Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 18. decembra 2019 vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému a pod.

Na projekty je k dispozícii 750 000 €, termín uzávierky je 1. februára 2020. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Maximálna výška dotácie je 20 000 €.

 

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve.   (PDF, 528 kB) 

„Zdroj znení zákonov na stiahnutie: “www.slov-lex.sk “.

 

Elektronické prepojenia na všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky, ako aj predpisy, pokyny na ich vykonanie, regulujúce poskytovanie dotácií sú obsiahnuté priamo vo výzve.Prehľad interných predpisov upravujúcich proces poskytovania  dotácií:

1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 128/2013 o postupe pri poskytovaní dotácií na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. (PDF, 286 kB)

2. Úplné znenie Pokynu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky č. 2/2013  pre rómske komunity ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. (PDF, 281 kB) 

3. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 5/2020 o komisii na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. (PDF, 376 kB)