Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Vybavené petície

Vybavené petície

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom v nadväznosti na § 5 ods. 7 novely zákona č. 29/2015 Z.z., ktorou sa mení zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.