Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Výročné správy politických strán a politických hnutí za rok 2004


AGRÁRNA STRANA VIDIEKA (PDF, 167 kB)
Aktívne ženy - OS Slovenska (PDF, 98 kB)
Aliancia nového občana (PDF, 3 MB)
Demokratická aliancia Rómov v SR (PDF, 120 kB)
Demokratická strana (PDF, 2 MB)
Demokratická únia Slovenska (PDF, 198 kB)
Demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike (PDF, 223 kB)
Hnutie ľudí s najnižšou životnou úrovňou (PDF, 229 kB)
Hnutie olaských Rómov Slovenska (PDF, 225 kB)
Hnutie Sattech (PDF, 292 kB)
Hnutie sociálnych istôt občanov (PDF, 573 kB)
Hnutie za demokraciu (PDF, 4 MB)
Iniciatíva za občiansku spoločnosť (PDF, 371 kB)
Komunistická strana Slovenska (PDF, 4 MB)
Kresťanskodemokratické hnutie (PDF, 9 MB)
Liberálnodemokratická strana na Slovensku (PDF, 436 kB)
Ľudová strana (PDF, 239 kB)
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (PDF, 7 MB)
Ľudová únia (PDF, 2 MB)
Maďarská federalistická strana  Magyar föderalista párt (PDF, 542 kB)
Maďarská socialistická strana Slovenska Szlovákiai Magyar Szocialista Párt (PDF, 254 kB)
Maďarské demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike (PDF, 466 kB)
Mestský demokratický klub (PDF, 122 kB)
Národná únia zdravotne postihnutých Slovenska (PDF, 115 kB)
Neutrálne hnutie Slovenská liga (PDF, 229 kB)
Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených (PDF, 313 kB)
Nezávislé fórum (PDF, 236 kB)
Občianska konzervatívna strana (PDF, 609 kB)
Občianski liberáli (PDF, 133 kB)
Pravá Slovenská národná strana (PDF, 2 MB)
Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov (PDF, 141 kB)
Regionálne demokratické hnutie - Východ (PDF, 328 kB)
Republikánska strana (PDF, 428 kB)
Robotnícka strana ROSA (PDF, 55 kB)
Rómska iniciatíva Slovenska (PDF, 673 kB)
Rómska občianska iniciatíva SR (PDF, 249 kB)
Rómska občianska jednota Slovenskej republiky (PDF, 1 MB)
Rómske kresťanské demokratické hnutie v Slovenskej republike (PDF, 189 kB)
Rómsky kongres Slovenskej republiky (PDF, 119 kB)
Slobodná strana Slovenska (PDF, 108 kB)
Slobodné fórum (PDF, 3 MB)
Slovenská demokratická a kresťanská únia (PDF, 5 MB)
Slovenská ľudová strana (PDF, 202 kB)
Slovenská ľudová únia (PDF, 400 kB)
Slovenská národná strana (PDF, 3 MB)
SMER - sociálna demokracia (PDF, 14 MB)
Sociálnodemokratická strana Slovenska (PDF, 388 kB)
Sociálnodemokratická únia Slovenska (PDF, 190 kB)
Strana demokratickej jednoty Rómov (PDF, 114 kB)
Strana demokratickej ľavice (PDF, 3 MB)
Strana dôchodcov Slovenska (PDF, 254 kB)
Strana integrácie Rómov na Slovensku (PDF, 102 kB)
Strana kresťansko-katolícka (PDF, 126 kB)
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (PDF, 2 MB)
Strana maďarských socialistov  Magyar Szocialisták Pártja (PDF, 101 kB)
Strana mladých demokratov (PDF, 84 kB)
Strana moderných Európanov (PDF, 131 kB) 
Strana národnej prosperity (PDF, 267 kB) 
Strana ochrany práv Rómov na Slovensku (PDF, 66 kB)
Strana práce a istoty (PDF, 119 kB)
Strana pravdy (PDF, 202 kB)
Strana priateľov vína (PDF, 3 MB)
Strana regiónov Slovenska (PDF, 984 kB)
Strana rodiny Slovenskej republiky (PDF, 626 kB)
Strana Rómov Slovenska (PDF, 101 kB)
Strana rómskych demokratov v Slovenskej republike (PDF, 116 kB)
Strana slobody (PDF, 347 kB)
Strana sociálnej demokracie Rómov na Slovensku (PDF, 147 kB)
Strana za demokratické práva občanov (PDF, 88 kB)
Strana zelených na Slovensku (PDF, 993 kB)
Trend tretieho tisícročia (PDF, 720 kB)
Únia Rómskej občianskej iniciatívy v SR (PDF, 120 kB)
Združenie robotníkov Slovenska (PDF, 285 kB)
Zjednotená Slovenská národná strana (PDF, 258 kB)
Živnostenská strana SR (PDF, 278 kB)