Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

 

 Meno  Funkcia  Odbor  Tel. číslo  Kancelária  Email
 Bellová Beáta Ing.  Referentka  Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia  033/7353313  645  E-mail 
 Cviková Marta  Referentka  Odbor organizačný  033/7353300  701  E-mail 
 Duranová Magdaléna  Referentka  Odbor všeobecnej vnútornej správy  033/7353325  219  E-mail 
 Haringová Marta Ing.  Referentka  Odbor organizačný  033/7353332  701  E-mail 
 Herman Igor JUDr.  Referent  Odbor všeobecnej vnútornej správy  033/7353323  719  E-mail 
 Horváthová Andrea Ing.  Referentka  Odbor živnostenského podnikania  033/7353345  711  E-mail 
 Končírová Andrea Mgr.  Referentka  Odbor živnostenského podnikania  033/7353344  711  E-mail 
 Košík Igor Ing.  Vedúci odboru  Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia  033/7353311  650  E-mail 
 Krajčíková Dagmar JUDr.  Referentka  Odbor organizačný  033/7353315  639  E-mail 
 Lipková Mária Ing.  Referentka  Odbor živnostenského podnikania  033/7353346  712  E-mail 
 Molnárová Bronislava Ing.  Referentka  Odbor všeobecnej vnútornej správy  033/7353326  718  E-mail 
 Murínová Anna Bc.  Referentka  Odbor živnostenského podnikania  033/7353344  711  E-mail 
 Nicák Igor RNDr.  Prednosta    033/7353301  701  E-mail
 Pastucha Ľubomír Ing.  Vedúci odboru  Odbor všeobecnej vnútornej správy  033/7353321  715  E-mail 
 Pěnkavová Dana Mgr.  Referentka  Odbor živnostenského podnikania  033/7353345  711  E-mail 
 Ručkayová Alexandra Bc.  Referentka  Odbor všeobecnej vnútornej správy  033/7353324  720  E-mail 
 Solmošiová Oľga Ing.  Vedúca odboru  Odbor organizačný  033/7353331  721  E-mail
 Trebichavská Mária Ing. Mgr.  Referentka  Odbor všeobecnej vnútornej správy  033/7353323  719  E-mail
 Vacho Ivan Ing.  Referent  Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia  033/7353316  644  E-mail
 Vatrtová Simona Mgr.  Referentka  Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia  033/7353314  654  E-mail 
 Vrábelová Dagmar Ing.  Referentka  Odbor živnostenského podnikania  033/7353347  715  E-mail 
 Zaťko Ján Ing.  Vedúci odboru  Odbor živnostenského podnikania  033/7353341  708  E-mail