Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Zamestnanci

 

Prednostka: Ing. Žaneta Bočkay Páleníková

Telefón 038/54 33 246
Fax 038/53 21 192


Odbor organizačný

Telefón 038/54 33 246

Mgr. Zdenka Brichtová

Samostatný radca
Telefón 038/543 32 64

Bc. Martina Valentová

Odborný radca
Telefón 038/543 32 46

Andrea Želísková

Radca
Telefón 038/543 32 61

Bc. Zuzana Božiková

Referent špecialista
Telefón 038/543 33 11


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Zuzana Chudá

Vedúca odboru
Telefón 038/54 33 252
Fax 038/53 25 535

JUDr. Mária Janíková

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 256

Erika Markovičová

Radca
Telefón 038/54 33 255

Ing. Monika Krošláková

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 250

Ing. Ivana Hanuljaková

Odborný radca
Telefón 038/54 33 313

Mgr. Božena Novotná

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 253


Odbor živnostenského podnikania

Ing. Andrea Hradiská

Vedúca odboru
Telefón 038/54 33 243

Ing. Svetlana Drgoňová

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 255

Mgr. Zuzana Karabová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 272

Ing. Katarína Matejková

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 272

Ing. Miriam Foltánová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 265

Klientske centrum - pracovisko č. 8

Telefón 038/543 33 08

Klientske centrum - pracovisko č. 9

Telefón 038/543 33 09


Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Štefan Bencko

Vedúci odboru
Telefón 038/54 33 214, služobná pohotovosť 0911/620 711
Fax 038/53 27 028

Iveta Uhrinčaťová

Radca
Telefón 038/54 33 332

Mgr. Peter Jakubis

Odborný radca
Telefón 038/54 33 218


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Peter Adda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 299
Fax 038/52 23 147

Ing. Miriam Jánošová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 297

Bc. Mariana Križanová

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 301

Ing. Katarína Medzanská

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 298


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Milan Burda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 296

Mgr. Katarína Bočkayová

Hlavný radca - štátna správa odpadového hospodárstva, enviromentálne škody
Telefón 038/54 33 315

Ing. Janka Hubinská

Hlavný radca - štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 306

Mgr. Natália Puterková

Hlavný radca - štátna správa ochrany ovzdušia, EIA
Telefón 038/54 33 305


Pozemkový a lesný odbor

Ing. Ivan Guniš

Vedúci odboru
Telefón 038/54 33 234
Fax 038/54 33 294

Blažena Križmová

Hlavný referent
Telefón 038/54 33 318

Ing. Eva Kasalová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 241

Ing. Lucia Paulenová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 236

Mgr. Katarína Humajová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 239

Ing. Tomáš Bezúr

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 242

Mgr. Marek Selecký

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 240

Ing. Žofia Omelková

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 274


Katastrálny odbor

Ing. Peter Krajčík

Vedúci odboru
Telefón 038/281 95 00; 038/543 32 11


- Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Zuzana Belianská

vedúca oddelenia
Telefón 038/281 95 02; 038/543 32 20

Ing. Eva Hazuchová PhD.

Odborný radca
Telefón 038/281 95 19; 038/543 32 17

Ing. Martin Lisák

Samostatný radca
Telefón 038/310 04 14; 038/543 33 54

Ing. Juraj Röhman

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 12; 038/543 32 28

Ing. Andrea Hippíková

Odborný radca
Telefón 038/281 95 09; 038/543 32 24

Anna Králová

Radca
Telefón 038/281 95 06; 038/543 32 31

Mária Bačová

Hlavný referent
Telefón 038/310 04 17; 038/543 33 56

Ing. Simona Cabajová

Samostatný radca
Telefón 038/281 95 09; 038/543 32 24

Janka Melušová

Pozemková kniha
Telefón 038/281 95 06; 038/543 32 31

Anton Svitok

Odborný referent - špecialista
Telefón 038/281 95 04; 038/543 32 32

Ing. Mária Jamrichová

samostatný radca
Telefón 038/2819513, 038/5433222


- Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Alžbeta Dajčarová

Vedúca oddelenia
Telefón 038/281 95 03; 038/543 32 25

Vladimír Niko

Radca
Telefón 038/281 95 20; 038/543 32 32

Monika Gerši

Radca
Telefón 038/281 95 01; 038/543 32 10

JUDr. Eva Varényiová

Hlavný radca
Telefón 038/281 95 10; 038/543 32 26

Kristína Šišková

Radca
Telefón 038/3100419, 038/5433249

Jana Domčeková

Radca
Telefón 038/310 04 18; 038/543 33 50

Ľubica Langová

Radca
Telefón 038/281 95 14; 038/543 32 27

Miriam Niková

Radca
Telefón 038/281 95 14; 038/543 32 27

Viera Schottertová

Radca
Telefón 038/281 95 12; 038/543 32 28

Ing. Jana Bujnová

Samostatný radca
Telefón 038/281 95 19; 038/543 32 17

Ing. Dagmar Kačíreková

Hlavný radca
Telefón 038/281 95 07; 038/543 32 29

Mgr. Sandra Pazallová

Hlavný radca
Telefón 038/281 95 13; 038/543 32 22