Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci

Prednosta: Ing. Dionýz Solár

Telefón 0961 34 2001
Fax 0961 34 2009

Okresný úrad Šaľa

Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Telefón +421 31 770 2508, 0961 34 3135
Fax 0961 34 2009

Organizačný odbor

Mgr. Janka Ondrušková

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2010
Fax 0961 34 2009

Ing. Hajnalka Oláhová

odborný radca
Telefón 0961 34 2011
Fax 0961 34 2009

Helena Takácsová

radca
Telefón 0961 34 5701
Fax 0961 34 2009

Mgr. Andrea Stračárová

radca
Telefón 0961 34 2001
Fax 0961 34 2009

Gabriela Lukačínová

supervízor
Telefón 0961 34 5700
Fax 0961 34 2009

Odbor všeobecnej vnútornej správy

JUDr. Mária Tóthová

vedúca odboru
Telefón +421 31 770 7786, 0961 34 2020
Fax 0961 34 2009

PhDr. Viola Kocsisová

odborný radca
Telefón 0961 34 5702
Fax 0961 34 2009

Mgr. Eva Szöllösyová

radca
Telefón 0961 34 2023
Fax 0961 34 2009

Ing. Anna Hambalková

odborný radca
Telefón 0961 34 2022
Fax 0961 34 2009

Mgr. Henrieta Peťovská

samostatný radca
Telefón 0961 34 2021
Fax 0961 34 2009

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Mária Rapcová

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2030
Fax 0961 34 2009

Ing. Lenka Balušková

odborný radca
Telefón 0961 34 5710
Fax 0961 34 2009

Ing. Renáta Feketeová

samostatný radca
Telefón 0961 34 5710
Fax 0961 34 2009

Odbor krízového riadenia

Mgr. Peter Kovács

vedúci odboru
Telefón +421 31 770 7788, 0961 34 2040
Fax 0961 34 2009

Ing. Zuzana Nétryová

samostatný radca
Telefón 0961 34 2041
Fax 0961 34 2009

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Andrea Fábiková

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2070
Fax 0961 34 2009

Mgr. Jozef Šmida

odborný radca
Telefón 0961 34 2071
Fax 0961 34 2009

Ing. Marek Pikor

samostatný radca
Telefón 0961 34 5741
Fax 0961 34 2009

Mgr. Beáta Vicenová

Telefón 0961 34 5740
Fax 0961 34 2009

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Miroslava Danišová

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2060
Fax 0961 34 2009

Ing. Erika Némethová

odborný radca - ochrana ovzdušia
Telefón 0961 34 5706
Fax 0961 34 2009

Ing. Martina Žišková

odborný radca - vodná správa
Telefón 0961 34 2062
Fax 0961 34 2009

Ing. Silvia Véghová

odborný radca - vodná správa
Telefón 0961 34 2061
Fax 0961 34 2009

Bc. Mária Orémusová

odborný radca - odpadové hospodárstvo
Telefón 0961 34 2061
Fax 0961 34 2009

Ing. Martin Stanko

odborný radca - ochrana prírody a krajiny
Telefón 0961 34 5705
Fax 0961 34 2009

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Jana Pereczová

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2050
Fax 0961 34 2009

Ing. František Szolga

samostatný radca
Telefón 0961 34 5715
Fax 0961 34 2009

Ing. Klaudia Molnárová

samostatný radca
Telefón 0961 34 2051
Fax 0961 34 2009

Ing. Marcela Mlčúchová

samostatný radca
Telefón 0961 34 2052
Fax 0961 34 2009

Katastrálny odbor

JUDr. Barbora Grédiová

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2080, +421 31 770 7656
Fax 0961 34 2009

Alena Vlčková

hlavný referent
Telefón 0961 34 2081
Fax 0961 34 2009

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mário Fugli

vedúci oddelenia
Telefón 0961 34 2082
Fax 0961 34 2009

Ing. Aladár Varga

odborný radca
Telefón 0961 34 2082
Fax 0961 34 2009

Ing. Renáta Vozárová

samostatný radca
Telefón 0961 34 5722
Fax 0961 34 2009

BSc. Gabriela Hontváriová

radca
Telefón 0961 34 2082
Fax 0961 34 2009

Beáta Lovásová

hlavný referent
Telefón 0961 34 5722
Fax 0961 34 2009

Ing. Richard Holloši

hlavný referent
Telefón 0961 34 2082
Fax 0961 34 2009

Eva Javorová Kürthiová

hlavný referent
Telefón 0961 34 5721
Fax 0961 34 2009

Marianna Laky Pataki

hlavný referent
Telefón 0961 34 2083
Fax 0961 34 2009

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Jaroslav Hraška

vedúci oddelenia
Telefón 0961 34 2084
Fax 0961 34 2009

Katarína Felixová

hlavný referent
Telefón 0961 34 5720
Fax 0961 34 2009

Oľga Halíková

hlavný referent
Telefón 0961 34 2085
Fax 0961 34 2009

Katarína Hindáková

hlavný referent
Telefón 0961 34 2085
Fax 0961 34 2009

Ing. Kristína Oláhová

hlavný referent
Telefón 0961 34 5720
Fax 0961 34 2009

Alžbeta Pákozdyová

hlavný referent
Telefón 0961 34 2089
Fax 0961 34 2009

Elena Vyslúžilová

hlavný referent
Telefón 0961 34 2085
Fax 0961 34 2009

Mgr. Jana Oravcová

hlavný referent
Telefón 0961 34 2090
Fax 0961 34 2009