Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2019, Utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
27.9.2018 VK Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, Hodská 62, Galanta (319,4 kB) jpeg
27.9.2018 VK Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec (319,4 kB) jpeg
3.10.2018 VK Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380/34, 905 01 Senica (241,0 kB) jpeg
8.10.2018 VK Materská škola, Školská 785/4, Zlaté Klasy (789,5 kB) pdf
15.10.2018 VK Materská škola, Baka (200,1 kB) pdf
16.10.2018 VK Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, Kamenná 22, Banka (93,7 kB) pdf
17.10.2018 VK Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy (226,7 kB) pdf
23.10.2018 VK Centrum voľného času, Mallého 2, Skalica (229,9 kB) pdf
26.10.2018 VK Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská ul. 10, Galanta (622,7 kB) pdf
7.11.2018 VK Materskej školy, Siladice 247, 920 52 Siladice (147,2 kB) pdf
7.11.2018 VK Materskej školy – Óvoda Nám. priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská Streda (163,2 kB) pdf
7.11.2018 VK Materskej školy Eleka Benedeka s VJM– Benedek Elek Óvoda Alžbetínske nám. 323/3, 929 01 Dunajská Streda (163,9 kB) pdf
20.11.2018 VK MATERSKEJ ŠKOLY, Koplotovce 28, 920 01 Koplotovce (147,6 kB) pdf
29.11.2018 VK Základnej školy s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky (1,0 MB) pdf
14.12.2018 VK Základná škola s materskou školu kráľa Svätopluka, Mierové námestie 10, Šintava (368,3 kB) pdf
14.1.2019 VK Materská škola, 919 42 Slovenská Nová Ves (834,6 kB) pdf
25.1.2019 VK Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy (228,3 kB) pdf
7.2.2019 VK Základnej školy s materskou školou, Školská 223/4, Zeleneč 919 21 (230,4 kB) pdf
7.2.2019 VK Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, F. E. Scherrera 40, Piešťany (823,8 kB) jpg
15.2.2019 VK Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM, Komenského ulica 219/1, Dunajská Streda (2,2 MB) pdf
7.3.2019 VK Základná škola, Sadová 620, Senica (1,3 MB) pdf
11.3.2019 VK Materská škola, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce (147,4 kB) pdf
11.3.2019 VK Materská škola, Horné Trhovište 81, 920 66 Horné Trhovište (147,9 kB) pdf
14.3.2019 VK Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava (54,0 kB) pdf
15.3.2019 VK Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava (54,4 kB) pdf
18.3.2019 VK Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Októbrová ulica 939/47, 929 01 Dunajská Streda (163,9 kB) pdf
18.3.2019 VK Materskej školy – Óvoda Ružový háj 1359/19, 929 01 Dunajská Streda (163,0 kB) pdf
18.3.2019 VK Materskej školy – Óvoda Rybný trh 14, 929 01 Dunajská Streda (163,0 kB) pdf
18.3.2019 VK Materskej školy – Óvoda, Nám. priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská Streda (163,3 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula Alapiskola, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda (164,3 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej školy s materskou školou, Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda (241,1 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica1219/1, 929 01 Dunajská Streda (164,3 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej školy, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda (163,0 kB) pdf
18.3.2019 VK Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda (163,9 kB) pdf
20.3.2019 VK Materskej školy, Valová 40, 921 01 Piešťany (218,7 kB) pdf
20.3.2019 VK Základnej školy F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany (218,4 kB) pdf
20.3.2019 VK Základnej školy, Holubyho 15, 921 01 Piešťany (218,4 kB) pdf
20.3.2019 VK Základnej školy M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany (218,4 kB) pdf
21.3.2019 VK Základnej školy s materskou školou, Križovany nad Dudváhom č.250, 919 24 Križovany nad Dudváhom (322,2 kB) pdf
21.3.2019 VK Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec (814,0 kB) jpg
25.3.2019 VK Materská škola, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce, časť 1 (383,3 kB) pdf
25.3.2019 VK Materská škola, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce, časť 2 (289,4 kB) pdf