Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/312+kl.

Kancelária 

e-mail 
Vraňák Anton. Mgr. vedúci odboru 4315 17

 anton.vranak@minv.sk

Adamcová Anna, Ing. štátna správa ochrany ovzdušia  4318 19

 anna.adamcova@minv.sk

Dudáš Ján, Ing.   štátna správa ochrany prírody a krajiny 4319 22

 jan.dudas3@minv.sk

 Gonšorová Mária, Ing.  štátna správa odpadového hospodárstva 4316 25

 maria.gonsorova@minv.sk

 Lakoštíková Eva, Mgr. štátna správa odpadového hospodárstva  4316 25

 eva.lakostikova@minv.sk

 Šimeková Viera, Ing.  štátna vodná správa 4317 23

 viera.simekova@minv.sk

Spišiaková Jana, Ing.   štátna vodná správa  4317  23

 jana.spisiakova@minv.sk