Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2019, Sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
23.5.2019 VK Základná škola, Častkov 130, 906 04 Častkov (209,9 kB) pdf
23.5.2019 VK Materská škola, Častkov 96, 906 04 Častkov (325,0 kB) pdf
22.5.2019 VK Základná škola, Popudinské Močidľany č. 140, Popudinské Močidľany (398,0 kB) pdf
7.3.2019 VK Základná škola, Sadová 620, Senica (1,3 MB) pdf
11.3.2019 VK Materská škola, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce (147,4 kB) pdf
11.3.2019 VK Materská škola, Horné Trhovište 81, 920 66 Horné Trhovište (147,9 kB) pdf
14.3.2019 VK Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava (54,0 kB) pdf
15.3.2019 VK Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava (54,4 kB) pdf
18.3.2019 VK Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Októbrová ulica 939/47, 929 01 Dunajská Streda (163,9 kB) pdf
18.3.2019 VK Materskej školy – Óvoda Ružový háj 1359/19, 929 01 Dunajská Streda (163,0 kB) pdf
18.3.2019 VK Materskej školy – Óvoda Rybný trh 14, 929 01 Dunajská Streda (163,0 kB) pdf
18.3.2019 VK Materskej školy – Óvoda, Nám. priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská Streda (163,3 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula Alapiskola, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda (164,3 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica1219/1, 929 01 Dunajská Streda (164,3 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej školy, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda (163,0 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda (163,9 kB) pdf
20.3.2019 VK Materskej školy, Valová 40, 921 01 Piešťany (218,7 kB) pdf
20.3.2019 VK Základnej školy F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany (218,4 kB) pdf
20.3.2019 VK Základnej školy, Holubyho 15, 921 01 Piešťany (218,4 kB) pdf
20.3.2019 VK Základnej školy M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany (218,4 kB) pdf
21.3.2019 VK Základnej školy s materskou školou, Križovany nad Dudváhom č.250, 919 24 Križovany nad Dudváhom (322,2 kB) pdf
21.3.2019 VK Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec (814,0 kB) jpg
25.3.2019 VK Materská škola, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce, časť 1 (383,3 kB) pdf
25.3.2019 VK Materská škola, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce, časť 2 (289,4 kB) pdf
27.3.2019 VK Základná škola s materskou školou, Dechtice č. 514, Dechtice (376,8 kB) pdf
28.3.2019 VK Základná škola s materskou školou, Dolné Dubové (85,8 kB) pdf
2.4.2019 VK Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov (378,8 kB) pdf
4.4.2019 VK Materská škola, Poľná 3, Zlaté Klasy (599,5 kB) pdf
4.4.2019 VK Materská škola, Školská 785/4, Zlaté Klasy (619,7 kB) pdf
5.4.2019 VK Základnej školy s materskou školou, Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda (240,9 kB) pdf
9.4.2019 VK Centrum voľného času, Mallého 2, Skalica (230,3 kB) pdf
9.4.2019 VK Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica (477,2 kB) pdf
9.4.2019 VK Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica (476,1 kB) pdf
9.4.2019 VK Základná škola, Kvetoslavov 266, 930 41 Kvetoslavov (661,4 kB) pdf
10.4.2019 VK Materská škola, Majcichov 14, 919 22 Majcichov (726,6 kB) pdf
10.4.2019 VK Základná škola Jána Palárika, Majcichov 536, 919 22 Majcichov (718,9 kB) pdf
11.4.2019 VK Základná škola s materskou školou Pastuchov, Pastuchov 210, 920 63 (145,8 kB) pdf
17.4.2019 VK Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves (243,0 kB) pdf
24.4.2019 VK Základnej školy s materskou školou, Suchá nad Parnou 55, 919 01 Suchá nad Parnou (86,3 kB) pdf
24.4.2019 VK Základnej školy s materskou školou, Prietržka č. 92 (445,6 kB) pdf
2.5.2019 VK Materská škola, Dr. Clementisa 59, 9090 01 Skalica (230,6 kB) pdf
6.5.2019 VK Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda (240,4 kB) pdf
6.5.2019 VK Základná škola, Radošovce (83,7 kB) pdf
7.5.2019 VK Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, Robotnícka 62, Senica (859,9 kB) jpg
7.5.2019 VK Centrum špeciálno pedagogického poradenstva, Čajkovského 55, Trnava (862,6 kB) jpg
7.5.2019 VK Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda (598,3 kB) pdf
7.5.2019 VK Špeciálna základná škola, Ádorská 35, Dunajská Streda (825,0 kB) jpg
7.5.2019 VK Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800, Zlaté Klasy (822,2 kB) jpg
7.5.2019 VK Špeciálna základná škola, Štúrova 573, Šaštín - Stráže (824,8 kB) jpg
7.5.2019 VK Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Smrdáky (843,1 kB) jpg
9.5.2019 VK Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky (147,4 kB) pdf
14.5.2019 VK Základná škola s materskou školou, Hlavná 626/2, 919 51 Špačince (536,8 kB) pdf
15.5.2019 VK Materská škola, Opoj 247, Opoj (415,7 kB) pdf
15.5.2019 VK Materská škola, Topoľnica č. 2, 925 92 Topoľnica (1,2 MB) pdf
15.5.2019 VK Základná škola, Topoľnica č. 2, 925 92 Topoľnica (1,2 MB) pdf
15.5.2019 VK Materská škola, Radošovce č. 13, 908 63 Radošovce (394,5 kB) pdf
16.5.2019 VK Centrum voľného času - Szabadidöközpont, Železničná ulica 3127/7A, 932 01 Veľký Meder (79,1 kB) pdf
16.5.2019 VK Materská škola, Nám. B. Bartóka 495/18, 932 01 Veľký Meder (78,2 kB) pdf
16.5.2019 VK Základná umelecká škola Jozefa Janigu - Janiga József Müvészeti Alapiskola, Železničná ulica 65/16, 932 01 Veľký Meder (81,4 kB) pdf