Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Všetci sme ľudia

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekt projektu:

  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici

Objekty projektu:

  • materské školy,
  • základné školy,
  • stredné školy,
  • špeciálna základná škola.

Ciele:

  • eliminácia prejavov násilia, predsudkov, šikanovania a kyberšikanovania,
  • eliminácia rasovo motivovaných trestných činov a extrémistických skupín, rasovej diskriminácie,
  • vzdelávanie k tolerancii a uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie,
  • zvýšenie právneho vedomia s poukázaním na možné následky trestného stíhania,
  • naučiť deti a mládež, ako sa môžu brániť pred možnými rizikami a ukázať im možné spôsoby pomoci.

Charakteristika projektu:

     Projekt je realizovaný formou besied, kde sú deti a mládež oboznámení s definíciou a charakteristikou pojmov rasizmus, extrémizmu, rasová diskriminácia, predsudok, xenofóbia, diskriminácia, šikanovanie, genocída, fašizmus, neofašizmus, nacionalizmus, nacizmu, neonacizmus, šikanovanie a kyberšikanovanie. Je im vysvetlená a názorne ukázaná symbolika, symbolika farieb a čísiel, ako aj nebezpečenstvo tzv. modernej technológie ako sú napríklad počítače, internet a mobilné telefóny. Taktiež sú im poskytnuté rady ako sa brániť a vyhľadať pomoc pri prejavoch tohto konania.