Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Do klientskych centier len s rúškami !     

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 

Oznamy Okresného úradu Levice:  

OKRESNÝ ÚRAD LEVICE oznamuje svojim klientom, že na novú adresu Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice boli presťahované odbory:

z ulice Ľ. Štúra 53 Levice:

  • Kancelária prednostu
  • Organizačný odbor
  • Odbor živnostenského podnikania
  • Odbor všeobecnej vnútornej správy
  • Odbor krízového riadenia
  • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

z ulice Dopravná 14 Levice:

  • Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Pozemkový a lesný odbor

na novú adresu Ul. Komenského 24, 934 01 Levice bol presťahovaný katastrálny odbor z ulice T. Vansovej 4

Z dôvodu presťahovania upozorňujeme na nové telefonické kontakty. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Iné oznamy:                                                                    

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

Odbor živnostenského podnikania:

Informácia pre podnikateľov (PDF, 266 kB)

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci žiadosti Jozefa Bednárika (zmena druhu pozemku v k.ú. Gondovo) (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.5.2019

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri (JPG, 277 kB) - zverejnené 22.1.2019

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Informácia pre verejnosť "Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Vyškovce nad Ipľom" (PDF, 239 kB) - zverejnené 9.6.2020 

Informácia pre vernosť "Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Kubáňovo" (PDF, 236 kB) - zverejnené 9.6.2020 

Oznámenie rozhodnutia "Optimalizácia výrobného procesu, spoločnosť Cloetta Slovakia s.r.o." (PDF, 834 kB) - zverejnené 19.2.2020 

Informácia pre verejnosť "Prístavba k výrobnej hale č. 2" (PDF, 141 kB) - zverejnené 9.8.2019