Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2019, Piatok
 

Výzvy na odborných hodnotiteľov


:


Výzva na odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2018-1
23. 01. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych...

Výzva na odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2017-3
18. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych...

Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 5
08. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 5 - Integrácia marginalizovaných...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]