Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Zamestnanci

 Meno

Funkcia

Telefónne číslo

e-mailová adresa

 

 OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO 

 

 

 

Danica Holla Ing.arch.

 

prednosta

+421/43 312 4700

prednosta.no@minv.sk

 
 

 odbor všeobecnej vnútornej správy, sídlo: Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

 

Mordel Peter, Mgr.

vedúci odboru

+421/915 912 208

peter.mordel@minv.sk

 

+421/43 312 4730

 

Kvak Peter, Ing.

 

+421/43 312 4732

peter.kvak@minv.sk

 

Katrenčíková Anna, Mgr.

 

+421/43 312 4732

anna.katrencikova@minv.sk

 

Kormaňáková Jaroslava

 

+421/43 312 4734

jaroslava.kormanakova@minv.sk

 

Zamborská Monika, Ing.

 

+421/43 312 4734

monika.zamborska@minv.sk

 

Snováková Viera, Mgr.

 

+421/43 312 4731

viera.snovakova@minv.sk

 

Dvorská Ivana, Mgr.

 

+421/43 312 4733

ivana.dvorska@minv.sk

 

pracovisko Tvrdošín

 

 

Škapcová Zuzana, Ing.

 

+421/915 912 202

zuzana.skapcova@minv.sk

 

 odbor živnostenského podnikania, sídlo: Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

 

Polák Peter, Ing.

vedúci odboru

+421/915 912 203

peter.polak4@minv.sk

 

+421/43 312 4720

 

Homolová Katarína, Ing.

 

+421/43 312 4721

katarina.homolova@minv.sk

 

Skyčáková Eva, Ing.

 

+421/43 312 4721

eva.skycakova@minv.sk

 

Šuhajová Viera, Mgr.

 

+421/43 312 4722

viera.suhajova@minv.sk

 

Jozefiaková Jana, Mgr.

 

+421/43 312 4722

jana.jozefiakova@minv.sk

 

Tarčáková Mária, Bc.

 

+421/43 312 4723

maria.tarcakova2@minv.sk

 

Kordiak Vladimír, Mgr.

 

+421/43 312 4723

vladimir.kordiak@minv.sk

 

pracovisko Tvrdošín

 

 

Dedinská Gabriela, Ing.

 

+421/961 435 712

gabriela.dedinska@minv.sk

 

Šangalová Mária, Mgr.

 

+421/961 435 711

maria.sangalova@minv.sk

 

 organizačný odbor, sídlo: Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

 

 

Šubjaková Monika, PhDr.

 

vedúca odboru

+421/915 912 186

 

monika.subjakova@minv.sk

 

+421/43 312 4704

 

Gočálová  Agneša

 

+421/43 312 4702

agnesa.gocalova@minv.sk

 

Rentka Milan, Ing.

 

+421/43 312 4701

milan.rentka@minv.sk

 

Koteková Zuzana, Ing.

 Materská dovolenka

+421/43 312 4701

zuzana.kotekova@minv.sk

 

Oghinciucová Lucia, Mgr.

 

+421/43 312 4702

lucia.oghinciucova2@minv.sk

 

Krivačková Tatiana, Mgr.

 

+421/43 312 4703

tatiana.krivackova@minv.sk

 

Mordelová Eva, PhDr.

 

+421/43 312 4702

eva.mordelova@minv.sk

 

 odbor krízového riadenia, sídlo: Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

 

Florek Peter, Ing.

vedúci odboru

+421/905 737 110

peter.florek@minv.sk

 

+421/43 312 4708

 

Janovič Jozef, Ing.

 

+421/43 312 4708

jozef.janovic@minv.sk

 

 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, sídlo: Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

 

Obtulovič Martin, Ing.

vedúci odboru

 +421/917 923 634

martin.obtulovic@minv.sk

 

+421/43 312 4725

 

Fendek Jozef, Ing.

 

+421/43 312 4726

jozef.fendek@minv.sk

 

Pilárová Ivona, Bc.

 

+421/43 312 4726

ivona.pilarova@minv.sk

 

Gallo Dušan, Mgr.

 

+421/43 312 4727

dusan.gallo3@minv.sk

 

Žofajová Zuzana, Bc.

 

+421/43 312 4727

zuzana.zofajova@minv.sk

 

 odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlo: Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

 

Pisarčíková Janka, Ing.

vedúca odboru

+421/917 599 382

janka.pisarcikova@minv.sk

 

+421/43 312 4705

 

Hadárová Kamila, Ing.

 

+421/43 312 4707

kamila.hadarova@minv.sk

 

Vrabčeková Soňa Bc.

 

+421/43 552 42 63

sona.vrabcekova@minv.sk

 

Nemeš Jozef, Ing.

