Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Výzva RVPK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 je zverejňovaná v zmysle zákona č. 583/2008 z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín uzávierky výzvy je 15. decembra 2014.