Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Vyhlásenia FATF

 (späť) 

Finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (FATF - Financial Action Task Force) pravidelne aktualizuje štruktúrovaný prehľad krajín, o ktorých na základe priebežne uskutočňovaného monitoringu konštatuje, že majú zásadné nedostatky pri uplatňovaní preventívneho systému proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, čo odôvodnene predstavuje zvýšené riziko možnej legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Takéto prehľady sú zverejňované pravidelne niekoľkokrát  ročne.

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby povinné osoby v záujme ochrany finančného systému Slovenskej republiky postupovali podľa § 12 ods. 1, príp. podľa § 12 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a uplatnili popri základnej starostlivosti (§ 10 zákona) aj ďalšie opatrenia na eliminovanie identifikovaných rizík.

Povinné osoby sú povinné s ohľadom na vyššie uvedené riziko prehodnotiť existujúce obchodné vzťahy s klientmi z uvedených krajín a pri uzatváraní nových obchodných vzťahov alebo pri vykonávaní príležitostných obchodov mimo obchodného vzťahu s klientmi z uvedených krajín vykonať zvýšenú starostlivosť podľa § 12 ods. 1, príp. podľa § 12 ods. 2 písm. b) a c) zákona. Táto by mala popri základnej starostlivosti smerovať predovšetkým k dôkladnej identifikácii a k prijatiu opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vrátane jeho riadiacej a vlastníckej štruktúry, ako aj k priebežnému a podrobnému monitorovaniu obchodného vzťahu a k vykonaniu opatrení na zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov klienta.


Vyhlásenie FATF z 26 júna 2009 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 41 kB)).
Vyhlásenie FATF z 26 júna 2009 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 36 kB)).

Vyhlásenie FATF zo 16.októbra 2009 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 34 kB)).
Vyhlásenie FATF zo 16.októbra 2009 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 22 kB)).

Vyhlásenie FATF z 18. februára 2010 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 86 kB)).
Vyhlásenie FATF z 18. februára 2010 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 22 kB)).

Vyhlásenie FATF z 22. októbra 2010 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 16 kB)).
Vyhlásenie FATF z 22. októbra 2010 v slovenskej verzii ( (PDF, 39 kB)pozri tu (PDF, 39 kB)).

Vyhlásenie FATF z 25. februára 2011 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 36 kB)).
Vyhlásenie FATF z 25. februára 2011 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 55 kB)).

Vyhlásenie FATF z 24 júna 2011 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 53 kB)).
Vyhlásenie FATF z 24 júna 2011 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 29 kB)).

Vyhlásenie FATF z 28 októbra 2011 v slovenskej verzii (pozri tu (DOC, 90 kB)).
Vyhlásenie FATF z 28 októbra 2011 v anglickej verzii (pozri tu (DOC, 56 kB)).

Vyhlásenie FATF z 28 októbra 2011("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (DOC, 147 kB)). 
Vyhlásenie FATF z 28 októbra 2011("on-going process") v anglickej verzii (pozri tu (DOC, 91 kB)).

Vyhlásenie FATF z 16. februára 2012 v slovenskej verzii (pozri tu (DOC, 111 kB)).
Vyhlásenie FATF z 16. februára 2012 v anglickej verzii (pozri tu (DOC, 61 kB)).

Vyhlásenie FATF z 22. júna 2012 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 193 kB)).
Vyhlásenie FATF z 22. júna 2012 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 359 kB)).

Vyhlásenie FATF z 22. februára 2013 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 63 kB)).
Vyhlásenie FATF z 22. februára 2013 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 143 kB)).
 

Vyhlásenie FATF z 21. júna 2013 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 177 kB)).
Vyhlásenie FATF z 21. júna 2013 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 149 kB)).
 

Vyhlásenie FATF z 21. júna 2013 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 207 kB)). 
Vyhlásenie FATF z 21. júna 2013 ("on-going process") v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 182 kB)).

Vyhlásenie FATF z 18. októbra 2013 v slovenskej verzii (pozri tu (PDF, 173 kB)). 
Vyhlásenie FATF z 18. októbra 2013 v anglickej verzii (pozri tu).

Vyhlásenie FATF zo 14. februára 2014 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 35 kB)).
Vyhlásenie FATF zo 14. februára 2014 v anglickej verzii  (pozri tu (PDF, 151 kB)).

Vyhlásenie FATF zo 14. februára 2014 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii  (pozri tu (DOCX, 55 kB)).
Vyhlásenie FATF zo 14. februára 2014 ("on-going process") v anglickej verzii  (pozri tu (PDF, 170 kB)). 

Vyhlásenie FATF zo 27. júna 2014 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 33 kB)).
Vyhlásenie FATF zo 27. júna 2014 v anglickej verzii  (pozri tu (PDF, 141 kB)).

Vyhlásenie FATF zo 27. júna 2014 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii  (pozri tu (DOCX, 58 kB)).
Vyhlásenie FATF zo 27. júna 2014 ("on-going process") v anglickej verzii  (pozri tu (PDF, 174 kB)). 

