Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2017, Pondelok
 

Základné informácie

Sídlo výkonu práce

Námestie slobody 15                                  

909 01  Skalica

Prednosta :

JUDr. Viera Kučerová

 034/281 92 30

prednosta.si@minv.sk

Spôsob zriadenia:

Okresný úrad Skalica bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Štátnu správu pre okres Skalica vykonáva Okresný úrad Senica týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

  Úradné hodiny