Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2017, Štvrtok
 

Najdôležitejšie právne normy upravujúce pôsobnosť MV SR

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zákon o Policajnom zbore (170,0 kB) rtf
Zákon o súkromnej bezpečnosti (269,4 kB) rtf
Trestný zákon (676,2 kB) rtf
Trestný poriadok (1,0 MB) rtf
Zákon o zbraniach a strelive (222,3 kB) rtf
Zákon o azyle (193,8 kB) rtf
Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (66,5 kB) rtf
Zákon o cestnej premávke (465,5 kB) rtf
Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore (625,5 kB) rtf
Zákon o voľbách do NR SR (118,0 kB) rtf
Zákon o politických stranách a hnutiach (99,5 kB) rtf
Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov (227,7 kB) rtf
Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu (109,0 kB) rtf
Zákon o spôsobe vykonania referenda (60,4 kB) rtf
Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky a o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní (123,0 kB) rtf
Zákon o archívoch a registratúrach (118,1 kB) rtf
Zákon o matrikách (77,2 kB) rtf
Príloha k zákonu o matrikách - zoznam matričných úradov (1,1 MB) pdf
Zákon o verejných zbierkach (28,1 kB) rtf
Zákon o ochrane utajovaných skutočností (233,2 kB) rtf
Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (1,0 MB) rtf
Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (401,7 kB) pdf
Zákon o cestovných dokladoch (219,6 kB) pdf
Zákon o občianskych preukazoch (186,2 kB) pdf
Zákon o verejných zbierkach - nový, účinný od 1. júla 2014 (164,5 kB) pdf
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pdf