doplnkových jedlách,
-  dodržiavanie predpisov prevádzkovej a osobnej hygieny a predpisov pri výrobe jedál
    v zmysle správnej výrobnej praxe (HACCP),
- dodržiavanie  sanitačného programu a všeobecne záväzných predpisov v oblasti osobnej, prevádzkovej hygieny, BOZP a PO.
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas na spracovanie osob. údajov.
Nástup: od 01. 10. 2017.
Kontakt: mail: skola@zslubela.edu.sk     písomne: ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa     tel.: 0911 352 458


22.9.2017

Základná škola Dolná Tižina príjme do pracovného pomeru učiteľku pre primárne vzdelávanie na zástup počas MD s 0,83 úväzkom a s nástupom od 9.10.2017. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Žiadosti o prijatie možno zasielať do 29.9.2017 na adresu: Základná škola Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina.E-mail: zsdolnatizina@gmail.com Telefonický kontakt:  041/5995078  


20.9.2017

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika, Varín prijme do pracovného pomeru na zástup počas PN s nástupom do práce od 02.10.2017 upratovačku do materskej školyna zástup za MD na plný úväzok.
Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis,  doklad o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín do 28.09.2017
Kontaktná osoba:  PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy e-mail: riaditel@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/221994,  Bc. Mária Melišová, zástupkyňa pre MŠ, e-mail: ms@skola-varin.sktel. číslo:0911/521261


Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín prijme do pracovného pomeru ekonómku – účtovníčku Dátum nástupu:  od 01.11.2017.
Pracovný pomer:  na dobu určitú s možnosťou predĺženia. Náplň (druh práce):  spracovanie účtovnej agendy školy – podvojné účtovníctvo, úhrady faktúr, spracovanie účtovných výkazov a uzávierok, personálna práca, zverejňovanie zmlúv, spracovanie nároku na 
sociálne štipendiá, správa a evidencia majetku.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov ekonomické vedy.
Dĺžka praxe:   minimálne 2 roky
Zručnosti a schopnosti: práca na PC – word, excel,  Internetbanking  a príprava príkazov, práca v účtovníckom programe, najradšej ISPIN, znalosť zákona o účtovníctve– účtovníctvo vo verejnej správe, precíznosť
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte písomne na adresu školy, alebo na e-mail : gymts@vuczilina.sk do 30.09.2017. Info na t. č. 043/5323061, 0918571998