Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Oznámenia výberových konaní NP KS

V tejto časti nájdete informácie o výberových konaniach, ktoré v rámci národných projektov už prebiehajú.

Aktuálne výberové konania sú na obsadenie pozícií odborný pracovník – garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR v národnom projekte Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza / ďalej len „NP KS MRK“/.

Výberové konania  v rámci NP KS MRK je potrebné realizovať v súlade s prílohou č. 4 Sprievodcu pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza - Postup pri obsadzovaní  pracovných pozícií odborný pracovník – garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR.

 

Mesto / Obec               Dátum uzávierky na predkladanie žiadostí                           Výberové konanie 
Gemerská Ves 11.12. 2019 17.12. 2019 (PDF, 596 kB)
Košice 29.11. 2019 04.12. 2019 (PDF, 593 kB)
Bystré 29.11. 2019 04.12. 2019 (PDF, 2 MB)
            Levoča                                                    29.11. 2019   10.12. 2019 (PDF, 638 kB)
 Spišská Teplica   11.12. 2019  16.12. 2019 (PDF, 472 kB)
 Slavkovce   21.11. 2019  26.11. 2019 (PDF, 532 kB)
 Družstevná pri Hornáde  04.12. 2019  11.12. 2019 (PDF, 830 kB)
 Stará Ľubovňa  10.12. 2019  17.12. 2019 (PDF, 511 kB)