Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2018, Pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
14.6.2017 VK Materská škola, Školská 4, Zlaté Klasy (426,4 kB) pdf
4.8.2017 VK Základná škola s materskou školou, Horné Otrokovce 137 (38,6 kB) pdf
23.8.2017 Základná škola s materskou školou s VJM Mostová (42,5 kB) pdf
13.10.2017 VK Materská škola, Námestie priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská Streda (81,6 kB) pdf
18.10.2017 VK Základná škola - Alapiskola, Štvrtok na Ostrove (50,2 kB) pdf
23.10.2017 VK Základná škola s materskou školou, Železničná 102, Madunice (562,5 kB) pdf
9.11.2017 VK Materská škola, Hodžova 40, Trnava a Materská škola, Vajanského 3, Trnava (248,5 kB) pdf
5.12.2017 VK Materská škola - Óvoda, Námestie SNP 187/11, 929 01 Dunajská Streda (83,3 kB) pdf
22.1.2018 VK Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava (585,7 kB) pdf
22.1.2018 VK Špeciálna základná škola, Kollárova 21, Holíč (585,7 kB) pdf
7.2.2018 VK Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy (226,9 kB) pdf
27.2.2018 VK Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava (592,6 kB) pdf
19.3.2018 VK Základná škola s materskou školou, 919 03 Horné Orešany č. 31 (863,1 kB) pdf
9.4. 2018 VK CVC, Sadová 646, Senica (1,3 MB) pdf
10.4.2018 VK Materská škola, I. Školská 785/4, Zlaté Klasy (389,2 kB) pdf
12.4.2018 VK Základnej školy Michala Tareka, Školská č. 4, 925 45 Abrahám (236,5 kB) pdf
16.4.2018 VK Základná škola s materskou školou Hradište pod Vrátnom (267,4 kB) pdf
16.4.2018 VK Základná škola s materskou školou, Horné Otrokovce 137, 920 62 Horné Otrokovce (171,8 kB) pdf
16.4.2018 VK Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice 109, 920 52 Dolné Zelenice (146,4 kB) pdf
16.4.2018 VK Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky (158,1 kB) pdf
17.4.2018 VK Základnej školy s materskou śkolou Drahovce, Školská 907/2, 922 41 Drahovce (1,3 MB) pdf
25.4.2018 VK Centrum voľného času, Mallého 2, Skalica (343,3 kB) pdf
26.4.2018 VK Centrum voľného času, Teplická 83, Piešťany (216,8 kB) pdf
26.4.2018 VK Základá umelecká škola, Teplická 50, Piešťany (215,8 kB) pdf
2.5.2018 VK Materská škola - Óvoda, Námestie priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská Streda (82,4 kB) pdf
2.5.2018 VK Materská škola - Óvoda, Széchenyiho ulica 1999/9, 929 01 Dunajská Streda (80,5 kB) pdf
14.5.2018 VK Spojená škola, Beethovena 27, Trnava; Spojená škola, Jatočná 4, Skalica; Spojená škola, Školská 212, Sládkovičovo (551,2 kB) pdf
21.5.2018 VK ZUS Zlate Klasy (357,9 kB) pdf
21.5.2018 VK na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice (120,7 kB) pdf
28.5.2018 VK ZS s MS Bohdanovce nad Trnavou (627,5 kB) pdf
28.5.2018 VK ZS s MS Osuske (279,4 kB) pdf
30.5.2018 VK ZS Kopcany na obsadenie funkcie riaditela (220,2 kB) pdf
30.5.2018 VK MS s VJM Zeleznicna 7, Velky Meder (76,5 kB) pdf
11.6.2018 VK Materská škola, Sasinkovo 320, 920 65 Sasinkovo (147,9 kB) pdf
12.6.2018 VK Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Dolný Štál – Alistál (149,7 kB) pdf