Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Zamestnanci

Zamestnanci  |  Verejné vyhlášky  |  Žiadosti

ZAMESTNANCI  ODBORU CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/3100+kl. 

Kancelária 

e-mail 
  vedúci odboru 411 3  
Semjanová Otília, Ing. cestný zákon  412 2

otilia.semjanova@minv.sk

Haluška Vladimír   zákon o premávke na pozemných komunikáciách 412 2

 vladimir.haluska@minv.sk