Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Zamestnanci

Tieto stránky sú archívne.

Aktuálne stránky nájdete v časti Okresné úrady/Klientske centrá

 

Prednosta

JUDr. Martina Mészáros Bariaková

prednostka OU
Telefón 0961 63 2901
Fax 0961 63 2909

 

Organizačný odbor

Mgr. Silvia Špurnajová

Zvolen, vedúca odboru
Telefón 0961 63 2905
Fax 0961 63 2909

Mgr. Vieroslava Lehotská

povinné zmluvné poistenie
Telefón 0961 63 2907
Fax 0961 63 2909

Drahomíra Makanová

podateľňa
Telefón 0961 63 5701
Fax 0961 63 2909

Adela Mituchovičová

podateľňa
Telefón 0961 63 2908
Fax 0961 63 2909

Gabriela Matušovicová

sekretariát prednostky OÚ
Telefón 0961 63 2901
Fax 0961 63 2909

Ján Jaďuď

supervízor KC
Telefón 0961 63 5700
Fax 0961 63 2909
 

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Ing. Zuzana Hanusková Hečková

Zvolen, vedúca odboru
Telefón 0961 63 2910
Fax 0961 63 2919

Ing. Anna Hricová

Zvolen
Telefón 0961 63 2912
Fax 0961 63 2919

Ing. Anna Fekiačová

Zvolen
Telefón 0961 63 2914
Fax 0961 63 2919

Bc. Oľga Marcineková

Zvolen
Telefón 0961 63 5725
Fax 0961 63 2919

Ing. Katarína Baloghová

Zvolen
Telefón 0961 63 2913
Fax 0961 63 2919

Mgr. Andrea Hnatkovičová

Zvolen
Telefón 0961 63 2917
Fax 0961 63 2919

Ing. Alena Filová

Zvolen
Telefón 0961 63 2918
Fax 0961 63 2919

Mgr. Dušan Kočlík

Krupina
Telefón 0961 63 2915

Mgr. Renáta Siváková

Krupina
Telefón 0961 63 2916

Ing. Mária Eštoková

Detva
Telefón 0961 63 2911

 

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Oleg Ciesarik

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 0961 63 2930
Fax 0961 63 2909

Ing. Jana Kyseľová

Zvolen
Telefón 0961 63 2931
Fax 0961 63 2909

Ing. Jana Libiaková

Zvolen
Telefón 0961 63 2931
Fax 0961 63 2909

Ing. Slávka Vaisová

Zvolen
Telefón 0961 63 2932
Fax 0961 63 2909

Ing. Radoslava Kortišová

Zvolen
Telefón 0961 63 2932
Fax 0961 63 2909

Bc. Peter Hano

Krupina
Telefón 0961 63 5783

Ing. Mária Rosiarová

Detva
Telefón 0961 63 5751

Ing. Otília Matrtajová

Detva
Telefón 0961 63 5752

 

Odbor krízového riadenia

Ing. Mária Jakubová

Zvolen, vedúca odboru
Telefón 0961 63 2940
Fax 045/5332929

Ing. Silvia Valentová

Zvolen
Telefón 0961 63 2941
Fax 045/5332929

Mgr. Marek Gregáň

Zvolen
Telefón 0961 63 2942
Fax 045/5332929

stála služba

Zvolen
Telefón 045/5330620
Fax 045/5332929

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Peter Pavelka

vedúci odboru, Zvolen, Detva, Krupina
Telefón 0961 63 2950
Fax 0961 63 2909
 

  

cestná doprava

Ing. Daniela Vidholdová

Pokuty za neabsolvovanie TK, EK, KO a TK, EK mimo lehôt, vyradenie vozidla. Pokuty za neplatné diaľničné známky a mýtne incidenty.
Telefón 0961 63 2953

Mgr. Nicol Jurových

Pokuty za neabsolvovanie TK, EK, KO a TK, EK mimo lehôt, vyradenie vozidla. Pokuty za neplatné diaľničné známky a mýtne incidenty.
Telefón 0961 63 2956

Miloš Lupták

Schvaľovanie dovozov, prestavieb a dostavieb vozidiel, zmeny v OE časť II., farmárske EVČ (F), zvláštne EVČ (C), Zvolen, Detva, Krupina.
Telefón 0961 63 5715

Radoslava Gubčová

Schvaľovanie dovozov, prestavieb a dostavieb vozidiel, zmeny v OE časť II., farmárske EVČ (F), zvláštne EVČ (C), Zvolen, Detva, Krupina.
Telefón 0961 63 5716

