Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2019, nedeľa
 
Okresné úrady / Okresné úrady / TRENČIANSKY KRAJ / Prievidza / Zmluvy / Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou

Súhrnná správa

 Zákazka s nízkou hodnotou

 Servisná zmluva č. 08/2011

-  Zmluva na 4 roky do limitu 10 000.-€

-  Predmet zmluvy: Servis kopírovacích zariadení

-  Úspešný uchádzač: KA-VT, spol. s r.o., Polomská 2/49, Žilina

 

 Zmluva č. 2011/03894

-  Zmluva na dobu určitú do 31. 12. 2012

-  Predmet zmluvy: Vykonávanie čistiacich a upratovacích služieb

-  Úspešný uchádzač: Q-Zet, s.r.o., Remata 32, Ráztočno

 

 Zmluva č. 2012/00468

-  Zmluva na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou alebo do limitu 10 000,- €

-  Predmet zmluvy: Vykonávanie opráv v kotolni

-  Úspešný uchádzač: EnergoInvest, s.r.o., Novackého 4/A, Prievidza

  

 Zmluva č. 2012/00469

-  Zmluva na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou alebo do limitu 10 000,- €

-  Predmet zmluvy: Vykonanie servisných prehliadok a revízií v kotolni

-  Úspešný uchádzač: EnergoInvest, s.r.o., Novackého 4/A, Prievidza

  

Objednávka č. 4500259289

 -  Objednávka do limitu 10 000,- €

 -  Predmet výberového konania: Zabezpečenie služieb hromadného stravovania

 -  Úspešný uchádzač: DOXX-Stravné lístky,s.r.o., Kálov 356,Žilina

 

 Objednávka č. 4500255627

 -  Oprava elektroinštalácie

 -  Predmet výberového konania: Oprava elektroinštalácie v CO sklade Prievidza

 -  Úspešný uchádzač: Energoinvest, s.r.o. , Novackého 4/A, Prievidza

 

 Zmluva č.010/2012/V

 -  Zmluva na dobu určitú

 -  Predmet zmluvy: Zakúpenie podpory pre licencie antivírusového programu Eset Smart Security Business Edition

 -  Úspešný uchádzač: LYNX, s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, Košice

 

 Objednávka

 -  Zabezpečenie revízie siete sirén

 -  Predmet výberového konania: Vykonanie revízie varovacej a vyrozumievacej   siete sirén

 -  Úspešný uchádzač: Ing.Ján Strapec-INGSERVIS, Vajanského 33,  917 01 Trnava