Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

PREDNOSTA

Ing. Andrej TORDA - prednosta

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300146, 0908/796 533
Fax 042/4300148

ODBOR ORGANIZAČNÝ

JUDr. Soňa URBANÍKOVÁ - vedúca odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300170, 0918 880 248

Mgr. Beáta ŠTEFÁNIKOVÁ - sekretariát prednostu

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300147

Ing. Darina SMATANOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300152

Ľubica CABAJOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300178

Ing. Marianna NEMCOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 0961265700

Bc. Iveta SLANINKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 0961265706, 042/4300175

Alena ZÚBEKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042 4300 111

Jana MAJTÁNOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042 4300 111

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

Ing. Vladimír LEFKO - vedúci odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 117, 0905/202 075

Mgr. Emília BÚDOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 127

Ing. Vladimír ČMELO

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 134

Ing. Eva FROLOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 119

Ing. Anna GAŠPÁRKOVÁ - Klientske centrum Púchov

Štefánikova 820, Púchov
Telefón 042/3100 411

Ing. Anna BRIESTENSKÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 142

Bc. Alena ZVONKOVÁ - Klientske centrum Púchov

Štefánikova 820, Púchov
Telefón 042/3100 412

Ing. Dana VALIČKOVÁ

Centrum 1/1, 071 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 105

ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Jaroslav BÚDA - vedúci odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300143, 0915 495 551

Bc. Miroslav RUŽÔŇ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300102

zamestnanec služobnej pohotovosti

Telefón 0918 998 095

 ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Mgr. Ján Šamaj - vedúci odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 211, 0907 703 744

Ing. Ivana PIVARČIOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 109

Bc. Ľubomír RUSNÁK

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 221

Ing. Stanislava OSTROLUCKÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 109

Ing. Katarína TALDOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 109

Ing. Gabriela REZÁKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 197

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ing. Ivana LABUDÍKOVÁ - poverená vedením odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 190

úsek štátnej vodnej správy

Ing. Daniela BENČOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 195

Ing. Ivana LABUDÍKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 190

Ing. Pavel MJARTAN

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 196

úsek odpadového hospodárstva

Ing. Mgr. Alexandra ŠTEFANCOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 192

Mgr. Dagmar PAVLACOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 192

úsek ochrany ovzdušia

Ing. Branislav PALÍK

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 125

úsek ochrany prírody

RNDr. Danuša BARTKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 180

Mgr. Michala MICHÁLKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 180

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Ing. Viera BELOBRADOVÁ - vedúca odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 163, 164, 0910/891036

oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Jaroslav BEŇADIK - vedúci oddelenia

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 160

Ing. Zuzana GAŠPÁRKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 138, v pondelok Klientské centrum Púchov 042/3100 418

Ing. Janka ŠEVČÍKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 185

Mgr. Jozef ZATLUKAL

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 138

pozemkové oddelenie

Bc. Kristína SMATANOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 124

Mgr. Daniela BALEJOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 173

Bc. Katarína POLIEVKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 124

Ing. Jarmila BALIAKOVÁ - vedúca oddelenia

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 157

Ing. Jana FACINÍKOVÁ - Klientske centrum Púchov

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/3100 416

Ing. Daniela KORBAŠOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 156

Mária KOŠKOVÁ - Klientske centrum Púchov

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/3100 417

Ing. Katarína FEDOROVÁ, PhD.

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 186

Mgr. Dominika HUNANOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 274

Ing. Žaneta MEJSNAROVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 124

KATASTRÁLNY ODBOR

Mgr. Lukáš DANKO - vedúci odboru

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817310, 0918/880250

stránková miestnosť

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817313

oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Božena HOLJENČÍKOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817324

Mária KULIHOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817323

Iveta LAGÍNOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817323

Mgr. Veronika PIROŠOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817326

JUDr. Jana TOMÁŠKOVÁ - vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817318

Janka ŠVECOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817324

Mária ADAMČÍKOVÁ - podateľňa

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817320

Bc. Mária CHUDADOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817311

Bc. Alena MIKULOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817314

Ing. Silvia KALÁSOVÁ - podateľňa

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817325

Zdenka ČIŽMÁRIKOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817311

oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Miroslav MASÁR

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817317

Miroslava CHUDEJOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817322

Ing. Ľubica ĎURKECHOVÁ - vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817315

Milan KVASNIČKA

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817312

Bc. Dušan KVAŠŠAY

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817316

Mgr. Iveta SKÁČIKOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817314

Dagmar ŠMULÍKOVÁ - informácie pre geodetov

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817319

Bc. Iveta VAČKOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817319

ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

Mgr. Ľubomír JANDA - vedúci odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300230, 0905/202469 
Fax 042/4300250

Mgr. Adriana ORAVÍKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300154

Bc. Renáta HROMKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300107

Ing. Alžbeta PALKECHOVÁ

Štefánikova 820, Púchov
Telefón 042/4464843

Mgr. Zuzana KUKUČKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300116

Ing. Viera JAKUBÍKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300187

Mgr. Petra JAKÚBEK

Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Telefón 042/4464843