Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

  

Vedúca katastrálneho odboru:

Ing. Jarmila Balgová

Trenčianska cesta 1237/46, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/2817220, e-mail: skBNrsk@skgeodesy.sk

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií:

 

Ing. Andrea Schwarzová

vedúca oddelenia
Telefón 038/2817225, e-mail: skBNto@skgeodesy.sk

Mgr. Jozef Fojtík

Telefón 038/2817229, E-mail: skbnio@skgeodesy.sk

Ing. Ivan Plášek

Telefón 038/2817223

Bc. Soňa Jakubócyová

Telefón 038/2817222, e-mail: skBNgp@skgeodesy.sk

Mária Kováčiková

Telefón 038/2817222

Antónia Pšenková

Telefón 038/2817226

Tatiana Drápalová

Telefón 038/2817226

Ing. Ľuba Briešťanská

Telefón 038/2817231

Ing. Jozef Igaz

Telefón 038/2817222, e-mail: jozef.igaz@skgeodesy.sk

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam:

Mgr. Tomáš Štrbavý

vedúci oddelenia
Telefón 038/2817228, e-mail: skBNpo@skgeodesy.sk

Iveta Flórová

Telefón 038/2817230

Janka Burzová

Telefón 038/2817230, e-mail: janka.burzova@skgeodesy.sk

Alena Kočišová

Telefón 038/2817221, E-mail: skBN@skgeodesy.sk