Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Zamestnanci

Zamestnanci

ORGANIZAČNÝ ODBOR

Meno  Pôsobnosť 

Tel. kontakt   043/312+kl.

Kancelária  e-mail 
Murina Miloš, Ing.   vedúci odboru 4302  sekretariát

 milos.murina@minv.sk

Krakovská Milena sekretariát prednostu 4301  sekretariát

 milena.krakovska@minv.sk

Hýlová Miroslava, Ing.   správa registratúry, podateľňa 4304  sekretariát

 miroslava.hylova@minv.sk

Majdišová Zuzana, Ing. poistenie motorových vozidiel 4303  20

 zuzana.majdisova@minv.sk

 Nosko Juraj, Mgr. supervízor 4413  KC

 juraj.nosko@minv.sk