Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

Prednosta Okresného úradu Nové Zámky

Ing. Ladislav Hamran

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Telefón 035/ 6913100
Fax 035/ 6913148

Organizačný odbor

Mgr. Darina Lubušká

vedúca odboru
Telefón 035/6913144

Mgr. Marianna Džubáková

Telefón 035/6913111

Ing. Ingrid Pathóová

Telefón 036/3100418

Ing. Karin Schmidtová

Telefón 035/6913100
Fax 035/6913148

Ing. Juraja Jakabovičová

Telefón 035/6913160

PhDr. Dušan Hausknecht

Telefón 035/6913147

Emília Gulyásová

Telefón 036/3100410

Bc. Diana Gieciová

Telefón 035/6913161

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Darina Balážová

vedúca odboru
Telefón 035/6913103
Fax 035/6913122

JUDr. Denisa Tökölyová

Telefón 035/6913127

Ing. Terézia Repková

Telefón 035/6913128

Mgr. Jana Porožňáková

Telefón 035/6913121

Jaroslava Baková

Telefón 036/3100414

Ing. Mikuláš Ďurčovič

Telefón 036/7565545

Bc. Beatrix Kundráková

Telefón 036/7565521

Mária Ivanová

Telefón 035/6913186

Mgr. Dana Drobňáková

Telefón 035/6913126

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Alena Procházková

vedúca odboru
Telefón 035/6913102

Ing. Marta Gódorová

Telefón 035/6913134

Ing. Eva Kraslanová

Telefón 035/6913120

Ing. Janka Cviková

Telefón 035/6913119

Ing. Alena Hamranová

Telefón 035/6913113

Ing. Monika Nagyová

Telefón 036/3100412

Ing. Eva Grillingová

Telefón 036/3100413

Mgr. Tímea Laurová

Telefón 035/6913119

Odbor krízového riadenia

Ing. Igor Jankovský

vedúci odboru
Telefón 035/6913105

Mgr. Iveta Schronerová

Telefón 035/6913132

Mgr. Peter Klimasz

Telefón 035/6913140

Ing. Silvia Abrahámová

Telefón 035/6913141
Fax 035/6423151

Ing. Milan Oroský

Telefón 036/7565540

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Mgr. Balázs Boťanský

vedúci odboru
Telefón 035/6913151
 

Ing. Silvia Szabóová

Telefón 035/6913152

Ing. František Piszton

Telefón 035/6913154

Ing. Gabriel Vér

Telefón 035/6913153

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Peter Kosztolányi

vedúci odboru
Telefón 035/6913118

Mgr. Mária Koláriková

Telefón 035/6913115

RNDr. Eva Seková

Telefón 035/6913115

Ing. Darina Schniererová

Telefón 035/6913116

Ing. Eva Prítyiová

Telefón 035/6913116

Ing. Gabriela Hlavatá

Telefón 035/6913135

Ing. Vojtech Sládeček

Telefón 035/6913112

Ing. Klaudia Knihárová

Telefón 035/6913112

Bc. Erika Bohošová

Telefón 035/6913165

Ing. Mária Hrušková

Telefón 035/6913117

Pozemkový a lesný odbor

JUDr. Ladislav Černák

vedúci odboru
Telefón 035/6913613, 0903254722

Bc. Ľudmila Dibusová

Telefón 035/6913614

Ing. Ľubica Vašeková

Telefón 035/6913611

Ing. Aneta Flimelová

Telefón 035/6913612

Alica Moravčíková

Telefón 035/6913610

Ing. Ľubica Gregorová

Telefón 035/6913616

Bc. Martin Horváth

Telefón 035/6913617

Mgr. Zlata Pifková

Telefón 035/6913617

Ing. Zuzana Kováčová

Telefón 035/6913615

Ing. Andrea Klučková

Telefón 035/6913660

Ing. Ľubica Foltínová

Telefón 035/6913661, 0910 891019

Ing. Marek Šebík

Telefón 035/6913660, 0910 891019

Ing. Diana Laczová

Telefón 035/6913612

Katastrálny odbor

JUDr. Kristína Vasková

vedúca odboru
Telefón 035/2819340

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Tatiana Hrušovská

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819342

Ing. Mária Laszabová

Telefón 035/2819351

Juraj Bršel

Telefón 035/2819360

Ing. Agneša Jankovská

Telefón 035/2819352

Roman Diósi

Telefón 035/2819359

Erik Czuczor

Telefón 035/2819344

Beata Baloghová

Telefón 035/2819353

Alžbeta Balková

Telefón 035/2819352

Magdaléna Zacharová

Telefón 035/2819354

Estera Hegedűsová

Telefón 035/2819357

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Silvia Némethová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819343

Vladimír Zeleňák

Telefón 035/2819355

Ing. Darina Zacharová

Telefón 035/2819346

Ing. Anna Šefčíková

Telefón 035/2819358

Gizela Szabová

Telefón 035/2819355

Mgr. Klaudia Položániová

Telefón 035/2819356

Agáta Polláková

Telefón 035/2819341

Zuzana Pénzešová

Telefón 035/2819362

Josef Ivančic

Telefón 035/2819353

Ing. Klaudia Kovácsová

Telefón 035/2819345

Dagmar Jakšová

Telefón 035/2819349

Oľga Henzelová

Telefón 035/2819363

Ingrid Kukiová

Telefón 035/2819350

Ing. Erika Gieciová

Telefón 035/2819364

Mgr. Eleonóra Gašparovská

Telefón 035/2819356

Beata Blahovcová

Telefón 035/2819358

Eva Zórádová

Telefón 035/2819349

Bc. Ľubica Bednáriková

Telefón 035/2819354

Ing. Klaudia Dobrovodská

Telefón 035/2819362

JUDr. Jana Malovičová

Telefón 035/2819345

Andrea Bujáková

Telefón 035/2819362

Ing. Marta Hesounová

Telefón 035/2819348

Bc. Valéria Jóbová

Telefón 035/2819352

Dana Výberčiová

Telefón 035/2819354

Ing. Martina Rosíková

Telefón 035/2819357

Alica Hegedüšová

Telefón 035/2819350

Mgr. Ján Mikušinec

Telefón 035/2819363