Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2017, Streda
 

Základné informácie

Okresný úrad Žilina,  Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina,  Tel: 041/5117111,  Fax: 041/5651428     

 

Prednosta

PhDr. Michal Lavrík

Kancelária: 301

Tel: 041/5117201

E-mail: prednosta.za@minv.sk

 Prednosta OÚ Žilina

 

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno   

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod. p r e j a z d n á  cesta  I/18 v Strečnianskej úžine.

Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala“ bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečnov dĺžke 40 m nasledovne:

- obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod -  s termínom do odvolania.

Pri prejazde týmto úsekom cesty odporúčame rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30 km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov s cieľom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

                                                                                           

                                                                                           PhDr. Michal Lavrík v. r.

                                                                                                   prednosta

Vypracoval:

Ing. Jaroslav Gír

mobil: 0905 737 112

e-mail: jaroslav.gir@minv.sk

                                                            

Informácia o  povolení úplnej uzávierke cesty 1/18 v km 466,900 - 474,000 z dôvodu nevyhnutnosti odstránenia nestabilného skalného bloku uvoľneného zo skalného masívu

Povolenie úplnej uzavierky cesty I/18 v k.ú. Strečno zverejnené dňa 17.07.2017 (PDF, 3 MB)

 

Informacia o povolení úplnej uzávierky cesty I/18 v úseku strečianskej úžiny km 466,900 - 474,000 počas júnových víkendov t.j. od 3.06. do 25.06.2017 vždy v sobotu od 8.00 hod do nedele 16.00 hod

Povolenie  úplnej uzávierky cesty v úseku strečianskej úžiny počas júnových víkendov  zverejnené dňa 30.05.2017  (PDF, 674 kB)

 

 Povoľuje sa opätovné predĺženie termínu úplnej uzávierky predmetného úseku cesty 1/18 v trvaní od 01. do 02. apríla 2017 v čase od   soboty 8:00 hod. do nedele 16:00 hod    zverejnené dňa 27.03.2017  (PDF, 249 kB)

Informácia pre obyvateľstvo a verejnosť z dôvodu množiacich sa prípadov doručovania podozrivých zásielok, balíkov s obsahom nebezpečného materiálu, ktorý môže ohroziť život alebo zdravie

Z dôvodu opakujúcich sa prípadov doručovania listových zásielok  (balíkov) s podozrivým obsahom na nebezpečný materiál, informuje Okresný úrad Žilina v súlade s § 14 ods. 1 písm. r) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, obyvateľstvo a verejnosť zverejnené dňa 04.01.2017 (PDF, 134 kB)

 

Predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty I/18 pod Strečnom

Predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty I/18 pod Strečnom zverejnené dňa 19.12.2016 (PDF, 150 kB)