Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Pracovný čas

Úradné hodiny pre:

  • Odbor živnostenského podnikania
  • Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Odbor všeobecnej vnútornej správy
  • Odbor organizačný
  • Odbor krízového riadenia 
  • Pozemkový a lesný odbor
  • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • Katastrálny odbor

 

DEŇ

 PRACOVNÝ ČAS

 ÚRADNÉ A POKLADNIČNÉ HODINY
Pondelok

 pružná pracovná doba

 8.00 - 15.00

Utorok

 pružná pracovná doba

 8.00 - 15.00
Streda

 pružná pracovná doba

 8.00 - 17.00
Štvrtok

 pružná pracovná doba

 8.00 - 15.00
Piatok

 pružná pracovná doba

 8.00 - 14.00

  

Úradné hodiny pre:

  • Odbor VVS na úseku priestupkov - pracovisko Šahy
 DEŇ

 PRACOVNÝ ČAS

ÚRADNÉ HODINY
 Pondelok

 7.30 - 15.30

 8.00-12.00 12.30-15.00

 Utorok

 

 

 Streda

 7.30 - 15.30

 8.00-12.00 12.30-15.00

 Štvrtok

 7.30 - 15.30

 8.00-12.00 12.30-15.00
 Piatok

 7.30 - 15.30

 8.00-12.00 12.30-15.00

 

Úradné hodiny pre:

  • Odbor VVS na úseku priestupkov - pracovisko Želiezovce
 DEŇ    

 PRACOVNÝ ČAS        

 ÚRADNÉ HODINY
 Pondelok

 

 

 Utorok

 7.30 - 15.30

 8.00-12.00 12.30-15.00

 Streda  

 

 Štvrtok    
 Piatok