Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2019, Streda
 

Úradná tabuľa

Oznamy Okresného úradu Levice:  

  

Voľby do Európskeho parlamentu 2019    

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 28 vyhlásil v Zbierke zákonov SR dňa 1. februára 2019 voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby sa budú konať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do Okresnej volebnej komisie Levice. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia prednostovi Okresného úradu Levice osobne, poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu prednostu: prednosta.lv@minv.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019    

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 8 vyhlásil v Zbierke zákonov SR dňa 10. januára 2019 voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa budú konať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR a petičný výbor nezávislého kandidáta môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do Okresnej volebnej komisie Levice. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi Okresného úradu Levice osobne, poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu prednostu: prednosta.lv@minv.sk

Iné oznamy: 

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

Odbor krízového riadenia:

Výsledková listina okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 142 kB) - zverejnené 27.11.2018

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 246 kB) - zverejnené 13.9.2018

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Odstúpenie odvolania voči rozhodnutiu o uznaní poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce odvolaciemu orgánu (PDF, 209 kB) - zverejnené 6.5.2019

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o uznaní poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce (PDF, 342 kB)- zverejnené 9.4.2019

Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce (PDF, 199 kB) - zverejnené 12.3.2019

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o poverení Poľovníckeho združenia Teplá voda Pukanec (PDF, 240 kB)vykonávaním.... - zverejnené 4.3.2019

Zverejnenie aktualizovaného registra pôvodného stavu a nový geometrický plán záhradkovej osady SZZ, ZO 10-63 Pri Pereci Levice (PDF, 71 kB) - zverejnené 18.2.2019

Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce (PDF, 248 kB) - zverejnené 31.1.2019

Mimiriadne povolenie lovu diviačej zveri (JPG, 277 kB) - zverejnené 22.1.2019

Rozhodnutie o poverení Poľovníckeho združenia Teplá voda (PDF, 214 kB) vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - zverejnené 11.1.2019

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny hraníc poľovného revíru "Trojchotár Dolné Semerovce" (PDF, 244 kB) - zverejnené 14.12.2018

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov - rozšírenie druhov odpadov" (PDF, 642 kB) - zverejnené 15.5.2019

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Výrobno - skladový areél Oppermann Levice - Géňa" (PDF, 662 kB) - zverejnené 15.5.2019

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad" (PDF, 402 kB) - zverejnené 15.5.2019

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov – Levice, Nádražný rad" (PDF, 142 kB) - zverejnené 11.4.2019

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Výrobno – skladový areál Oppermann Levice - Geňa", v meste Levice (PDF, 194 kB) - zverejnené 1.4.2019

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov", v meste Levice (PDF, 191 kB) - zverejnené 1.4.2019

Rozhodnutie "Rekonštrukcia Vinárstva Čajkov 629" (PDF, 479 kB) - zverejnené 22.3.2019

Rozhodnutie - Uskutočnenie vodnej stavby "Levice - dobudovanie verejnej kanalizácie" (PDF, 476 kB) - zverejnené 19.3.2019

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Rekonštrukcia Vinárstva Čajkov 629" (PDF, 144 kB) - zverejnené 4.3.2019

„Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce", Rozhodnutie k odvolaniu (PDF, 7 MB) - zverejnené 14.2.2019

"Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy", Rozhodnutie k odvolaniu (PDF, 4 MB) - zverejnené 7.2.2019

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce" (PDF, 519 kB) - zverejnené 12.12.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" (PDF, 668 kB), v meste Šahy - zverejnené 19.11.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce" (PDF, 146 kB) - zverejnené 12.11.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" (PDF, 144 kB), v meste Šahy - zverejnené 10.10.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zmena dokončenej stavby na sklad pesticídov" (PDF, 143 kB), v meste Levice - zverejnené 27.9.2018

Prebiehajúce správne konania