Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Zamestnanci

Prednosta

Ing. Samir Moumani

Telefón 0961 63 2901
Fax 0961 63 2909

 

Sekretariát prednostu

Gabriela Matušovicová

Zvolen
Telefón 0961 63 2901
Fax 0961 63 2909

 

Organizačný odbor

Mgr. Silvia Špurnajová

Zvolen, vedúca odboru
Telefón 0961 63 2905
Fax 0961 63 2909

Mgr. Vieroslava Lehotská

Zvolen
Telefón 0961 63 2907
Fax 0961 63 2909

Drahomíra Makanová

Zvolen
Telefón 0961 63 2906
Fax 0961 63 2909

Adela Mituchovičová

Zvolen
Telefón 0961 63 2908
Fax 0961 63 2909
 

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Ing. Zuzana Hanusková Hečková

Zvolen, vedúca odboru
Telefón 0961 63 2910
Fax 0961 63 2919

Mgr. Dušan Kočlík

Zvolen
Telefón 0961 63 2911
Fax 0961 63 2919

Ing. Anna Hricová

Zvolen
Telefón 0961 63 2912
Fax 0961 63 2919

Ing. Anna Fekiačová

Zvolen
Telefón 0961 63 2914
Fax 0961 63 2919

Bc. Oľga Marcineková

Zvolen
Telefón 0961 63 2915
Fax 0961 63 2919

Ing. Katarína Baloghová

Zvolen
Telefón 0961 63 2913
Fax 0961 63 2919

Mgr. Andrea Hnatkovičová

Zvolen
Telefón 0961 63 2917
Fax 0961 63 2919

Ing. Alena Filová

Zvolen
Telefón 0961 63 2918
Fax 0961 63 2919

Ing. Mária Eštoková

Detva
Telefón  045/5456095
Fax 045/5456095

Ing. Kamila Murínová

Krupina
Telefón 0961 63 5784
Fax 045/5512289

Mgr. Renáta Siváková

Krupina
Telefón 045/5512289
Fax 045/5512289

 

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Oleg Ciesarik

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 0961 63 2930
Fax 0961 63 2909

Ing. Emília Huklová

Zvolen
Telefón 0961 63 2931
Fax 0961 63 2909

Ing. Jana Libiaková

Zvolen
Telefón 0961 63 2931
Fax 0961 63 2909

Ing. Slávka Vaisová

Zvolen
Telefón 0961 63 2932
Fax 0961 63 2909

Ing. Mária Rosiarová

Detva
Telefón 0961 63 5751
Fax 0961 63 2909

Ing. Otília Matrtajová

Detva
Telefón 0961 63 5752
Fax 0961 63 2909

Bc. Peter Hano

Krupina
Telefón 0961 63 5783
Fax 0961 63 2909

 

Odbor krízového riadenia

Ing. Ján Mrocek

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 0961 63 2940
Fax 045/5332929

Ing. Mária Jakubová

Zvolen
Telefón 0961 63 2941
Fax 045/5332929

Mgr. Marek Gregáň

Zvolen
Telefón 0961 63 2943
Fax 045/5332929

Ing. Mária Hlinková

Zvolen
Telefón 0961 63 2942
Fax 045/5332929

stála služba

Zvolen
Telefón 045/5330620
Fax 045/5332929

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Peter Pavelka

vedúci odboru, Zvolen, Detva, Krupina
Telefón 0961 63 2950
Fax 0961 63 2909
 

  

cestná doprava

Milan Chovanec

Zriaďovanie TK, EK, KO a LPG pracovísk, pokuty za TK a EK, Zvolen, Detva, Krupina
Telefón 0961 63 2953
Fax 0961 63 2909

Ing. Jana Kyseľová

Dovozy, stavby, prestavby a dostavby vozidiel, zmeny v OE časť II., pokuty za diaľničné známky, Zvolen, Detva, Krupina
Telefón 0961 63 2954
Fax 0961 63 2909

Miloš Lupták

Dovozy, stavby, prestavby a dostavby vozidiel, zmeny v OE časť II., Zvolen, Detva, Krupina
Telefón 0961 63 2955
Fax 0961 63 2909

Radoslava Gubčová

Dovozy, stavby, prestavby a dostavby vozidiel, zmeny v OE časť II., Zvolen, Detva, Krupina
Telefón 0961 63 2952
Fax 0961 63 2909

 

pozemné komunikácie

Ing. Ľubomír Kubačka

Komunikácie II. a III. triedy, pokuty za mýtne incidenty, Zvolen, Detva, Krupina
Telefón 0961 63 2951
Fax 0961 63 2909

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Eduard Bublinec

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 0961 63 2960
Fax 0961 63 2969

 

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva

Ing. Eva Nekvasilová

Zvolen
Telefón 0961 63 2962
Fax 0961 63 2969

Ing. Lívia Rusnáková

Zvolen
Telefón 0961 63 2963
Fax 0961 63 2969

Ing. Iveta Tóthová

Zvolen
Telefón 0961 63 2964
Fax 0961 63 2969

 

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Mgr. Ing. Vladimír Šmidriak, PhD.