 

+421/43 312 4706

jozef.nemes@minv.sk

 

Boboňová Michaela, Ing.

 

+421/43 312 4706

michaela.bobonova@minv.sk

 

Floreková Mária, Bc. 

 

+421/43 312 4707

maria.florekova@minv.sk

 

 katastrálny odbor, sídlo: Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo

 

 

 

vedúci odboru

+421/918 590 447

+421/43 281 7720

 

 
 
 

Turčáková Monika, JUDr.

 

+421/43 281 7721

monika.turcakova@skgeodesy.sk

 

Bročková Jana, Ing.

 

+421/43 281 7722

janka.brockova@skgeodesy.sk

 

Brišová Eva, Ing.

 

+421/43 281 7722

evka.brisova@skgeodesy.sk

 

Brišová Eva, Bc.

 

+421/43 281 7724

eva.brisova@skgeodesy.sk

 

Kurčinová Zuzana

 

+421/43 281 7734

zuzana.kurcinova@skgeodesy.sk

 

Chylová Dáša, Mgr.

 

+421/43 281 7730

dasa.chylova@skgeodesy.sk

 

Kanderková Helena

 

+421/43 281 7735

helena.kanderkova@skgeodesy.sk

 

Pajdušáková Zdenka

 

+421/43 281 7725

zdenka.pajdusakova@skgeodesy.sk

 

Kormanová Ľudmila

 

+421/43 281 7725

ludmila.kormanova@skgeodesy.sk

 

Maťovčíková Iveta, Bc.

 

+421/43 281 7728

iveta.matovcikova@skgeodesy.sk

 

Fendeková Katarína, Bc.

 

+421/43 281 7728

katarina.fendekova@skgeodesy.sk

 

Kyselová Terézia

 

+421/43 281 7727

terezia.kyselova@skgeodesy.sk

 

Galčíková Oľga, Ing.

 

+421/43 281 7727

olga.galcikova@skgeodesy.sk

 

Feniková Martina, JUDr., Mgr.

 

+421/43 281 7731

martina.fenikova@skgeodesy.sk

 

Jadroňová Zuzana

 

+421/43 281 7731

zuzana.jadronova@skgeodesy.sk

 

Poláková Alena

 

+421/43 281 7731

alena.polakova@skgeodesy.sk

 

Dzurek František, Ing.

 

+421/43 281 7726

frantisek.dzurek@skgeodesy.sk

 

Gonšorová Mária

 

+421/43 281 7733

maria.gonsorova@skgeodesy.sk

 

Kinierová Margita, Ing.

 

+421/43 281 7733

margita.kinierova@skgeodesy.sk

 

 pozemkový a lesný odbor, sídlo: Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo

 

Ligoš Juraj, Ing.

vedúci odboru

+421/910 891 042

juraj.ligos@minv.sk

 

+421/43 312 4710

 

Damaška Pavel, Ing.

 

+421/43 312 4711

pavel.damaska@minv.sk

 

Novotná Monika, Ing.

 

+421/43 312 4712

monika.novotna@minv.sk

 

Pienčáková Zuzana, Ing. 

 

+421/43 312 4713

zuzana.piencakova@minv.sk

 

Martina Vrábľová, Ing.

vedúca pozemkového oddelenia

+421/43 312 4713

martina.vrablova2@minv.sk

 

Antušáková Zuzana, Mgr.

 

+421/43 312 4714

zuzana.antusakova@minv.sk

 

Zaťková Lenka, Ing.

 

+421/43 312 4713

lenka.zatkova@minv.sk

 

Gazdíková Erika, Ing.

 

+421/43 312 4714

erika.gazdikova@minv.sk

 

Zmarzláková Simona, Ing.

 

+421/43 312 4715

simona.zmarzlakova@minv.sk

 

Vrábeľ Peter, Ing.

 

+421/43 312 4716

peter.vrabel2@minv.sk

 

Beňuš Peter, Ing.

 

+421/43 312 4715

peter.benus@minv.sk

 

Melek Ladislav, Ing.

vedúci oddelenia lesného hospodárstva

+421/43 312 4716

ladislav.melek@minv.sk

 

 Jednotka podpory

 

 

Poništiaková Jozefína, Mgr.

poverená vedením

+421/43 312 4735

jozefina.ponistiakova@minv.sk

 

Michlíková Veronika, Bc.

 

+421/43 312 4736

veronika.michlikova@minv.sk

 

Ševčíková Jana, Bc.

 

+421/43 312 4737

jana.sevcikova@minv.sk

 

Renner Roman

 

 

roman.renner@minv.sk

 

Sivoň Peter

 

+421/43 312 4738

 

 

 Centrum podpory

 

 

Bulda Miroslav

 

+421/43 312 4739

miroslav.bulda@minv.sk