Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Zamestnanci

KATASTRÁLNY ODBOR

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/281+kl.

Kancelária 

e-mail 
 Stieranková Terézia, Ing. vedúca odboru 7590 sekretariát

terezia.stierankova@skgeodesy.sk

oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/281+kl.

Kancelária 

e-mail 
Luptáková Alena, Ing. vedúca oddelenia  7592

1/109

alena.luptakova@skgeodesy.sk

Dibdiaková Barbora, Ing.   overovanie geometrických plánov     MD
Hrabčák Jozef, Ing.

overovanie geometrických plánov

7599 1/112 

jozef.hrabcak@skgeodesy.sk

Sedlárová Eliška, Ing.  aktualizácia VKM 7599 1/112

eliska.sedlarova@skgeodesy.sk

 Palát Pavol poskytovanie informácií pre FO  7593 prízemie

pavol.palat@skgeodesy.sk 

 Štyráková Ivana 

podateľňa 

7595 prízemie

ivana.styrakova@skgeodesy.sk

Čierna Anna   poskytovanie informácií pre súdnych komisárov 7604 1/110

anna.cierna@skgeodesy.sk

Brňáková Dominika, Mgr. 

oprava chýb v KO

7604 1/110

dominika.brnakova@skgeodesy.sk

oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/281+kl.

Kancelária 

e-mail 
Homola Jozef, Mgr. vkladár 7591 1/106

jozef.homola@skgeodesy.sk

Uchálová Mária, Ing.  vkladár  7602 1/107

maria.uchalova@skgeodesy.sk 

Horemužová Mariana, PhDr. zapisovateľka listín   7602 1/107

mariana.horemuzova@skgeodesy.sk

Marištiak Alena, Mgr. zapisovateľka listín  7604 1/110

alena.maristiak@skgeodesy.sk

Pápežová Soňa, Bc.  podateľňa  7595 prízemie

sona.papezova@skgeodesy.sk

Martvoňová Danka, Ing.  zapisovateľka listín  7594 1/115

danka.martvonova@skgeodesy.sk

Švárna Jana, Mgr.  zapisovateľka listín    7605  1/114

jana.svarna@skgeodesy.sk 

Gregušková Andrea  zapisovateľka listín  7605 1/114

andrea.greguskova@skgeodesy.sk

Bočkajová Kamila zapisovateľka listín 7596 1/108

kamila.bockajova@skgeodesy.sk

 Priesterová Miriam  zapisovateľka listín  7603 1/111

miriam.priesterova@skgeodesy.sk

 Škvarková Adriána zapisovateľka listín 7603 1/111

adriana.skvarkova@skgeodesy.sk