Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2018, Sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
14.3.2017 VK Materská škola, Čierny Brod (39,3 kB) pdf
14.3.2017 VK Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Čierny Brod č. 148 (40,1 kB) pdf
16.3.2017 VK Základná škola s materskou školou Sokolovce (75,2 kB) pdf
17.3.2017 VK Materská škola Hodžova 40, Trnava (35,3 kB) pdf
17.3.2017 VK Základná škola s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava (33,6 kB) pdf
17.3.2017 VK Reedukačné centrum Trstín (588,2 kB) pdf
27.3.2017 VK Materská škola, 8. mája 2, 921 01 Piešťany (32,5 kB) pdf
31.3.2017 VK Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, 920 42 Červeník (35,7 kB) pdf
6.4.2017 VK Základná škola Pata, Školská 240 (172,7 kB) pdf
6.4.2017 VK Základná škola s materskou školou Dolné Orešany (457,1 kB) pdf
7.4.2017 VK Materská škola - Óvoda , Námestie priateľstva č. 2173/27, Dunajská Streda (83,0 kB) pdf
13.4.2017 VK Základná škola Komenského 959, Senica (1,3 MB) pdf
13.4.2017 VK Základná umelecká škola Vajanského 27, Senica (1,3 MB) pdf
18.4.2017 VK Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským, Čiližská Radvaň (355,1 kB) pdf
19.4.2017 VK Základná škola s materskou školou Vlčkovce (260,1 kB) pdf
25.4.2017 VK Základná škola s materskou školou, Dolná Krupá (214,5 kB) pdf
26.4.2017 VK Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy (28,1 kB) pdf
28.4.2017 VK Základná škola s materskou školou, 920 55 Bojničky 150 (39,9 kB) pdf
2.5.2017 VK Základná škola s materskou školou, Šintava (62,2 kB) pdf
3.5.2017 VK Spojená škola, Brezová 1, Senica (584,0 kB) pdf
4.5.2017 VK Materská škola, Sasinkovo (28,9 kB) pdf
10.5.2017 VK Základná škola Smetanov háj, Dunajská Sreda (79,4 kB) pdf
10.5.2017 VK Základná škola B. Bartóka s VJM, Veľký Meder (135,7 kB) pdf
11.5.2017 VK Centrum voľného času, Smetanov háj, Dunajská Streda (82,7 kB) pdf
12.5.2017 VK Odborné učilište internátne, Lomonosovova 8, Trnava (597,4 kB) pdf
18.5.2017 VK Základná škola-Alapiskola Štvrtok na Ostrove (50,0 kB) pdf
19.5.2017 VK Základná škola s materskou školou Trakovice (601,5 kB) pdf
25.5.2017 VK Základná škola s materskou školou P. U. Olivu Kátlovce (907,4 kB) pdf
30.5.2017 VK Základná škola Podzámska, Hlohovec (404,3 kB) pdf
30.5.2017 VK Materská škola, Nábrežie, Hlohovec (404,2 kB) pdf
7.6.2017 VK Materská škola Gáň (764,9 kB) pdf
8.6.2017 VK Základná škola s VJM Mierovo (156,9 kB) pdf
14.6.2017 VK Materská škola, Školská 4, Zlaté Klasy (426,4 kB) pdf
4.8.2017 VK Základná škola s materskou školou, Horné Otrokovce 137 (38,6 kB) pdf
23.8.2017 Základná škola s materskou školou s VJM Mostová (42,5 kB) pdf
13.10.2017 VK Materská škola, Námestie priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská Streda (81,6 kB) pdf
18.10.2017 VK Základná škola - Alapiskola, Štvrtok na Ostrove (50,2 kB) pdf
23.10.2017 VK Základná škola s materskou školou, Železničná 102, Madunice (562,5 kB) pdf
9.11.2017 VK Materská škola, Hodžova 40, Trnava a Materská škola, Vajanského 3, Trnava (248,5 kB) pdf
5.12.2017 VK Materská škola - Óvoda, Námestie SNP 187/11, 929 01 Dunajská Streda (83,3 kB) pdf