Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Výročné správy a verejný odpočet

 

Verejný odpočet

V nadväznosti na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.1189/2001 bod B.5., oznamujeme verejnosti, že dňa 27.5.2013 v čase od 1000 hod. do 1100 hod. sa uskutoční verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Topoľčany za rok 2012.

Verejný odpočet sa bude konať v budove Obvodného úradu Topoľčany, Nám Ľ. Štúra č. 1738, 955 40 Topoľčany, v zasadačke na 3. poschodí, číslo dverí 304.

 Výročná správa sa nachádza na adrese http://www.minv.sk/?vyrocne-spravy-2, úvodná stránka MV SR – obvodné úrady.

 

 

 

Výročné správy Obvodného úradu Topoľčany