Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

Ing. Imrich Macko

prednosta
Telefón (053) 449 34 10


ORGANIZAČNÝ ODBOR

Adela Lukáčová

Telefón (053) 482 34 65
Fax (053) 454 19 52

Mgr. Marek Mitrík - Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka

Telefón 0961 745 706


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Mgr. Marek Mitrík - Poverený zastupovaním.

vedúci odboru
Telefón (053) 442 66 39; 0961 745 706

Ing. Inéz Kruželáková - V súčasnosti na MD.

vedúca odboru
Telefón (053) 442 66 39; 0961 745 705

Bc. Daniela Liščinská

Telefón (053) 442 66 39; 0961 745 705


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ing. Milan Turzák

vedúci odboru
Telefón (053) 482 25 42

Ing. Danka Marcinová

Telefón (053) 429 94 08; 0961 745 712

RNDr. Valéria Demková

Telefón 0961 745 711


KATASTRÁLNY ODBOR


Ing. Gabriela Oravcová

vedúca odboru
Telefón (053) 2818 200


Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií


Ing. Anna Hricková Jusková

Vedúca oddelenia
Telefón (053) 2818 210

Emília Miženková

Telefón (053) 2818 215

Ing. Richard Repaský

Telefón (053) 2818 218

Zuzana Ujhazyová

Telefón (053) 2818 217


oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam


Ing. Jana Holotňáková

vedúca oddelenia
Telefón (053) 2818 201

Daniela Barlogová

Telefón (053) 2818 214

Iveta Grossová

Telefón (053) 2818 208

Kristína Wolfová

Telefón (053) 2818 216

Bc. Lucia Kaľavská

Telefón (053) 2818 214