Vyhlásenie FATF z24. októbra 2014 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 32 kB)).
Vyhlásenie FATF z 24. októbra 2014 v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 439 kB)).

Vyhlásenie FATF z 24. októbra 2014 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 58 kB)).
Vyhlásenie FATF z 24. októbra 2014 ("on-going process") v anglickej verzii (pozri tu (PDF, 371 kB)).

Vyhlásenie FATF z 27. februára 2015 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 32 kB)).
Vyhlásenie FATF z 27. februára 2015 v anglickej verzii (pozri tu (DOCX, 19 kB)).
 

Vyhlásenie FATF z 27. februára 2015 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 55 kB)).
Vyhlásenie FATF z 27. februára 2015 ("on-going process") v anglickej verzii (pozri tu (DOCX, 20 kB)).

Vyhlásenie FATF z 26. júna 2015 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 31 kB)).
Vyhlásenie FATF z 26. júna 2015 v anglickej verzii (pozri tu (DOCX, 23 kB)).
 

Vyhlásenie FATF z 26. júna 2015 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 59 kB)).
Vyhlásenie FATF z 26. júna 2015 ("on-going process") v anglickej verzii (pozri tu (DOCX, 27 kB)).

Vyhlásenie FATF z 23. októbra 2015 v slovenskej verzii  (pozri tu (DOCX, 30 kB)).
Vyhlásenie FATF z 23. októbra 2015 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 31 kB)).
 

Vyhlásenie FATF z 23. októbra 2015 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii  (pozri tu (DOC, 134 kB)).
Vyhlásenie FATF z 23. októbra 2015 ("on-going process") v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 34 kB)).

Vyhlásenie FATF z 19. februára 2016 v slovenskej verzii  (pozri tu (DOCX, 28 kB)).
Vyhlásenie FATF z 19. februára 2016 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 19 kB)).

Vyhlásenie FATF z 19. februára 2016 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii  (pozri tu (DOC, 134 kB)).
Vyhlásenie FATF z 19. februára 2016 ("on-going process") v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 24 kB)).

Vyhlásenie FATF z 24. júna 2016 v slovenskej verzii  (pozri tu (DOCX, 28 kB)).
Vyhlásenie FATF z 24. júna 2016 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 15 kB)).

Vyhlásenie FATF z 24. júna 2016 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii  (pozri tu (DOC, 121 kB)).
Vyhlásenie FATF z 24. júna 2016 ("on-going process") v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 15 kB)).

Vyhlásenie FATF z 21. októbra 2016 v slovenskej verzii  (pozri tu (DOCX, 28 kB)).
Vyhlásenie FATF z 21. októbra 2016 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 13 kB)).

Vyhlásenie FATF z 21. októbra 2016 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii  (pozri tu (DOC, 117 kB)).
Vyhlásenie FATF z 21. októbra 2016 ("on-going process") v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 16 kB)).

Vyhlásenie FATF z 24. februára 2017 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii  (pozri tu (DOC, 116 kB)).
Vyhlásenie FATF z 24. februára 2017 ("on-going process") v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 15 kB)).

Vyhlásenie FATF z 24. februára 2017 v slovenskej verzii  (pozri tu (DOCX, 28 kB)).
Vyhlásenie FATF z 24. februára 2017 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 15 kB)).

Vyhlásenie FATF z 23. júna 2017 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (DOC, 115 kB)).
Vyhlásenie FATF z 23. júna 2017 ("on-going process")  v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 16 kB)).  

Vyhlásenie FATF z 23. júna 2017 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 28 kB)).
Vyhlásenie FATF z 23. júna 2017 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 15 kB)). 

Vyhlásenie FATF z 03. novembra 2017 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (DOC, 116 kB)).
Vyhlásenie FATF z 03. novembra 2017 ("on-going process")  v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 17 kB)).  

Vyhlásenie FATF z 03. novembra 2017 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 26 kB)).
Vyhlásenie FATF z 03. novembra 2017 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 14 kB)).  

Vyhlásenie FATF z 23. februára 2018 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (DOC, 121 kB)).
Vyhlásenie FATF z 23. februára 2018 ("on-going process")  v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 17 kB)).  

Vyhlásenie FATF z 23. februára 2018 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 27 kB)).
Vyhlásenie FATF z 23. februára 2018 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 15 kB)).

Vyhlásenie FATF z 29. júna 2018 ("pokračujúci proces") v slovenskej verzii (pozri tu (DOC, 124 kB)).
Vyhlásenie FATF z 29. júna 2018 ("on-going process")  v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 18 kB)).  

Vyhlásenie FATF z 29. júna 2018 v slovenskej verzii (pozri tu (DOCX, 27 kB)).
Vyhlásenie FATF z 29. júna 2018 v anglickej verzii  (pozri tu (DOCX, 15 kB)).