Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2018, Utorok
 

Základné informácie

Okresný úrad Žilina,  Vysokoškolákov 8556/33B 010 08 Žilina, tel.: 041/733 5601

 

 

Prednosta

PhDr. Michal Lavrík

tel.: 041/7335601

E-mail: prednosta.za@minv.sk

 Prednosta OÚ Žilina

 

Kontakty na jednotlivých zamestnancov  nájdete na www stránke OÚ na príslušnom odbore v časti Zamestnanci.   

 

Projekt klientskeho centra štátnej správy v Žiline

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa presťahovali prednosta okresného úradu a tieto odbory:

-organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na ulici Janka Kráľa 4, Žilina,

-odbor školstva z budovy na ulici Komenského 35, Žilina,

-odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na námestí  M. R. Štefánika 896/1, Žilina,

-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na ulici Predmestská 1613, Žilina,

-odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.

 

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a  zostávajú v budove na adrese ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:        

-odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,

-majetkovoprávny odbor,

-odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina

 

          PhDr. Michal Lavrík

Prednosta Okresného úradu Žilina

 

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno, po ukončení realizácie projektu „sanácia skalného brala Strečno“

Dňom  16. októbra 2017 bude v predmetnom úseku cesty I/18 zabezpečovaná cestná doprava bez obmedzení. Predchádzajúce obmedzenie – obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2x3,00 m, rýchlosť 30 km/hod, bude k tomuto termínu zrušené!

                                                                               PhDr. Michal Lavrík v. r.

                                                                                     prednosta 

Vypracoval:Ing. Ľubomír Hollý

Mobil: 0905609654

e-mail: lubomir.holly@minv.sk

                                                            

Informácia o  povolení úplnej uzávierke cesty 1/18 v km 466,900 - 474,000 z dôvodu nevyhnutnosti odstránenia nestabilného skalného bloku uvoľneného zo skalného masívu

Povolenie úplnej uzavierky cesty I/18 v k.ú. Strečno zverejnené dňa 17.07.2017 (PDF, 3 MB)

 

Informacia o povolení úplnej uzávierky cesty I/18 v úseku strečianskej úžiny km 466,900 - 474,000 počas júnových víkendov t.j. od 3.06. do 25.06.2017 vždy v sobotu od 8.00 hod do nedele 16.00 hod

Povolenie  úplnej uzávierky cesty v úseku strečianskej úžiny počas júnových víkendov  zverejnené dňa 30.05.2017  (PDF, 674 kB)

 

 Povoľuje sa opätovné predĺženie termínu úplnej uzávierky predmetného úseku cesty 1/18 v trvaní od 01. do 02. apríla 2017 v čase od   soboty 8:00 hod. do nedele 16:00 hod    zverejnené dňa 27.03.2017  (PDF, 249 kB)

Informácia pre obyvateľstvo a verejnosť z dôvodu množiacich sa prípadov doručovania podozrivých zásielok, balíkov s obsahom nebezpečného materiálu, ktorý môže ohroziť život alebo zdravie

Z dôvodu opakujúcich sa prípadov doručovania listových zásielok  (balíkov) s podozrivým obsahom na nebezpečný materiál, informuje Okresný úrad Žilina v súlade s § 14 ods. 1 písm. r) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, obyvateľstvo a verejnosť zverejnené dňa 04.01.2017 (PDF, 134 kB)

 

Predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty I/18 pod Strečnom

Predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty I/18 pod Strečnom zverejnené dňa 19.12.2016 (PDF, 150 kB)