Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Najdôležitejšie právne normy upravujúce pôsobnosť MV SR

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore (625,5 kB) rtf
Zákon o voľbách do NR SR (118,0 kB) rtf
Zákon o politických stranách a hnutiach (99,5 kB) rtf
Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov (227,7 kB) rtf
Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu (109,0 kB) rtf
Zákon o spôsobe vykonania referenda (60,4 kB) rtf
Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky a o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní (123,0 kB) rtf
Zákon o archívoch a registratúrach (118,1 kB) rtf
Zákon o matrikách (77,2 kB) rtf
Príloha k zákonu o matrikách - zoznam matričných úradov (1,1 MB) pdf
Zákon o verejných zbierkach (28,1 kB) rtf
Zákon o ochrane utajovaných skutočností (233,2 kB) rtf
Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (1,0 MB) rtf
Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (401,7 kB) pdf
Zákon o cestovných dokladoch (219,6 kB) pdf
Zákon o občianskych preukazoch (186,2 kB) pdf
Zákon o verejných zbierkach - nový, účinný od 1. júla 2014 (164,5 kB) pdf
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pdf
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore pdf
Zkon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti pdf
Zákon č. 300/2005 Z.z. /Trestný zákon pdf
Zákon č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok pdf
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive pdf
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR pdf
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle pdf
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke pdf