Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Výročné správy a verejné odpočty

                                                                             Oznámenie

                                                         o konaní verejného odpočtu za rok 2012


Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou v súlade s uznesením vlády SR č. 1189 z 19. decembra 2001 uskutoční verejný odpočet za rok 2012 v stredu
                                                                              29. mája 2013 o 14.00 h.
v zasadačke Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 3.poschodie, č. dverí 303.

Podkladom pre vykonanie verejného odpočtu je výročná správa Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou za rok 2012, vystavená nižšie, v časti Dokumenty na stiahnutie.
 

Bánovce nad Bebravou 14.05.2013
                                                                                                                   JUDr. Ivan Šagát
                                                                                                                    prednosta ObÚ