Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Výročné správy politických strán a politických hnutí za rok 2005


AGRÁRNA STRANA VIDIEKA (PDF, 2 MB)
Aktívne ženy - OS Slovenska (PDF, 127 kB)
Aliancia nového občana (PDF, 3 MB)
Béčko - Revolučná robotnícka strana (PDF, 146 kB)
Československí demokrati (PDF, 123 kB)
Demokratická aliancia Rómov v SR (PDF, 89 kB)
Demokratická strana (PDF, 3 MB)
Demokratická únia Slovenska (PDF, 974 kB)
Hnutie ľudí s najnižšou životnou úrovňou (PDF, 120 kB)
Hnutie sociálnych istôt občanov (PDF, 602 kB)
Hnutie tretej cesty (PDF, 280 kB)
Hnutie Vpred (PDF, 2 MB)
Hnutie za demokraciu (PDF, 3 MB)
Iniciatíva za občiansku spoločnosť (PDF, 957 kB)
Koalícia Čechov a Slovákov (PDF, 208 kB)
Komunistická strana Slovenska (PDF, 3 MB)
Kresťanská ľudová strana (PDF, 197 kB)
Kresťanská socialistická strana Slovenska (PDF, 84 kB)
Kresťanskodemokratické hnutie (PDF, 6 MB)
Ľavicový blok (PDF, 183 kB)
Liberálnodemokratická strana na Slovensku (PDF, 237 kB)
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (PDF, 6 MB)
Ľudová strana (PDF, 2 MB)
Maďarská federalistická strana Magyar föderalista párt (PDF, 81 kB)
Maďarská socialistická strana Slovenska Szlovákiai Magyar Szocialista Párt (PDF, 137 kB)
Maďarské demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike (PDF, 103 kB)
Mestský demokratický klub (PDF, 89 kB)
Misia 21 - Nová kresťanská demokracia (PDF, 2 MB)
Národná únia zdravotne postihnutých Slovenska (PDF, 106 kB)
Neutrálne hnutie Slovenská liga (PDF, 172 kB)
Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených (PDF, 114 kB)
Nezávislé fórum (PDF, 1 MB)
Občianska konzervatívna strana (PDF, 2 MB)
Občianski liberáli (PDF, 2 MB)
Platforma nezávislých kandidátov (PDF, 45 kB)
Politické hnutie Rómov na Slovensku - ROMA (PDF, 44 kB)
Pravá Slovenská národná strana (PDF, 4 MB)
Prosperita Slovenska (PDF, 5 MB)
Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov (PDF, 217 kB)
Regionálne demokratické hnutie - Východ (PDF, 342 kB)
Republikánska strana (PDF, 324 kB)
Robotnícka strana ROSA (PDF, 92 kB)
Rómska iniciatíva Slovenska (PDF, 4 MB)
Rómska občianska jednota Slovenskej republiky (PDF, 837 kB)
Rómske kresťanské demokratické hnutie v Slovenskej republike (PDF, 85 kB)
Rómsky kongres Slovenskej republiky (PDF, 90 kB)
Slobodná strana Slovenska (PDF, 94 kB)
Slobodné fórum (PDF, 2 MB)
Slovenská demokratická a kresťanská únia (PDF, 8 MB)
Slovenská ľudová strana (PDF, 2 MB)
Slovenská ľudová únia (PDF, 144 kB)
Slovenská národná jednota (PDF, 2 MB)
Slovenská národná strana (PDF, 7 MB)
SMER - sociálna demokracia (PDF, 20 MB)
Sociálnodemokratická únia Slovenska (PDF, 119 kB)
Strana demokratickej jednoty Rómov (PDF, 98 kB)
Strana demokratickej ľavice (PDF, 1 MB)
Strana integrácie Rómov na Slovensku (PDF, 77 kB)
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (PDF, 2 MB)
Strana mladých demokratov (PDF, 38 kB)
Strana moderných Európanov (PDF, 2 MB)
Strana národnej prosperity (PDF, 223 kB)
Strana občianskej solidarity (PDF, 2 MB)
Strana práce (PDF, 186 kB)
Strana práce a istoty (PDF, 85 kB)
Strana pravdy (PDF, 82 kB)
Strana priateľov vína (PDF, 3 MB)
Strana rodiny Slovenskej republiky (PDF, 375 kB)
Strana rómskej koalície - SRK (PDF, 45 kB)
Strana slobodných demokratov na Slovensku (PDF, 281 kB)
Strana sociálnej demokracie Rómov na Slovensku (PDF, 134 kB)
Strana zelených (PDF, 1 MB)
Trend tretieho tisícročia (PDF, 1 MB)
Únia Rómskej občianskej iniciatívy v SR (PDF, 89 kB)
ÚSVIT (PDF, 1 MB)
Združenie robotníkov Slovenska (PDF, 1 MB)
Zjednotená Slovenská národná strana (PDF, 5 MB)