Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2019, utorok
 

Zamestnanci

Zamestnanci

ORGANIZAČNÝ ODBOR

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/5814+kl.  Kancelária  e-mail 
Murina Miloš, Ing.   vedúci odboru 205 sekretariát

 milos.murina@minv.sk

Krakovská Milena sekretariát prednostu 201 sekretariát

 milena.krakovska@minv.sk

Hýlová Miroslava, Ing.   správa registratúry, podateľňa 203 sekretariát

 miroslava.hylova@minv.sk

Majdišová Zuzana, Ing. poistenie motorových vozidiel 217 20

 zuzana.majdisova@minv.sk