Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Základné informácie

                                                                   OKRESNÝ ÚRAD MARTIN  

Informácia ku podozreniu na výskyt koronavírusu (PDF, 20 kB)

 

Sídlo úradu

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

Prednosta: Mgr. Vladimír Polakovič

Telefón 043/4131331
Fax 043/4224781

                                                                                              

Na uvedenej adrese sa nachádza:

Organizačný odbor:                                                    Tel.: 043/ 4 132 302

Odbor všeobecnej vnútornej správy:                          Tel.: 043/ 4 133 484

Odbor živnostenského podnikania:                             Tel.: 043/ 4 131 596

Odbor krízového riadenia:                                          Tel.: 043/ 4 131 626

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:    Tel.: 043/ 4 204 269 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:                  Tel.: 043/ 4 204 451

 

mimo sídla úradu:

Katastrálny odbor                                                        Pozemkový a lesný odbor

Severná 15                                                                     Pavla Mudroňa 45

036 01 Martin                                                                 036 01 Martin

Tel.: +421 43/2 817 680                                                  Tel.: +421 43/2 304 614