Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2017, Štvrtok
 

Vzory kandidátnych listín

Pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja môže podávať kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie alebo ich koalícia (ďalej len "politická strana") a nezávislí kandidáti.

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30. septembra 2013.

Pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže podávať kandidátnu listinu politická strana a nezávislí kandidáti.

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30. septembra 2013.