Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2018, Streda
 

Reformné zámery vrátené na prepracovanie

Hodnotiaca komisia na posudzovanie reformných zámerov (HK) obdrží reformné zámery (RZ) po tom, ako predkladatelia odsúhlasia ich predloženie. Riadiaci orgán (RO) zabezpečí distribúciu podkladov na zasadnutie HK. V prípade, že HK na svojom zasadnutí vráti reformný zámer (RZ) na prepracovanie predkladateľom, je daný RZ zverejnený na tejto podstránke.

Nižšie sú zverejnené reformné zámery, ktoré HK vrátila predkladateľom na prepracovanie.