Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Zakladné informácie

                                                                    OKRESNÝ ÚRAD MARTIN  

                                        

V nadväznosti  na  uznesenie vlády Slovenskej republiky  č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení Vám oznamujeme:

V dňoch 8. apríla9. apríla 2020 sa na Okresnom úrade Martin rušia stránkové hodiny a zakazuje  sa vstup verejnosti do týchto priestorov. 

                                                                                               Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                                                                                 Mgr. Marcel Maťovčík, v.r.

                                                                                                                                                  prednosta OÚ Martin

 

Informácia ku podozreniu na výskyt koronavírusu (PDF, 20 kB)

 

Sídlo úradu:                                                              

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin, Tel: 043 /41 313 31, Fax: 043/ 4 224 781                            

                                                                                                   prednosta

                                                                           Mgr. Marcel Maťovčík, prednosta

                                                                                     Tel.: 043/ 41 313 31

                                                                            E-mail: prednosta.mt@minv.sk

 

Na uvedenej adrese sa nachádza:

Organizačný odbor:                                                    Tel.: 043/ 4 132 302

Odbor všeobecnej vnútornej správy:                          Tel.: 043/ 4 133 484

Odbor živnostenského podnikania:                             Tel.: 043/ 4 131 596

Odbor krízového riadenia:                                          Tel.: 043/ 4 131 626

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:    Tel.: 043/ 4 204 269 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:                  Tel.: 043/ 4 204 451

 

mimo sídla úradu:

Katastrálny odbor                                                        Pozemkový a lesný odbor

Severná 15                                                                     Pavla Mudroňa 45

036 01 Martin                                                                 036 01 Martin

Tel.: +421 43/2 817 680                                                  Tel.: +421 43/2 304 614

 

Pracovisko Okresného úradu Martin so sídlom v Turčianskych Tepliciach

SNP 514/122

039 01 Turčianske Teplice

  • Úsek živnostenského podnikania
  • Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

          Tel.: 0961 46 5724         

Úradné hodiny

Pondelok

 8.00-15.00

Utorok

 8.00-15.00

Streda

 8.00-17.00

Štvrtok

 8.00-15.00 

Piatok

 8.00-14.00

  • Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemných úprav

          Tel.: 0961 46 5726

          Úradné hodiny :  streda          8:00-17:00

 

 

Žiadosti o informácie:           info.mt@minv.sk

Sťažnosti:                            staznosti.mt@minv.sk