Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Vzory vyplnených tlačív

 
 
Dokumenty na stiahnutie
FO - ohlásenie živnosti (1,2 MB) rtf
FO - ohlásenie živnosti (podnik ZO - zapisuje sa do OR) (854,8 kB) rtf
FO - ohlásenie živnosti (podnik ZO-nezapisuje sa do OR) (688,0 kB) rtf
FO - ohlásenie živnosti (organizačná zložka ZO - zapisuje sa do OR) (1,2 MB) rtf
FO - ohlásenie živnosti (organizačná zložka ZO-nezapisuej sa do OR) (532,7 kB) rtf
FO - žiadosť o neverejný výpis zo ŽR (273,6 kB) rtf
FO - prevádzka- oznámenie o zmene údajov zapisavaných v ŽR (424,4 kB) rtf
FO - úmrtie - oznámenie o zmene údajov zapisovaných v ŽR (416,0 kB) rtf
FO - zákaz činnosti - oznámenie o zmene údajov zapísaných v ŽR (378,5 kB) rtf
FO - zdrav. poistovna - oznámenie o zmene údajov zapísaných v ŽR (368,7 kB) rtf
FO - zodpovedný zástupca - oznámenie o zmene údajov zapisovaných v ŽR (251,8 kB) rtf
FO - žiadosť o verejný výpis zo ŽR (269,3 kB) rtf
FO - žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis (279,9 kB) rtf
FO - žiadosť o vydanie prehľadu zo ŽR (277,4 kB) rtf
FO - zahraničná - oznámenie o ukončení podnikania (311,1 kB) rtf
FO - SR-oznámenie o ukončení podnikania (314,1 kB) rtf
Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb (96,8 kB) rtf
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania vybraných predmetov podnikania (315,0 kB) rtf
Oznámenie o pozastavení prevádzkovanie živnosti (320,8 kB) rtf
Oznámenie o zániku osvedčeného ŽO s neskorším dňom začatia živnosti (269,7 kB) rtf
Oznámenie o zmene obdobia pozastavenia živnosti celého oprávnenia (281,3 kB) rtf
Oznámenie o zmene obdobia pozastavenia živnosti vybraných predmetov (322,4 kB) rtf
PO - ohlásenie živnosti (428,7 kB) rtf
PO - ohlásenie živnosti (organizačná zložka, ktorá sa zapisuje do OR) (439,1 kB) rtf
PO - oznámenie o zmene údajov zapisovaných v ŽR (330,3 kB) rtf
PO - prevádzka-oznámenie o zmene údajov zapisovaných v ŽR (227,8 kB) rtf
PO - zmena údajov o zodovednom zástupcovi (182,0 kB) rtf
PO - zodpovedný zástupca-oznámenie zmien údajov zapisovaných v ŽR (251,3 kB) rtf
PO - žiadosť o verejný výpis zo ŽR (268,5 kB) rtf
PO - žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis (278,7 kB) rtf
PO - žiadosť o vydanie prehľadu zo ŽR (272,2 kB) rtf
PO - SR ozámenie o ukončení podnikania (513,3 kB) rtf
PO - zahr.-oznámenie o ukočení podnikania (511,5 kB) rtf
Žiadosť o neverjný výpis zo ŽR (272,0 kB) rtf
Žiadosť o tom, že posk. služieb nie je obmedzené alebo zakázané (272,8 kB) rtf
Osvedčenie o dĺžke praxe - zamestnanec (107,9 kB) rtf
Osvedčenie o dĺžke praxe - vedúci (115,8 kB) rtf
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]