Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2020, pondelok
 

Zamestnanci

Odbor katastra

Vedúci odboru

Ing. Vladimír Kovalčík

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5830

Vedúci oddelenia oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Peter Ružička

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5833

Pracovníci

Adriana Mikušová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5836

Martina Havlová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5837

Bc. Adriana Hanzalíková

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5835

Marcela Plešová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5838

Ing. Monika Špettová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5831

Ing. Martina Masaryková

Štefánikova 2157/20 909 01 Skalia
Telefón 0961 15 5832

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Silvia Mišová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Fax 0961 15 5834

Pracovníci

Ľubica Bellayová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5839

Bc. Katarína Fašková

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5840

Dana Butašová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5859

Darina Malíková

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5840

Lenka Lukáčová

Štefánikova 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5859