Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2019, štvrtok
 

Základné informácie

Okresný úrad Senica

Vajanského 17/1

905 01 SENICA

prednosta: Ing. Vladimír   K O C O U R E K 

číslo telefonu: 034 651 3450

E - mail: prednosta.se@minv.sk

 

UPOZORNENIE!!!!!

 

                   O Z N A M 

Vzhľadom na vykonávanie sumarizačných prác za rok 2019 a údržby databáz v správe Okresného úradu Senica, katastrálneho odboru, obraciame sa na občanov so žiadosťou o pochopenie nasledujúceho opatrenia:

     

            V dňoch 23. 12.,  27. 12.,  30. 12.  a  31. 12. 2019

                            a   02. 01. - 03. 01. 2020

nebudú poskytované údaje z operátov katastra nehnuteľností.

 

 Podania určené OÚ Senica, katastrálnemu odboru budú prijímané v rozsahu:

                  23. 12. 2019  -   8.00 – 12.00 hod.

                  27. 12. 2019  -   8.00 – 14.00 hod.

                  30. 12. 2019  -   8.00 – 15.00 hod.

                   31. 12. 2019  -   8.00 – 12.00 hod.

                   02. 01. 2020  -   8.00 – 15.00 hod.

                   03. 01. 2020  -   8.00 – 14.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie

                                                                          Ing. Vladimír Kocourek

                                                                            Prednosta OÚ Senica

P O Z O R  ! ! ! ! ! ! !  

Zmena telefónov na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Igor Švrček         0961 15 5720

Bc. Mária Koštialová   0961 15 5721

Zuzana Odrášková     0961 15 5721

Mgr. Dominik Bulka    0961 15 5722

Juraj Koštial               0961 15 5722

 

 

 V sekcii "Pozemkový a lesný odbor" -  "Vzory tlačív" je umiestnený vzor tlačiva : 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.