 

pozemné komunikácie

PhDr. Marcel Pollák

Pozemné komunikácie II. a III. triedy, vyjadrenia k projektovej dokumentácii, dopravné značenie, pripojenie ku komunikácii, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v okresoch Zvolen, Detva, Krupina.
Telefón 0961 63 2951, 0911 800 567

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Eduard Bublinec

vedúci odboru
Telefón 0961 63 2960
Fax 0961 63 2969

 

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva

Ing. Eva Nekvasilová

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva
Telefón 0961 63 2962
Fax 0961 63 2969

Ing. Lívia Rusnáková

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva
Telefón 0961 63 2963
Fax 0961 63 2969

Ing. Marta Pernišová

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva
Telefón 0961 63 2964
Fax 0961 63 2969

 

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Mgr. Ing. Vladimír Šmidriak, PhD.

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Telefón 0961 63 2965
Fax 0961 63 2969

 

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Jana Rapáčová

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Telefón 0961 63 2967
Fax 0961 63 2969

 

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Ing. Mariana Čuková

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Telefón 0961 63 2968
Fax 0961 63 2969

 

úsek EIA/SEA

Ing. Marcel Homola

úsek EIA/SEA
Telefón 0961 63 2970
Fax 0961 63 2969

 

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Andrea Melichová

vedúca odboru
Telefón 0961 63 2980

 

oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Marian Ďuriš, PhD.

vedúci oddelenia lesného hospodárstva, poľovníctvo v okrese Krupina
Telefón 0961 63 2982

Ing. Johana Šebeňová

oddelenie lesného hospodárstva - lesné hospodárstvo v okrese Zvolen
Telefón 0961 63 2993

Ing. Petronela Augustínová

oddelenie lesného hospodárstva - lesné hospodárstvo v okrese Krupina
Telefón 0961 63 2984

Ing. Zdenko Mihálik

oddelenie lesného hospodárstva - lesné hospodárstvo v okrese Detva
Telefón 0961 63 2994

Ing. Romana Hanková

oddelenie lesného hospodárstva - poľovníctvo v okrese Detva
Telefón 0961 63 2989

Ing. Matúš Pivovar

oddelenie lesného hospodárstva - poľovníctvo v okrese Zvolen
Telefón 0961 63 2990

Ing. Anastázia Sedliačiková

oddelenie lesného hospodárstva - pozemkové spoločenstvá
Telefón 0961 63 2991

 

pozemkové oddelenie

Ing. Milan Mészáros

vedúci pozemkového oddelenia, pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2981

Ing. Liviana Selecká

pozemkové oddelenie - ochrana poľnohospodárskej pôdy v okrese Zvolen
Telefón 0961 63 2988

Ing. Petra Vanková

pozemkové oddelenie - podnájomné vzťahy, obvyklá výška nájomného
Telefón 0961 63 2992

Mgr. Ing. Žofia Hrončiaková

pozemkové oddelenie - pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2983

Ing. Jana Kňažková

pozemkové oddelenie - ochrana poľnohospodárskej pôdy v okrese Krupina
Telefón 0961 63 2995

Ing. Eva Hudecová

pozemkové oddelenie - ochrana poľnohospodárskej pôdy v okrese Detva
Telefón 0961 63 2986

Ing. Nataša Gallová

pozemkové oddelenie - pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2985

Mgr. Dana Račková

pozemkové oddelenie - pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2987

 

Katastrálny odbor

Ing. Milan Mészáros

poverený vedením odboru
Telefón 0961 63 3000

 

oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jaroslava Buchová

Telefón 0961 63 3010

Ing. Miroslava Bonkalová

Telefón 0961 63 3011

Ing. Ladislava Priškinová

Telefón 0961 63 3015

Iveta Raniaková

Telefón 0961 63 3013

Božena Šagátová

Telefón 0961 63 5707

Peter Zemko

Telefón 0961 63 5708

 

oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Mária Repášová

Telefón 0961 63 3020

Ivana Vargovská

Telefón 0961 63 5705

Alena Ďuričková

Telefón 0961 63 3021

Mgr. Milan Grniak

Telefón 0961 63 3022

Darina Hrončiaková

Telefón 0961 63 3023

Ing. Veronika Melkusová

Telefón 0961 63 3027

Dáša Vidholdová

Telefón 0961 63 3027

Mgr. Alena Paľúchová

Telefón 0961 63 3024

Magdaléna Šagátová

Telefón 0961 63 3001

Ing. Lenka Uhrínová

Telefón 0961 63 3025

Jana Zemková

Telefón 0961 63 3026

Mgr. Art. Daniel Mališ

Telefón 0961 63 3012

Ing. Eva Parobková

Telefón 0961 63 3014

Mgr. Simona Borská

Telefón 0961 63 3017