Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Zamestnanci

Odbor katastra

Vedúci odboru

Ing. Vladimír Kovalčík

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5830

Vedúci oddelenia oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Peter Ružička

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5833

Pracovníci

Adriana Mikušová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5836

Martina Havlová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5837

Bc. Adriana Hanzalíková

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5835

Marcela Plešová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5838

Ing. Monika Špettová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5831

Ing. Martina Masaryková

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalia
Telefón 0961 15 5832

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Silvia Mišová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Fax 0961 15 5834

Pracovníci

Ľubica Bellayová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5839

Dana Butašová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5859

Darina Malíková

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5840

Lenka Lukáčová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5859

Ing. Marek Úlehla

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5840