Zvolen
Telefón 0961 63 2965
Fax 0961 63 2969

 

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Jana Rapáčová

Zvolen
Telefón 0961 63 2967
Fax 0961 63 2969

 

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Ing. Mariana Čuková

Zvolen
Telefón 0961 63 2968
Fax 0961 63 2969

 

úsek prevencie závažných priemyselných havárií, EIA/SEA

Ing. Marcel Homola

Zvolen
Telefón 0961 63 2970
Fax 0961 63 2969

 

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Stanislav Drahoň

Zvolen, vedúci odboru
Telefón  045/5245014

 

lesné zaradenie

Bc. Igor Gallo

Zvolen
Telefón 045/5245062

Ing. Johana Šebeňová

Zvolen
Telefón 045/5245061

Ing. Marian Ďuriš, PhD.

Zvolen
Telefón 045/5245060

Ing. Petronela Augustínová

Zvolen
Telefón 045/5245016

Ing. Františka Sušková

Zvolen
Telefón 045/5245063

Ing. Romana Hanková

Zvolen
Telefón 045/5245011

 

pozemkové zaradenie

Ing. Liviana Selecká

Zvolen
Telefón 045/5245015

Ing. Andrea Melichová

Zvolen
Telefón 045/5245017

Ing. Petra Vanková

Zvolen
Telefón 045/5245018

Mgr. Ing. Žofia Hrončiaková

Zvolen
Telefón 045/5245013

Ing. Anastázia Sedliačiková

Zvolen
Telefón 045/5245020

Ing. Jana Jergušová

Zvolen
Telefón 045/5245010

Ing. Eva Hudecová

Zvolen
Telefón 045/5245021

Ing. Nataša Greňová

Zvolen
Telefón 045/5245012

Martina Hanesová

Zvolen
Telefón 045/5245019

 

Katastrálny odbor

Ing. Milan Mészáros

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 045/2819880
Fax 045/5320708

 

oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jaroslava Buchová

Zvolen
Telefón 045/2819882
Fax 045/5320708

Ing. Miroslava Bonkalová

Zvolen
Telefón 045/2819882
Fax 045/5320708

Ing. Magdaléna Jaďuďová

Zvolen
Telefón 045/2819883
Fax 045/5320708

Mgr. Simona Borská

Zvolen
Telefón 045/2819896
Fax 045/5320708

Ing. Eva Parobková

Zvolen
Telefón 045/2819888
Fax 045/5320708

Ing. Ladislava Priškinová

Zvolen
Telefón 045/9819611
Fax 045/5320708

Iveta Raniaková

Zvolen
Telefón 045/2819885
Fax 045/5320708

Božena Šagátová

Zvolen
Telefón 045/2819889
Fax 045/5320708

Peter Zemko

Zvolen
Telefón 045/2819887
Fax 045/5320708

 

oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Mária Repášová

Zvolen
Telefón 045/2819884
Fax 045/5320708

Elena Bartková

Zvolen
Telefón 045/2819896
Fax 045/5320708

Alena Ďuričková

Zvolen
Telefón 045/2819892
Fax 045/5320708

Mgr. Milan Grniak

Zvolen
Telefón 045/2819891
Fax 045/5320708

Darina Hrončiaková

Zvolen
Telefón 045/2819893
Fax 045/5320708

Danka Kelemenová

Zvolen
Telefón 045/2819896
Fax 045/5320708

Mgr. Alena Paľúchová

Zvolen
Telefón 045/2919890
Fax 045/5320708

Magdaléna Šagátová

Zvolen
Telefón 045/2819881
Fax 045/5320708

Ing. Lenka Uhrínová

Zvolen
Telefón 045/2819894
Fax 045/5320708

Jana Zemková

Zvolen
Telefón 045/2819895
Fax 045/5320708

Dáša Vidholdová

Zvolen
Telefón 045/2819896
Fax 045/5320708