Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Vzory tlačív

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa §  17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 35 kB)- zmena druhu pozemku do 15 m² - jednorázová zmena (RTF, 35 kB)  zverejnené 11.9.2014

 

Pozemkové spoločenstvá

Návrh na zápis do registra PS (RTF, 425 kB)   zverejnené 26.8.2014

Oznam o zmene údajov v registri (RTF, 608 kB)  zverejnené 09.07.2019

Žiadosť o výpis z RPS (RTF, 38 kB)  zverejnené 12.07.2018

 

Poľovníctvo

Evidencia cudzincov (XLS, 27 kB)  zverejnené 28.8.2014
Evidencia PUP (RTF, 72 kB)  zverejnené 28.8.2014
Evidencia vydaných a použitých značiek (XLS, 27 kB)  zverejnené 28.8.2014
J XI Vtáčnik - kritériá chovnosti raticovej zveri (XLS, 86 kB)  zverejnené 28.8.2014
J XIV Poľana - kritériá chovnosti raticovej zveri (XLS, 28 kB)    zverejnené 28.8.2014
J XXXI Štiavnicko - krupinská kritéria chovnosti raticovej zveri (XLS, 99 kB)   zverejnené 13.6.2016
Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (RTF, 33 kB)  zverejnené 28.8.2014
Plán chovu a lovu malej zveri (XLS, 35 kB)  zverejnené 28.8.2014
Plán chovu a lovu raticovej zveri (XLS, 43 kB)  zverejnené 4.9.2014
Plán spoločných poľovačiek (XLS, 33 kB)  zverejnené 28.8.2014
Plán starostlivosti o zver (RTF, 209 kB)  zverejnené 28.8.2014
Prehľad stavu zveri (XLS, 35 kB)  zverejnené 28.8.2014
S IX Tuhár - kritériá chovnosti raticovej zveri (XLS, 66 kB)   zverejnené 28.8.2014
S VI Śtiavnické pohorie - kritériá chovnosti raticovej zveri (XLS, 101 kB)  zverejnené 20.11.2014
S VII Zvolen - kritériá chovnosti raticovej zveri (XLS, 55 kB)  zverejnené 28.8.2014
S VIII Hontiansko-veľkokrtíšska - kritériá chovnosti raticovej zveri (XLS, 102 kB)   zverejnené 13.6.2016
Sprievodka KMO (RTF, 91 kB)  zverejnené 28.8.2014

 

Lesné hospodárstvo

 

Žiadosť o vytvorenie konta na podávanie Hlásenia o náhodnej ťažbe (RTF, 93 kB)   zverejnené 14.01.2020

PO Oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch a ohlásenie OLH verzia 2019 (RTF, 188 kB)   zverejnené 06.12.2019

oznámenie o zmene OLH verzia 2019 (RTF, 159 kB)   zverejnené 06.12.2019

Návrh na zápis do evidencie obhospodarvateľa lesa a ohlásenie OLH verzia 2019 (RTF, 204 kB)   zverejnené 06.12.2019

FO-podnikateľ Oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch a ohlásenie OLH verzia 2019 (RTF, 190 kB)   zverejnené 06.12.2019

FO Oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch a ohlásenie OLH verzia 2019 (RTF, 193 kB)   zverejnené 06.12.2019

Splnomocnenie_spoluvlastnikov_lesnych_pozemkov (RTF, 57 kB)   zverejnené 19.05.2020