Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

Prednosta úradu

PhDr. Mgr. Peter Harvan, prednosta úradu

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Telefón 054/742 3609
Fax 054/742 3790

Organizačný odbor

Ing. Oľga Kurucová

hlavný radca - vedúca odboru
Telefón 054/742 3003 kl. 274
Fax 054/742 3790

Ing. Jozef Adamica

samostatný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 104

Ing. Monika Homoľová

radca
Telefón 054/3100 411

Mgr. Ľubica Stoláriková

radca
Telefón 054/742 3609 kl. 200

Mgr. Katarína Zajarošová

odborný radca
Telefón 054/ 742 3871 kl. 221

Mgr. Katarína Škurlová

odborný radca
Telefón 054 742 3871 kl.221

Ing. Iveta Renčková

odborný radca
Telefón 054 742 3871 kl. 221

Mgr. Zuzana Merňáková

hlavný referent
Telefón 054 3100 411

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Mgr. Miroslav Fečko

hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 054/742 8448
Fax 054/742 8448

Mgr. Peter Lehocký

odborný radca
Telefón 054/742 8448
Fax 054/742 8448

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Ľubica Čarná

hlavný radca - vedúca odboru
Telefón 054/742 3762 kl.271
Fax 054 742 3790

JUDr. Zuzana Vašková

samostatný radca
Telefón 054/742 3003 kl.205

RNDr. Milada Bujdošová

radca
Telefón 054/742 3003 kl.205

JUDr. Jozef Šepitka

hlavný radca
Telefón 054 742 3003 kl. 205

Mgr. Miloslava Lehocká

odborný radca
Telefón 054/7423762 kl. 271

Odbor živnostenského podnikania

Mgr. Silvia Cinová

hlavný radca - vedúca odboru
Telefón 054/742 4457
Fax 054/742 3790

Ing. Mária Goffová

hlavný radca
Telefón 054/3100 414

Mgr. Helena Vargová

samostatný radca
Telefón 054/3100 413

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Gabriel Zajtko

hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 054/ 718 1270
Fax 054/ 718 1271

Bc. Janka Kočišová

samostatný radca
Telefón 054/3100 415

Bc. Katarína Tirková

samostatný radca
Telefón 054/ 3100 415

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Michal Malina

hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 054/742 3414 kl. 102
Fax 054/742 3414

Ing. Slavomíra Kitľanová

hlavný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 101

Ing. Richard Baško

hlavný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 101

Ing. Robert Varga

hlavný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 105

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Ladislav Paňko

hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 054/4755 730
Fax 054/7182 014

Ing. Marcela Štefániková

hlavný radca
Telefón 054/4755 729

Mgr. Roman Kudič

hlavný radca
Telefón 054/4755 727

Ing. Robert Gostič

samostatný radca
Telefón 054/4755 726

Ing. Peter Fiľarský

hlavný radca
Telefón 054/4755 770

Ing. Gabriel Nábožný

hlavný radca
Telefón 054/4755771

Bc. Pavol Bujdoš

samostatný radca
Telefón 054 4755 727

Katastrálny odbor

Ing. Marta Brendzová

poverená vykonavaním funkcie veducého kat. odboru
Telefón 054 281 8821
Fax 054 742 8452
 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovanie informácií

Ing. Miloš Korekáč

vedúci oddelenia
Telefón 054/281 8823

Milan Čurilla

hlavný referent
Telefón 054/281 8826

Ing. Ján Slaminka

odborný radca
Telefón 054/281 8827

Bc. Katarína Cichá

samostatný radca
Telefón 054/281 8826

Ing. Daniela Soóšová

hlavný radca
Telefón 054 281 8825

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Bc. Alena Baranová

samostatný radca
Telefón 054 281 8820

Ľubica Bzdiľová

radca
Telefón 054 281 8820

Emília Polivčaková

radca
Telefón 054 281 8824

Ing. Viera Fedorišinová

radca
Telefón 054 281 8824

Ing. Bc. Zuzana Motyková

vedúca oddelenia
Telefón 054 281 8829

Martin Žanony

hlavný referent
Telefón 054/281 8826