Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Vyhodnotenie plnenia úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike v roku 2007

Číslo materiálu: KM-410/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 30. apríla 2008
Pripomienkové konanie do: 15. mája 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vláda a minister vnútra SR
E-mail: hojer@minv.sk