Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2018, Streda
 

Výzvy - Akcie Únie

Výzvy - Akcie Únie  |  FAQ

AKCIE ÚNIE 2016 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ - HRANICE A VÍZA

 

Dňa 08.06.2016 bola Európskou komisiou vyhlásená výzva „Výzva na predkladanie žiadostí o grant pre členské štáty na podporu zlepšenia hraničného dozoru a posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi v rámci EUROSUR vrátane spolupráce s tretími krajinami (susediace krajiny)“. Termín uzávierky je do 22.07.2016 do 12.00 hod.

 

Potrebné dokumenty súvisiace s výzvou prikladáme na stiahnutie (v spodnej časti okna).

 

Zmena dokumentu Call for proposals 2015 ku dňu 28.6.2016!

 


AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ - HRANICE A VÍZA

 

Dňa 04. 03. 2016 vyhlásila Európska komisia výzvu na predkladanie žiadosti o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť hraníc a víz zameranú na nasledovnú oblasť:

 

  • Schengenský zoznam kontroly hraníc – pilotný program, s termínom predloženia žiadostí o grant do 15. 04. 2016 do 12.00 hod. SEČ

 

Viac informácií k danej výzve nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/calls/2016/isfb/index_en.htm

 

V dňoch 17. 9.2015 a 23.9.2015 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020, oblasť policajnej spolupráce (ISF Police) pre nasledovné oblasti zamerania:

    • „odborná príprava orgánov presadzujúcich právo“ s termínom na predloženie žiadostí o grant/ návrhov projektov do 26. novembra 2015

 

  • „medzinárodné iniciatívy v oblasti boja proti obchodovaniu s drogami a obchodovaniu so zbraňami“ s termínom na predloženie žiadostí o grant/ návrhov projektov do 1. decembra 2015

 

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm.

  


AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT/ NÁVRHOV PROJEKTOV V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ 2014-2020, OBLASŤ POLICAJNEJ SPOLUPRÁCE (ISF POLICE)

 

V dňoch 14. 7.2015 a 16.7.2015 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020, oblasť policajnej spolupráce (ISF Police) pre nasledovné oblasti zamerania: Obchodovanie s ľuďmi, Chemické, biologické, rádioaktívne a nukleárne materiály a výbušniny.

 

Termín na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov je stanovený nasledovne:

 

  • 29.9.2015 do 12.00hod SEČ na tému „BOJ PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI“ 

 

  • 1.10.2015 DO 12:00hod SEČ na tému „IMPLEMENTÁCIA AKČNÉHO PLÁNU EU V OBLASTI CBRN, AKČNÝ PLÁN EU NA POSILNENIE BEZPEČNOSTI VÝBUŠNÍN A EURÓPSKEHO PROGRAMU NA OCHRANU KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY“

 

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm 

 


 

Akcie Únie 2014 - Výzvy na predkladanie žiadostí o grant/návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020 ISEC (Policajná spolupráca)

POZOR, ZMENA!!!

AKCIE ÚNIE/VÝZVY 2014:
 

Termín na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov bol predĺžený nasledovne:

zo 14. januára 2015 na 23.01.2015  do 12.00hod SEČ pre oblasti:

- Výmena informácií orgánov činných v trestnom konaní

zo 16. január 2015 na 28.01.2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

- Boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm

 

Dňa 18.11.2014 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci  Fondu pre vnútornú bezpečnosť v oblasti policajnej spolupráce 2014-2020 (ISEC) pre nasledovné oblasti zamerania:

  • Výmeny informácií orgánov činných v trestnom konaní
  • Boja proti kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu detí
  • Prevencie proti radikálnemu terorizmu a násilnému extrémizmu
  • Hospodárskych trestných činov, korupcii a environmentálnej kriminalite

 

Termín na predkladanie žiadostí o grant/návrhov projektov bol stanovený nasledovne:

14. januára 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

Výmena informácií orgánov činných v trestnom konaní

16. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

-  Boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu

29. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasť:

- Prevencia proti radikalizmu terorizmu a násilnému extrémizmu

30. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasť:

- Hospodárske  trestné činy, korupcia a environmentálna kriminalita

 

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm

AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT/ NÁVRHOV PROJEKTOV V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ 2014-2020, OBLASŤ POLICAJNEJ SPOLUPRÁCE (ISF POLICE)