Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2019, Sobota
 

Vzory žiadostí

Cestná doprava

            -  Taxislužby    Formuláre, žiadosti a prihlášky podľa zákona č. 56/2012 Z. z.
            -  ERRU            Formuláre, žiadosti - nákladná a osobná doprava

Pozemné komunikácie

            -  Cesty I. triedy  
            -  Cesty II. a III.  triedy