Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Zamestnanci

Organizačný odbor:

Vedúci odboru:

Zamestnanci odboru:

Bc. Dana Brachová

povinné zmluvné poistenie MV
Telefón 038/7606001, 038/3100448
Fax 038/7602744

Ing. Katarína Diková

podateľňa, registratúrne stredisko
Telefón 038/7606001, 038/3100450
Fax 038/7602744

Renáta Janáčová

sekretariát prednostu
Telefón 038/7606001
Fax 038/7602744

Marcela McKenzie

supervízor klientskeho centra
Telefón 038/7606001, 038/3100430, e-mail: kamo.bn@minv.sk

Oľga Paláriková

vrátnica - informátor
Telefón 038/7606001, 038/7601724
Fax 038/7602744

Anna Ďurčová

vrátnica - informátor
Telefón 038/7606001, 038/7601724
Fax 038/7602744

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Vedúca odboru:

JUDr. Lenka Sloviaková

Telefón 038/7606001, email: ovvs.bn@minv.sk
Fax 038/7606030

Zamestnanci odboru:

Nadežda Zelenáková

Telefón 038/7606001 kl.158, 038/3100437 - Klientske centrum
Fax 038/7606030

Bc. Adriana Vargová

Telefón 038/7606001 kl.146, 038/3100430 - Klientske centrum
Fax 038/7606030

Mgr. Monika Hederová

Telefón 038/7606001 kl.158, 038/3100437 - Klientske centrum
Fax 038/7606030

Ing. Ľubomír Botka

Telefón 038/7606001 kl.148
Fax 038/7606030

Ing. Alfonz Ašverus

Telefón 038/7606001 kl.103
Fax 038/7606030

Odbor živnostenského podnikania

Vedúca odboru:

Mgr. Andrea Pištová

Telefón 038/7606001, e-mail: ozpo.bn@minv.sk
Fax 038/7602744

Zamestnanci odboru:

Ing. Dana Siekelová

Telefón 038/7606001 kl.144, 038/3100433 - Klientske centrum
Fax 038/7602744

Mária Putrovcová

Telefón 038/7606001 kl.144, 038/3100434 - Klientske centrum

Odbor krízového riadenia:

Vedúci odboru:

Mgr. Marián Baláž

Telefón 038/7601725
Fax 038/7601725, email: okr.bn@minv.sk

Zamestnanci odboru:

Mgr. Ľubomír Števica

Telefón 038/7606001
Fax 038/7601725

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Vedúci odboru:

Mgr. Peter Petrek

Nám. Ľ.Štúra 7/7, Bánovce n./B.
Telefón 038/7606001, e-mail: ocdpk.bn@minv.sk
Fax 038/7602744

Zamestnanci odboru:

Mgr. Andrea Botková

Telefón 038/7606001, 038/3100431 - Klientske centrum
Fax 038/7602744

Ing. Ľuboš Ďuráči

Telefón 038/7606001, 038/3100432 - Klientske centrum
Fax 038/7602744

Ing. Radka Horníková

Telefón 038/7606001, 038/3100431 - Klientske centrum
Fax 038/7602744

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúci odboru:

RNDR. Ľubomír Zajac

Telefón 038/7603792, 038/7606001, e-mail: oszp.bn@minv.sk
Fax 038/7602744

Zamestnanci odboru:

Ing. Marián Kasala

Telefón 038/7601727, 038/7606001, 038/3100439 - Klientske centrum

Ing. Marcela Zengövá

Telefón 038/7601723, 038/7606001, 038/3100438 - Klientske centrum

Ing. Alena Žaťková

Telefón 038/7601723, 038/7606001, 038/3100438 - Klientske centrum

Pozemkový a lesný odbor:

Vedúci odboru

Ing. Igor Žaťko

Telefón 038/7606001, e-mail: opl.bn@minv.sk
Fax 038/7602744

Zamestnanci odboru

Ing. Ivan Žitňan

Telefón 038/7606001, 038/3100435 - Klientske centrum

Ing. Vladimír Pilát

Telefón 038/7606001, 038/3100435 - Klientske centrum

Ing. Marián Hainc

Telefón 038/7606001, 038/3100435 - Klientske centrum

Ing. Igor Šlosár

Telefón 038/7606001, 038/3100435 - Klientske centrum

Ing. Lenka Chuťková

Telefón 038/7606001, 038/3100435 - Klientske centrum

Ing. Janka Sanyová

Telefón 038/7606001, 038/3100435 - Klientske centrum

Katastrálny odbor:

Vedúca odboru:

Ing. Jarmila Balgová

Trenčianska cesta 1237/46, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/2817220, e-mail: skBNrsk@skgeodesy.sk

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií:

Ing. Andrea Schwarzová

vedúca oddelenia
Telefón 038/2817225, e-mail: skBNto@skgeodesy.sk

Mgr. Jozef Fojtík

Telefón 038/2817229, E-mail: skbnio@skgeodesy.sk

Ing. Ivan Plášek

Telefón 038/2817223

Bc. Soňa Jakubócyová

Telefón 038/2817222, e-mail: skBNgp@skgeodesy.sk

Mária Kováčiková

Telefón 038/2817222

Antónia Pšenková

Telefón 038/2817226

Tatiana Drápalová

Telefón 038/2817226

Ing. Ľuba Briešťanská

Telefón 038/2817231

Ing. Jozef Igaz

Telefón 038/2817222, e-mail: jozef.igaz@skgeodesy.sk

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam:

Mgr. Tomáš Štrbavý

vedúci oddelenia
Telefón 038/2817228, e-mail: skBNpo@skgeodesy.sk

Iveta Flórová

Telefón 038/2817230

Janka Burzová

Telefón 038/2817230, e-mail: janka.burzova@skgeodesy.sk

Alena Kočišová

Telefón 038/2817221, E-mail: skBN@skgeodesy.sk