Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Zamestnanci katastrálneho odboru

Katastrálny odbor

Pracovník

 Funkcia

Telefón 

Fax 

E-mail 

 Kancelária

Ing. Peter Stračár

 vedúci odboru

033/281 9140 

033/7353 303 

E-mail 

326 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 

Pracovník

 Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

 Kancelária

Ing. Eva Gonová

 vedúca oddelenia

033/281 9142

033/7353 303 

E-mail

312

Ing. Daniela Horňáková

 referentka

033/281 9148

033/7353 303  

E-mail

323

Ing. Jana Kolarovičová

 administrátor

033/281 9149

033/7353 303  

E-mail

317

Alena Milanová

 referentka

033/281 9154

033/7353 303  

E-mail

309

Bc. Vladimíra Ondrová

 referentka

033/281 9151

033/7353 303  

email

322

Katarína Rákošiová 

 referentka

033/281 9154

033/7353 303  

E-mail 

309 

Bc. Silvia Šárošiová 

 referentka

033/281 9148

033/7353 303  

E-mail 

323 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 

Pracovník 

 Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

 Kancelária

Jarmila Babišová 

 referentka

033/281 9149

033/7353 303  

E-mail 

317

Lenka Bartošová 

 referentka

033/281 9151

033/7353 303  

E-mail

322 

Tatiana Bojkovská 

 podateľňa

033/281 9144

033/7353 303  

E-mail

321 

Darina Danáčová 

 podateľňa

033/281 9144

033/7353 303  

E-mail

321 

Zuzana Chromá 

 referentka

033/281 9147

033/7353 303  

E-mail

325 

Viera Ivanová 

 referentka

033/281 9148

033/7353 303  

E-mail

323 

Mgr. Jana Kerhátová 

 referentka

033/281 9150

033/7353 303  

E-mail

325 

Mária Petreková 

 referentka

033/281 9151

033/7353 303  

E-mail

322 

Mgr. Andrej Polák 

 vedúci oddelenia 

033/281 9141

033/7353 303  

E-mail

308 

Bc. Dušan Svetlík

 podateľňa

033/281 9152

033/7353 303

E-mail

321 

Mgr. Martin Štefka 

 referent

033/281 9153

033/7353 303  

E-mail

316